Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

10:30 do 11:30 sati ul. Safeta Zajke
11:30 do 12:30 sati ul. Alipašina
12:00 do 13:00 sati M-18 Hotonj
21:30 do 22:30 sati ul. M. Tita.

KISELJAK

17:00 do 19:00 sati Brestovsko
19:45 do 21:15 sati Dugo Polje
21:30 do 23:00 sati Gromiljak
23:45 do 01:00 sati Višnjica Polje

KREŠEVO

09:00 do 10:30 sati Alagići
17:30 do 20:00 sati Rakova Noga.

FOJNICA

10:30 do 12:30 sati ul. Bosanska
13:00 do 15:00 sati Nadbare
15:30 do 17:30 sati Polje Ostružnica.

BUSOVAČA

10:00 do 11:30 sati ul.N.Š.Zrinski (kod ug.objekta KIM)
11:30 do 12:30 sati Gavrine kuće
13:00 do 14:30 sati Bukovci
14:30 do 15:30 sati ul. 1 marta (kod ugost.objekta „Penelopa“)
15:30 do 16:30 sati Polje.

VITEZ

07:00 do 09:00 sati ul.S.Radića
09:00 do 11:00 sati M-5 Šantići
12:00 do 13:00 sati Bila-cesta prema bolnici N.Bila
13:00 do 14:00 sati ul.Kralja Tvrtka.

NOVI TRAVNIK

16:00 do 17:30 sati M-16.4 Rankovići
18:00 do 19:30 sati M-16.4 Ratanjska
20:30 do 22:00 sati M-16.4 Bučići
22:30 do 23:30 sati M-16.4 Stojkovići (BP Tioil).

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Turbe
11:00 do 13:00 sati Vrelo
16:30 do 18:30 sati Kanare
20:00 do 21:30 sati Nova Bila.

BUGOJNO

09:00 do 10:30 sati ul. Armije BIH (kod OŠ)
11:00 do 12:30 sati ul. Slobode
13:00 do 14:30 sati Kopčić
15:00 do 16:30 sati Poriče.

DONJI VAKUF

07:30 do 08:30 sati Oborci
09:30 do 10:30 sati ul. Nova Travnička
17:30 do 18:30 sati ul. 770 Slbbr
21:00 do 22:00 sati ul. Titova

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

09:00 do 10:00 sati Voljice (kod škole)
12:00 do 13:00 sati Bistrica (kod škole)
15:00 do 16:00 sati Humac
18:00 do 19:00 sati ul. Vrbaska (BINGO)
22:00 do 00:00 sati Duratbegov Dolac.

JAJCE

08:30 do 10:30 sati Podmilačje
11:00 do 13:00 sati Dolabije.

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST
Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

10:30 do 11:30 sati ul. Safeta Zajke
11:30 do 12:30 sati ul. Alipašina
12:00 do 13:00 sati M-18 Hotonj
21:30 do 22:30 sati ul. M. Tita.

KISELJAK

17:00 do 19:00 sati Brestovsko
19:45 do 21:15 sati Dugo Polje
21:30 do 23:00 sati Gromiljak
23:45 do 01:00 sati Višnjica Polje

KREŠEVO

09:00 do 10:30 sati Alagići
17:30 do 20:00 sati Rakova Noga.

FOJNICA

10:30 do 12:30 sati ul. Bosanska
13:00 do 15:00 sati Nadbare
15:30 do 17:30 sati Polje Ostružnica.

BUSOVAČA

10:00 do 11:30 sati ul.N.Š.Zrinski (kod ug.objekta KIM)
11:30 do 12:30 sati Gavrine kuće
13:00 do 14:30 sati Bukovci
14:30 do 15:30 sati ul. 1 marta (kod ugost.objekta „Penelopa“)
15:30 do 16:30 sati Polje.

VITEZ

07:00 do 09:00 sati ul.S.Radića
09:00 do 11:00 sati M-5 Šantići
12:00 do 13:00 sati Bila-cesta prema bolnici N.Bila
13:00 do 14:00 sati ul.Kralja Tvrtka.

NOVI TRAVNIK

16:00 do 17:30 sati M-16.4 Rankovići
18:00 do 19:30 sati M-16.4 Ratanjska
20:30 do 22:00 sati M-16.4 Bučići
22:30 do 23:30 sati M-16.4 Stojkovići (BP Tioil).

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Turbe
11:00 do 13:00 sati Vrelo
16:30 do 18:30 sati Kanare
20:00 do 21:30 sati Nova Bila.

BUGOJNO

09:00 do 10:30 sati ul. Armije BIH (kod OŠ)
11:00 do 12:30 sati ul. Slobode
13:00 do 14:30 sati Kopčić
15:00 do 16:30 sati Poriče.

DONJI VAKUF

07:30 do 08:30 sati Oborci
09:30 do 10:30 sati ul. Nova Travnička
17:30 do 18:30 sati ul. 770 Slbbr
21:00 do 22:00 sati ul. Titova

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

09:00 do 10:00 sati Voljice (kod škole)
12:00 do 13:00 sati Bistrica (kod škole)
15:00 do 16:00 sati Humac
18:00 do 19:00 sati ul. Vrbaska (BINGO)
22:00 do 00:00 sati Duratbegov Dolac.

JAJCE

08:30 do 10:30 sati Podmilačje
11:00 do 13:00 sati Dolabije.

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2022 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17