Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

09:30 do 11:00 sati u ulici Put Mladih Muslimana, Bistrik
10:00 do 11:00 sati na M-17 Plandište
11:00 do 12:30 sati na M-18 Stupe-Srednje
20:30 do 21:30 sati u ulici Zagrebačka
21:30 do 22:30 sati u ulici Bulevar Meše Selimovića

KISELJAK

08:30 do 10:15 sati Gromiljak
11:00 do 13:00 sati ulica Kralja Tomislava
13:30 do 15:30 sati ulica Sarajevska cesta

KREŠEVO

10:00 do 12:00 sati Rakova Noga
14:00 do 16:00 sati Volujak (nova cesta)

FOJNICA

08:00 do 10:00 sati ulica Bosanska
10:30 do 12:30 sati Nadbare
13:30 do 15:30 sati Lužine

BUSOVAČA

10:00 do 11:30 sati Gavrine kuće
11:30 do 13:00 sati ulica 1.mart/ožujak (skretanje za naselje Luka)
13:00 do 14:30 sati polje (kod groblja)
14:30 do 16:00 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob.KIM)

VITEZ

07:00 do 10:00 sati R-441 Dubravica
11:00 do 14:00 sati ulica Kralja Tvrtka

NOVI TRAVNIK

08:30 do 09:30 sati M-16.4 Margetići
10:00 do 12:00 sati R-439 Rastovci
13:00 do 14:30 sati M-16.4 Stojkovići

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Turbe
12:00 do 14:00 sati Šešići
16:30 do 18:30 sati Dolac na Lašvi
20:00 do 21:30 sati Kanare

BUGOJNO

09:00 do 10:30 sati ulica Armije BiH (škola)
11:00 do 12:30 sati Bugojno-Novi Travnik, ulica Rostovska
13:00 do 14:30 sati ulica Slobode
15:00 do 16:30 sati Bugojno-Kupres, Porič

DONJI VAKUF

07:00 do 08:30 sati Oborci
10:30 do 12:00 sati ulica Titova
13:00 do 14:30 sati Nova Travnička

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

08:30 do 10:00 sati Podtrlica
14:30 do 16:00 sati Duratbegović Dolac
19:00 do 20:30 sati ulica Vrbaska
22:00 do 23:30 sati Ploča

JAJCE

16:30 do 18:15 sati M-5 Marjanovići
18:30 do 20:30 sati M-5 Skela

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST
Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

09:30 do 11:00 sati u ulici Put Mladih Muslimana, Bistrik
10:00 do 11:00 sati na M-17 Plandište
11:00 do 12:30 sati na M-18 Stupe-Srednje
20:30 do 21:30 sati u ulici Zagrebačka
21:30 do 22:30 sati u ulici Bulevar Meše Selimovića

KISELJAK

08:30 do 10:15 sati Gromiljak
11:00 do 13:00 sati ulica Kralja Tomislava
13:30 do 15:30 sati ulica Sarajevska cesta

KREŠEVO

10:00 do 12:00 sati Rakova Noga
14:00 do 16:00 sati Volujak (nova cesta)

FOJNICA

08:00 do 10:00 sati ulica Bosanska
10:30 do 12:30 sati Nadbare
13:30 do 15:30 sati Lužine

BUSOVAČA

10:00 do 11:30 sati Gavrine kuće
11:30 do 13:00 sati ulica 1.mart/ožujak (skretanje za naselje Luka)
13:00 do 14:30 sati polje (kod groblja)
14:30 do 16:00 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob.KIM)

VITEZ

07:00 do 10:00 sati R-441 Dubravica
11:00 do 14:00 sati ulica Kralja Tvrtka

NOVI TRAVNIK

08:30 do 09:30 sati M-16.4 Margetići
10:00 do 12:00 sati R-439 Rastovci
13:00 do 14:30 sati M-16.4 Stojkovići

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Turbe
12:00 do 14:00 sati Šešići
16:30 do 18:30 sati Dolac na Lašvi
20:00 do 21:30 sati Kanare

BUGOJNO

09:00 do 10:30 sati ulica Armije BiH (škola)
11:00 do 12:30 sati Bugojno-Novi Travnik, ulica Rostovska
13:00 do 14:30 sati ulica Slobode
15:00 do 16:30 sati Bugojno-Kupres, Porič

DONJI VAKUF

07:00 do 08:30 sati Oborci
10:30 do 12:00 sati ulica Titova
13:00 do 14:30 sati Nova Travnička

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

08:30 do 10:00 sati Podtrlica
14:30 do 16:00 sati Duratbegović Dolac
19:00 do 20:30 sati ulica Vrbaska
22:00 do 23:30 sati Ploča

JAJCE

16:30 do 18:15 sati M-5 Marjanovići
18:30 do 20:30 sati M-5 Skela

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2022 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17