Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

08:30 do 10:00 sati ul. Safeta Zajke
10:30 do 11:30 sati M-17 Plandište
11:00 do 12:00 sati ul. Zagrebačka
22:30 do 24:00 sati ul. M.Tita.

KISELJAK

17:00 do 19:00 sati Han Ploča
19:45 do 21:15 sati Duhri
21:30 do 23:00 sati Jehovac
23:45 do 01:00 sati ul. Sarajevska cesta.

KREŠEVO

10:00 do 12:00 sati Alagići
16:00 do 18:30 sati Resnik.

FOJNICA

07:30 do 09:30 sati Nadbare
10:00 do 12:00 sati Pločari Polje
12:30 do 14:30 sati ul. Bosanska.

BUSOVAČA

17:00 do 18:00 sati Kaonik (stari most)
18:00 do 19:30 sati Gavrine kuće
20:00 do 21:30 sati ul. 1 Mart (skretanje za naselje Luka)
21:30 do 22:00 sati Kaćuni
22:30 do 23:30 sati ul. N.Š.Zrinskog (kod ugost.objekta „Kim“).

VITEZ

09:00 do 11:00 sati M-5 Bila
11:00 do 13:00 sati M-5 Ahmići
14:00 do 15:00 sati Divjak
15:00 do 16:00 sati R-440 Zabilje.

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Nova Bila
12:00 do 14:100 sati ul. Šehida
16:30 do 18:30 sati Donje Putićevo
20:00 do 21:30 sati Kalibunar.

BUGOJNO

13:00 do 14:30 sati ul. Armije BIH
15:00 do 16:30 sati Čaušlije
17:00 do 18:30 sati naselje Zlavast
19:00 do 20:30 satiul. Slobode.

DONJI VAKUF

09:30 do 10:30 sati Prusac
12:30 do 13:30 sati ul. Novotravnička
17:00 do 18:00 sati Torlakovac
19:30 do 20:30 sati Babin Potok.

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

01:00 do 02:00 sati Dražev Dolac
08:00 do 09:00 sati Paločki put
11:00 do 12:00 sati Humac
16:00 do 17:00 sati Odvode
22:00 do 00:00 sati ul. Vrbaska (Dadić promet).

JAJCE

09:00 do 11:00 sati M-5 Mile
11:30 do 13:30 sati M-5 Skela.

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST
Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

08:30 do 10:00 sati ul. Safeta Zajke
10:30 do 11:30 sati M-17 Plandište
11:00 do 12:00 sati ul. Zagrebačka
22:30 do 24:00 sati ul. M.Tita.

KISELJAK

17:00 do 19:00 sati Han Ploča
19:45 do 21:15 sati Duhri
21:30 do 23:00 sati Jehovac
23:45 do 01:00 sati ul. Sarajevska cesta.

KREŠEVO

10:00 do 12:00 sati Alagići
16:00 do 18:30 sati Resnik.

FOJNICA

07:30 do 09:30 sati Nadbare
10:00 do 12:00 sati Pločari Polje
12:30 do 14:30 sati ul. Bosanska.

BUSOVAČA

17:00 do 18:00 sati Kaonik (stari most)
18:00 do 19:30 sati Gavrine kuće
20:00 do 21:30 sati ul. 1 Mart (skretanje za naselje Luka)
21:30 do 22:00 sati Kaćuni
22:30 do 23:30 sati ul. N.Š.Zrinskog (kod ugost.objekta „Kim“).

VITEZ

09:00 do 11:00 sati M-5 Bila
11:00 do 13:00 sati M-5 Ahmići
14:00 do 15:00 sati Divjak
15:00 do 16:00 sati R-440 Zabilje.

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Nova Bila
12:00 do 14:100 sati ul. Šehida
16:30 do 18:30 sati Donje Putićevo
20:00 do 21:30 sati Kalibunar.

BUGOJNO

13:00 do 14:30 sati ul. Armije BIH
15:00 do 16:30 sati Čaušlije
17:00 do 18:30 sati naselje Zlavast
19:00 do 20:30 satiul. Slobode.

DONJI VAKUF

09:30 do 10:30 sati Prusac
12:30 do 13:30 sati ul. Novotravnička
17:00 do 18:00 sati Torlakovac
19:30 do 20:30 sati Babin Potok.

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

01:00 do 02:00 sati Dražev Dolac
08:00 do 09:00 sati Paločki put
11:00 do 12:00 sati Humac
16:00 do 17:00 sati Odvode
22:00 do 00:00 sati ul. Vrbaska (Dadić promet).

JAJCE

09:00 do 11:00 sati M-5 Mile
11:30 do 13:30 sati M-5 Skela.

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2022 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17