ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST
Kiseljak

javni poziv

 

 

Na temelju članka 60 stavak 1. Zakona o gradnji (“Službene novine KSB/SBK”, broj 10/14) te članka 49 i 50. Statuta općine Kiseljak ( „Službeni glasnik općine Kiseljak“ br.3/09 ) , Služba za gospodarstvo , urbanizam , zaštitu okoliša i komunalne poslove općine Kiseljak objavljuje :

J A V N I  P O Z I V

Za podnošenje prijava učešća u radu povjerenstva za tehnički pregled građevina iz nadležnosti općine Kiseljak

I

Pozivaju se sve zainteresirane osobe , da podnesu prijavu za učešće u radu povjerenstva za vršenje tehničkog pregleda građevina iz nadležnosti općine Kiseljak , a sukladno sa člankom 52. stavak 3 i 6 , te člankom 60. stavak 1. Zakona o gradnji (“Službene novine KSB/SBK”, broj 10/14) , sljedećih struka :

- Dipl.ing.arhitekture,

- Dipl.ing.građevine,

- Dipl.ing.elektrotehnike,

- Dipl.ing.strojarstva,

- Dipl.ing.tehnologije,

- Dipl.ing.prometa,

- Dipl.ing.poljoprivrede,

- Dipl.ing.zaštite na radu,

- Dipl.ing.geodezije,

- Osobe ovlaštene za zaštitu od požara i eksplozija,

- Osobe ovlaštene za kontrolu sanitarnih uvjeta i zaštite okoliša,

II

Na javni poziv mogu se prijaviti osobe koje zadovoljavaju uvjete da su diplomirani inženjeri odnosno magistri sa završenim drugim ciklusom bolonjskog sustava obrazovanja navedenih struka , s pet godina radnog staža i položenim stručnim ispitom.

III

Uz prijavu sa točnom adresom i brojem telefona potrebno je priložiti i sljedeća ovjerena dokumenta :

- Diplomu o završenom fakultetu,

- Dokaz o radnom stažu,

- Dokaz o položenom stručnom ispitu ,

- Kopiju CIPS-ove osobne iskaznice i

- Naziv poslovne banke i broj transakcijskog računa.

IV

Prijave sa potpunim dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od 15 ( petnaest ) dana od dana objavljivanja u javnim glasilima a najkasnije do 21.01.2021.god.

Aplikacije koje se šalju putem pošte trebaju stići do krajnjeg datuma za prijavu na javni poziv , točnije do 21.01.2021.god.

Prijave se predaju na protokol općine Kiseljak ili putem pošte na adresu :

Općina Kiseljak , ulica Bana Josipa Jelačića br.41 , 71 250 Kiseljak , sa naznakom

„ Prijava za učešće u radu povjerenstva za tehnički pregled građevina iz nadležnosti općine Kiseljak“

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

RUKOVODITELJ SLUŽBE

Nikola Grubešić, MA.dipl.ing.arh

 

0
0
0
s2sdefault

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2021 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17