lideri stranaka

 

Lideri SNSD-a, HDZ-a i SDA Milorad Dodik, Dragan Čović i Bakir Izetbegović usuglasili su deset načela za formiranje vlasti na razini BiH, a prvo od njih je poštivanje i provođenje Općeg okvirnog sporazum za mir i njegovih 11 aneksa uključujući i Europsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.

Drugo načelo odnosi se na poštivanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH kao elemenata njenog međunarodnog subjektiviteta, što je najbolji jamac održivosti mira i stabilnosti uz poštivanje Daytonske ustavne strukture.

Treće načelo odnosi se na nastavak integracijskih procesa u skladu s Ustavom i zakonima, usklađujući stavove i interese svih razina vlasti u BiH.

Četvrto načelo predviđa da je neophodno implementirati sve presude domaćih i europskih sudova koje se odnose na Izborni zakon BiH kako bi se osigurala ustavna i institucionalna ravnopravnost konstitutivnih naroda i građana te njihovo legitimno predstavljanje na teritoriju cijele BiH, a u skladu s Ustavom BiH.

"U institucijama na svim razinama vlasti osigurati zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih u skladu s ustavima, a izbor i imenovanja vršiti prema kriteriju dokazane kompetentnosti kandidata. Usvojiti zakone i provesti mjere potrebne za sprječavanje i eliminaciju diskriminacije na osnovu etničke, vjerske, ideološke ili druge pripadnosti i za osiguranje ravnopravnosti u ostvarivanju prava na zapošljavanje, školovanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu", peto je načelo koje su usuglasili lideri Izetbegović, Dodik i Čović.

Šesto načelo redviđa da se kroz mehanizam koordinacije procesa europskih integracija u BiH intenzivno radi na usklađivanju domaćeg zakonodavstva s pravnom regulativom EU s ciljem ispunjavanja potrebnih uvjeta za pristupanje BiH EU, a socijalno-ekonomskim reformama usmjeriti se na rješavanje životnih pitanja u BiH.

U procesu napretka BiH ka članstvu u EU potrebno je postupno stvoriti uvjete da institucije BiH preuzmu puni suverenitet i da se završi mandat OHR-a u BiH, što je sedmo načelo.

Osmo načelo predviđa da se ubrzanom izgradnjom transportne, energetske i digitalne infrastrukture, koja je od strateškog interesa za BiH i regiju, pospješi gospodarski razvoj.

U devetom načelu se navodi da je potrebno intenzivno provoditi mjere koje će osigurati održivi povratak prognanih i raseljenih lica, a deveti princip predviđa da se osigura nezavisnost i kompetentnost institucija pravne države za nastavak efikasne borbe protiv svih oblika ekstremizma, organiziranog kriminala i korupcije.

"Nastaviti izgradnju dobrosusjedskih odnosa s Hrvatskom, Srbijom i Crnom Gorom, uz rješavanje otvorenih pitanja na principima reciprociteta, međusobnog uvažavanja i poštovanja međunarodnog prava", navodi se u desetom načelu za formiranje vlasti na razini BiH, koje su usuglasili lideri SNSD-a, HDZ-a i SDA.

U usuglašenoj izjavi o načelima za formiranje vlasti na razini BiH navodi se da su trojica lidera svjesni odgovornosti prema narodima i građanima BiH, konstatirajući da dosadašnji napredak nije dovoljan sa stanovišta potreba stanovništva, ali da predstavlja dobar temelj za dalje političke, ekonomske i društvene reforme i razvoj BiH, kao najbolji odgovor na negativne demografske trendove i odlazak mladih, kao i na potrebe izgradnje, stabilnog, ekonomski prosperitetnog i socijalno pravednog društva jednakih šansi.

"Spremni smo da formiramo i osiguramo stabilno funkcioniranje vlasti u BiH koja će nastaviti provođenje neophodnih zakonodavnih, socijalno-ekonomskih i društvenih reformi koje će se prioritetno usmjeriti na rješavanje svakodnevnih životnih pitanja građana, te ponuditi odgovorno upravljanje, vladavinu prava, sigurnost i prosperitet", navodi se u usuglašenoj izjavi Dodika, Čovića i Izetbegovića.

Ako je suditi po pročitanom, radi se o jednom od najkraćih, ali i najjasnijih i najjezgrovitijih dokumenata koji su lideri u ovoj državi donijeli, bez politikanstva i želje da se našteti onom drugom izborom, primjerice, nelegitimnog Željka Komšića, kočničara ove države.

artinfo.ba | preuzeto s portala grude.com

0
0
0
s2sdefault

KALENDARBTN1OSMRTICE BTN1NATJECAJIPNT2

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

artinfo.portal@gmail.com

+387 (0) 62 349 560

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2019 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17