ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST
Mjere predostrožnosti

sud kiseljak zgrada

Naredbu Općinskog suda u Kiseljaku koju potpisuje predsjednica Božana Banduka, prenosimo u cijelosti:

 

                                                                              N A R E D B A

o odlaganju glavnih pretresa, javnih sjednica i drugih ročišta u sudu i prijema stranaka u sudu

I

U cilju zaštite osobnog zdravlja i zaštite javnog zdravlja radi sprječavanja širenja koronavirusa (COVID-19), rad u sudu i prijem stranaka u sudu bit će pod posebnim režimom i organizirat će se u mjeri koja osigurava nesmetan rad i zaštitu zaposlenih.

II

Svi suci ovog suda će bez odlaganja odložiti zakazana ročišta u periodu od 16.03. – 03.04.2020. godine, izuzev onih ročišta za koja je zakonom propisano da su hitna ili neodložna, te da o tome odmah obavijeste stranke u postupku.

III

Nalaže se referentu - portiru suda da dopušta ulazak strankama na način da se po jedna stranka prima u prijemnu kancelariju, prijemnu prekršajnu kancelariju, prijemnu kancelariju ZK ureda, ovjeru ili arhivu.

Kada stranka obavi radnje zbog kojih je pristupila u sud, onda se može pustiti sljedeća stranka.

( DOZVOLJAVA ULAZAK SAMO JEDNE STRANKE U POJEDINE SLUŽBE SUDA)

Stranke se ne smiju zadržavati u hodnicima suda.

IV

Kao preventivne mjere komunikacije preporučuje se strankama i građanima da svoje zahtjeve sudu dostavljaju putem fax-a: 030/877-424.

V

Nalaže se uposlenicima suda da okupljanja svode na najmanju moguću mjeru, kao i grupisanje po uredima isključivo radi obavljanja hitnih i neodložnih poslova.

Razmjenu informacija vršiti isključivo putem lan mreže suda koristeći službeni e-mail.

VI

Za prijem kod predsjednice suda i drugih službi suda referent portir će kontaktirati tehničku tajnicu predsjednice suda i dogovorit će se način komunikacije i podnošenja pismenih zahtjeva za uvjerenja, potvrda, davanja informacija u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa i drugim pozitivnim propisima.

VII

Svi uposlenici suda su obvezi poštovati naredbe, odluke i preporuke mjerodavnih Kriznih stožera.

VIII

Nepoštivanje naredbi, odluka i preoruka mjerodavnih tijela povlači kaznenu, prekršajnu i stegovnu odgovornost.

IX

Naredbu dostaviti svim uposlenicima suda, Sudskoj policiji KSB/SBK, na oglasnu ploču suda, info pult suda, web portal suda radi upoznavanja stranaka i građana, javnosti i medija.

X

Naredba stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                                      

0
0
0
s2sdefault

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2020 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17