× Početna Vijesti Sport Kultura Crna kronika Politika Zanimljivosti
  • Josip Mravak za Dnevnik.ba

mravak busovaca

Predsjedavajući OV Busovača za Dnevnik.ba otkrio je koji su to projekti realizirani za njegova mandata, kako funkcionira suradnja s načelnikom Općine, kakvo je stanje u Općini Busovača općenito i kako se Općina Busovača priprema za nadolazeće izbore.

Dnevnik.ba/Jurija Milović

Prema vašem mišljenju, kako funkcionira rad OV Busovača za vašeg mandata ?

- "Može se reći da općinsko vijeće funkcionira dobro u postojećim okolnostima. Općinsko vijeće Busovača konstituirano je nedugo nakon održanih lokalnih izbora u listopadu 2016.godine. U općinskom vijeću od ukupno 25 mandata  SDA je dobila 11, HDZ BiH 10, DF 2, SDP 1 i HDZ 1990 1 mandat. Formirani su Klubovi vijećnika čiji predsjednici čine Kolegij OV koji pak usuglašava prijedlog dnevnog reda i termine sjednica.  Općinsko vijeće zakazuje sjednice i donosi odluke sukladno Statutu i Poslovniku o radu, a sukladno utvrđenom  programu rada. Pored programa rada, općinsko vijeće razmatra, usvaja i druge odluke koje nisu obuhvaćene programom rada, a u nadležnosti su zastupničke vlasti i definirane su Stautom općine. Uzimajući u obzir protekle 3,5 godine mogu ukratko reći da je OV na svojim sjednicama za svaku godinu redovito usvojilo prijedlog proračuna za tekuću godinu, kao i program rada OV koji je redovito razmatran za svaku od prethodnih godina.  Održali smo ukupno 24 redovite, 2 tematske  i 1.izvanrednu sjednicu.  Sve odluke se objavljuju na internet stranici općine Busovača i smatram da OV Busovača je u potpunosti transparentno i otvoreno prema javnosti."

Koji su projekti završeni u tekućem mandatu ?

- "Da bi pojedinačno pobrojali sve realizirane projekte mislim da bi bilo previše zamorno za čitatelje, ali kada pojednostavimo stvari nadam se da će se razumjeti srž odgovora i pitanja. Realizirane projekte možemo grupirati u dvije bitne skupine,  a to su putna i vodna infrastruktura, ne podcjenjujući ostale investicije jer ovdje mislim na visinu ulaganja i važnosti.  Infrastruktura općine govori o stanju i statusu svake općine pa tako i općine Busovača. Usvajanjem proračuna od strane općinskog vijeća za svaku od godina, ostvaruju se svi zakonski preduvjeti za realizaciju proračuna prema unaprijed utvrđenim rashodima za brojne aktivnosti, a u ovom slučaju govorimo o infrastrukturi. Dakle, po usvajanju proračuna, nadležna općinska administracija dalje realizira investicije predviđene za tekuću godinu. Pored proračunskih sredstava, ovdje moram navesti da su brojna grant sredstva sa viših razina vlasti koja zasigurno uvelike pozitivno utječu na investicije i razvoj općine.  Na 1. Izvanrednoj sjednici održanoj 20.05.2020 godine, općinsko vijeće usvojilo je odluku o  prihvaćanju Grant sredstava Europske banke za obnovu i razvoj (SIDA- EBRD II),  za komunalni okoliš i klimu za projekt „Regionalni vodovod Plava voda“ u iznosu od 500.000.00 EUR koji će se utrošiti u rekonstrukciju postojećih vodnih sustava naše općine. Ovo je samo jedan od primjera uspješnih investicija, a tu su i brojni kilometri asfaltiranih i betoniranih putova, također sam uvjeren da će se i dalje nastaviti realizirati investicije za ona područja koja do sada iz određenih razloga nisu bila prepoznata na adekvatan način tj. investicijama. Skromnog sam mišljenja da je još jako malo takvih područja ostalo za realizirati."

Kakav je odnos vijeća i načelnika općine ?

- "Kao što sam već ranije spomenuo, OV Busovača radi prema utvrđenom programu rada OV. Sasvim je razumljivo da postoje razne teme, informacije, prijedlozi odluka i izvješća koja se razmatraju i koja zasigurno neposredno uzrokuju određene nesuglasice, nerazumijevanja ili drukčija mišljenja i razmišljanja unutar klubova vijećnika, vijeća i načelnika općine.  Sjednice OV se održavaju transparentno i građani imaju priliku da slušaju uživo sjednice preko radio-busovače pa tako i čuju brojna izlaganja vijećnika i načelnika. Možda će odgovor na vaše pitanje korektnije odgovoriti svaki od klubova vijećnika koji participiraju u vijeću ili svaki vijećnik pojedinačno. Ono što ja kao predsjednik OV vijeća mogu reći da je formalno-pravno komunikacija unutar kolegija OV i OV sasvim zadovoljavajuća. Mišljenja sam da i u budućem periodu moramo tražiti rješenja za pitanja koja „opterećuju“ rad OV te zajedničkim snagama i dogovorom, uvažavanjem stranaka u OV koje predstavljaju narod tj. dobili su povjerenje od stanovništva općine, ići k mogućim rješenjima."

Građani smatraju da se u Busovači nije dovoljno uradilo, slažete li se ?

- "Busovača je i prije rata bila ne razvijena općina tako da naše mogućnosti nisu velike. U određenom smislu se slažem da se u Busovači nije dovoljno uradilo prvenstveno na infrastruktori užeg područje općine, ali to je prvenstveno nadležnost i odgovornost načelnika općine. Kritike su uvijek dobrodošle ukoliko osoba koja želi slušati kritike i iste iskoristi u pravom smislu, u potrazi za najboljim rješenje. Već sam dijelom odgovorio na ovo pitanje u prethodnom tekstu, a ponovo ću reći samo za ono što je u nadležnosti OV i zašto sam osobno odgovoran. OV Busovača je za svaku godinu u zakonskim rokovima usvojilo proračun općine Busovača i tako omogućilo nesmetano financiranje svih proračunskih korisnika, ulaganja u infrastrukturu i osiguralo likvidnost općine. Sukladno tome, a u okviru visine donesenog proračuna, realizirale su se i investicije za svaku od godina, a opet ponavljam sukladno visini odobrenih sredstava u proračunu. Proračun općine Busovača iznosi od oko 4.000.000,00KM i naš proračun nije investicijski, to je proračun koji našu općinu može graditi i obnavljati u nešto „sitnijim koracima“ za razliku od nekih drugih općina koje imaju proračun u 2-3 puta  veći. Zbog svega navedenog moj osobni stav je da dosta ovisimo o pomoći sa viših razina vlasti i grant sredstvima.  Moramo i dalje putem OV tražiti načine kako pomoći proračun da bude što stabilniji, da se gospodarstvo pomogne u najvećoj mogućoj mjeri i da se investicije i dalje nesmetano realiziraju."

Koje su uopće mogućnosti OV da utječe na rad općinske administracije?

- "Sve je definirano statutom općine i poslovnikom o radu, kada govorimo o nadležnostima. Vijećnici u općinskom vijeću predstavljaju zastupničko tijelo, a načelnik izvršno tijelo općine, kojem pripadaju općinske službe, odnosno administracija. Vijećnici u OV sukladno ovlaštenjima postavljaju vijećnička pitanja općinskim službama, odnosno načelniku, ukoliko smatraju da treba reagirati na određene postupke, radnje ili informacije. OV natpolovičnom većinom od ukupnog broja izabranih vijećnika donosi odluke, zaključke, mišljenja ukoliko je to potrebno koja direktno  ili indirektno mogu utjecati na rad općinske administracije. Dakle, općinski vijećnici itekako prate i analiziraju rad općinske administracije i ukoliko je to zaista potrebno OV  usvaja  određene zaključke, mišljenja, prijedloge sugestije, a sve u cilju da se postigne što učinkovitiji rad općinske administracije, ali ne smije se zaboraviti da je načelnik njihov neposredni rukovoditelj."

 Koji su infrastrukturni projekti koje općina namjerava uraditi?

- "Prvenstveno nam je cilj zamijeniti azbestno-cementne cijevi koje sam već ranije spominjao u okviru Plava voda. Nedavno je i završen projekt visokonaponskog spoja središta Busovače s trafostanicom na Koaniku čime je poboljšano napajanje električnom energijom cijelog područje Busovače na čemu i ovom prigodom zahvaljujem JP EP HZHB."

Kakvi su trenutno ekonomski pokazatelji općine Busovača?

- "Općinsko vijeće je usvojilo proračun te su se samim tim stekli uvjeti da se financiraju brojni projekti, međutim, trenutno postoji „vakum“ što se tiče investicija zbog novonastale situacije vezane uz COVID-19  i moguće ekonomske krize. Nezahvalno je u ovome trenutku govoriti o investicijama dok ne budu kompletni pokazatelji utjecaja koronavirusa odnosno ekonomske krize prouzrokovanje mjerama u cilju zaštite stanovništva od zaraze na proračun općine. Uvjeren sam da će općinski načelnik sukladno analizama proračuna i budućim projekcijama punjenja proračuna predložiti ukoliko to bude trebalo i rebalans proračuna, a što će OV analizirati, zauzeti stav i dati svoje mišljenje, a do tada mislim da je trenutno najpotrebnije zaštiti zdravlje ljudi."

Kako će prema vama biti štete za Busovaču zbog korone?

- "Mišljenja sam da je najveća šteta spriječena u smislu da Busovači ni jedna osoba nije umrla od COVID-19 odnosno ni jedan smrtni slučaj povezan s ovim virusom. Zbog toga sam izuzetno sretan i iskoristio bih ovu priliku da se zahvalim cjelokupnom stanovništvu naše općine što su se zaista pridržavali preporuka i mjera izdanih od strane  nadležnih. Nadalje, što se tiče proračuna već sam ranije rekao da je potrebno izvršiti analize punjenja proračuna i utjecaja ekonomske krize na proračun, a tek nakon konkretnih pokazatelja mogu se dalje zauzimati stavovi i mjere po pitanju financiranja općine. Mislim da su za sada obustavljene sve nove investicije osim onih koje su već započete. Osobnog sam mišljenja da je sada vrijeme da se pomogne našim gospodarstvenicima u onoj mjeri koliko je to moguće. Upravo sam nedavno dobio u radnom materijalu i prijedlog odluke o izmjeni odluke o visini komunalnih pristojbi na području općine Busovača, koju je uputio Klub vijećnika HDZ BiH. Uvjeren sam da će i ostali vijećnici prepoznati važnost o izmjeni postojeće odluke i sniziti cijene kako bi olakšali poslovanje našim gospodarstvenicima".

Imate li info kada počinje izgradnja brze ceste Lašva-Nević polje kroz općinu Busovača ?

- "Koliko sam upoznat sa izgradnjom brze ceste Lašva- Nević Polje, do sada su već raspisani javni natječaji za pojedine dionice na budućoj brzoj cesti. Nadam se da možemo očekivati ovog ljeta početak izgradnje na jednoj od dionica. Raduje me činjenica da je inicijativa i neumoran rad naših dužnosnika urodila plodom  i da je osigurano 100milijuna KM za dvije dionice  i da neće biti sa naplatom cestarina. Ovo je neizmjerno potreban projekt za KSB, a uvjeren sam da neće biti nekih većih smetnji da projekt krene sa realizacijom prema unaprijed utvrđenim rokovima."

Jeste li osobno zadovoljni djelovanjem HDZ u vašoj općini ?

- "Što se tiče OV Busovača, HDZ BiH ima 10 od ukupno 25 mandata u općinskom vijeću. Deset vijećnika ne čini potrebnu natpolovičnu većinu od potrebnih 14 glasova da bi se donosile odluke, što znači da sve odluke u OV koje su u interesu HDZ BiH ne možemo usvojiti bez da se netko od ostalih klubova vijećnika koji participiraju u vijeću ne konsolidira na stavom vijećnika HDZ BiH. HDZ BiH je sudjelovala na Lokalnim izborima 2016.godine, osigurala listu za načelnika i općinsko vijeće,  a shodno rezultatima izlaznosti stanovništva osvojila i prethodno spomenuti broj mandata. Vijećnici HDZ BiH u OV Busovača upravo zastupaju i provode program koji je prepoznat od strane birača, nastoje sačuvati/osigurati nacionalne interese Hrvata u Busovači, a vodeći računa da to ne bude na štetu bilo kojem drugom narodu ili stanovniku.  

HDZ BiH odnosno OO HDZ BiH Busovača na čelu sa predsjednicom gđom. Mirjanom Plavčić do sada uspješno vodi politiku naše općine, koordinira političkim aktivnostima  i političkim djelovanjem nastoje se poboljšati bolji uvjet za život svih stanovnika na području općine Busovača. Prethodno spomenute potpore i investicije sa viših razina vlasti su dijelom osigurane i uz pomoć, preporuku i podršku naših predstavnika koji su upravo članovi OO HDZ BiH Busovača, visoki dužnosnici u strukturi stranke HDZ BiH koji svojim nesebičnim zalaganjem nastoje osigurati bolje uvjete za sve stanovnike općine Busovača. HDZ BiH je oduvijek imala veliku podršku stanovništva općine Busovača i uvjeren sam da će ta podrška i dalje ostati neupitna!"

 

Dnevnik.ba/Jurija Milović

NATJEČAJI RADAR OSMRTNICE MARKETING POŠALJITE VIJEST
Sarajevski kiseljak - novi 28.6.
  • Josip Mravak za Dnevnik.ba

mravak busovaca

Predsjedavajući OV Busovača za Dnevnik.ba otkrio je koji su to projekti realizirani za njegova mandata, kako funkcionira suradnja s načelnikom Općine, kakvo je stanje u Općini Busovača općenito i kako se Općina Busovača priprema za nadolazeće izbore.

Dnevnik.ba/Jurija Milović

Prema vašem mišljenju, kako funkcionira rad OV Busovača za vašeg mandata ?

- "Može se reći da općinsko vijeće funkcionira dobro u postojećim okolnostima. Općinsko vijeće Busovača konstituirano je nedugo nakon održanih lokalnih izbora u listopadu 2016.godine. U općinskom vijeću od ukupno 25 mandata  SDA je dobila 11, HDZ BiH 10, DF 2, SDP 1 i HDZ 1990 1 mandat. Formirani su Klubovi vijećnika čiji predsjednici čine Kolegij OV koji pak usuglašava prijedlog dnevnog reda i termine sjednica.  Općinsko vijeće zakazuje sjednice i donosi odluke sukladno Statutu i Poslovniku o radu, a sukladno utvrđenom  programu rada. Pored programa rada, općinsko vijeće razmatra, usvaja i druge odluke koje nisu obuhvaćene programom rada, a u nadležnosti su zastupničke vlasti i definirane su Stautom općine. Uzimajući u obzir protekle 3,5 godine mogu ukratko reći da je OV na svojim sjednicama za svaku godinu redovito usvojilo prijedlog proračuna za tekuću godinu, kao i program rada OV koji je redovito razmatran za svaku od prethodnih godina.  Održali smo ukupno 24 redovite, 2 tematske  i 1.izvanrednu sjednicu.  Sve odluke se objavljuju na internet stranici općine Busovača i smatram da OV Busovača je u potpunosti transparentno i otvoreno prema javnosti."

Koji su projekti završeni u tekućem mandatu ?

- "Da bi pojedinačno pobrojali sve realizirane projekte mislim da bi bilo previše zamorno za čitatelje, ali kada pojednostavimo stvari nadam se da će se razumjeti srž odgovora i pitanja. Realizirane projekte možemo grupirati u dvije bitne skupine,  a to su putna i vodna infrastruktura, ne podcjenjujući ostale investicije jer ovdje mislim na visinu ulaganja i važnosti.  Infrastruktura općine govori o stanju i statusu svake općine pa tako i općine Busovača. Usvajanjem proračuna od strane općinskog vijeća za svaku od godina, ostvaruju se svi zakonski preduvjeti za realizaciju proračuna prema unaprijed utvrđenim rashodima za brojne aktivnosti, a u ovom slučaju govorimo o infrastrukturi. Dakle, po usvajanju proračuna, nadležna općinska administracija dalje realizira investicije predviđene za tekuću godinu. Pored proračunskih sredstava, ovdje moram navesti da su brojna grant sredstva sa viših razina vlasti koja zasigurno uvelike pozitivno utječu na investicije i razvoj općine.  Na 1. Izvanrednoj sjednici održanoj 20.05.2020 godine, općinsko vijeće usvojilo je odluku o  prihvaćanju Grant sredstava Europske banke za obnovu i razvoj (SIDA- EBRD II),  za komunalni okoliš i klimu za projekt „Regionalni vodovod Plava voda“ u iznosu od 500.000.00 EUR koji će se utrošiti u rekonstrukciju postojećih vodnih sustava naše općine. Ovo je samo jedan od primjera uspješnih investicija, a tu su i brojni kilometri asfaltiranih i betoniranih putova, također sam uvjeren da će se i dalje nastaviti realizirati investicije za ona područja koja do sada iz određenih razloga nisu bila prepoznata na adekvatan način tj. investicijama. Skromnog sam mišljenja da je još jako malo takvih područja ostalo za realizirati."

Kakav je odnos vijeća i načelnika općine ?

- "Kao što sam već ranije spomenuo, OV Busovača radi prema utvrđenom programu rada OV. Sasvim je razumljivo da postoje razne teme, informacije, prijedlozi odluka i izvješća koja se razmatraju i koja zasigurno neposredno uzrokuju određene nesuglasice, nerazumijevanja ili drukčija mišljenja i razmišljanja unutar klubova vijećnika, vijeća i načelnika općine.  Sjednice OV se održavaju transparentno i građani imaju priliku da slušaju uživo sjednice preko radio-busovače pa tako i čuju brojna izlaganja vijećnika i načelnika. Možda će odgovor na vaše pitanje korektnije odgovoriti svaki od klubova vijećnika koji participiraju u vijeću ili svaki vijećnik pojedinačno. Ono što ja kao predsjednik OV vijeća mogu reći da je formalno-pravno komunikacija unutar kolegija OV i OV sasvim zadovoljavajuća. Mišljenja sam da i u budućem periodu moramo tražiti rješenja za pitanja koja „opterećuju“ rad OV te zajedničkim snagama i dogovorom, uvažavanjem stranaka u OV koje predstavljaju narod tj. dobili su povjerenje od stanovništva općine, ići k mogućim rješenjima."

Građani smatraju da se u Busovači nije dovoljno uradilo, slažete li se ?

- "Busovača je i prije rata bila ne razvijena općina tako da naše mogućnosti nisu velike. U određenom smislu se slažem da se u Busovači nije dovoljno uradilo prvenstveno na infrastruktori užeg područje općine, ali to je prvenstveno nadležnost i odgovornost načelnika općine. Kritike su uvijek dobrodošle ukoliko osoba koja želi slušati kritike i iste iskoristi u pravom smislu, u potrazi za najboljim rješenje. Već sam dijelom odgovorio na ovo pitanje u prethodnom tekstu, a ponovo ću reći samo za ono što je u nadležnosti OV i zašto sam osobno odgovoran. OV Busovača je za svaku godinu u zakonskim rokovima usvojilo proračun općine Busovača i tako omogućilo nesmetano financiranje svih proračunskih korisnika, ulaganja u infrastrukturu i osiguralo likvidnost općine. Sukladno tome, a u okviru visine donesenog proračuna, realizirale su se i investicije za svaku od godina, a opet ponavljam sukladno visini odobrenih sredstava u proračunu. Proračun općine Busovača iznosi od oko 4.000.000,00KM i naš proračun nije investicijski, to je proračun koji našu općinu može graditi i obnavljati u nešto „sitnijim koracima“ za razliku od nekih drugih općina koje imaju proračun u 2-3 puta  veći. Zbog svega navedenog moj osobni stav je da dosta ovisimo o pomoći sa viših razina vlasti i grant sredstvima.  Moramo i dalje putem OV tražiti načine kako pomoći proračun da bude što stabilniji, da se gospodarstvo pomogne u najvećoj mogućoj mjeri i da se investicije i dalje nesmetano realiziraju."

Koje su uopće mogućnosti OV da utječe na rad općinske administracije?

- "Sve je definirano statutom općine i poslovnikom o radu, kada govorimo o nadležnostima. Vijećnici u općinskom vijeću predstavljaju zastupničko tijelo, a načelnik izvršno tijelo općine, kojem pripadaju općinske službe, odnosno administracija. Vijećnici u OV sukladno ovlaštenjima postavljaju vijećnička pitanja općinskim službama, odnosno načelniku, ukoliko smatraju da treba reagirati na određene postupke, radnje ili informacije. OV natpolovičnom većinom od ukupnog broja izabranih vijećnika donosi odluke, zaključke, mišljenja ukoliko je to potrebno koja direktno  ili indirektno mogu utjecati na rad općinske administracije. Dakle, općinski vijećnici itekako prate i analiziraju rad općinske administracije i ukoliko je to zaista potrebno OV  usvaja  određene zaključke, mišljenja, prijedloge sugestije, a sve u cilju da se postigne što učinkovitiji rad općinske administracije, ali ne smije se zaboraviti da je načelnik njihov neposredni rukovoditelj."

 Koji su infrastrukturni projekti koje općina namjerava uraditi?

- "Prvenstveno nam je cilj zamijeniti azbestno-cementne cijevi koje sam već ranije spominjao u okviru Plava voda. Nedavno je i završen projekt visokonaponskog spoja središta Busovače s trafostanicom na Koaniku čime je poboljšano napajanje električnom energijom cijelog područje Busovače na čemu i ovom prigodom zahvaljujem JP EP HZHB."

Kakvi su trenutno ekonomski pokazatelji općine Busovača?

- "Općinsko vijeće je usvojilo proračun te su se samim tim stekli uvjeti da se financiraju brojni projekti, međutim, trenutno postoji „vakum“ što se tiče investicija zbog novonastale situacije vezane uz COVID-19  i moguće ekonomske krize. Nezahvalno je u ovome trenutku govoriti o investicijama dok ne budu kompletni pokazatelji utjecaja koronavirusa odnosno ekonomske krize prouzrokovanje mjerama u cilju zaštite stanovništva od zaraze na proračun općine. Uvjeren sam da će općinski načelnik sukladno analizama proračuna i budućim projekcijama punjenja proračuna predložiti ukoliko to bude trebalo i rebalans proračuna, a što će OV analizirati, zauzeti stav i dati svoje mišljenje, a do tada mislim da je trenutno najpotrebnije zaštiti zdravlje ljudi."

Kako će prema vama biti štete za Busovaču zbog korone?

- "Mišljenja sam da je najveća šteta spriječena u smislu da Busovači ni jedna osoba nije umrla od COVID-19 odnosno ni jedan smrtni slučaj povezan s ovim virusom. Zbog toga sam izuzetno sretan i iskoristio bih ovu priliku da se zahvalim cjelokupnom stanovništvu naše općine što su se zaista pridržavali preporuka i mjera izdanih od strane  nadležnih. Nadalje, što se tiče proračuna već sam ranije rekao da je potrebno izvršiti analize punjenja proračuna i utjecaja ekonomske krize na proračun, a tek nakon konkretnih pokazatelja mogu se dalje zauzimati stavovi i mjere po pitanju financiranja općine. Mislim da su za sada obustavljene sve nove investicije osim onih koje su već započete. Osobnog sam mišljenja da je sada vrijeme da se pomogne našim gospodarstvenicima u onoj mjeri koliko je to moguće. Upravo sam nedavno dobio u radnom materijalu i prijedlog odluke o izmjeni odluke o visini komunalnih pristojbi na području općine Busovača, koju je uputio Klub vijećnika HDZ BiH. Uvjeren sam da će i ostali vijećnici prepoznati važnost o izmjeni postojeće odluke i sniziti cijene kako bi olakšali poslovanje našim gospodarstvenicima".

Imate li info kada počinje izgradnja brze ceste Lašva-Nević polje kroz općinu Busovača ?

- "Koliko sam upoznat sa izgradnjom brze ceste Lašva- Nević Polje, do sada su već raspisani javni natječaji za pojedine dionice na budućoj brzoj cesti. Nadam se da možemo očekivati ovog ljeta početak izgradnje na jednoj od dionica. Raduje me činjenica da je inicijativa i neumoran rad naših dužnosnika urodila plodom  i da je osigurano 100milijuna KM za dvije dionice  i da neće biti sa naplatom cestarina. Ovo je neizmjerno potreban projekt za KSB, a uvjeren sam da neće biti nekih većih smetnji da projekt krene sa realizacijom prema unaprijed utvrđenim rokovima."

Jeste li osobno zadovoljni djelovanjem HDZ u vašoj općini ?

- "Što se tiče OV Busovača, HDZ BiH ima 10 od ukupno 25 mandata u općinskom vijeću. Deset vijećnika ne čini potrebnu natpolovičnu većinu od potrebnih 14 glasova da bi se donosile odluke, što znači da sve odluke u OV koje su u interesu HDZ BiH ne možemo usvojiti bez da se netko od ostalih klubova vijećnika koji participiraju u vijeću ne konsolidira na stavom vijećnika HDZ BiH. HDZ BiH je sudjelovala na Lokalnim izborima 2016.godine, osigurala listu za načelnika i općinsko vijeće,  a shodno rezultatima izlaznosti stanovništva osvojila i prethodno spomenuti broj mandata. Vijećnici HDZ BiH u OV Busovača upravo zastupaju i provode program koji je prepoznat od strane birača, nastoje sačuvati/osigurati nacionalne interese Hrvata u Busovači, a vodeći računa da to ne bude na štetu bilo kojem drugom narodu ili stanovniku.  

HDZ BiH odnosno OO HDZ BiH Busovača na čelu sa predsjednicom gđom. Mirjanom Plavčić do sada uspješno vodi politiku naše općine, koordinira političkim aktivnostima  i političkim djelovanjem nastoje se poboljšati bolji uvjet za život svih stanovnika na području općine Busovača. Prethodno spomenute potpore i investicije sa viših razina vlasti su dijelom osigurane i uz pomoć, preporuku i podršku naših predstavnika koji su upravo članovi OO HDZ BiH Busovača, visoki dužnosnici u strukturi stranke HDZ BiH koji svojim nesebičnim zalaganjem nastoje osigurati bolje uvjete za sve stanovnike općine Busovača. HDZ BiH je oduvijek imala veliku podršku stanovništva općine Busovača i uvjeren sam da će ta podrška i dalje ostati neupitna!"

 

Dnevnik.ba/Jurija Milović

REDAKCIJA PORTALA

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

Copyright 2007-2023 ART Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

Uvjeti korištenja Pravila privatnosti Kolačići Impressum

Pravila o kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće kako bi Vam omogućili bolje i ugodnije surfanje. Korištenjem web stranice slažete se sa uvjetima korištenja kolačića.