ART BLOG KALENDAR DOGAĐAJA OSMRTNICE NATJEČAJI MARKETING
Dnevni red

dn martinovic f

Zakazana je 5.redovita sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za 13. veljače 2020. godine s početkom u 12 sati.

Najavljeni Dnevni red:

1. Prijedlozi zaključaka koji proizilaze iz presuda Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine i Ustavnog suda Bosne iHercegovine, br.: U-6/19 od
4.10. 2019. godine, u-2st19 od 3.12.2019. godine , u-27t19 od 3.12.2019.
godine, u-28119 od 3, 12.2019. godine, u-36/1g od 1 2.11. 2019. godine,
2. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova
radnih tijela Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
3. Prijedlog zakona o visini stope zatezne kamate - žurni postupak,
4. Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federacije Bosne i
Hercegovine,
5. Nacrt zakona o elektronskom potpisu,
6' Nacrt zaKona o izmjenama i dopunama zakona o gospodarskim društvima,
7. Nacrt zakona o potpori obiteljima sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine,
8, Nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i udruga poslodavaca,
9. lzvješće o odobravanju izdvajanja sredstava iz ,,Tekuće rezerve" Vlade FBiH
2a2019. godinu za razdoblje 1.1 .2019. -30.6.2019. godine sa
a) Tabelarnim pregledom odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz
"Tekuće rezerve Vlade Federacije BiH" Proračuna Federacije Bosne i
Hercegovi ne za 2019. godinu za razdoblje 1 . 1 .2019. -30.6,20 1 9 godine,
b) Tabelarnim pregledom rješenja o odobravanju izdvajanja sredstava iz
"Tekuce rezerve premijera i zamjenika premijera" Proračuna Federacije
Bosne i Hercegovine za 2019. godinu za razdoblje 1.1 .2019. -30.6.2019
godine,
c) Tabelarnim pregledom odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz
"Tekuće rezerve Vlade Federacije BiH" Proračuna Federacije Bosne i
Hercegovine za 2019. godinu za period 1.1.2019. -30.6.2019 godine po
proračunskim korisnicima,
10.lzvješće o poslovanju "BH Gas", d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu i Izvješće o
poslovanju BH Gas-a d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu,
11.Godišnje lzvješće o poslovanju "JP Ceste Federacije BiH", d.o.o. Sarajevo za
2018. godinu,
12.GodiSnje izvješće Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH za 2018. godinu

0
0
0
s2sdefault

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2020 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17