× Početna Vijesti Sport Kultura Crna kronika Politika Zanimljivosti
  • Vlada KSB

vlada sbk

Priopćenje sa posljednje, 75. sjednice Vlade KSB:

 

Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada KSB je usvojila Godišnje izvješće interne revizije za 2020. godinu. Revizijom su obuhvaćeni procesi planiranja, odobravanja, korištenja, izvještavanja, kontrole i knjigovodstvenog evidentiranja izdataka u periodu I-XII 2019. godine.


Primljena je k znanju Informacija o raspodjeli sredstava Proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2020. godinu za saniranje posljedica pandemije COVID 19. Donesen je i prijedlog zaključka kojim se utvrđuje raspodjela dodijeljenih sredstava KSB, Odlukama Vijeća ministara BiH o raspodjeli sredstava iz Proračuna institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH, na slijedeće korisnike: Ministarstvo zdravstva i socijalne politike u iznosu od 491.783,10 KM i Ministarstvo gospodarstva u iznosu od 339.770,00 KM.

Vlada je dala i slijedeće suglasnosti:
- Suglasnost na Plan javnih nabavki Službe za zajedničke poslove za 2021. godinu.
- Suglasnost na Plan javnih nabavki Kantonalnog arhiva za 2021. godinu.
- Suglasnost na Plan javnih nabavki Kantonalne uprave za civilnu zaštitu za 2021.godinu.
- Suglasnost na Godišnji plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća u 2021. godini. Kantonalne uprave za civilnu zaštitu.

Usvojeni su i slijedeća izvješća:
- Izvješće načelnika općina o utrošku doniranih sredstava iz oblasti civilne zaštite: Izvješće načelnika općine Kiseljak, Vitez i Gornji Vakuf – Uskoplje.
- Izvješće o realizaciji zaključaka Vlade i Izvješće o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu ožujku 2021. godine.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša i stambenih poslova je predložilo, a Vlada donijela slijedeće odluke:


- Odluka kojom se Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša i stambenih poslova ovlašćuje da do imenovanja direktora Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona upravlja poslovima raspodjele sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša za 2021.godinu.


- Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2021.godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona u iznosu od 1.400.000,00 KM.


- Odluka o izdvajanju sredstava JKP „Trebišnjica“ d.o.o. Nova Bila za realizaciju projekta „Čišćenje divljih deponija“ u iznosu od 10.000,00KM.

- Odluka o izdvajanju dijela ne realiziranih interventnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu drugim razinama vlasti i javnim ustanovama u ukupnom iznosu 110.000,00KM koja će se raspodijeliti kako slijedi:


• Izgradnja društvenog doma Krčevac, MZ Solakovići, općina Busovača - 16.000,00KM
• Završni radovi, MZ Gojevići, Luke - 5.000,00KM
• Utopljavanje doma za mlade, Bučići, Novi Travnik - 7.000,00KM
• Izgradnja kanalizacije, MZ Bučići, Novi Travnik - 10.000,00KM
• Utopljavanje svlačionica NK Kiseljak, Kiseljak - 7.000,00KM
• Izgradnja vodovoda, MZ Melina, Dobretići - 4.000,00KM
• Izgradnja kanalizacije, Putićevo, MZ Dolac - 6.000,00KM
• Utopljavanje područne škole, MZ Mile, Jajce - 7.000,00KM
• Završni radovi na utopljavanju, Dječji vrtić, Vitez - 7.000,00KM
• Izgradnja kanalizacije, MZ Bojska, Gornji V.-Uskoplje - 7.000,00KM
• Izgradnja kanalizacije, MZ Rovna, Bugojno - 7.000,00KM
• Izgradnja vodovoda, MZ Golo Brdo, Bugojno - 7.000,00KM
• Rezervoar za vodu, MZ Prokos, Fojnica - 10.000,00KM
• Odvodnja oborinskih voda, MZ Kaćuni, Busovača - 10.000,00KM


- Odluka izdvajanju dijela ne realiziranih interventnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu neprofitnim organizacijama u ukupnom iznosu od 135.000,00KM koja će se raspodijeliti kako slijedi:


• Renoviranje prostorija udruženja „Leptir“, Bugojno - 5.000,00KM.
• Adaptacija prostorija udruženja „Vandali“ Bugojno - 5.000,00KM.
• Renoviranje župne kuće, Župni ured sv. Josipa Radnika Turbe - 7.000,00KM.
• Adaptacija na župnoj crkvi kroz izradu vitraja, Župni ured Uznesenja BDM Uskoplje - 10.000,00KM.
• Čišćenje i uređenje okoliša korita rijeke Vrbas i pritoka, jezera Zanesovići i pristupa jezeru, SRD Bugojno - 4.000,00KM.
• Renoviranje ŽK Uznesenje gospodina, Šenkovići, Novi Travnik - 4.000,00KM.
• Rekonstrukcija objekta Gospe Snježne, župa Deževice, Kreševo - 5.000,00KM.
• Utopljavanje multifunkc. dvorane, župa Podmilačje, Jajce - 12.000,00KM.
• Izgradnja kapele na groblju Palež, ŽU Kiseljak - 7.000,00KM.
• Utopljavanje senzorne sobe, Centar za rast i razvoj, Kiseljak - 7.000,00KM.
• Utopljavanje župne kuće, župa sv. Terezije G.V.- Uskoplje - 8.000,00KM.
• Utopljavanje kapelice Crkvine, župa sv. Ante P., Bugojno - 5.000,00KM.
• Popravak krova džamije, MIZ Travnik - 10.000,00KM.
• Utopljavanje prostorija, IZ Donji Vakuf - 10.000,00KM.
• Utopljavanje planinarskog doma, PD Bugojno - 3.000,00KM.
• Uređenje prostorija, UG Porodice stradalih, Vrbanja, BU - 7.000,00KM.
• Utopljavanje kl. prostora, KBV „Fatih gym“, Vitez - 5.000,00KM.
• Obnova prostorija udruženja, Slatki svijet za borbu protiv dijabetesa, djece i mladih, Bugojno - 5.000,00KM.
• Završetak radova-Šadrvan, MIZ Vitez, Džemat Kruščica - 5.000,00KM.
• Utopljavanje Imamske kuće, MIZ Kiseljak - 10.000,00KM.
• Nabavka vodovodnih cijevi, MZ Kasapovići, Novi Travnik - 1.000,00KM.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:


- Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava za sport u 2021.godini u ukupnom iznosu od 800.000,00KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava za sport iz Proračuna Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu u ukupnom iznosu od 7.000,00KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve Proračuna Srednjobosanskog kantona u korist Sportskog saveza SBK u iznosu od 10.000,00KM u svrhu organiziranja manifestacije „Izbor najboljeg sportiste Kantona za 2021.godinu“.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve Proračuna Srednjobosanskog kantona za realizaciju projekata iz oblasti kulture u iznosu od 8.000,00KM u korist Župe sv. Ante Padovanskog, Busovača za rekonstrukciju crkve.

 

artinfo.ba

NATJEČAJI RADAR OSMRTNICE MARKETING POŠALJITE VIJEST
  • Vlada KSB

vlada sbk

Priopćenje sa posljednje, 75. sjednice Vlade KSB:

 

Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada KSB je usvojila Godišnje izvješće interne revizije za 2020. godinu. Revizijom su obuhvaćeni procesi planiranja, odobravanja, korištenja, izvještavanja, kontrole i knjigovodstvenog evidentiranja izdataka u periodu I-XII 2019. godine.


Primljena je k znanju Informacija o raspodjeli sredstava Proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2020. godinu za saniranje posljedica pandemije COVID 19. Donesen je i prijedlog zaključka kojim se utvrđuje raspodjela dodijeljenih sredstava KSB, Odlukama Vijeća ministara BiH o raspodjeli sredstava iz Proračuna institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH, na slijedeće korisnike: Ministarstvo zdravstva i socijalne politike u iznosu od 491.783,10 KM i Ministarstvo gospodarstva u iznosu od 339.770,00 KM.

Vlada je dala i slijedeće suglasnosti:
- Suglasnost na Plan javnih nabavki Službe za zajedničke poslove za 2021. godinu.
- Suglasnost na Plan javnih nabavki Kantonalnog arhiva za 2021. godinu.
- Suglasnost na Plan javnih nabavki Kantonalne uprave za civilnu zaštitu za 2021.godinu.
- Suglasnost na Godišnji plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća u 2021. godini. Kantonalne uprave za civilnu zaštitu.

Usvojeni su i slijedeća izvješća:
- Izvješće načelnika općina o utrošku doniranih sredstava iz oblasti civilne zaštite: Izvješće načelnika općine Kiseljak, Vitez i Gornji Vakuf – Uskoplje.
- Izvješće o realizaciji zaključaka Vlade i Izvješće o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu ožujku 2021. godine.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša i stambenih poslova je predložilo, a Vlada donijela slijedeće odluke:


- Odluka kojom se Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša i stambenih poslova ovlašćuje da do imenovanja direktora Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona upravlja poslovima raspodjele sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša za 2021.godinu.


- Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2021.godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona u iznosu od 1.400.000,00 KM.


- Odluka o izdvajanju sredstava JKP „Trebišnjica“ d.o.o. Nova Bila za realizaciju projekta „Čišćenje divljih deponija“ u iznosu od 10.000,00KM.

- Odluka o izdvajanju dijela ne realiziranih interventnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu drugim razinama vlasti i javnim ustanovama u ukupnom iznosu 110.000,00KM koja će se raspodijeliti kako slijedi:


• Izgradnja društvenog doma Krčevac, MZ Solakovići, općina Busovača - 16.000,00KM
• Završni radovi, MZ Gojevići, Luke - 5.000,00KM
• Utopljavanje doma za mlade, Bučići, Novi Travnik - 7.000,00KM
• Izgradnja kanalizacije, MZ Bučići, Novi Travnik - 10.000,00KM
• Utopljavanje svlačionica NK Kiseljak, Kiseljak - 7.000,00KM
• Izgradnja vodovoda, MZ Melina, Dobretići - 4.000,00KM
• Izgradnja kanalizacije, Putićevo, MZ Dolac - 6.000,00KM
• Utopljavanje područne škole, MZ Mile, Jajce - 7.000,00KM
• Završni radovi na utopljavanju, Dječji vrtić, Vitez - 7.000,00KM
• Izgradnja kanalizacije, MZ Bojska, Gornji V.-Uskoplje - 7.000,00KM
• Izgradnja kanalizacije, MZ Rovna, Bugojno - 7.000,00KM
• Izgradnja vodovoda, MZ Golo Brdo, Bugojno - 7.000,00KM
• Rezervoar za vodu, MZ Prokos, Fojnica - 10.000,00KM
• Odvodnja oborinskih voda, MZ Kaćuni, Busovača - 10.000,00KM


- Odluka izdvajanju dijela ne realiziranih interventnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu neprofitnim organizacijama u ukupnom iznosu od 135.000,00KM koja će se raspodijeliti kako slijedi:


• Renoviranje prostorija udruženja „Leptir“, Bugojno - 5.000,00KM.
• Adaptacija prostorija udruženja „Vandali“ Bugojno - 5.000,00KM.
• Renoviranje župne kuće, Župni ured sv. Josipa Radnika Turbe - 7.000,00KM.
• Adaptacija na župnoj crkvi kroz izradu vitraja, Župni ured Uznesenja BDM Uskoplje - 10.000,00KM.
• Čišćenje i uređenje okoliša korita rijeke Vrbas i pritoka, jezera Zanesovići i pristupa jezeru, SRD Bugojno - 4.000,00KM.
• Renoviranje ŽK Uznesenje gospodina, Šenkovići, Novi Travnik - 4.000,00KM.
• Rekonstrukcija objekta Gospe Snježne, župa Deževice, Kreševo - 5.000,00KM.
• Utopljavanje multifunkc. dvorane, župa Podmilačje, Jajce - 12.000,00KM.
• Izgradnja kapele na groblju Palež, ŽU Kiseljak - 7.000,00KM.
• Utopljavanje senzorne sobe, Centar za rast i razvoj, Kiseljak - 7.000,00KM.
• Utopljavanje župne kuće, župa sv. Terezije G.V.- Uskoplje - 8.000,00KM.
• Utopljavanje kapelice Crkvine, župa sv. Ante P., Bugojno - 5.000,00KM.
• Popravak krova džamije, MIZ Travnik - 10.000,00KM.
• Utopljavanje prostorija, IZ Donji Vakuf - 10.000,00KM.
• Utopljavanje planinarskog doma, PD Bugojno - 3.000,00KM.
• Uređenje prostorija, UG Porodice stradalih, Vrbanja, BU - 7.000,00KM.
• Utopljavanje kl. prostora, KBV „Fatih gym“, Vitez - 5.000,00KM.
• Obnova prostorija udruženja, Slatki svijet za borbu protiv dijabetesa, djece i mladih, Bugojno - 5.000,00KM.
• Završetak radova-Šadrvan, MIZ Vitez, Džemat Kruščica - 5.000,00KM.
• Utopljavanje Imamske kuće, MIZ Kiseljak - 10.000,00KM.
• Nabavka vodovodnih cijevi, MZ Kasapovići, Novi Travnik - 1.000,00KM.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:


- Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava za sport u 2021.godini u ukupnom iznosu od 800.000,00KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava za sport iz Proračuna Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu u ukupnom iznosu od 7.000,00KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve Proračuna Srednjobosanskog kantona u korist Sportskog saveza SBK u iznosu od 10.000,00KM u svrhu organiziranja manifestacije „Izbor najboljeg sportiste Kantona za 2021.godinu“.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve Proračuna Srednjobosanskog kantona za realizaciju projekata iz oblasti kulture u iznosu od 8.000,00KM u korist Župe sv. Ante Padovanskog, Busovača za rekonstrukciju crkve.

 

artinfo.ba

REDAKCIJA PORTALA

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

Copyright 2007-2023 ART Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

Uvjeti korištenja Pravila privatnosti Kolačići Impressum

Pravila o kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće kako bi Vam omogućili bolje i ugodnije surfanje. Korištenjem web stranice slažete se sa uvjetima korištenja kolačića.