Upućena inicijativa

 inzenjeri-fbih-gkbih.jpg

Inženjerska komora Federacije BiH uputila je Vladi Federacije BiH incijativu za izmjene i dopune Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju.

Tom uredbom propisani su uvjeti i način uređenja gradilišta, način i vođenje obavezne dokumentacije na gradilištu, te učesnici u građenju građevina i zahvata za koje odobrenje za građenje/uklanjanje izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja, uslovi za izdavanje i oduzimanje ovlasti pravnim i fizičkim osobama, registar ovlaštenja izdanih pravnim i fizičkim osobama, nadzor i kaznene odredbe. 

Iz Komore navode da je jedan od razloga za donošenje izmjena i dopuna Uredbe jasno i precizno utvrditi nadležnosti u vezi izdavanja određenih akata za sudionike u građenju, odnosno ovlaštenja za pravna lica i Licence za fizička lica.

Svjesni vrlo teške i složene situacije u kojoj se nalazi bh. gospodarstvo i inženjerska struka uopće, smatraju da svi zajedno moraju uložiti dodatne napore kako bi prevazišli izazove.

- Po tom pravilniku Federalno ministarstvo prostornog uređenja bi trebalo da izdaje licence za inženjere i fizička lica, a mi smatramo da to treba Inženjerska komora i zbog toga smo je osnovali - navodi potpredjsednik Gospodarske komore Federacije BiH Mirsad Jašarspahić, dodajući da su jasno precizirali članove koje treba izmijeniti da bi olakšali inžinjerima.

Napominje da je Inženjerska komora FBiH osnovana kako bi upotpunila proces izdavanja dozvola i licenci, olakšala sustav i bila na usluzi.

U inicijativi se također navodi da nisu bili uključeni u izradu Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju, čiji je pravni osnov za njeno donošenje Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini Federacije BiH.

Traže da se pokrene procedura izmjena i dopune pomenute Uredbe, kao i uvažavanje razloga za izmjene i dopune.

U prijedlogu izmjene i dopune Uredbe traže brisanje riječi "fizičkom" i "fizičkih", koje se mijenjaju sa "ovlašteno fizičko lice koje posjeduje Licencu za projektiranje ili izvođenje izdatu od strane Inženjerske komore FBiH".

Također, predlažu izmjenu člana 58. prema kojem Ministarstvo vodi registar pravnih lica za projektiranje (projektanti), a Inženjerska komora FBiH registar fizičkih lica za projektiranje (projektanti) te lica kojima je izdata, produžena, izmijenjena ili dopunjena i oduzeta Licenca.

- Imajući u vidu kontinuiran rad institucija FBiH na adaptaciji pravila i principa EU legislativa u oblasti prostornog uređenja, ističemo da je potreba za prepoznavanjem Inženjerske komore prepoznata i od strane EU legislative Direktiva 2006/123/EZ Europskog parlamenta i vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu - navode iz komore.

Inžinjeri Inženjerske komore Federacije BiH ovim putem pozivaju Vladu FBiH da izmijeni Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju donesene po osnovu Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini Federacije, te Inženjersku komoru Federacije BIH uvrsti kao ravnopravnog partnera s ciljem očuvanja struke koja je neophodna za dalji razvoj i prosperitet.

- Ukoliko Vlada FBiH ne uvaži naš zahtjev, iskoristiti ćemo sve pravne mehanizme kako bi zaštitili struku ali i integritet Inženjerske komore FBiH - izjavila je predsjednica Inženjerske komore FBiH prof.dr. Sanela Klarić, priopćeno je iz GKFBiH. 

artinfo.ba

ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST
Upućena inicijativa

 inzenjeri-fbih-gkbih.jpg

Inženjerska komora Federacije BiH uputila je Vladi Federacije BiH incijativu za izmjene i dopune Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju.

Tom uredbom propisani su uvjeti i način uređenja gradilišta, način i vođenje obavezne dokumentacije na gradilištu, te učesnici u građenju građevina i zahvata za koje odobrenje za građenje/uklanjanje izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja, uslovi za izdavanje i oduzimanje ovlasti pravnim i fizičkim osobama, registar ovlaštenja izdanih pravnim i fizičkim osobama, nadzor i kaznene odredbe. 

Iz Komore navode da je jedan od razloga za donošenje izmjena i dopuna Uredbe jasno i precizno utvrditi nadležnosti u vezi izdavanja određenih akata za sudionike u građenju, odnosno ovlaštenja za pravna lica i Licence za fizička lica.

Svjesni vrlo teške i složene situacije u kojoj se nalazi bh. gospodarstvo i inženjerska struka uopće, smatraju da svi zajedno moraju uložiti dodatne napore kako bi prevazišli izazove.

- Po tom pravilniku Federalno ministarstvo prostornog uređenja bi trebalo da izdaje licence za inženjere i fizička lica, a mi smatramo da to treba Inženjerska komora i zbog toga smo je osnovali - navodi potpredjsednik Gospodarske komore Federacije BiH Mirsad Jašarspahić, dodajući da su jasno precizirali članove koje treba izmijeniti da bi olakšali inžinjerima.

Napominje da je Inženjerska komora FBiH osnovana kako bi upotpunila proces izdavanja dozvola i licenci, olakšala sustav i bila na usluzi.

U inicijativi se također navodi da nisu bili uključeni u izradu Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju, čiji je pravni osnov za njeno donošenje Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini Federacije BiH.

Traže da se pokrene procedura izmjena i dopune pomenute Uredbe, kao i uvažavanje razloga za izmjene i dopune.

U prijedlogu izmjene i dopune Uredbe traže brisanje riječi "fizičkom" i "fizičkih", koje se mijenjaju sa "ovlašteno fizičko lice koje posjeduje Licencu za projektiranje ili izvođenje izdatu od strane Inženjerske komore FBiH".

Također, predlažu izmjenu člana 58. prema kojem Ministarstvo vodi registar pravnih lica za projektiranje (projektanti), a Inženjerska komora FBiH registar fizičkih lica za projektiranje (projektanti) te lica kojima je izdata, produžena, izmijenjena ili dopunjena i oduzeta Licenca.

- Imajući u vidu kontinuiran rad institucija FBiH na adaptaciji pravila i principa EU legislativa u oblasti prostornog uređenja, ističemo da je potreba za prepoznavanjem Inženjerske komore prepoznata i od strane EU legislative Direktiva 2006/123/EZ Europskog parlamenta i vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu - navode iz komore.

Inžinjeri Inženjerske komore Federacije BiH ovim putem pozivaju Vladu FBiH da izmijeni Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju donesene po osnovu Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini Federacije, te Inženjersku komoru Federacije BIH uvrsti kao ravnopravnog partnera s ciljem očuvanja struke koja je neophodna za dalji razvoj i prosperitet.

- Ukoliko Vlada FBiH ne uvaži naš zahtjev, iskoristiti ćemo sve pravne mehanizme kako bi zaštitili struku ali i integritet Inženjerske komore FBiH - izjavila je predsjednica Inženjerske komore FBiH prof.dr. Sanela Klarić, priopćeno je iz GKFBiH. 

artinfo.ba

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2023 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17