× Početna Vijesti Sport Kultura Crna kronika Politika Zanimljivosti
  • Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

10:30 do 11:30 sati u ulici Rustempašina, Ilidža
12:00 do 13:30 sati u mjestu Malešići, Ilijaš
13:30 do 14:30 sati u ulici Safeta Hadžića, Novo Sarajevo
20:00 do 21:30 sati u ulici Safeta Zajke, Rajlovac
22:00 do 24:00 sati u ulici Bulevar Meše Selimovića

KISELJAK

16:30 do 18:30 sati Jehovac
19:30 do 21:30 sati Lug

KREŠEVO

10:00 do 12:30 sati Rakova Noga
14:30 do 16:00 sati Volujak (nova cesta)

FOJNICA

07:00 do 09:00 sati Ostružnica Polje
17:00 do 19:00 sati ulica Bosanska

BUSOVAČA

12:00 do 13:00 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob. KIM)
13:15 do 14:30 sati Bukovci
15:00 do 16:15 sati Gavrine kuće
16:30 do 18:00 sati Lugovi

VITEZ

07:00 do 11:00 sati ulica Branilaca Starog Viteza
12:00 do 15:00 sati ulica Fra Marijana Šunjića

NOVI TRAVNIK

08:00 do 09:30 sati ulica S.Tomaševića
10:00 do 11:30 sati M-16.4 Margetići

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Karaulska cesta
12:00 do 14:00 sati Turbe
16:30 do 18:00 sati Kanare
18:30 do 19:30 sati Kalibunar
20:00 do 21:30 sati Aleja Konzula
00:00 do 01:30 sati Dolac na Lašvi

BUGOJNO

07:00 do 08:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Kopčić
09:00 do 10:30 sati ulica Slobode
11:00 do 12:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Zlavast
13:00 do 14:30 sati ulica Armije BiH
15:00 do 16:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Lug
17:00 do 18:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče
19:00 do 20:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovska
21:00 do 22:30 sati ulica Sultan Ahmeda

DONJI VAKUF

18:30 do 19:30 sati Komar
20:00 do 21:00 sati Nova Travnička

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

09:00 do 10:00 sati ulica Vrbaska
18:00 do 19:00 sati Duratbegović Dolac
22:00 do 00:00 sati ulica Vrbaska

JAJCE

09:00 do 11:00 sati M-16 Crna Rijeka
11:30 do 13:30 sati M-16 Zastinje

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

NATJEČAJI RADAR OSMRTNICE MARKETING POŠALJITE VIJEST
  • Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

10:30 do 11:30 sati u ulici Rustempašina, Ilidža
12:00 do 13:30 sati u mjestu Malešići, Ilijaš
13:30 do 14:30 sati u ulici Safeta Hadžića, Novo Sarajevo
20:00 do 21:30 sati u ulici Safeta Zajke, Rajlovac
22:00 do 24:00 sati u ulici Bulevar Meše Selimovića

KISELJAK

16:30 do 18:30 sati Jehovac
19:30 do 21:30 sati Lug

KREŠEVO

10:00 do 12:30 sati Rakova Noga
14:30 do 16:00 sati Volujak (nova cesta)

FOJNICA

07:00 do 09:00 sati Ostružnica Polje
17:00 do 19:00 sati ulica Bosanska

BUSOVAČA

12:00 do 13:00 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob. KIM)
13:15 do 14:30 sati Bukovci
15:00 do 16:15 sati Gavrine kuće
16:30 do 18:00 sati Lugovi

VITEZ

07:00 do 11:00 sati ulica Branilaca Starog Viteza
12:00 do 15:00 sati ulica Fra Marijana Šunjića

NOVI TRAVNIK

08:00 do 09:30 sati ulica S.Tomaševića
10:00 do 11:30 sati M-16.4 Margetići

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Karaulska cesta
12:00 do 14:00 sati Turbe
16:30 do 18:00 sati Kanare
18:30 do 19:30 sati Kalibunar
20:00 do 21:30 sati Aleja Konzula
00:00 do 01:30 sati Dolac na Lašvi

BUGOJNO

07:00 do 08:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Kopčić
09:00 do 10:30 sati ulica Slobode
11:00 do 12:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Zlavast
13:00 do 14:30 sati ulica Armije BiH
15:00 do 16:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Lug
17:00 do 18:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče
19:00 do 20:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovska
21:00 do 22:30 sati ulica Sultan Ahmeda

DONJI VAKUF

18:30 do 19:30 sati Komar
20:00 do 21:00 sati Nova Travnička

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

09:00 do 10:00 sati ulica Vrbaska
18:00 do 19:00 sati Duratbegović Dolac
22:00 do 00:00 sati ulica Vrbaska

JAJCE

09:00 do 11:00 sati M-16 Crna Rijeka
11:30 do 13:30 sati M-16 Zastinje

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

REDAKCIJA PORTALA

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

Copyright 2007-2023 ART Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

Uvjeti korištenja Pravila privatnosti Kolačići Impressum

Pravila o kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće kako bi Vam omogućili bolje i ugodnije surfanje. Korištenjem web stranice slažete se sa uvjetima korištenja kolačića.