Vlada KSB

vlada zsb

Izvješće sa prve ovogodišnje odnosno ukupno 110. sjednice Vlade

Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada SBK je donijela Odluku o preraspodjeli sredstava u Proračunu Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu između Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta i Srednje škole „Travnik“ Nova Bila. Sredstva u iznosu od 7.000,00 KM preraspodijeljena su sa stavke "Izdaci za nabavku stalnih sredstava osnovnim i srednjim školama“ Ministarstva obrazovanja i dodijeljena Srednjoj školi „Travnik“ Nova Bila na stavku „Nabavka opreme“.

Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava – nabavka računarske opreme za potrebe Kantonalnog tužiteljstva Travnik u iznosu od 1.649,70 KM. Naznačena sredstva doznačiti će se dobavljaču „OCEAN“ d.o.o. Travnik, a na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava - nabavka uredskog namještaja za potrebe Općinskog suda u Jajcu u iznosu od 4.413,60 KM. Naznačena sredstva doznačiti će se dobavljaču „MEBLE – IDEAL“ d.o.o. Bugojno.

Ministarstvo unutarnjih poslova je predložilo, a Vlada donijela Odluku o izdvajanju sredstava za 2021. godinu iz vlastitih prihoda MUP-a SBK za nabavku opreme za potrebe MUP-a u ukupnom iznosu od 937,59 KM. Naznačena sredstva doznačiti će se poduzeću „PRIMA PROM“ Banja Luka.

Donesene su i slijedeće odluke na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova:
- Odluka o davanju suglasnosti o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku civilnih odijela za potrebe kriminalističke policije u skladu sa Zapisnikom o ocjeni ponuda Povjerenstva za javnu nabavku putem Konkurentskog zahtjeva u procijenjenoj vrijednosti od 34.188,00 KM bez PDV -a. Najpovoljniji ponuđač je „Uslužnost“ d.o.o. Sarajevo sa cijenom nakon e-aukcije 32.332,00 KM.


- Odluka o davanju suglasnosti na izbor „MIBO komunikacije“ d.o.o. Sarajevo kao najpovoljnijeg ponuđača za usluge kalibracije i verifikacije alkometara u skladu sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda Povjerenstva za javnu nabavku putem Konkurentskog zahtjeva u procijenjenoj vrijednosti od 360,00 KM bez PDV -a.

- Odluka o davanju suglasnosti na izbor „MIBO komunikacije“ d.o.o. Sarajevo kao najpovoljnijeg ponuđač za usluge kalibracije i verifikacije radara u skladu sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda Povjerenstva za javnu nabavku putem Konkurentskog zahtjeva u procijenjenoj vrijednosti od 1.590,00 KM bez PDV -a.

Vlada je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike prihvatila Izvješće Ministarstva zdravstva i socijalne politike o dodijeljenim jednokratnim novčanim pomoćima u 2021. godini u ukupnom iznosu od 69.950,00 KM u skladu sa dostavljenim tabelarnim pregledom Ministarstva.

Usvojena su Izvješća o radu inspekcija i Izvješća o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu Vlade u mjesecu siječnju 2022. godine.

Ministarstvo obrazovanja je predložilo a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju suglasnosti osnovnim školama za provođenje postupka javne nabavke i sklapanje ugovora za prijevoz učenika sa područja Srednjobosanskog kantona.
- Odluka o raspodjeli sredstava namijenjenih za financiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola gdje nema organiziranog prijevoza i učenika s posebnim potrebama (I. polugodište za nastavnu 2021./2022. godine) u ukupnom iznosu od 2.614,68 KM. Naznačena sredstva doznačiti će se na račun roditelja u skladu sa dostavljenim tabličnim prikazima Ministarstva obrazovanja,

- Odluku o raspodjeli sredstava Proračuna namijenjenih za oblast kulture u iznosu od 1.500,00 KM.
- Odluku o izdvajanju sredstava za stavke „Tekući transferi pojedincima – za pomoć ugroženim učenicima“ za 2021. godinu u iznosu od 2.300,00 KM

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada  donijela Odluku o davanju suglasnosti na izbor „BERG“ d.o.o. kao najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke – operativnog sustava „Covid potvrda“ u skladu sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda Povjerenstva za javnu nabavku putem Konkurentskog zahtjeva u procijenjenoj vrijednosti od 40.000,00 KM bez PDV -a.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja:

- Odluka o izdvajanju sredstava za stavke „Ugovorene i druge posebne usluge“ za stručno usavršavanje i edukaciju prosvjetnih radnika za 2021. godinu u iznosu od 10.000,00 KM.


- Odluka o izdvajanju sredstava za stavke „Tekući transferi pojedincima“ – za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola u ukupnom iznosu od 56.088,90 KM.

Ministarstvo unutarnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za kupovinu dijela zgrade koju koristi PS Novi Travnik u iznosu od 381.751,00 KM. Naznačena sredstva doznačiti će se Općini Novi Travnik.

Vlada SBK je dala suglasnost ministru unutarnjih poslova Feliksu Vidoviću za potpisivanje Prijedloga Kolektivnog ugovora za policijske službenike u Ministarstvu unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona koji će se primjenjivati od 01.02.2022. godine.

 

artinfo.ba

ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST
Vlada KSB

vlada zsb

Izvješće sa prve ovogodišnje odnosno ukupno 110. sjednice Vlade

Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada SBK je donijela Odluku o preraspodjeli sredstava u Proračunu Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu između Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta i Srednje škole „Travnik“ Nova Bila. Sredstva u iznosu od 7.000,00 KM preraspodijeljena su sa stavke "Izdaci za nabavku stalnih sredstava osnovnim i srednjim školama“ Ministarstva obrazovanja i dodijeljena Srednjoj školi „Travnik“ Nova Bila na stavku „Nabavka opreme“.

Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava – nabavka računarske opreme za potrebe Kantonalnog tužiteljstva Travnik u iznosu od 1.649,70 KM. Naznačena sredstva doznačiti će se dobavljaču „OCEAN“ d.o.o. Travnik, a na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava - nabavka uredskog namještaja za potrebe Općinskog suda u Jajcu u iznosu od 4.413,60 KM. Naznačena sredstva doznačiti će se dobavljaču „MEBLE – IDEAL“ d.o.o. Bugojno.

Ministarstvo unutarnjih poslova je predložilo, a Vlada donijela Odluku o izdvajanju sredstava za 2021. godinu iz vlastitih prihoda MUP-a SBK za nabavku opreme za potrebe MUP-a u ukupnom iznosu od 937,59 KM. Naznačena sredstva doznačiti će se poduzeću „PRIMA PROM“ Banja Luka.

Donesene su i slijedeće odluke na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova:
- Odluka o davanju suglasnosti o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku civilnih odijela za potrebe kriminalističke policije u skladu sa Zapisnikom o ocjeni ponuda Povjerenstva za javnu nabavku putem Konkurentskog zahtjeva u procijenjenoj vrijednosti od 34.188,00 KM bez PDV -a. Najpovoljniji ponuđač je „Uslužnost“ d.o.o. Sarajevo sa cijenom nakon e-aukcije 32.332,00 KM.


- Odluka o davanju suglasnosti na izbor „MIBO komunikacije“ d.o.o. Sarajevo kao najpovoljnijeg ponuđača za usluge kalibracije i verifikacije alkometara u skladu sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda Povjerenstva za javnu nabavku putem Konkurentskog zahtjeva u procijenjenoj vrijednosti od 360,00 KM bez PDV -a.

- Odluka o davanju suglasnosti na izbor „MIBO komunikacije“ d.o.o. Sarajevo kao najpovoljnijeg ponuđač za usluge kalibracije i verifikacije radara u skladu sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda Povjerenstva za javnu nabavku putem Konkurentskog zahtjeva u procijenjenoj vrijednosti od 1.590,00 KM bez PDV -a.

Vlada je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike prihvatila Izvješće Ministarstva zdravstva i socijalne politike o dodijeljenim jednokratnim novčanim pomoćima u 2021. godini u ukupnom iznosu od 69.950,00 KM u skladu sa dostavljenim tabelarnim pregledom Ministarstva.

Usvojena su Izvješća o radu inspekcija i Izvješća o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu Vlade u mjesecu siječnju 2022. godine.

Ministarstvo obrazovanja je predložilo a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju suglasnosti osnovnim školama za provođenje postupka javne nabavke i sklapanje ugovora za prijevoz učenika sa područja Srednjobosanskog kantona.
- Odluka o raspodjeli sredstava namijenjenih za financiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola gdje nema organiziranog prijevoza i učenika s posebnim potrebama (I. polugodište za nastavnu 2021./2022. godine) u ukupnom iznosu od 2.614,68 KM. Naznačena sredstva doznačiti će se na račun roditelja u skladu sa dostavljenim tabličnim prikazima Ministarstva obrazovanja,

- Odluku o raspodjeli sredstava Proračuna namijenjenih za oblast kulture u iznosu od 1.500,00 KM.
- Odluku o izdvajanju sredstava za stavke „Tekući transferi pojedincima – za pomoć ugroženim učenicima“ za 2021. godinu u iznosu od 2.300,00 KM

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada  donijela Odluku o davanju suglasnosti na izbor „BERG“ d.o.o. kao najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke – operativnog sustava „Covid potvrda“ u skladu sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda Povjerenstva za javnu nabavku putem Konkurentskog zahtjeva u procijenjenoj vrijednosti od 40.000,00 KM bez PDV -a.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja:

- Odluka o izdvajanju sredstava za stavke „Ugovorene i druge posebne usluge“ za stručno usavršavanje i edukaciju prosvjetnih radnika za 2021. godinu u iznosu od 10.000,00 KM.


- Odluka o izdvajanju sredstava za stavke „Tekući transferi pojedincima“ – za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola u ukupnom iznosu od 56.088,90 KM.

Ministarstvo unutarnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za kupovinu dijela zgrade koju koristi PS Novi Travnik u iznosu od 381.751,00 KM. Naznačena sredstva doznačiti će se Općini Novi Travnik.

Vlada SBK je dala suglasnost ministru unutarnjih poslova Feliksu Vidoviću za potpisivanje Prijedloga Kolektivnog ugovora za policijske službenike u Ministarstvu unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona koji će se primjenjivati od 01.02.2022. godine.

 

artinfo.ba

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2022 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17