× Početna Vijesti Sport Kultura Crna kronika Politika Zanimljivosti
  • 18. OŽUJKA

f953292594c3d826ba9a7d78ef4123dd_L.jpg

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanske županije (Službene novine Srednjobosanske županije, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanske županije (Službene novine Srednjobosanske županije, broj 12/16 – prečišćeni tekst), Tahir Lendo premijer Županije
 

                                                         S A Z I V A 
77. sjednicu Vlade Srednjobosanske županije, za četvrtak,18.3. 2021. godine, u 9 sati 

                                                      DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 76. sjednice Vlade Srednjobosanske županije - tajnik Vlade
2. Izvještaj o radu Županijskog pravobraniteljstva za 2020. godinu – Županijsko pravobraniteljstvo
3. Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske direkcije za puteve za 2020.godinu – Županijska direkcija za puteve
4. Elaborat o popisu imovine, novčanih sredstava, obveza i potraživanja na dan 31.12.2020.godine u Županijskoj direkciji za puteve – Županijska direkcija za puteve
a) Prijedlog Odluke o prihvatanju Elaborata o popisu imovine, novčanih sredstava, obveza i potraživanja na dan 31.12.2020.godine u Županijskoj direkciji za puteve
5. Prijedlog Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanske županije za 2021.godinu (donacija za OŠ „Jajce“ Kruščica-Jajce) – Ministarstvo financija
6. Prijedlog Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanske županije za 2021.godinu (donacija za OŠ „Safet-beg Bašagić“ Novi Travnik) – Ministarstvo financija
7. Prijedlog Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanske županije za 2021.godinu (donacija za SŠ „Uskoplje“ G. Vakuf-Uskoplje) – Ministarstvo financija
8. Prijedlog Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanske županije za 2021.godinu (donacija za Katolički školski centar „Petar Barbarić, Gimnazija Travnik) – Ministarstvo financija
9. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanske županije za 2021. godinu između Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta i OŠ „Safet beg Bašagić“ Novi Travnik – Ministarstvo financija
10. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanske županije za 2021.godinu između Skupštine Županije i Stručne službe Skupštine – Ministarstvo financija
11. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluka broj: 01-11.7-1255/20 od 28.9.2020.godine i broj: 01-11.7-704/20 od 4.9 2020.godine – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
12. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za visoko školstvo za 2021.godinu – Ministarstvo obrazovanje, znanosti, mladih, kulture i sporta
13. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za sufinansiranje osnovnih glazbenih škola u 2021.godini ( za III. i IV. mjesec) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti školama za raspisivanje Konkursa za popunu radnih mjesta za školsku 2020/21.godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
15. Prijedlog Odluke o pokretanje postupka za dodjelu koncesije za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje SKI lifta „Ranča“ ,općina Jajce – Ministarstvo gospodarstva
16. Prijedlog Odluke o pokretanje postupka za dodjelu koncesije za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje skijališta na Vlašiću – lokalitet Babanovac - Markovac, opština Travnik – Ministarstvo gospodarstva
17. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za prijenos prava na koncesiju iz Ugovora o koncesiji za eksploataciju kamena krečnjaka na lokalitetu „Lučenica“, općina Kreševo – Ministarstvo gospodarstva
18. Suglasnost za sklapanje Aneksa 2. na Ugovor o koncesiji za istraživanje željezne rude na lokalitetu „Raževci“, opština Novi Travnik – Ministarstvo gospodarstva
19. Suglasnost za sklapanje Aneksa 2. na Ugovor o koncesiji za istraživanje i eksploataciju željeznih ruda na lokalitetu „Radovan“, općina Gornji Vakuf - Uskoplje – Ministarstvo gospodarstva
20. Suglasnost za sklapanje Aneksa 2. na Ugovor o koncesiji za istraživanje i eksploataciju zlata i obojenih metala na lokalitetu „Mačkara - Mračaj“, općina Gornji Vakuf - Uskoplje – Ministarstvo gospodarstva
21. Suglasnost za zaključivanje sporazuma s „Miličević“ d.o.o. Kreševo o načinu izmirenja obveza iz Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju mramoriziranog krečnjaka na lokalitetu „Vrela“ , općina Kreševo – Ministarstvo gospodarstva
22. Suglasnost za pokretanje postupka usluga satelitskog praćenja vozila Ministarstva gospodarstva
23. Suglasnost za potpisivanje ugovora sa OŠ „Travnik“ o zakupu prostorija i parking prostora za polaganje vozačkih ispita – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih ,kulture i sporta
24. Suglasnost za potpisivanje ugovora s „Odmor, rekreacija, sport i kultura „ d.o.o. Novi Travnik, o zakupu prostorija i parking prostora za polaganje vozačkih ispita – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih ,kulture i sporta
25. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za popravku centralnog grijanja u OŠ „Guča Gora“ - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih ,kulture i sporta
26. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku usluga hostiranja web stranice Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih ,kulture i sporta - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih ,kulture i sporta
27. Suglasnost na planove javnih nabavki škola za 2021.godinu - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih ,kulture i sporta
a) OŠ „Lepenica“ Lepenica
b) OŠ „Berta Kučera“ Jajce
c) OŠ „Gromiljak“ Gromiljak
d) OŠ „Drvetine“ Bugojno
e) OŠ „ Ivan Goran Kovačić“ Fojnica
28. Suglasnost za prijem pomoćnih radnika- čistačica u MUP-u – Ministarstvo unutarnjih poslova
29. Suglasnost za rashodovanje i prodaju starih motornih vozila – Ministarstvo unutarnjih poslova
30. Izvještaj o prikupljanju, raspodjeli i korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2020.godinu – Županijska uprava za civilnu zaštitu
31. Informacija o kretanju prihoda Proračuna Županije za razdoblje 1.1. do 28.2.2021.godine – Ministarstvo financija
32. Informacija o inicijativi za zaključivanje pojedinačnog Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u ŠGD “Šume Središnje Bosne/Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
33. Razrješenja i imenovanja
a) Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju člana Radne grupe CEFTA, Pododbora za trgovinu uslugama – Ministarstvo gospodarstva
b) Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Županijskog odbora za razvoj – Ministarstvo unutarnjih poslova

Notra.ba

NATJEČAJI RADAR OSMRTNICE MARKETING POŠALJITE VIJEST
C&D i Doper
Ecos
Sarajevski kiseljak - novi 28.6.
  • 18. OŽUJKA

f953292594c3d826ba9a7d78ef4123dd_L.jpg

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanske županije (Službene novine Srednjobosanske županije, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanske županije (Službene novine Srednjobosanske županije, broj 12/16 – prečišćeni tekst), Tahir Lendo premijer Županije
 

                                                         S A Z I V A 
77. sjednicu Vlade Srednjobosanske županije, za četvrtak,18.3. 2021. godine, u 9 sati 

                                                      DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 76. sjednice Vlade Srednjobosanske županije - tajnik Vlade
2. Izvještaj o radu Županijskog pravobraniteljstva za 2020. godinu – Županijsko pravobraniteljstvo
3. Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske direkcije za puteve za 2020.godinu – Županijska direkcija za puteve
4. Elaborat o popisu imovine, novčanih sredstava, obveza i potraživanja na dan 31.12.2020.godine u Županijskoj direkciji za puteve – Županijska direkcija za puteve
a) Prijedlog Odluke o prihvatanju Elaborata o popisu imovine, novčanih sredstava, obveza i potraživanja na dan 31.12.2020.godine u Županijskoj direkciji za puteve
5. Prijedlog Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanske županije za 2021.godinu (donacija za OŠ „Jajce“ Kruščica-Jajce) – Ministarstvo financija
6. Prijedlog Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanske županije za 2021.godinu (donacija za OŠ „Safet-beg Bašagić“ Novi Travnik) – Ministarstvo financija
7. Prijedlog Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanske županije za 2021.godinu (donacija za SŠ „Uskoplje“ G. Vakuf-Uskoplje) – Ministarstvo financija
8. Prijedlog Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanske županije za 2021.godinu (donacija za Katolički školski centar „Petar Barbarić, Gimnazija Travnik) – Ministarstvo financija
9. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanske županije za 2021. godinu između Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta i OŠ „Safet beg Bašagić“ Novi Travnik – Ministarstvo financija
10. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanske županije za 2021.godinu između Skupštine Županije i Stručne službe Skupštine – Ministarstvo financija
11. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluka broj: 01-11.7-1255/20 od 28.9.2020.godine i broj: 01-11.7-704/20 od 4.9 2020.godine – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
12. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za visoko školstvo za 2021.godinu – Ministarstvo obrazovanje, znanosti, mladih, kulture i sporta
13. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za sufinansiranje osnovnih glazbenih škola u 2021.godini ( za III. i IV. mjesec) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti školama za raspisivanje Konkursa za popunu radnih mjesta za školsku 2020/21.godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
15. Prijedlog Odluke o pokretanje postupka za dodjelu koncesije za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje SKI lifta „Ranča“ ,općina Jajce – Ministarstvo gospodarstva
16. Prijedlog Odluke o pokretanje postupka za dodjelu koncesije za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje skijališta na Vlašiću – lokalitet Babanovac - Markovac, opština Travnik – Ministarstvo gospodarstva
17. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za prijenos prava na koncesiju iz Ugovora o koncesiji za eksploataciju kamena krečnjaka na lokalitetu „Lučenica“, općina Kreševo – Ministarstvo gospodarstva
18. Suglasnost za sklapanje Aneksa 2. na Ugovor o koncesiji za istraživanje željezne rude na lokalitetu „Raževci“, opština Novi Travnik – Ministarstvo gospodarstva
19. Suglasnost za sklapanje Aneksa 2. na Ugovor o koncesiji za istraživanje i eksploataciju željeznih ruda na lokalitetu „Radovan“, općina Gornji Vakuf - Uskoplje – Ministarstvo gospodarstva
20. Suglasnost za sklapanje Aneksa 2. na Ugovor o koncesiji za istraživanje i eksploataciju zlata i obojenih metala na lokalitetu „Mačkara - Mračaj“, općina Gornji Vakuf - Uskoplje – Ministarstvo gospodarstva
21. Suglasnost za zaključivanje sporazuma s „Miličević“ d.o.o. Kreševo o načinu izmirenja obveza iz Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju mramoriziranog krečnjaka na lokalitetu „Vrela“ , općina Kreševo – Ministarstvo gospodarstva
22. Suglasnost za pokretanje postupka usluga satelitskog praćenja vozila Ministarstva gospodarstva
23. Suglasnost za potpisivanje ugovora sa OŠ „Travnik“ o zakupu prostorija i parking prostora za polaganje vozačkih ispita – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih ,kulture i sporta
24. Suglasnost za potpisivanje ugovora s „Odmor, rekreacija, sport i kultura „ d.o.o. Novi Travnik, o zakupu prostorija i parking prostora za polaganje vozačkih ispita – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih ,kulture i sporta
25. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za popravku centralnog grijanja u OŠ „Guča Gora“ - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih ,kulture i sporta
26. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku usluga hostiranja web stranice Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih ,kulture i sporta - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih ,kulture i sporta
27. Suglasnost na planove javnih nabavki škola za 2021.godinu - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih ,kulture i sporta
a) OŠ „Lepenica“ Lepenica
b) OŠ „Berta Kučera“ Jajce
c) OŠ „Gromiljak“ Gromiljak
d) OŠ „Drvetine“ Bugojno
e) OŠ „ Ivan Goran Kovačić“ Fojnica
28. Suglasnost za prijem pomoćnih radnika- čistačica u MUP-u – Ministarstvo unutarnjih poslova
29. Suglasnost za rashodovanje i prodaju starih motornih vozila – Ministarstvo unutarnjih poslova
30. Izvještaj o prikupljanju, raspodjeli i korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2020.godinu – Županijska uprava za civilnu zaštitu
31. Informacija o kretanju prihoda Proračuna Županije za razdoblje 1.1. do 28.2.2021.godine – Ministarstvo financija
32. Informacija o inicijativi za zaključivanje pojedinačnog Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u ŠGD “Šume Središnje Bosne/Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
33. Razrješenja i imenovanja
a) Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju člana Radne grupe CEFTA, Pododbora za trgovinu uslugama – Ministarstvo gospodarstva
b) Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Županijskog odbora za razvoj – Ministarstvo unutarnjih poslova

Notra.ba

REDAKCIJA PORTALA

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

Copyright 2007-2023 ART Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

Uvjeti korištenja Pravila privatnosti Kolačići Impressum

Pravila o kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće kako bi Vam omogućili bolje i ugodnije surfanje. Korištenjem web stranice slažete se sa uvjetima korištenja kolačića.