× Početna Vijesti Sport Kultura Crna kronika Politika Zanimljivosti
  • Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

09:00 do 10:00 sati u ulici Krupska
14:00 do 15:00 sati u ulici Ante Babića
20:00 do 21:00 sati „Brza cesta“, Blažuj
21:30 do 22:30 sati u ulici Alipašina

KISELJAK

19:00 do 21:00 sati Jehovac
21:15 do 23:15 sati Gromiljak
00:00 do 01:30 sati ulica Sarajevska cesta

KREŠEVO

09:00 do 11:00 sati Rakova Noga
16:30 do 19:00 sati Resnik

FOJNICA

08:00 do 10:00 sati Gojevići
10:30 do 12:30 sati Pločari Polje
13:00 do 15:00 sati Ostružnica Polje

BUSOVAČA

19:00 do 20:30 sati Lugovi
20:30 do 22:00 sati Polje (skretanje za Babijak)
22:30 do 00:00 sati ulica 1.mart/ožujak (kod ug.ob. Penelopa)
00:00 do 01:30 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob.KIM)

VITEZ

18:00 do 20:00 sati M-5 Šantići
20:00 do 22:00 sati ulica Stjepana Radića
23:00 do 00:00 sati M-5 Šantići
00:00 do 01:00 sati R-440 Bila

NOVI TRAVNIK

16:00 do 17:00 sati M-16.4 Ratanjska
17:30 do 19:00 sati M-16.4 V.dom
20:00 do 21:30 sati M-16.4 Bučići
22:00 do 23:30 sati M-16.4 Stojkovići

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Turbe
12:00 do 14:00 sati Vitovlje
16:30 do 18:30 sati Donje Putićevo (Metabo)
20:00 do 21:30 sati Šehida

BUGOJNO

17:00 do 18:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovo
19:00 do 20:30 sati Bugojno-Donji Vakuf,Kopčić
21:00 do 22:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica
23:00 do 00:30 sati ulica 307.M.brigade

DONJI VAKUF

09:15 do 10:15 sati Komar
11:00 do 12:00 sati Nova Travnička
12:45 do 13:45 sati Torlakovac
18:00 do 19:00 sati Oborci

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

11:00 do 12:30 sati Trnovača
14:30 do 16:00 sati ulica Vrbaska
18:00 do 20:00 sati Ploča
22:00 do 23:00 sati ulica Vrbaska

JAJCE

16:30 do 18:00 sati M-16 Podbarevo
18:30 do 20:30 sati M-5 Mile
21:00 do 23:00 sati M-5 Zastinje

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

NATJEČAJI RADAR OSMRTNICE MARKETING POŠALJITE VIJEST
Sarajevski kiseljak - novi 28.6.
  • Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

09:00 do 10:00 sati u ulici Krupska
14:00 do 15:00 sati u ulici Ante Babića
20:00 do 21:00 sati „Brza cesta“, Blažuj
21:30 do 22:30 sati u ulici Alipašina

KISELJAK

19:00 do 21:00 sati Jehovac
21:15 do 23:15 sati Gromiljak
00:00 do 01:30 sati ulica Sarajevska cesta

KREŠEVO

09:00 do 11:00 sati Rakova Noga
16:30 do 19:00 sati Resnik

FOJNICA

08:00 do 10:00 sati Gojevići
10:30 do 12:30 sati Pločari Polje
13:00 do 15:00 sati Ostružnica Polje

BUSOVAČA

19:00 do 20:30 sati Lugovi
20:30 do 22:00 sati Polje (skretanje za Babijak)
22:30 do 00:00 sati ulica 1.mart/ožujak (kod ug.ob. Penelopa)
00:00 do 01:30 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob.KIM)

VITEZ

18:00 do 20:00 sati M-5 Šantići
20:00 do 22:00 sati ulica Stjepana Radića
23:00 do 00:00 sati M-5 Šantići
00:00 do 01:00 sati R-440 Bila

NOVI TRAVNIK

16:00 do 17:00 sati M-16.4 Ratanjska
17:30 do 19:00 sati M-16.4 V.dom
20:00 do 21:30 sati M-16.4 Bučići
22:00 do 23:30 sati M-16.4 Stojkovići

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Turbe
12:00 do 14:00 sati Vitovlje
16:30 do 18:30 sati Donje Putićevo (Metabo)
20:00 do 21:30 sati Šehida

BUGOJNO

17:00 do 18:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovo
19:00 do 20:30 sati Bugojno-Donji Vakuf,Kopčić
21:00 do 22:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica
23:00 do 00:30 sati ulica 307.M.brigade

DONJI VAKUF

09:15 do 10:15 sati Komar
11:00 do 12:00 sati Nova Travnička
12:45 do 13:45 sati Torlakovac
18:00 do 19:00 sati Oborci

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

11:00 do 12:30 sati Trnovača
14:30 do 16:00 sati ulica Vrbaska
18:00 do 20:00 sati Ploča
22:00 do 23:00 sati ulica Vrbaska

JAJCE

16:30 do 18:00 sati M-16 Podbarevo
18:30 do 20:30 sati M-5 Mile
21:00 do 23:00 sati M-5 Zastinje

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

REDAKCIJA PORTALA

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

Copyright 2007-2023 ART Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

Uvjeti korištenja Pravila privatnosti Kolačići Impressum

Pravila o kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće kako bi Vam omogućili bolje i ugodnije surfanje. Korištenjem web stranice slažete se sa uvjetima korištenja kolačića.