VIK Kiseljak

javni poziv1123

Na temelju članka 10. Stavka (1) točke e) Zakona o javnim nabavkama BiH i Odluke o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH broj 634/22, J.P.“Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Kiseljak objavljuje

JAVNI POZIV VLASNICIMA POSLOVNIH PROSTORA NA PODRUČJU OPĆINE KISELJAK ZA ISKAZ INTERESA ZA PRODAJU POSLOVNOG PROSTORA

I. PREDMET I CILJ JAVNOG POZIVA

Predmet i cilj ovog Javnog poziva je iskaz interesa vlasnika poslovnih prostora na području općine Kiseljak za prodaju svog poslovnog prostora J.P.“Vodovod i kanalizacija“d.o.o.Kiseljak koji bi služio za potrebe blagajne poduzeća.

II. PODNOSITELJI PRIJAVE

Prijavu na ovaj javni poziv mogu podnijeti fizičke i pravne osobe vlasnici ili suvlasnici poslovnog prostora koji ispunjava kriterije propisane ovim Javnim pozivom.

Poslovni prostor kojeg vlasnici ili suvlasnici nude za prodaju mora ispunjavati sljedeće kriterije:

- biti smješten u užem urbanom području općine Kiseljak (blizina institucija: općina, pošta, Općinski sud i dr.);

- biti u prizemlju;

- imati sanitarni čvor i mogućnost za priključak na električnu energiju, vodovodnu mrežu, telefon i internet;

- imati osigurano najmanje 5 parking mjesta;

- predmetna nekretnina ne smije imati upisan teret.

III. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Potpisana pismena prijava mora sadržavati:

- ime i prezime, odnosno naziv podnositelja prijave s naznakom prebivališta ili boravišta, odnosno sjedišta;

- adresa poslovnog prostora;

- kvadraturu ponuđenog poslovnog prostora;

- cijena poslovnog prostora u KM/m2

U prijavu se obavezno prilaže:

- Dokaz o vlasništvu ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja ovog javnog poziva (izvornik ili preslik)

IV. NAČIN, ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE

Ovaj Javni poziv biti će objavljen na internet stranici J.P.“Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Kiseljak www.vik-kiseljak.com i na portalima: artinfo.ba, kiseljak.info, novum.ba.

Rok za dostavu prijava počinje danom objave ovog Javnog poziva na internet stranici J.P.“Vodovod i kanalizacija“d.o.o.Kiseljak i traje do 24.06.2022.godine do 15,00 sati.

Zaintereseirani ponuditelji mogu dostaviti svoje ponude putem pošte na adresu Kraljice Mira br.50, 71250 Kiseljak ili putem e-mail:jp.vik.kiseljak@gmail.com.

V. OSTALE INFORMACIJE

Podnošenjem prijave na ovaj Javni poziv, podnositelj prijave bezuvjetno prihvaća sve uvjete iz Javnog poziva.

Svi podnositelji prijave podnošenjem prijave daju svoju izričitu suglasnost J.P.“Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Kiseljak da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje, objavljuje na internet stranicama poduzeća i pohranjuje u svrhu provedbe ovog Javnog poziva, kontaktiranja i informiranja podnositelja prijave i upoznavanja javnosti o donesenim odlukama.

J.P.“Vodovod i kanalizacija“ d.o.o.Kiseljak nema obavezu kupnje poslovnog prostora ponuđenog po ovom Javnom pozivu.

U Kiseljaku,dana 15.06.2022.godine

Broj protokola: 635/22

ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST
VIK Kiseljak

javni poziv1123

Na temelju članka 10. Stavka (1) točke e) Zakona o javnim nabavkama BiH i Odluke o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH broj 634/22, J.P.“Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Kiseljak objavljuje

JAVNI POZIV VLASNICIMA POSLOVNIH PROSTORA NA PODRUČJU OPĆINE KISELJAK ZA ISKAZ INTERESA ZA PRODAJU POSLOVNOG PROSTORA

I. PREDMET I CILJ JAVNOG POZIVA

Predmet i cilj ovog Javnog poziva je iskaz interesa vlasnika poslovnih prostora na području općine Kiseljak za prodaju svog poslovnog prostora J.P.“Vodovod i kanalizacija“d.o.o.Kiseljak koji bi služio za potrebe blagajne poduzeća.

II. PODNOSITELJI PRIJAVE

Prijavu na ovaj javni poziv mogu podnijeti fizičke i pravne osobe vlasnici ili suvlasnici poslovnog prostora koji ispunjava kriterije propisane ovim Javnim pozivom.

Poslovni prostor kojeg vlasnici ili suvlasnici nude za prodaju mora ispunjavati sljedeće kriterije:

- biti smješten u užem urbanom području općine Kiseljak (blizina institucija: općina, pošta, Općinski sud i dr.);

- biti u prizemlju;

- imati sanitarni čvor i mogućnost za priključak na električnu energiju, vodovodnu mrežu, telefon i internet;

- imati osigurano najmanje 5 parking mjesta;

- predmetna nekretnina ne smije imati upisan teret.

III. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Potpisana pismena prijava mora sadržavati:

- ime i prezime, odnosno naziv podnositelja prijave s naznakom prebivališta ili boravišta, odnosno sjedišta;

- adresa poslovnog prostora;

- kvadraturu ponuđenog poslovnog prostora;

- cijena poslovnog prostora u KM/m2

U prijavu se obavezno prilaže:

- Dokaz o vlasništvu ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja ovog javnog poziva (izvornik ili preslik)

IV. NAČIN, ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE

Ovaj Javni poziv biti će objavljen na internet stranici J.P.“Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Kiseljak www.vik-kiseljak.com i na portalima: artinfo.ba, kiseljak.info, novum.ba.

Rok za dostavu prijava počinje danom objave ovog Javnog poziva na internet stranici J.P.“Vodovod i kanalizacija“d.o.o.Kiseljak i traje do 24.06.2022.godine do 15,00 sati.

Zaintereseirani ponuditelji mogu dostaviti svoje ponude putem pošte na adresu Kraljice Mira br.50, 71250 Kiseljak ili putem e-mail:jp.vik.kiseljak@gmail.com.

V. OSTALE INFORMACIJE

Podnošenjem prijave na ovaj Javni poziv, podnositelj prijave bezuvjetno prihvaća sve uvjete iz Javnog poziva.

Svi podnositelji prijave podnošenjem prijave daju svoju izričitu suglasnost J.P.“Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Kiseljak da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje, objavljuje na internet stranicama poduzeća i pohranjuje u svrhu provedbe ovog Javnog poziva, kontaktiranja i informiranja podnositelja prijave i upoznavanja javnosti o donesenim odlukama.

J.P.“Vodovod i kanalizacija“ d.o.o.Kiseljak nema obavezu kupnje poslovnog prostora ponuđenog po ovom Javnom pozivu.

U Kiseljaku,dana 15.06.2022.godine

Broj protokola: 635/22

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2023 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17