ART BLOG KALENDAR DOGAĐAJA OSMRTNICE NATJEČAJI MARKETING
Kreševo

kres svec sjednica 19

Povodom 15. kolovoza – Dana Općine Kreševo, a temeljem odredbi članka 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj: 49/06 i 51/09), članka 39. Statuta Općine Kreševo broj: 01-02-670/08. od 08.05.2008. godine, i članka 14. Odluke o utvrđivanju javnih priznanja Općine Kreševo („Službeni glasnik Općine Kreševo“, broj: 3/19), Općinski načelnik Općine Kreševo, raspisuje:

J A V N I   P O Z I V

za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja

Općine Kreševo

I

Povodom Dana Općine Kreševo, Općinsko vijeće i Općinski načelnik Općine Kreševo dodjeljuju javna priznanja pojedincima, gospodarskim subjektima, udrugama, ustanovama i drugim pravnim i fizičkim osobama i udrugama za uspjehe u radu i djelovanju, kojima se značajno doprinosi razvoju i afirmaciji Općine Kreševo, kao i radi odavanja počasti i zahvalnosti.

II

Javna priznanja Općine Kreševo su:

 • Ona koja dodjeljuje Općinsko vijeće Kreševo
 • Priznanje Počasni građanin Općine Kreševo;
 • Zlatna plaketa „Grb Općine Kreševo“ (u daljnjem tekstu: Plaketa)
 • Ona koja dodjeljuje Općinski načelnik
 • Zahvalnica.

III

KRITERIJI ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

 1. Počasni građanin Općine Kreševo

Počasni građanin Općine Kreševo je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine i stranim državljanima.

Počasnim građaninom proglašava se građanin Bosne i Hercegovine koji se naročito istakao u razvoju Općine, unaprjeđenju međunarodne suradnje i očuvanju mira u zemlji i inozemstvu.

Počasnim građaninom može se proglasiti i strani državljanin koji je ostvario naročiti doprinos razvoju i afirmaciji Općine, te razvoju međunarodnih i međuljudskih odnosa na načelima solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima.

 1. Zlatna plaketa „Grb Općine Kreševo“

Kriteriji za dodjelu plakete su:

 • nadprosječno ostvareni rezultati u radu i vidljiv doprinos,
 • naročiti doprinos i javno zalaganje za razvoj demokracije, tolerancije, zaštite ljudskih prava i sloboda,
 • vidljiv doprinos unaprjeđenja uvjeta života u mjesnoj zajednici,
 • naročiti doprinos u ostvarenju zaštite u radu i zaštite okoline,
 • naročiti doprinos u radu humanitarnih organizacija (npr. višestruki davatelji krvi, humanisti, medicinski radnici i sl.),
 • mjerljivi doprinos u spašavanju ljudskih života i imovine,
 • javno objavljeni podaci ili rezultati za doprinos razvoju lokalne i šire zajednice, kao i javno objavljeni podaci ili rezultati o pronalascima i izumima čime se povećava produktivnost rada i ekonomičnost,
 • izuzetan doprinos unaprjeđenju uvjeta života i cjelokupnog gospodarskog razvitka u Općini Kreševo.
 1. Zahvalnica

Kriteriji za dodjelu zahvalnice su:

 • objavljeni i općepoznati osobni ili kolektivni jubileji (godišnjice) građanina ili grupe građana iz Općine Kreševo, kao i pravnih osoba koja rade i djeluju na području Općine Kreševo,
 • objavljeni ili općepoznati konkurentan uspjeh ili poduhvat iz bilo koje gospodarske djelatnosti.

IV

Pravo na podnošenje inicijative za dodjelu javnih priznanja imaju, sukladno Odluci o utvrđivanju javnih priznanja Općine Kreševo:

 • vijećnici i klubovi vijećnika u Općinskom vijeću,
 • Općinski načelnik,
 • tijela mjesne samouprave,
 • ustanove i gospodarska društva,
 • vjerske zajednice,
 • političke stranke,
 • udruge građana koje djeluju na području općine,
 • druge pravne i fizičke osobe.

Samoinicijativa za dodjelu javnih priznanja nije dopuštena.

V

Prijedlog se podnosi u pismenoj formi Povjerenstvu za odlikovanja i druga javna priznanja i treba sadržavati:

 • ime, prezime, adresu ili naziv predlagatelja;
 • ime, prezime, adresu i biografiju kandidata pojedinca, odnosno naziv organizacije (gospodarskog društva, ustanove, vjerske zajednice, udruge građana i drugih pravnih subjekata);
 • obrazloženje s relevantnim podacima;
 • raspoloživu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz obrazloženja (točno označeno i opisano djelo, rad, uspjeh i sl., zbog kojih se predlaže);
 • vrstu priznanja za koja se isti predlažu.

VI

Povjerenstvo za odlikovanja i druga javna priznanja prosuđuje prijedloge i podnosi Općinskom vijeću prijedloge za dodjelu javnih priznanja.

Odluku o dodjeli javnih priznanja općine, donosi Općinsko vijeće.

Javna priznanja uručuju se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća povodom Dana Općine, 15. kolovoza.

VII

Rok za dostavu prijedloga je do 24. srpnja 2020. godine. do 15 sati.

Javni poziv se objavljuje na web stranici Općine Kreševo (www.kresevo.ba) i na oglasnoj ploči Općine Kreševo.

Nepotpuni i neblagovremeni prijedlozi neće se uzimati u razmatranje.

Podnositelj prijedloga moralno i materijalno odgovara za točnost podataka navedenih u prijedlogu.

Prijedlozi se dostavljaju na adresu:

OPĆINA KREŠEVO

Općinsko vijeće

Povjerenstvo za odlikovanja i druga javna priznanja

S naznakom <<Prijedlog za dodjelu javnih priznanja>> - ne otvarati

Ulica Fra Grge Martića 49, Kreševo.

Prijedlozi se mogu uputiti putem pošte ili predati neposredno na pisarnici Općine Kreševo.

Više informacija možete dobiti putem telefona: 030/806-148.

                                                                                                       OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                             Renato Pejak, prof.

 

0
0
0
s2sdefault

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2020 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17