× Početna Vijesti Sport Kultura Crna kronika Politika Zanimljivosti
  • Sarajevo i SBK

 1 radarska kontrola

SARAJEVO

09:00 do 10:00 sati ul. Safeta Zajke, Briješće
10:30 do 11:30 sati M-18 Srednje
21:00 do 22:00 sati ul. Džemala Bijedića
22:30 do 23:30 sati ul. Zmaja od Bosne

KISELJAK

08:30 do 10:15 sati Gromiljak
11:00 do 13:00 sati Lug
13:30 do 15:30 sati Višnjica Polje

FOJNICA

16:00 do 18:00 sati Pločari Polje
18:30 do 20:30 sati Gojevići
21:00 do 23:00 sati Ostružnica Polje

BUSOVAČA

11:00 do 12:30 sati Gavrine kuće
12:30 do 14:00 sati ul. 1.Mart (skretanje za naselje Lug)
15:00 do 16:30 sati Oselište (kod starog Tamexa)
16:30 do 18:00 sati Polje (kod groblja)

VITEZ

07:00 do 09:00 sati R-440 Zabilje
09:00 do 11:00 sati Krčevine
12:00 do 13:00 sati M-5 Šantići
13:00 do 14:00 sati R-440 Bila

NOVI TRAVNIK

07:30 do 08:30 sati ul. Ruđera Boškovića
09:00 do 10:30 sati M-16.4 Ratanjska
11:30 do 12:30 sati M-16.4 Stojkovići
13:30 do 15:00 sati M-16.4 Bučići

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Turbe
12:00 do 14:00 sati Šešići
16:30 do 18:30 sati Polje Slavka Gavrančića
20:00 do 21:30 sati Nova Bila

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

07:30 do 09:00 sati Dražev Dolac
12:00 do 13:30 sati Trnovača
16:00 do 17:30 sati Karamustafići
20:00 do 21:30 sati Ploča

DONJI VAKUF

07:15 do 08:15 sati Prusac
09:00 do 10:00 sati Rujanci
13:00 do 14:00 sati Oborci
17:00 do 18:00 sati Komar

BUGOJNO

11:00 do 12:30 sati Čaušlije
13:00 do 14:30 sati Rostovo
15:00 do 16:30 sati ul. Slobode
17:00 do 18:30 sati Gračanica

JAJCE

16:30 do 18:00 sati M-16 Podmilačje
18:15 do 19:45 sati M-16 Lučina
20:15 do 21:45 sati M-16 Zastinje
22:00 do 23:00 sati M-5 Skela

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje (smjer Ilidža-Centar)
Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje (smjer Centar-Ilidža)
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
Ulica Hamdije Kreševljakovića
M-5 Rakovica (kod OŠ)
A-1 Ulaz u tunel "25.novembar" smjer Tarčin-Zenica
A-1 Tunel "Gaj" smjer Zenica-Tarčin
A-1 Petlja "Podlugovi" smjer Zenica-Tarčin
A-1 Tunel "Vukov Gaj" smjer Tarčin-Zenica
A-1 Petlja "Butile" isključenje prema Sarajevu, smjer Zenica-Tarčin
A-1 Petlja "Vlakovo" smjer Zenica-Tarčin
A-1 Tunel "Oštrik" smjer Zenica-Tarčin
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
Ulica Bulevar Meše Selimovića (Otoka)
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja (SPARTA)
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

NATJEČAJI RADAR OSMRTNICE MARKETING POŠALJITE VIJEST
  • Sarajevo i SBK

 1 radarska kontrola

SARAJEVO

09:00 do 10:00 sati ul. Safeta Zajke, Briješće
10:30 do 11:30 sati M-18 Srednje
21:00 do 22:00 sati ul. Džemala Bijedića
22:30 do 23:30 sati ul. Zmaja od Bosne

KISELJAK

08:30 do 10:15 sati Gromiljak
11:00 do 13:00 sati Lug
13:30 do 15:30 sati Višnjica Polje

FOJNICA

16:00 do 18:00 sati Pločari Polje
18:30 do 20:30 sati Gojevići
21:00 do 23:00 sati Ostružnica Polje

BUSOVAČA

11:00 do 12:30 sati Gavrine kuće
12:30 do 14:00 sati ul. 1.Mart (skretanje za naselje Lug)
15:00 do 16:30 sati Oselište (kod starog Tamexa)
16:30 do 18:00 sati Polje (kod groblja)

VITEZ

07:00 do 09:00 sati R-440 Zabilje
09:00 do 11:00 sati Krčevine
12:00 do 13:00 sati M-5 Šantići
13:00 do 14:00 sati R-440 Bila

NOVI TRAVNIK

07:30 do 08:30 sati ul. Ruđera Boškovića
09:00 do 10:30 sati M-16.4 Ratanjska
11:30 do 12:30 sati M-16.4 Stojkovići
13:30 do 15:00 sati M-16.4 Bučići

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Turbe
12:00 do 14:00 sati Šešići
16:30 do 18:30 sati Polje Slavka Gavrančića
20:00 do 21:30 sati Nova Bila

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

07:30 do 09:00 sati Dražev Dolac
12:00 do 13:30 sati Trnovača
16:00 do 17:30 sati Karamustafići
20:00 do 21:30 sati Ploča

DONJI VAKUF

07:15 do 08:15 sati Prusac
09:00 do 10:00 sati Rujanci
13:00 do 14:00 sati Oborci
17:00 do 18:00 sati Komar

BUGOJNO

11:00 do 12:30 sati Čaušlije
13:00 do 14:30 sati Rostovo
15:00 do 16:30 sati ul. Slobode
17:00 do 18:30 sati Gračanica

JAJCE

16:30 do 18:00 sati M-16 Podmilačje
18:15 do 19:45 sati M-16 Lučina
20:15 do 21:45 sati M-16 Zastinje
22:00 do 23:00 sati M-5 Skela

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje (smjer Ilidža-Centar)
Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje (smjer Centar-Ilidža)
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
Ulica Hamdije Kreševljakovića
M-5 Rakovica (kod OŠ)
A-1 Ulaz u tunel "25.novembar" smjer Tarčin-Zenica
A-1 Tunel "Gaj" smjer Zenica-Tarčin
A-1 Petlja "Podlugovi" smjer Zenica-Tarčin
A-1 Tunel "Vukov Gaj" smjer Tarčin-Zenica
A-1 Petlja "Butile" isključenje prema Sarajevu, smjer Zenica-Tarčin
A-1 Petlja "Vlakovo" smjer Zenica-Tarčin
A-1 Tunel "Oštrik" smjer Zenica-Tarčin
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
Ulica Bulevar Meše Selimovića (Otoka)
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja (SPARTA)
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

REDAKCIJA PORTALA

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

Copyright 2007-2023 ART Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

Uvjeti korištenja Pravila privatnosti Kolačići Impressum

Pravila o kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće kako bi Vam omogućili bolje i ugodnije surfanje. Korištenjem web stranice slažete se sa uvjetima korištenja kolačića.