Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

10:30 do 11:30 sati u ulici Bojnička
12:00 do 13:00 sati na M-18 Hotonj
11:30 do 12:30 sati na M-17 Binježevo
20:00 do 21:30 sati na M-18 Igmanska
21:30 do 22:30 sati u ulici Zmaja od Bosne

KISELJAK

08:30 do 10:15 sati A-1 Lepenica
11:00 do 13:00 sati Tulica-Gojakovac
13:30 do 15:30 sati Han Ploča

KREŠEVO

09:00 do 11:00 sati Rakova Noga
14:30 do 16:00 sati Volujak (nova cesta)

FOJNICA

08:00 do 10:00 sati ulica Bosanska
10:30 do 12:30 sati Pločari Polje
12:40 do 14:40 sati Nadbare

BUSOVAČA

12:00 do 13:00 sati Kaonik (stari most)
13:00 do 14:30 sati Bukovci
14:30 do 16:00 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob.KIM)
16:00 do 17:30 sati ulica 1.mart/ožujak (u mjestu Draga)
17:00 do 18:00 sati Kaćuni (lokalna cesta)

VITEZ

09:00 do 12:00 sati lokalna cesta Divjak
13:00 do 16:00 sati lokalna cesta Kruščica

NOVI TRAVNIK

08:30 do 10:00 sati M-16.4 Stojkovići (Elektron)
10:30 do 12:00 sati M-16.4 Duhovo
12:30 do 13:30 sati M-16.4 Bučići
14:00 do 15:00 sati M-16.4 Ratanjska

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Turbe
12:00 do 14:00 sati Kalibunar
16:30 do 18:30 sati Šehida
21:00 do 22:30 sati Donje Putićevo (Metabo)

BUGOJNO

11:00 do 12:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Kopčić
13:00 do 14:30 sati ulica 307.M.brigade
15:00 do 16:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovska
17:00 do 18:30 sati ulica Slobode

DONJI VAKUF

08:30 do 09:30 sati Torlakovac
18:30 do 20:00 sati Prusac
21:30 do 22:30 sati ulica 770 Slbbr.

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

08:00 do 09:30 sati Pajić Polje (škola)
11:00 do 13:00 sati Dražev Dolac
16:00 do 17:30 sati ulica Vrbaska
22:00 do 23:30 sati ulica Vrbaska

JAJCE

09:00 do 11:00 sati M-5 Vinac
11:30 do 13:30 sati M-5 Bravnice

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST
Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

10:30 do 11:30 sati u ulici Bojnička
12:00 do 13:00 sati na M-18 Hotonj
11:30 do 12:30 sati na M-17 Binježevo
20:00 do 21:30 sati na M-18 Igmanska
21:30 do 22:30 sati u ulici Zmaja od Bosne

KISELJAK

08:30 do 10:15 sati A-1 Lepenica
11:00 do 13:00 sati Tulica-Gojakovac
13:30 do 15:30 sati Han Ploča

KREŠEVO

09:00 do 11:00 sati Rakova Noga
14:30 do 16:00 sati Volujak (nova cesta)

FOJNICA

08:00 do 10:00 sati ulica Bosanska
10:30 do 12:30 sati Pločari Polje
12:40 do 14:40 sati Nadbare

BUSOVAČA

12:00 do 13:00 sati Kaonik (stari most)
13:00 do 14:30 sati Bukovci
14:30 do 16:00 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob.KIM)
16:00 do 17:30 sati ulica 1.mart/ožujak (u mjestu Draga)
17:00 do 18:00 sati Kaćuni (lokalna cesta)

VITEZ

09:00 do 12:00 sati lokalna cesta Divjak
13:00 do 16:00 sati lokalna cesta Kruščica

NOVI TRAVNIK

08:30 do 10:00 sati M-16.4 Stojkovići (Elektron)
10:30 do 12:00 sati M-16.4 Duhovo
12:30 do 13:30 sati M-16.4 Bučići
14:00 do 15:00 sati M-16.4 Ratanjska

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Turbe
12:00 do 14:00 sati Kalibunar
16:30 do 18:30 sati Šehida
21:00 do 22:30 sati Donje Putićevo (Metabo)

BUGOJNO

11:00 do 12:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Kopčić
13:00 do 14:30 sati ulica 307.M.brigade
15:00 do 16:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovska
17:00 do 18:30 sati ulica Slobode

DONJI VAKUF

08:30 do 09:30 sati Torlakovac
18:30 do 20:00 sati Prusac
21:30 do 22:30 sati ulica 770 Slbbr.

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

08:00 do 09:30 sati Pajić Polje (škola)
11:00 do 13:00 sati Dražev Dolac
16:00 do 17:30 sati ulica Vrbaska
22:00 do 23:30 sati ulica Vrbaska

JAJCE

09:00 do 11:00 sati M-5 Vinac
11:30 do 13:30 sati M-5 Bravnice

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2022 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17