× Početna Vijesti Sport Kultura Crna kronika Politika Zanimljivosti
 • KISELJAK

priznanja_opcina_kis.jpg

Povodom Dana općine Kiseljak, Općinsko vijeće i Načelnik općine Kiseljak dodjeljuju Javna priznanja pojedincima, gospodarskim subjektima, udrugama, ustanovama i drugim pravnim i fizičkim osobama za uspjehe u radu i djelovanju kojim se značajno doprinosi razvoju općine Kiseljak ili pojedinih njenih dijelova.

II

Javna priznanja Općine Kiseljak su:

 • ona koja dodjeljuje Općinsko vijeće Kiseljak
 • Priznanje Počasni građanin Općine Kiseljak
 • Plaketa Općine Kiseljak (u daljnjem tekstu Plaketa)

-   ona koja dodjeljuje Načelnik općine Kiseljak

      3.   Povelja Općine Kiseljak (u daljnjem tekstu: Povelja)

      4.   Zahvalnice i Diplome

III

                           KRITERIJI ZA DODJELU JAVNIH  PRIZNANJA

 • Priznanje Počasni građanin Općine Kiseljak:
 • Počasni građanin Općine Kiseljak je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine i stranim državljanima.
  Počasnim građaninom proglašava se građanin Bosne i Hercegovine koji se naročito istakao u razvoju Općine, unaprjeđenju međunarodne suradnje i očuvanju mira u zemlji i inozemstvu.
 • Počasnim građaninom može se proglasiti i strani državljanin koji je ostvario naročit doprinos razvoju i afirmaciji Općine, te razvoju međunarodnih i međuljudskih odnosa na načelima solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima.

2. Kriteriji za dodjelu Plakete su:

 • natprosječno ostvareni rezultati u radu i mjerljiv i vidljiv doprinos i rezultati u racionalizaciji, pronalascima i izumima,
 • naročit doprinos i javno zalaganje za razvoj demokracije, tolerancije, zaštite ljudskih prava i sloboda,
 • mjerljiv doprinos unapređenja uvjeta života u mjesnoj zajednici,
 • naročit doprinos u ostvarenju zaštite u radu i zaštite okoliša,
 • općepoznati ugled stručnjaka ili aktiviste iz određenih oblasti (gospodarstva, društvenih djelatnosti, u mjesnoj zajednici, udruzi građana i s1.),
 • naročit doprinos u radu humanitarnih organizacija (npr. višestruki davatelji krvi, poznati humanisti i s1.) i
 • mjerljiv doprinos u spašavanju ljudskih života i imovine.

 

3.  Kriteriji za dodjelu Povelje su:

 • najbolji rezultati postignuti u teorijskom i praktičnom radu na pojedinom području djelovanja (u oblasti znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne zaštite, zaštite okoliša i drugim oblastima),
 • objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana i nagrađena

      ostvarenja i rezultati,

 • izuzetan doprinos i javno zalaganje i rad na očuvanju demokracije i zaštite temeljni prava i sloboda čovjeka, koja su proklamirana međunarodnim konvencijama, Ustavom i zakonima,
 • izuzetan doprinos unaprjeđenju uvjeta života u općini Kiseljak,
 • transparentan rad i javno istupanje u cilju afirmacije i promocije vrijednosti Općine Kiseljak i  Bosne i Hercegovine,
 • javno objavljeni podatci ili rezultati za doprinos razvoju lokalne i šire zajednice, kao i javno objavljeni podatci ili rezultati o pronalascima i izumima čime se povećava produktivnost rada i ekonomičnost,
 • opće poznati ugled stručnjaka ili djelatnika iz određene oblasti, odnosno uspješnog

                  gospodarskog društva, ustanove, udruge  građana i drugog pravnog subjekta,

 • javno objavljeni ili službeno pribavljeni podaci o sudjelovanju u spašavanju ljudskih života i imovine.

     

4. Kriteriji za dodjelu Zahvalnice su:

 

 • objavljeni i općepoznati osobni ili kolektivni jubileji (godišnjice) građanina ili skupine građana iz općine Kiseljak, kao i pravnih lica koja rade i djeluju na području općine Kiseljak,
 • objavljeni ili općepoznati konkretan uspjeh ili pothvat.

IV

Pravo na podnošenje inicijative za dodjelu Javnih priznanja imaju - sukladno Odluci o javnim priznanjima Općine Kiseljak:

 • Vijećnici i klubovi vijećnika,
 • Općinski načelnik,
 • Tijela mjesne samouprave,
 • Tijela državne vlasti,
 • Ustanove, gospodarska društva, strukovne komore, vjerske zajednice, političke stranke, nevladine organizacije i druge pravne i fizičke osobe.

Samoinicijativa za dodjelu Javnih priznanja nije dopuštena.

V

Prijedlog se podnosi u pisanoj formi i treba sadržavati:

 • Ime, prezime, adresu ili naziv predlagatelja,
 • ime, prezime, adresu i životopis kandidata pojedinca, odnosno naziv organizacije,
 • obrazloženje s relevantnim podatcima,
 • raspoloživu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz obrazloženja,
 • vrstu priznanja za koja se isti predlažu

VI

ROK ZA DOSTAVU  PRIJEDLOGA JE DO 14. lipnja 2024. GODINE, DO 15 SATI.

Javni poziv se objavljuje u lokalnim medijima općine Kiseljak, na web stranici Općine Kiseljak (www.opcina-kiseljak.org.) i na oglasnoj ploči Općine Kiseljak.

Nepotpuni i neblagovremeni prijedlozi neće se uzimati u razmatranje.

Podnositelj prijedloga moralno i materijalno odgovara za točnost podataka navedenih u prijedlogu.

Prijedloge uputiti na adresu:

OPĆINA KISELJAK

Općinsko vijeće

Povjerenstvo za izbor i imenovanje

S naznakom «Prijedlog za dodjelu javnih priznanja» - ne otvarati

Ulica Bana Josipa Jelačića 41, Kiseljak

 

Prijedlozi se mogu uputiti putem pošte ili predati neposredno na pisarnici Općine Kiseljak u vremenu od 7 do 15 sati.

 

aartinfo.ba

NATJEČAJI RADAR OSMRTNICE MARKETING POŠALJITE VIJEST
 • KISELJAK

priznanja_opcina_kis.jpg

Povodom Dana općine Kiseljak, Općinsko vijeće i Načelnik općine Kiseljak dodjeljuju Javna priznanja pojedincima, gospodarskim subjektima, udrugama, ustanovama i drugim pravnim i fizičkim osobama za uspjehe u radu i djelovanju kojim se značajno doprinosi razvoju općine Kiseljak ili pojedinih njenih dijelova.

II

Javna priznanja Općine Kiseljak su:

 • ona koja dodjeljuje Općinsko vijeće Kiseljak
 • Priznanje Počasni građanin Općine Kiseljak
 • Plaketa Općine Kiseljak (u daljnjem tekstu Plaketa)

-   ona koja dodjeljuje Načelnik općine Kiseljak

      3.   Povelja Općine Kiseljak (u daljnjem tekstu: Povelja)

      4.   Zahvalnice i Diplome

III

                           KRITERIJI ZA DODJELU JAVNIH  PRIZNANJA

 • Priznanje Počasni građanin Općine Kiseljak:
 • Počasni građanin Općine Kiseljak je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine i stranim državljanima.
  Počasnim građaninom proglašava se građanin Bosne i Hercegovine koji se naročito istakao u razvoju Općine, unaprjeđenju međunarodne suradnje i očuvanju mira u zemlji i inozemstvu.
 • Počasnim građaninom može se proglasiti i strani državljanin koji je ostvario naročit doprinos razvoju i afirmaciji Općine, te razvoju međunarodnih i međuljudskih odnosa na načelima solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima.

2. Kriteriji za dodjelu Plakete su:

 • natprosječno ostvareni rezultati u radu i mjerljiv i vidljiv doprinos i rezultati u racionalizaciji, pronalascima i izumima,
 • naročit doprinos i javno zalaganje za razvoj demokracije, tolerancije, zaštite ljudskih prava i sloboda,
 • mjerljiv doprinos unapređenja uvjeta života u mjesnoj zajednici,
 • naročit doprinos u ostvarenju zaštite u radu i zaštite okoliša,
 • općepoznati ugled stručnjaka ili aktiviste iz određenih oblasti (gospodarstva, društvenih djelatnosti, u mjesnoj zajednici, udruzi građana i s1.),
 • naročit doprinos u radu humanitarnih organizacija (npr. višestruki davatelji krvi, poznati humanisti i s1.) i
 • mjerljiv doprinos u spašavanju ljudskih života i imovine.

 

3.  Kriteriji za dodjelu Povelje su:

 • najbolji rezultati postignuti u teorijskom i praktičnom radu na pojedinom području djelovanja (u oblasti znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne zaštite, zaštite okoliša i drugim oblastima),
 • objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana i nagrađena

      ostvarenja i rezultati,

 • izuzetan doprinos i javno zalaganje i rad na očuvanju demokracije i zaštite temeljni prava i sloboda čovjeka, koja su proklamirana međunarodnim konvencijama, Ustavom i zakonima,
 • izuzetan doprinos unaprjeđenju uvjeta života u općini Kiseljak,
 • transparentan rad i javno istupanje u cilju afirmacije i promocije vrijednosti Općine Kiseljak i  Bosne i Hercegovine,
 • javno objavljeni podatci ili rezultati za doprinos razvoju lokalne i šire zajednice, kao i javno objavljeni podatci ili rezultati o pronalascima i izumima čime se povećava produktivnost rada i ekonomičnost,
 • opće poznati ugled stručnjaka ili djelatnika iz određene oblasti, odnosno uspješnog

                  gospodarskog društva, ustanove, udruge  građana i drugog pravnog subjekta,

 • javno objavljeni ili službeno pribavljeni podaci o sudjelovanju u spašavanju ljudskih života i imovine.

     

4. Kriteriji za dodjelu Zahvalnice su:

 

 • objavljeni i općepoznati osobni ili kolektivni jubileji (godišnjice) građanina ili skupine građana iz općine Kiseljak, kao i pravnih lica koja rade i djeluju na području općine Kiseljak,
 • objavljeni ili općepoznati konkretan uspjeh ili pothvat.

IV

Pravo na podnošenje inicijative za dodjelu Javnih priznanja imaju - sukladno Odluci o javnim priznanjima Općine Kiseljak:

 • Vijećnici i klubovi vijećnika,
 • Općinski načelnik,
 • Tijela mjesne samouprave,
 • Tijela državne vlasti,
 • Ustanove, gospodarska društva, strukovne komore, vjerske zajednice, političke stranke, nevladine organizacije i druge pravne i fizičke osobe.

Samoinicijativa za dodjelu Javnih priznanja nije dopuštena.

V

Prijedlog se podnosi u pisanoj formi i treba sadržavati:

 • Ime, prezime, adresu ili naziv predlagatelja,
 • ime, prezime, adresu i životopis kandidata pojedinca, odnosno naziv organizacije,
 • obrazloženje s relevantnim podatcima,
 • raspoloživu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz obrazloženja,
 • vrstu priznanja za koja se isti predlažu

VI

ROK ZA DOSTAVU  PRIJEDLOGA JE DO 14. lipnja 2024. GODINE, DO 15 SATI.

Javni poziv se objavljuje u lokalnim medijima općine Kiseljak, na web stranici Općine Kiseljak (www.opcina-kiseljak.org.) i na oglasnoj ploči Općine Kiseljak.

Nepotpuni i neblagovremeni prijedlozi neće se uzimati u razmatranje.

Podnositelj prijedloga moralno i materijalno odgovara za točnost podataka navedenih u prijedlogu.

Prijedloge uputiti na adresu:

OPĆINA KISELJAK

Općinsko vijeće

Povjerenstvo za izbor i imenovanje

S naznakom «Prijedlog za dodjelu javnih priznanja» - ne otvarati

Ulica Bana Josipa Jelačića 41, Kiseljak

 

Prijedlozi se mogu uputiti putem pošte ili predati neposredno na pisarnici Općine Kiseljak u vremenu od 7 do 15 sati.

 

aartinfo.ba

REDAKCIJA PORTALA

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

Copyright 2007-2023 ART Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

Uvjeti korištenja Pravila privatnosti Kolačići Impressum

Pravila o kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće kako bi Vam omogućili bolje i ugodnije surfanje. Korištenjem web stranice slažete se sa uvjetima korištenja kolačića.