Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

09:00 do 10:00 sati u ulici Bojnička
11:30 do 12:30 sati „Brza cesta“
12:00 do 13:00 sati u mjestu Podlugovi, Ilijaš
22:30 do 23:30 sati u ulici Maršala Tita

KISELJAK

19:00 do 21:00 sati Lug
21:15 do 23:15 sati Gromiljak
00:00 do 01:30 sati Jehovac
01:45 do 03:00 sati ulica Sarajevska cesta

KREŠEVO

09:00 do 11:30 sati Volujak
16:00 do 18:30 sati Alagići

FOJNICA

10:30 do 12:30 sati Prokoški put
13:00 do 15:00 sati ul.Bosanska
15:30 do 17:30 sati Polje Ostružnica

BUSOVAČA

15:00 do 16:30 sati Bukovci
16:30 do 18:00 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob.KIM)
18:30 do 20:00 sati Gavrine Kuće
20:00 do 21:30 sati ulica 1.mart/ožujak (skretanje za naselje Luka)

VITEZ

18:00 do 20:00 sati Počulica
20:00 do 22:00 sati Bila
23:00 do 24:00 sati M-5 Ahmići
24:00 do 01:00 sati ul.Hrvatske mladežia

NOVI TRAVNIK

17:00 do 18:30 sati M-16.4 Nević Polje
19:00 do 20:30 sati M-16.4 Ratanjska
21:30 do 23:00 sati M-16.4 Bučići
23:00 do 01:00 sati M-16.4 Stojkovići (BP Ti-Oil)

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Kalibunar
12:00 do 14:00 sati Šehida
16:30 do 18:30 sati D.Putićevo
20:00 do 21:30 sati Nova Bila

BUGOJNO

17:00 do 18:30 sati Rostovo
19:00 do 20:30 sati ulica Armije BiH
21:00 do 22:30 sati Poriče
23:00 do 00:30 sati Vrbanja

DONJI VAKUF

07:15 do 08:15 sati Torlakovac
09:00 do 10:00 sati 770 Slbbr
16:30 do 17:30 sati Nova Travnička
23:00 do 24:00 sati Prusac

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

02:00 do 03:00 sati Pajić Polje
07:00 do 08:00 sati ul.Vrbaska (autobuska stanica)
12:00 do 13:00 sati ul.Bistrička cesta (raskrsnica Džemala Bijedića)
15:00 do 16:00 sati Pajić Polje (škola)
18:00 do 20:00 sati ulica Vrbaska (Dadić Promet)

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST
Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

09:00 do 10:00 sati u ulici Bojnička
11:30 do 12:30 sati „Brza cesta“
12:00 do 13:00 sati u mjestu Podlugovi, Ilijaš
22:30 do 23:30 sati u ulici Maršala Tita

KISELJAK

19:00 do 21:00 sati Lug
21:15 do 23:15 sati Gromiljak
00:00 do 01:30 sati Jehovac
01:45 do 03:00 sati ulica Sarajevska cesta

KREŠEVO

09:00 do 11:30 sati Volujak
16:00 do 18:30 sati Alagići

FOJNICA

10:30 do 12:30 sati Prokoški put
13:00 do 15:00 sati ul.Bosanska
15:30 do 17:30 sati Polje Ostružnica

BUSOVAČA

15:00 do 16:30 sati Bukovci
16:30 do 18:00 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob.KIM)
18:30 do 20:00 sati Gavrine Kuće
20:00 do 21:30 sati ulica 1.mart/ožujak (skretanje za naselje Luka)

VITEZ

18:00 do 20:00 sati Počulica
20:00 do 22:00 sati Bila
23:00 do 24:00 sati M-5 Ahmići
24:00 do 01:00 sati ul.Hrvatske mladežia

NOVI TRAVNIK

17:00 do 18:30 sati M-16.4 Nević Polje
19:00 do 20:30 sati M-16.4 Ratanjska
21:30 do 23:00 sati M-16.4 Bučići
23:00 do 01:00 sati M-16.4 Stojkovići (BP Ti-Oil)

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Kalibunar
12:00 do 14:00 sati Šehida
16:30 do 18:30 sati D.Putićevo
20:00 do 21:30 sati Nova Bila

BUGOJNO

17:00 do 18:30 sati Rostovo
19:00 do 20:30 sati ulica Armije BiH
21:00 do 22:30 sati Poriče
23:00 do 00:30 sati Vrbanja

DONJI VAKUF

07:15 do 08:15 sati Torlakovac
09:00 do 10:00 sati 770 Slbbr
16:30 do 17:30 sati Nova Travnička
23:00 do 24:00 sati Prusac

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

02:00 do 03:00 sati Pajić Polje
07:00 do 08:00 sati ul.Vrbaska (autobuska stanica)
12:00 do 13:00 sati ul.Bistrička cesta (raskrsnica Džemala Bijedića)
15:00 do 16:00 sati Pajić Polje (škola)
18:00 do 20:00 sati ulica Vrbaska (Dadić Promet)

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2022 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17