× Početna Vijesti Sport Kultura Crna kronika Politika Zanimljivosti
  • Sarajevo i SBK

 

KANTON SARAJEVO

10:00 do 11:00 sati u ulici Bulevar Meše Selimovića
10:30 do 12:00 sati u ulici Hrasnička cesta
21:30 do 23:00 sati u ulici Bulevar Meše Selimovića, RTV

PS KREŠEVO

09:30 do 11:00 sati Resnik
22:00 do 23:00 sati Polje

PS KISELJAK

17:00 do 18:00 sati Brestovsko
18:30 do 19:30 sati Dugo Polje
20:30 do 21:30 sati Jehovac
22:00 do 23:00 sati Dugo Polje

PS FOJNICA

08:00 do 10:00 sati Nadbare
10:30 do 12:30 sati Ragale
12:40 do 14:40 sati Polje Ostružnica

PS BUSOVAČA

09:00 do 10:30 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob.KIM)
10:30 do 11:30 sati Gavrine kuće
12:30 do 14:00 sati ulica 1.mart/ožujak (kod ug.ob.Penelopa)
14:00 do 15:00 sati Polje (skretanje za naselje Babijak)
15:00 do 16:00 sati Bukovci

PS VITEZ

15:00 do 17:00 sati lokalna cesta, Krčevine PC 96 II
17:00 do 19:00 sati lokalna cesta, Divjak
20:00 do 21:00 sati M-5 Ahmići
21:00 do 22:00 sati ulica Hrvatske mladeži

PS NOVI TRAVNIK

08:00 do 09:00 sati ulica Mehmeda Spahe
10:00 do 11:00 sati M-16.4 Vodovod, OŠ
12:00 do 13:30 sati ulica Kalinska
14:00 do 15:00 sati M-16.4 Bučići

PS TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Šehida
12:00 do 14:00 sati Dolac na Lašvi (škola)
16:30 do 18:30 sati Kalibunar
20:00 do 21:30 sati Donje Putićevo

PS DONJI VAKUF

07:30 do 08:30 sati ulica Titova
09:15 do 10:15 sati ulica 770 Slbbr.
11:00 do 12:00 sati Oborci
12:30 do 13:30 sati Rujanci
14:00 do 15:00 sati Prusac

PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

07:00 do 08:30 sati ulica Vrbaska
10:00 do 11:30 sati Humac
16:00 do 17:30 sati ulica Vrbaska
19:00 do 20:30 sati ulica Vrbaska

PS BUGOJNO

13:00 do 14:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Kopčić
15:00 do 16:30 sati ulica Kožarska
17:00 do 18:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica
19:00 do 20:30 sati Bugojno-Novi Travnik, ulica Rostovska

Stacionarni radari (KSB)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje (smjer Ilidža-Centar)
Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje (smjer Centar-Ilidža)
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
Ulica Hamdije Kreševljakovića
M-5 Rakovica (kod OŠ)
A-1 Ulaz u tunel "25.novembar" smjer Tarčin-Zenica
A-1 Tunel "Gaj" smjer Zenica-Tarčin
A-1 Petlja "Podlugovi" smjer Zenica-Tarčin
A-1 Tunel "Vukov Gaj" smjer Tarčin-Zenica
A-1 Petlja "Butile" isključenje prema Sarajevu, smjer Zenica-Tarčin
A-1 Petlja "Vlakovo" smjer Zenica-Tarčin
A-1 Tunel "Oštrik" smjer Zenica-Tarčin
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
Ulica Bulevar Meše Selimovića (Otoka)
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja (SPARTA)
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

NATJEČAJI RADAR OSMRTNICE MARKETING POŠALJITE VIJEST
  • Sarajevo i SBK

 

KANTON SARAJEVO

10:00 do 11:00 sati u ulici Bulevar Meše Selimovića
10:30 do 12:00 sati u ulici Hrasnička cesta
21:30 do 23:00 sati u ulici Bulevar Meše Selimovića, RTV

PS KREŠEVO

09:30 do 11:00 sati Resnik
22:00 do 23:00 sati Polje

PS KISELJAK

17:00 do 18:00 sati Brestovsko
18:30 do 19:30 sati Dugo Polje
20:30 do 21:30 sati Jehovac
22:00 do 23:00 sati Dugo Polje

PS FOJNICA

08:00 do 10:00 sati Nadbare
10:30 do 12:30 sati Ragale
12:40 do 14:40 sati Polje Ostružnica

PS BUSOVAČA

09:00 do 10:30 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob.KIM)
10:30 do 11:30 sati Gavrine kuće
12:30 do 14:00 sati ulica 1.mart/ožujak (kod ug.ob.Penelopa)
14:00 do 15:00 sati Polje (skretanje za naselje Babijak)
15:00 do 16:00 sati Bukovci

PS VITEZ

15:00 do 17:00 sati lokalna cesta, Krčevine PC 96 II
17:00 do 19:00 sati lokalna cesta, Divjak
20:00 do 21:00 sati M-5 Ahmići
21:00 do 22:00 sati ulica Hrvatske mladeži

PS NOVI TRAVNIK

08:00 do 09:00 sati ulica Mehmeda Spahe
10:00 do 11:00 sati M-16.4 Vodovod, OŠ
12:00 do 13:30 sati ulica Kalinska
14:00 do 15:00 sati M-16.4 Bučići

PS TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Šehida
12:00 do 14:00 sati Dolac na Lašvi (škola)
16:30 do 18:30 sati Kalibunar
20:00 do 21:30 sati Donje Putićevo

PS DONJI VAKUF

07:30 do 08:30 sati ulica Titova
09:15 do 10:15 sati ulica 770 Slbbr.
11:00 do 12:00 sati Oborci
12:30 do 13:30 sati Rujanci
14:00 do 15:00 sati Prusac

PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

07:00 do 08:30 sati ulica Vrbaska
10:00 do 11:30 sati Humac
16:00 do 17:30 sati ulica Vrbaska
19:00 do 20:30 sati ulica Vrbaska

PS BUGOJNO

13:00 do 14:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Kopčić
15:00 do 16:30 sati ulica Kožarska
17:00 do 18:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica
19:00 do 20:30 sati Bugojno-Novi Travnik, ulica Rostovska

Stacionarni radari (KSB)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje (smjer Ilidža-Centar)
Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje (smjer Centar-Ilidža)
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
Ulica Hamdije Kreševljakovića
M-5 Rakovica (kod OŠ)
A-1 Ulaz u tunel "25.novembar" smjer Tarčin-Zenica
A-1 Tunel "Gaj" smjer Zenica-Tarčin
A-1 Petlja "Podlugovi" smjer Zenica-Tarčin
A-1 Tunel "Vukov Gaj" smjer Tarčin-Zenica
A-1 Petlja "Butile" isključenje prema Sarajevu, smjer Zenica-Tarčin
A-1 Petlja "Vlakovo" smjer Zenica-Tarčin
A-1 Tunel "Oštrik" smjer Zenica-Tarčin
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
Ulica Bulevar Meše Selimovića (Otoka)
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja (SPARTA)
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

REDAKCIJA PORTALA

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

Copyright 2007-2023 ART Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

Uvjeti korištenja Pravila privatnosti Kolačići Impressum

Pravila o kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće kako bi Vam omogućili bolje i ugodnije surfanje. Korištenjem web stranice slažete se sa uvjetima korištenja kolačića.