vlada zsb

Dnevni red treće sjednice Vlade:


1. Zapisnik sa 2. sjednice Vlade Srednjobosanskog Kantona – sekretar Vlade
2. Izvještaj o radu Službe za zapošljavanje KSB/SBK za 2018. godinu – direktor Službe
3.Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Službe za zapošljavanje KSB/SBK za 2018. godinu – direktor Službe
4. Godišnji izvještaj Odjela za internu reviziju za 2018. godinu – Ministarstvo financija
5. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu KSB/SBK za 2019. godinu ( isplata doniranih sredstava OŠ“Karaula“) – Ministarstvo financija
6. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu KSB/SBK za 2019. godinu ( isplata doniranih sredstava OŠ“ Turbe“) – Ministarstvo financija
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava tekuće zalihe za liječenje Almira Salkića – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje troškova nastupa na sajmu privrede „Mostar 2019“ – Ministarstvo privrede
9. Prijedlog odluke o raspodijeli dijela sredstava za sport u 2019. godini – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti osnovnim školama za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti srednjim školama za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
12. Prijedlog zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izradu Strategije prometa KSB/SBK – Ministarstvo privrede
13. Zahtjev za izvršenje odluke Ustavnog suda BiH i isplati duga po pravomoćnim sudskim presudama – Ministarstvo pravosuđa i uprave
14. Zahtjev za zaključivanje izvansudske nagodbe o načinu isplate razlike naknada iz radnog odnosa sa kantonalnim pravobraniocem i zamjenikom kantonalnog pravobranioca – Ministarstvo pravosuđa i uprave
15. Suglasnost za nabavku opreme za potrebe ministarstva zdravstva i socijalne politike – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
16. Suglasnost za nabavku kancelarijskog namještaja za potrebe Općinskog suda u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
17. Suglasnost na planove javnih nabavki za 2019. godinu
a) Plan centralne javne nabavke za 2019. godinu – Ured za javne nabavke
b) Plan javnih nabavki Ureda za javne nabavke za 2019. godinu – Ured za javne nabavke
c) Plan javnih nabavki za Kabinet premijera Kantona za 2019.godinu – šef Kabineta
18. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje članova školskih odbora – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
b) Rješenje o imenovanju interresorne radne grupe za izradu propisa o načinu formiranja mirovnog vijeća iz članka 152. Zakona o radu -Ministarstvo privrede
c) Rješenje o imenovanju komisije za provođenje postupka dodjele koncesija iz nadležnosti Ministarstva privrede – Ministarstvo privrede
19. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama naknadama policijskih službenika SBK/KSB – Ministarstvo unutrašnjih poslova
20. Izvješće o radu Kantonalnog pravobraniteljstva za 2018.godinu – Kantonalno pravobraniteljstvo
21. Plan rada Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB za 2019. godinu – Zavod za javno zdravstvo
22. Izvještaj o radu Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB za 2018. godinu – Zavod za javno zdravstvo
23. Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB za 2018. godinu – Zavod za javno zdravstvo
24. Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Kantonalne direkcije za puteve za 2018. godinu – Kantonalna direkcija za puteve
25. Prijedlog odluke o prihvaćanju elaborata o popisu imovine, novčanih sredstava, obaveza i potraživanja na dan 31.12.2018. godine Kantonalne direkcije za puteve – Kantonalna direkcija za puteve
26. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava za sufinanciranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina – Ministarstvo privrede
27. Prijedlog odluke o ovlaštenju Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova za raspolaganje sredstvima Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK za 20219. godinu -– Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
28. Prijedlog odluka o usvajanju programa o utrošku sredstava iz oblasti zaštite okoliša – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
a) Program raspodjele sredstava za saniranje ekoloških incidenata
b) Program raspodjele sredstava za obilježavanje značajnih dana Eko-kalendara i potporu radu ekoloških društava
c) Program raspodjele sredstava za zaštitu okoliša iz Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK
29. Prijedlog odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvitku za 2019. godinu – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
30. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izgradnju kanalizacijskog kolektora u MP Gromiljak, općina Kiseljak – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
31. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za utopljavanje zgrade SŠ“Ivan Goran Kovačić“ – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
32. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za zamjenu stolarije na zgradi Doma kulture Jajce – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
33. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje Sajma tekstila, kože i obuće „Timodexpo 2019“ – Ministarstvo privrede
34. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju zgrade PS Kreševo – Ministarstvo unutrašnjih poslova
35. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo za mjesec februar akademske 2018/19 – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
36. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za osnovne muzičke škole za mart i april 2019. godine – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
37. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za raspisivanje natječaja za zaključivanje ugovora o djelu za popunu upražnjenih radnih mjesta– Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
38. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta u osnovnim školama– Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
39. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta u srednjim školama– Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
40. Prijedlog zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za kabinet praktične nastave u MSŠ“Bugojno“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
41. Suglasnost za zaključavanje ugovora o djelu za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
42. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku školskog namještaja i pomagala u OŠ“13 Rujan“ Jajce – Ministarstvo obrazovanja nauke, kulture i sporta
43. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku informatičke opreme za OŠ“Dubravice“ Vitez – Ministarstvo obrazovanja nauke, kulture i sporta
44. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe budžetskih korisnika – Služba za zajedničke poslove
a) za nabavku rutera
b) za nabavku Swich Dlink 24
c) za nabavku 2 usisavača
45. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge banjsko-klimatskog liječenja branioca – Kantonalna uprava za branioce
46. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku kancelarijskog materijala za proračunske korisnike – Ured za javne nabave
a) rješenje o imenovanju povjerenstva za javnu nabavku
47. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku usluge kolektivnog osiguranja zaposlenika – Ured za javne nabave
a) rješenje o imenovanju povjerenstva za javnu nabavku
48. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku usluga za održavanje printera za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
49. Informacija o presudi Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Avdić i drugi protiv Bosne i Hercegovine – Ministarstvo pravosuđa i uprave
50. Inicijativa za izradu Registra imenovanih i izabranih lica u Srednjobosanskom kantonu- Koordinator Tima za sprječavanje korupcije
51. Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju i nadležnostima Tima za sprječavanje korupcije – Koordinator Tima za sprječavanje korupcije
52. Izvještaj o utrošku sredstava za materijalne troškove u 2018. godini – Ministarstvo financija

 

 
0
0
0
s2sdefault

KALENDARBTN1OSMRTICE BTN1NATJECAJIPNT2

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

artinfo.portal@gmail.com

+387 (0) 62 349 560

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2019 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17