× Početna Vijesti Sport Kultura Crna kronika Politika Zanimljivosti
  • Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa

 okolis-bih.jpg

Šef Odjela za strateško planiranje, mjere zaštite i spašavanja u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine Idriz Brković, povodom Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa koji se obilježava 13. listopada, izjavio je da ima pozitivnih pomaka kada je riječ o  zaštiti i spašavanju u BiH.

- Cilj obilježavanja ovog dana je da ukažemo na značaj smanjenja rizika od katastrofa i da to pitanje mora biti stalno u fokusu svih, kako bi ispunili ono što se od nas očekuje kroz Globalni akcijski plan za smanjenje rizika od katastrofa za period 2015-2030. godina. Značajno je naglasiti da imamo pozitivnih pomaka kad govorimo o zaštiti i spašavanju u BiH i dobrih vijesti - naveo je Brković u razgovoru za Fenu.

Jedna od njih je da je BiH od 6. rujna ravnopravna članica Mehanizma za civilnu zaštitu EU.

Druga važna stvar je da je BiH podnijela Prvi dobrovoljni nacionalni izvještaj o implementaciji Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa za period 2015-2030. godina. BiH je prva zemlja u okruženju pa i šire koja je podnijela taj izvještaj.

Okvir za smanjenje rizika od katastrofa iz Sendaija za period 2015 – 2030. je međunarodni dokument globalnog karaktera koji je usvojilo 187 zemalja članica Ujedinjenih nacija (uključujući i Bosnu i Hercegovinu) na Svjetskoj konferenciji koja je održana u periodu od 14. do 18. ožujka 2015. godine u Sendaiju u Japanu i koji je prihvatila Generalna skupština Ujedinjenih nacija.

- Dobili smo poziv od Kancelarije UN-a za smanjenje rizika od katastrofa iz Bruxellesa da načinimo taj izvještaj. Ministarstvo sigurnosti BiH je koordiniralo sve potrebne aktivnosti s velikim brojem institucija u BiH, kreirali smo određene upitnike na koje su dati odgovori, kako svih institucija, tako međunarodnih organizacija, veleposlanstava itd. Sve smo sublimirali i napravili taj izvještaj - kazao je Brković, te dodao da je Izvještaj dostavljen 30. rujna ove godine, u zadatom roku.  

Naglasio je da je konstatirano da je BiH postigla napredak u implementaciji ciljeva, nekih više, nekih manje.

Kaže da je posebno vidan napredak kada je riječ o procjenjivanju i analizi rizika u BiH, sustav ranog upozoravanja i izradi određenih standardnih procedura, legislative.

- Ono što je konstatirano kao nešto na čemu moramo raditi dalje je to da moramo preći na provođenje preventivnih mjera, kad govorimo o zaštiti i spašavanju, moramo poboljšati ljudske kapacitete u BiH koji rade na poslovima zaštite i spašavanja. Moramo podići svijest donositelja odluka da zaštita i spašavanje bude sadržana u svim akcijskim planovima, razvojnim akcijskim planovima, od općine do institucija BiH i moramo raditi više na podizanju svijesti građana kad govorimo o smanjenju rizika od katastrofa - naveo je Brković.

Dodao je da će taj proces kontinuirano biti nastavljen.

Po njegovim riječima, preporuke iz Izvještaja će pomoći u identifikaciji daljnjih ciljeva kad je riječ o smanjenju rizika od katastrofa u BiH. Također, otvorit će mogućnosti za dobijanje određene podrške UN agencija za različite projekte vezane za prevenciju i odgovor u slučaju prirodnih i drugih nesreća.

- Također ćemo morati povećati stupanj ulaganja u zaštitu i spašavanje, kad govorimo o institucijskom ulaganju, koje je dosad bilo bazirano više na podršci nadležnih međunarodnih organizacija, dobivanje grant sredstava kroz određene projekte, što ćemo morati u narednom periodu mijenjati. U sustav zaštite i spašavanja, kako u legislativu, tako i u druge dokumente, moramo ugraditi i standarde koji se primjenjuju kroz Mehanizam civilne zaštite EU, tako da nas čeka još dosta posla - istaknuo je Brković.

Napomenuo je da će iz ovog izvještaja proisteći obaveza da BiH treba donijeti strategiju za smanjenje rizika od katastrofa u BiH, koja bi trebala dati smjernice svim nadležnim institucijama na nivou entiteta, pa do općine da donesu svoje strategije.

Govoreći o toj strategiji, Brković je podsjetio da su krajem prošle godine dostavili Vijeću ministara BiH određenu informaciju o tome i obavezu BiH da implementira taj cilj iz Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa.

- Nažalost, još nije razmatrana na sjednici Vijeća ministara BiH. Očekujemo da se to što hitnije stavi na dnevni red, čime bi bilo dato "zeleno svjetlo" Ministarstvu sigurnosti BiH da krene u izradu strategije. Već imamo najavljenu podršku različitih institucija i organizacija, kad govorimo o toj aktivnosti - naglasio je Brković.    

Kada je riječ o Mehanizmu za civilnu zaštitu EU, Brković je kazao da je mnogo aktivnosti trebalo uraditi da bi BiH postala ravnopravna članica Mehanizma. 

Ocijenio je da to puno znači za BiH, navodeći da sve zemlje članice Mehanizma pomažu jedna drugoj u slučaju prirodnih ili drugih nesreća.

- Također, BiH će moći direktno aplicirati na projekte iz oblasti zaštite i spašavanja, što do sada nije bio slučaj, što smo morali tražiti partnere. BiH će dobivati veće kvote obuke za pripadnike službi zaštite i spašavanja, čime će biti osigurane i veće kvote certificiranih spasitelja. Sudjelovat će u zajedničkim obukama i vježbama i u zajedničkom donošenju svih odluka koje se tiču organizacije civilne zaštite, kada govorimo o EU - naveo je Brković. 

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, 13. listopada, Zajednički program Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija (UN) „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini“ organizuje okrugli sto na kojem će biti predstavljeni ključni nalazi Srednjoročne procjene provedbe Sendai okvira u BiH.

Srednjoročna revizija Sendai okvira je osmišljena da pomogne zemljama u donošenju odluka zasnovanih na riziku i usmjerenih na prevenciju, kako bi se mobilizirala i usmjerila neophodna sredstva za provedbu i partnerstva, te podržala identifikaciju rješenja i najbolje prakse.

artinfo.ba

NATJEČAJI RADAR OSMRTNICE MARKETING POŠALJITE VIJEST
  • Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa

 okolis-bih.jpg

Šef Odjela za strateško planiranje, mjere zaštite i spašavanja u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine Idriz Brković, povodom Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa koji se obilježava 13. listopada, izjavio je da ima pozitivnih pomaka kada je riječ o  zaštiti i spašavanju u BiH.

- Cilj obilježavanja ovog dana je da ukažemo na značaj smanjenja rizika od katastrofa i da to pitanje mora biti stalno u fokusu svih, kako bi ispunili ono što se od nas očekuje kroz Globalni akcijski plan za smanjenje rizika od katastrofa za period 2015-2030. godina. Značajno je naglasiti da imamo pozitivnih pomaka kad govorimo o zaštiti i spašavanju u BiH i dobrih vijesti - naveo je Brković u razgovoru za Fenu.

Jedna od njih je da je BiH od 6. rujna ravnopravna članica Mehanizma za civilnu zaštitu EU.

Druga važna stvar je da je BiH podnijela Prvi dobrovoljni nacionalni izvještaj o implementaciji Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa za period 2015-2030. godina. BiH je prva zemlja u okruženju pa i šire koja je podnijela taj izvještaj.

Okvir za smanjenje rizika od katastrofa iz Sendaija za period 2015 – 2030. je međunarodni dokument globalnog karaktera koji je usvojilo 187 zemalja članica Ujedinjenih nacija (uključujući i Bosnu i Hercegovinu) na Svjetskoj konferenciji koja je održana u periodu od 14. do 18. ožujka 2015. godine u Sendaiju u Japanu i koji je prihvatila Generalna skupština Ujedinjenih nacija.

- Dobili smo poziv od Kancelarije UN-a za smanjenje rizika od katastrofa iz Bruxellesa da načinimo taj izvještaj. Ministarstvo sigurnosti BiH je koordiniralo sve potrebne aktivnosti s velikim brojem institucija u BiH, kreirali smo određene upitnike na koje su dati odgovori, kako svih institucija, tako međunarodnih organizacija, veleposlanstava itd. Sve smo sublimirali i napravili taj izvještaj - kazao je Brković, te dodao da je Izvještaj dostavljen 30. rujna ove godine, u zadatom roku.  

Naglasio je da je konstatirano da je BiH postigla napredak u implementaciji ciljeva, nekih više, nekih manje.

Kaže da je posebno vidan napredak kada je riječ o procjenjivanju i analizi rizika u BiH, sustav ranog upozoravanja i izradi određenih standardnih procedura, legislative.

- Ono što je konstatirano kao nešto na čemu moramo raditi dalje je to da moramo preći na provođenje preventivnih mjera, kad govorimo o zaštiti i spašavanju, moramo poboljšati ljudske kapacitete u BiH koji rade na poslovima zaštite i spašavanja. Moramo podići svijest donositelja odluka da zaštita i spašavanje bude sadržana u svim akcijskim planovima, razvojnim akcijskim planovima, od općine do institucija BiH i moramo raditi više na podizanju svijesti građana kad govorimo o smanjenju rizika od katastrofa - naveo je Brković.

Dodao je da će taj proces kontinuirano biti nastavljen.

Po njegovim riječima, preporuke iz Izvještaja će pomoći u identifikaciji daljnjih ciljeva kad je riječ o smanjenju rizika od katastrofa u BiH. Također, otvorit će mogućnosti za dobijanje određene podrške UN agencija za različite projekte vezane za prevenciju i odgovor u slučaju prirodnih i drugih nesreća.

- Također ćemo morati povećati stupanj ulaganja u zaštitu i spašavanje, kad govorimo o institucijskom ulaganju, koje je dosad bilo bazirano više na podršci nadležnih međunarodnih organizacija, dobivanje grant sredstava kroz određene projekte, što ćemo morati u narednom periodu mijenjati. U sustav zaštite i spašavanja, kako u legislativu, tako i u druge dokumente, moramo ugraditi i standarde koji se primjenjuju kroz Mehanizam civilne zaštite EU, tako da nas čeka još dosta posla - istaknuo je Brković.

Napomenuo je da će iz ovog izvještaja proisteći obaveza da BiH treba donijeti strategiju za smanjenje rizika od katastrofa u BiH, koja bi trebala dati smjernice svim nadležnim institucijama na nivou entiteta, pa do općine da donesu svoje strategije.

Govoreći o toj strategiji, Brković je podsjetio da su krajem prošle godine dostavili Vijeću ministara BiH određenu informaciju o tome i obavezu BiH da implementira taj cilj iz Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa.

- Nažalost, još nije razmatrana na sjednici Vijeća ministara BiH. Očekujemo da se to što hitnije stavi na dnevni red, čime bi bilo dato "zeleno svjetlo" Ministarstvu sigurnosti BiH da krene u izradu strategije. Već imamo najavljenu podršku različitih institucija i organizacija, kad govorimo o toj aktivnosti - naglasio je Brković.    

Kada je riječ o Mehanizmu za civilnu zaštitu EU, Brković je kazao da je mnogo aktivnosti trebalo uraditi da bi BiH postala ravnopravna članica Mehanizma. 

Ocijenio je da to puno znači za BiH, navodeći da sve zemlje članice Mehanizma pomažu jedna drugoj u slučaju prirodnih ili drugih nesreća.

- Također, BiH će moći direktno aplicirati na projekte iz oblasti zaštite i spašavanja, što do sada nije bio slučaj, što smo morali tražiti partnere. BiH će dobivati veće kvote obuke za pripadnike službi zaštite i spašavanja, čime će biti osigurane i veće kvote certificiranih spasitelja. Sudjelovat će u zajedničkim obukama i vježbama i u zajedničkom donošenju svih odluka koje se tiču organizacije civilne zaštite, kada govorimo o EU - naveo je Brković. 

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, 13. listopada, Zajednički program Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija (UN) „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini“ organizuje okrugli sto na kojem će biti predstavljeni ključni nalazi Srednjoročne procjene provedbe Sendai okvira u BiH.

Srednjoročna revizija Sendai okvira je osmišljena da pomogne zemljama u donošenju odluka zasnovanih na riziku i usmjerenih na prevenciju, kako bi se mobilizirala i usmjerila neophodna sredstva za provedbu i partnerstva, te podržala identifikaciju rješenja i najbolje prakse.

artinfo.ba

REDAKCIJA PORTALA

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

Copyright 2007-2023 ART Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

Uvjeti korištenja Pravila privatnosti Kolačići Impressum

Pravila o kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće kako bi Vam omogućili bolje i ugodnije surfanje. Korištenjem web stranice slažete se sa uvjetima korištenja kolačića.