ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST
Niz odluka

vlada-sbz-zgrada.jpg

Vlada SBŽ je usvojila Zapisnik sa 99. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada SBž je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Srednjobosanske županije za 2021. godinu. Odlukom se dopušta preraspodjela sredstava odobrenih u Proračunu Srednjobosanske županije za 2021. godinu, u iznosu od 53.200,00 KM sa pozicije "Izdaci za nabavku stalnih sredstava osnovnim i srednjim školama“, između Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa, Osnovne škole „Uskoplje“ Gornji Vakuf-Uskoplje, Osnovne škole „Jajce- Kruščica “, Osnovne škole „13 Rujan“ Jajce, Osnovne škole „Berta Kučera“ Jajce, “Četvrte osnovne škole „Torlakovac, “Treće osnovne škole“ Oborci i “Mješovite srednje škole „ Bugojno.


- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Srednjobosanske županije za 2021. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava, Vlade Republike Hrvatske, u iznosu od 16.448,00 KM, Osnovnoj školi “ Kaonik“ Busovača, neplaniranih u Proračunu SBŽ-a za 2021. godinu. Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se Osnovnoj školi “ Kaonik“ Busovača razdjel na stavku „Nabava opreme“.


- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu SBŽ za 2021. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Vlade Republike Hrvatske, u iznosu od 13.261,28 KM Osnovnoj školi “ Vitez“ Vitez, neplaniranih u Proračunu SBŽ za 2021. godinu. Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se Osnovnoj školi “ Vitez“ Vitez, na stavku „Rekonstrukcija i investicijsko održavanje“.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva gospodarstva:
- Odluka o izmjeni odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava, sa kriterijima raspodjele sredstava, sa pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - poticaj gospodarstvu (uspostava fonda za potporu preduzećima u završetku i implementaciji međunarodno priznatih standarda l kvaliteta)", utvrđenog Proračunom Srednjobosanske županije za 2021. godinu u Ministarstvu gospodarstva Srednjobosanske županije. U odluci o usvajanju programa mijenjaju se slijedeće riječi: ,,U članu 2. stav (4) Odluke novčani iznos 100.000,00 KM zamjenjuje se novčanim iznosom 60.000,00 KM.“


- Odluka o izmjeni odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – za sudjelovanje na sajmovima i izložbama" utvrđenog Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu u Ministarstvu privrede Srednjobosanskog kantona. U odluci o usvajanju programa mijenjaju se slijedeće riječi: „U članu 2. Odluke novčani iznos 80.000,00 KM zamjenjuje se novčanim iznosom 55.000,00 KM."

- Odluka o izmjeni odluke o usvajanju programa korištenja sredstava, sa kriterijima raspodjele sredstava, sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - podrška razvoju poduzetništva i pokretanju novih start - up kompanija" utvrđenog Proračunom SBŽ za 2021. godinu u Ministarstvu gospodarstva Srednjobosanske županije. U odluci o usvajanju programa mijenjaju se slijedeće riječi: „U članu 2. stav (4) Odluke novčani iznos 100.000,00 KM zamjenjuje se novčanim iznosom 165.000,00 KM."

Vlada SBŽ je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Proračuna SBŽ za 2021. godinu na ime nabavke cjepiva. Iz sredstava Proračuna SBŽ za 2021. godinu, na ime nabavke cjepiva protiv sezonske gripe, sa pozicije " Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Zavodu za javno zdravstvo SBŽ, za nabavku cjepiva izdvaja se iznos od 40.000,00 KM. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun Zavoda za javno zdravstvo Srednjobosanske županije koji će izvršiti nabavku i distribuciju cjepiva.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBŽ donijela Odluku o utrošku sredstava namijenjenih za stručno usavršavanje - edukaciju za instruktore vožnje, licencirane predavače i ispitivače. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Proračunom za 2021.godinu, sa pozicije “Ugovorene i druge posebne usluge - Odjela za autoškole i vozačke ispite“ i izdvaja iznos od 3.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke doznačit će se kako slijedi: Internacionalni univerzitet Travnik, iznos od 3.000,00 KM, za edukaciju- stručno usavršavanje za instruktore vožnje, licencirane predavače i ispitivače.

Županijska uprava za branitelje je predložila, a Vlada SBŽ donijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 10.000,00 KM, za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti.

Ista uprava je predložila, a Vlada SBŽ primila k znanju Informaciju o predloženim odredbama Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji.

Vlada SBŽ je na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova usvojila Izvješće o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za period srpanj – rujan 2021. godine.

U periodu od srpnja do rujna ove godine putem mobilnih, fiksnih i mobilnih rada koji imaju noćni modus rada, ukupno je evidentirano 31779 prekršaja, što je za 7791, odnosno za 32% više evidentiranih počinjenih prekršaja u odnosu na prethodni kvartal.


Realizacija izvršenja novčanih kazni za prekršaje počinjene od 01.7.2021. do 30.9.2021.godine iznosi ukupno 255.459,06 KM (uplaćeno u proračun), evidentno je neznatno smanjenje u odnosu na visinu izvršenih uplata u prethodnom tromjesečnom periodu.


Analizirajući sve uplate od 1.7.2021. do 30.9.2021.godine koje obuhvaćaju i uplate za prekršaje koji su počinjeni u ranijem periodu, iznos uplate u proračun iznosi 736.039,33 KM, te je evidentno blago smanjenje u odnosu na visinu izvršenih uplata u ranijem tromjesečnom periodu.

Donesena je i Odluka o o dopuni Odluke o prijemu osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2021.g.o dopuni Odluke o prijemu osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2021.g.

0
0
0
s2sdefault

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2021 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17