Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

09:00 do 10:00 sati u ulici Terezija, kod OŠ
10:30 do 11:30 sati u ulici Safeta Zajke, Briješće-Rajlovac
12:00 do 13:30 sati na M-17 Zovik-Pazarić
20:00 do 21:00 sati u ulici Zagrebačka
22:00 do 24:00 sati u ulici Igmanska, Vogošća

KISELJAK

19:00 do 21:00 sati Brestovsko
21:15 do 23:15 sati Dugo Polje
00:00 do 01:30 sati Jehovac
01:45 do 03:00 sati Višnjica Polje

KREŠEVO

10:00 do 12:00 sati Volujak (nova cesta)
16:00 do 18:30 sati Alagići

FOJNICA

10:30 do 12:30 sati ulica Bosanska
13:00 do 15:00 sati Polje Ostružnica
15:30 do 17:30 sati Pločari Polje

BUSOVAČA

15:00 do 16:30 sati Gavrine kuće
16:30 do 18:00 sati Bukovci
18:30 do 20:00 sati ulica 1.mart/ožujak (skretanje za naselje Luka)
20:00 do 21:30 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob. KIM)

VITEZ

18:00 do 20:00 sati M-5 Bila
20:00 do 22:00 sati R-441 Počulica
23:00 do 24:00 sati R-441 Dubravica
00:00 do 01:00 sati lokalna cesta, Divjak

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Kanare
12:00 do 14:00 sati Kalibunar
16:30 do 18:30 sati Šehida
20:00 do 21:30 sati Donje Putićevo (Metabo)

BUGOJNO

17:00 do 18:30 sati ulica Armije BiH (škola)
19:00 do 20:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica
21:00 do 22:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Lug
23:00 do 00:30 sati Bugojno-Novi travnik, ulica Rostovska

DONJI VAKUF

07:15 do 08:15 sati Oborci
10:15 do 11:15 sati Komar
12:15 do 13:15 sati Rujanci
17:15 do 18:15 sati ulica 770 Slbbr.

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

08:00 do 09:00 sati Duratbegović Dolac
10:00 do 12:00 sati Trnovača
17:00 do 18:00 sati Dobrošin
19:00 do 20:00 sati ulica Vrbaska (Dadić promet)
23:00 do 00:00 sati ulica Vrbaska (Vintex)

JAJCE

16:30 do 18:30 sati M-5 Vinac
18:30 do 20:30 sati M-5 Mračaj
20:30 do 22:00 sati M-5 Mile

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST
Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

09:00 do 10:00 sati u ulici Terezija, kod OŠ
10:30 do 11:30 sati u ulici Safeta Zajke, Briješće-Rajlovac
12:00 do 13:30 sati na M-17 Zovik-Pazarić
20:00 do 21:00 sati u ulici Zagrebačka
22:00 do 24:00 sati u ulici Igmanska, Vogošća

KISELJAK

19:00 do 21:00 sati Brestovsko
21:15 do 23:15 sati Dugo Polje
00:00 do 01:30 sati Jehovac
01:45 do 03:00 sati Višnjica Polje

KREŠEVO

10:00 do 12:00 sati Volujak (nova cesta)
16:00 do 18:30 sati Alagići

FOJNICA

10:30 do 12:30 sati ulica Bosanska
13:00 do 15:00 sati Polje Ostružnica
15:30 do 17:30 sati Pločari Polje

BUSOVAČA

15:00 do 16:30 sati Gavrine kuće
16:30 do 18:00 sati Bukovci
18:30 do 20:00 sati ulica 1.mart/ožujak (skretanje za naselje Luka)
20:00 do 21:30 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob. KIM)

VITEZ

18:00 do 20:00 sati M-5 Bila
20:00 do 22:00 sati R-441 Počulica
23:00 do 24:00 sati R-441 Dubravica
00:00 do 01:00 sati lokalna cesta, Divjak

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Kanare
12:00 do 14:00 sati Kalibunar
16:30 do 18:30 sati Šehida
20:00 do 21:30 sati Donje Putićevo (Metabo)

BUGOJNO

17:00 do 18:30 sati ulica Armije BiH (škola)
19:00 do 20:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica
21:00 do 22:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Lug
23:00 do 00:30 sati Bugojno-Novi travnik, ulica Rostovska

DONJI VAKUF

07:15 do 08:15 sati Oborci
10:15 do 11:15 sati Komar
12:15 do 13:15 sati Rujanci
17:15 do 18:15 sati ulica 770 Slbbr.

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

08:00 do 09:00 sati Duratbegović Dolac
10:00 do 12:00 sati Trnovača
17:00 do 18:00 sati Dobrošin
19:00 do 20:00 sati ulica Vrbaska (Dadić promet)
23:00 do 00:00 sati ulica Vrbaska (Vintex)

JAJCE

16:30 do 18:30 sati M-5 Vinac
18:30 do 20:30 sati M-5 Mračaj
20:30 do 22:00 sati M-5 Mile

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2022 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17