Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

09:30 do 10:30 sati u ulici Butmirska cesta
11:30 do 12:30 sati u ulici Safeta Zajke
13:00 do 14:30 sati na M-17 Plandište
22:30 do 23:30 sati u ulici Bulevar Meše Selimovića (DZ Omer Maslić)

KISELJAK

19:00 do 21:00 sati Han Ploča
21:15 do 23:15 sati Draževići
00:00 do 01:30 sati Duhri
01:45 do 03:00 sati ulica Sarajevska cesta

KREŠEVO

09:00 do 11:00 sati Rakova Noga
16:00 do 18:30 sati Alagići

FOJNICA

10:30 do 12:30 sati Nadbare
13:00 do 15:00 sati Polje Ostružnica
15:30 do 17:30 sati Pločari Polje

BUSOVAČA

15:00 do 16:00 sati ulica 1.mart/ožujak (u mjestu Draga)
16:00 do 17:00 sati Gavrine kuće
17:30 do 19:00 sati Kaonik (stari most)
19:00 do 20:30 sati Polje (autobusko stajalište)
20:30 do 21:30 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob.KIM)

VITEZ

07:00 do 09:00 sati M-5 Bila
09:00 do 11:00 sati Mulica Lašvanska
12:00 do 13:00 sati R-441 Dubravica
13:00 do 14:00 sati ulica Kralja Tvrtka

NOVI TRAVNIK

17:30 do 19:00 sati M-16.4 Duhovo
19:30 do 20:30 sati M-16.4 Margetići
21:00 do 22:30 sati M-16.4 Stojkovići
23:00 do 00:30 sati M-16.4 Bučići

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Mosor
12:00 do 14:00 sati Han Bila
16:30 do 18:30 sati Nova Bila
20:00 do 21:30 sati Kanare

BUGOJNO

18:00 do 19:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica
20:00 do 21:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče
22:00 do 23:30 sati Bugojno-Novi Travnik, ulica Rostovska
00:00 do 01:30 sati Bugojno-DonjiVakuf, Čaušlije

DONJI VAKUF

08:30 do 10:00 sati Torlakovac
11:30 do 12:30 sati ulica Titova
13:00 do 14:00 sati Komar
18:00 do 19:00 sati Rujanci

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

09:00 do 10:00 sati ulica Vrbaska
12:00 do 13:00 sati Trnovača
14:00 do 15:00 sati ulica Gradska
17:00 do 18:00 sati Podtrlica
22:00 do 23:00 sati Humac

JAJCE

18:00 do 20:00 sati M-16 Podbarevo
20:15 do 21:45 sati M-5 Skela
22:00 do 23:30 sati M-5 Mračaj

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST
Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

09:30 do 10:30 sati u ulici Butmirska cesta
11:30 do 12:30 sati u ulici Safeta Zajke
13:00 do 14:30 sati na M-17 Plandište
22:30 do 23:30 sati u ulici Bulevar Meše Selimovića (DZ Omer Maslić)

KISELJAK

19:00 do 21:00 sati Han Ploča
21:15 do 23:15 sati Draževići
00:00 do 01:30 sati Duhri
01:45 do 03:00 sati ulica Sarajevska cesta

KREŠEVO

09:00 do 11:00 sati Rakova Noga
16:00 do 18:30 sati Alagići

FOJNICA

10:30 do 12:30 sati Nadbare
13:00 do 15:00 sati Polje Ostružnica
15:30 do 17:30 sati Pločari Polje

BUSOVAČA

15:00 do 16:00 sati ulica 1.mart/ožujak (u mjestu Draga)
16:00 do 17:00 sati Gavrine kuće
17:30 do 19:00 sati Kaonik (stari most)
19:00 do 20:30 sati Polje (autobusko stajalište)
20:30 do 21:30 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob.KIM)

VITEZ

07:00 do 09:00 sati M-5 Bila
09:00 do 11:00 sati Mulica Lašvanska
12:00 do 13:00 sati R-441 Dubravica
13:00 do 14:00 sati ulica Kralja Tvrtka

NOVI TRAVNIK

17:30 do 19:00 sati M-16.4 Duhovo
19:30 do 20:30 sati M-16.4 Margetići
21:00 do 22:30 sati M-16.4 Stojkovići
23:00 do 00:30 sati M-16.4 Bučići

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Mosor
12:00 do 14:00 sati Han Bila
16:30 do 18:30 sati Nova Bila
20:00 do 21:30 sati Kanare

BUGOJNO

18:00 do 19:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica
20:00 do 21:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče
22:00 do 23:30 sati Bugojno-Novi Travnik, ulica Rostovska
00:00 do 01:30 sati Bugojno-DonjiVakuf, Čaušlije

DONJI VAKUF

08:30 do 10:00 sati Torlakovac
11:30 do 12:30 sati ulica Titova
13:00 do 14:00 sati Komar
18:00 do 19:00 sati Rujanci

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

09:00 do 10:00 sati ulica Vrbaska
12:00 do 13:00 sati Trnovača
14:00 do 15:00 sati ulica Gradska
17:00 do 18:00 sati Podtrlica
22:00 do 23:00 sati Humac

JAJCE

18:00 do 20:00 sati M-16 Podbarevo
20:15 do 21:45 sati M-5 Skela
22:00 do 23:30 sati M-5 Mračaj

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2022 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17