× Početna Vijesti Sport Kultura Crna kronika Politika Zanimljivosti
  • Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

09:00 do 10:00 sati u ulicama Ante Babića i A transferzala
10:30 do 11:30 sati u ulici Bojnička
20:00 do 21:00 sati na M-17 Binježevo
22:00 do 23:00 sati u ulici Zmaja od Bosne, Socijalno

KISELJAK

17:00 do 19:00 sati Višnjica Polje
19:45 do 21:15 sati Lug
21:30 do 23:00 sati Gromiljak
23:45 do 01:00 sati ulica Kralja Tomislava

KREŠEVO

10:00 do 12:00 sati Rakova Noga
16:30 do 19:00 sati Volujak

FOJNICA

08:00 do 10:00 sati ulica Bosanska
10:30 do 12:30 sati Pločari Polje
13:00 do 15:00 sati Ostružnica Polje

BUSOVAČA

15:00 do 16:00 sati Kaonik (stari most)
16:00 do 17:30 sati Tisovačka cesta
17:30 do 18:30 sati Oselište
19:00 do 20:00 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob.KIM)
20:00 do 21:30 sati ulica 1.mart/ožujak (kod ug.ob.Penelopa)

VITEZ

08:00 do 10:00 sati R-441 Počulica
10:00 do 12:00 sati M-5 Šantići
13:00 do 14:00 sati Bila-cesta prema bolnici Nova Bila
14:00 do 15:00 sati ulica Kralja Tvrtka

NOVI TRAVNIK

08:30 do 09:30 sati M-16.4 Duhovo
10:00 do 11:00 sati M-16.4 Vodovod
12:00 do 13:30 sati R-439 Trenica
14:00 do 15:30 sati M-16.4 V.dom

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Donje Putićevo
12:00 do 14:00 sati Nova Bila (škola)
17:00 do 19:00 sati Dolac na Lašvi (M-5)
20:00 do 21:30 sati Kanare

BUGOJNO

11:00 do 12:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Kopčić
13:00 do 14:30 sati ulica Armije BiH (škola)
15:00 do 16:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče
17:00 do 18:30 sati Bugojno-Novi Travnik, ulica Rostovska

DONJI VAKUF

07:15 do 08:15 sati Torlakovac
09:30 do 10:30 sati Babin Potok
12:15 do 13:15 sati Rujanci
17:15 do 18:15 sati Nova Travnička

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

03:00 do 04:30 sati Dražev Dolac
07:00 do 08:30 sati Pajić Polje
14:30 do 16:00 sati Podtrlica
21:00 do 22:30 sati Ploča

JAJCE

16:45 do 18:45 sati M-5 Mile
19:00 do 21:00 sati M-16 Mračaj

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

NATJEČAJI RADAR OSMRTNICE MARKETING POŠALJITE VIJEST
  • Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

09:00 do 10:00 sati u ulicama Ante Babića i A transferzala
10:30 do 11:30 sati u ulici Bojnička
20:00 do 21:00 sati na M-17 Binježevo
22:00 do 23:00 sati u ulici Zmaja od Bosne, Socijalno

KISELJAK

17:00 do 19:00 sati Višnjica Polje
19:45 do 21:15 sati Lug
21:30 do 23:00 sati Gromiljak
23:45 do 01:00 sati ulica Kralja Tomislava

KREŠEVO

10:00 do 12:00 sati Rakova Noga
16:30 do 19:00 sati Volujak

FOJNICA

08:00 do 10:00 sati ulica Bosanska
10:30 do 12:30 sati Pločari Polje
13:00 do 15:00 sati Ostružnica Polje

BUSOVAČA

15:00 do 16:00 sati Kaonik (stari most)
16:00 do 17:30 sati Tisovačka cesta
17:30 do 18:30 sati Oselište
19:00 do 20:00 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob.KIM)
20:00 do 21:30 sati ulica 1.mart/ožujak (kod ug.ob.Penelopa)

VITEZ

08:00 do 10:00 sati R-441 Počulica
10:00 do 12:00 sati M-5 Šantići
13:00 do 14:00 sati Bila-cesta prema bolnici Nova Bila
14:00 do 15:00 sati ulica Kralja Tvrtka

NOVI TRAVNIK

08:30 do 09:30 sati M-16.4 Duhovo
10:00 do 11:00 sati M-16.4 Vodovod
12:00 do 13:30 sati R-439 Trenica
14:00 do 15:30 sati M-16.4 V.dom

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Donje Putićevo
12:00 do 14:00 sati Nova Bila (škola)
17:00 do 19:00 sati Dolac na Lašvi (M-5)
20:00 do 21:30 sati Kanare

BUGOJNO

11:00 do 12:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Kopčić
13:00 do 14:30 sati ulica Armije BiH (škola)
15:00 do 16:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče
17:00 do 18:30 sati Bugojno-Novi Travnik, ulica Rostovska

DONJI VAKUF

07:15 do 08:15 sati Torlakovac
09:30 do 10:30 sati Babin Potok
12:15 do 13:15 sati Rujanci
17:15 do 18:15 sati Nova Travnička

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

03:00 do 04:30 sati Dražev Dolac
07:00 do 08:30 sati Pajić Polje
14:30 do 16:00 sati Podtrlica
21:00 do 22:30 sati Ploča

JAJCE

16:45 do 18:45 sati M-5 Mile
19:00 do 21:00 sati M-16 Mračaj

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

REDAKCIJA PORTALA

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

Copyright 2007-2023 ART Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

Uvjeti korištenja Pravila privatnosti Kolačići Impressum

Pravila o kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće kako bi Vam omogućili bolje i ugodnije surfanje. Korištenjem web stranice slažete se sa uvjetima korištenja kolačića.