Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

09:00 do 10:00 sati u ulici Put Mladih Muslimana, Bistrik
10:30 do 11:30 sati u ulici Bojnička
11:00 do 13:00 sati na M-18 Gora-Srednje
20:00 do 21:00 sati na M-17 Donji Hadžići
23:00 do 24:00 sati u ulici Maršala Tita

KISELJAK

08:30 do 10:15 sati Jehovac
11:00 do 13:00 sati Gromiljak
13:30 do 15:30 sati Višnjica Polje

KREŠEVO

10:00 do 12:30 sati Resnik
16:00 do 18:30 sati Rakova Noga

FOJNICA

10:30 do 12:30 sati Pločari Polje
13:00 do 15:00 sati Polje Ostružnica
15:30 do 17:30 sati ulica Bosanska

BUSOVAČA

09:00 do 10:30 sati Oselište (stari Tamex)
10:30 do 12:00 sati ulica 1.mart/ožujak (skretanje za mjesto Luka)
12:30 do 14:00 sati Gavrine kuće
14:00 do 15:30 sati Kaonik (kod tehničkog pregleda Next)

VITEZ

07:00 do 09:00 sati ulica Lašvanska
09:00 do 11:00 sati M-5 Bila
12:00 do 13:00 sati R-441 Počulica
13:00 do 14:00 sati M-5 Ahmići

NOVI TRAVNIK

8:30 do 10:00 sati M-16.4 Krnjića Potok
10:30 do 12:00 sati ulica M.Spahe (Hari II)
15:30 do 17:00 sati M-16.4 Stojkovići (Elektron)18:00 do 19:30 sati R-439 Rastovci

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Han Bila (škola)
12:00 do 14:00 sati Lager
16:30 do 18:30 sati Nova Bila
20:00 do 21:30 sati Dolac na Lašvi

BUGOJNO

09:00 do 10:30 sati Bugojno-Novi Travnik, ulica Rostovska
11:00 do 12:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Zlavast
13:00 do 14:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Lug
15:00 do 16:30 sati ulica Slobode

DONJI VAKUF

07:15 do 08:15 sati Titova
10:30 do 11:30 sati Torlakovac
16:30 do 17:30 sati Babin Potok
20:30 do 21:30 sati Nova Travnička

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

03:00 do 04:00 sati ulica Vrbaska (Vintex)
10:00 do 11:00 sati Pajić Polje
14:00 do 15:00 sati Ploča
17:00 do 19:00 sati ulica Vrbaska (Dadić promet)
22:00 do 23:00 sati Pajić Polje

JAJCE

09:00 do 11:00 sati M-5 Mile
11:30 do 13:30 sati M-5 Vinac

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST
Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

09:00 do 10:00 sati u ulici Put Mladih Muslimana, Bistrik
10:30 do 11:30 sati u ulici Bojnička
11:00 do 13:00 sati na M-18 Gora-Srednje
20:00 do 21:00 sati na M-17 Donji Hadžići
23:00 do 24:00 sati u ulici Maršala Tita

KISELJAK

08:30 do 10:15 sati Jehovac
11:00 do 13:00 sati Gromiljak
13:30 do 15:30 sati Višnjica Polje

KREŠEVO

10:00 do 12:30 sati Resnik
16:00 do 18:30 sati Rakova Noga

FOJNICA

10:30 do 12:30 sati Pločari Polje
13:00 do 15:00 sati Polje Ostružnica
15:30 do 17:30 sati ulica Bosanska

BUSOVAČA

09:00 do 10:30 sati Oselište (stari Tamex)
10:30 do 12:00 sati ulica 1.mart/ožujak (skretanje za mjesto Luka)
12:30 do 14:00 sati Gavrine kuće
14:00 do 15:30 sati Kaonik (kod tehničkog pregleda Next)

VITEZ

07:00 do 09:00 sati ulica Lašvanska
09:00 do 11:00 sati M-5 Bila
12:00 do 13:00 sati R-441 Počulica
13:00 do 14:00 sati M-5 Ahmići

NOVI TRAVNIK

8:30 do 10:00 sati M-16.4 Krnjića Potok
10:30 do 12:00 sati ulica M.Spahe (Hari II)
15:30 do 17:00 sati M-16.4 Stojkovići (Elektron)18:00 do 19:30 sati R-439 Rastovci

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Han Bila (škola)
12:00 do 14:00 sati Lager
16:30 do 18:30 sati Nova Bila
20:00 do 21:30 sati Dolac na Lašvi

BUGOJNO

09:00 do 10:30 sati Bugojno-Novi Travnik, ulica Rostovska
11:00 do 12:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Zlavast
13:00 do 14:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Lug
15:00 do 16:30 sati ulica Slobode

DONJI VAKUF

07:15 do 08:15 sati Titova
10:30 do 11:30 sati Torlakovac
16:30 do 17:30 sati Babin Potok
20:30 do 21:30 sati Nova Travnička

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

03:00 do 04:00 sati ulica Vrbaska (Vintex)
10:00 do 11:00 sati Pajić Polje
14:00 do 15:00 sati Ploča
17:00 do 19:00 sati ulica Vrbaska (Dadić promet)
22:00 do 23:00 sati Pajić Polje

JAJCE

09:00 do 11:00 sati M-5 Mile
11:30 do 13:30 sati M-5 Vinac

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2022 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17