× Početna Vijesti Sport Kultura Crna kronika Politika Zanimljivosti
  • Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

10:00 do 11:00 sati u ulici Ante Babića, A transferzala
11:00 do 12:00 sati u mjestu Podlugovi, Ilijaš
13:00 do 14:00 sati na M-18 Stupe
23:00 do 24:00 sati u ulici Obala Kulina bana

KISELJAK

19:00 do 21:00 sati Lug
21:15 do 23:15 sati Gromiljak
00:00 do 01:30 sati ulica Kralja Tomislava
01:45 do 03:00 sati ulica Sarajevska cesta

KREŠEVO

10:00 do 12:00 sati Rakova Noga
16:30 do 19:00 sati Avolujak (nova cesta)

FOJNICA

10:30 do 12:30 sati Pločari Polje
13:00 do 15:00 sati Polje Ostružnica
15:30 do 17:30 sati ulica Bosanska

BUSOVAČA

09:00 do 10:00 sati Oselište
10:00 do 11:00 sati ulica 1.mart/ožujak (skretanje za naselje Luka)
11:00 do 12:30 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob. KIM)
13:00 do 14:30 sati Gavrine kuće
14:30 do 15:30 sati Kaonik (stari most)

VITEZ

18:00 do 20:00 sati R-441 Počulica
20:00 do 22:00 sati M-5 Šantići
23:00 do 24:00 sati R-440 Bila
00:00 do 01:00 sati ulica Kralja Tvrtka

NOVI TRAVNIK

19:00 do 20:30 sati M-16.4 Rankovići
21:00 do 22:30 sati M-16.4 Ratanjska
23:00 do 00:00 sati M-16.4 Stojkovići (BP Ti-Oil)
00:30 do 01:30 sati M-16.4 Bučići

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Šehida
12:00 do 14:00 sati Kalibunar
17:00 do 19:00 sati Dolac na Lašvi
20:00 do 21:30 sati Donje Putićevo (Metabo)

DONJI VAKUF

07:15 do 08:15 sati Prusac
09:00 do 10:00 sati Rujanci
13:00 do 14:00 sati Oborci
17:00 do 18:00 sati Komar

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

01:00 do 02:00 sati Dražev Dolac
08:00 do 09:00 sati ulica Vrbaska (aut.stanica)
10:00 do 12:00 sati Ploča
17:00 do 19:00 sati ulica Vrbaska (vatrogasni dom)
21:00 do 22:00 sati Pajić Polje

JAJCE

16:30 do 18:30 sati M-16 Podmilačje
18:30 do 20:30 sati M-16 Lučina
20:30 do 22:00 sati M-16 Zastinje

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

NATJEČAJI RADAR OSMRTNICE MARKETING POŠALJITE VIJEST
  • Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

10:00 do 11:00 sati u ulici Ante Babića, A transferzala
11:00 do 12:00 sati u mjestu Podlugovi, Ilijaš
13:00 do 14:00 sati na M-18 Stupe
23:00 do 24:00 sati u ulici Obala Kulina bana

KISELJAK

19:00 do 21:00 sati Lug
21:15 do 23:15 sati Gromiljak
00:00 do 01:30 sati ulica Kralja Tomislava
01:45 do 03:00 sati ulica Sarajevska cesta

KREŠEVO

10:00 do 12:00 sati Rakova Noga
16:30 do 19:00 sati Avolujak (nova cesta)

FOJNICA

10:30 do 12:30 sati Pločari Polje
13:00 do 15:00 sati Polje Ostružnica
15:30 do 17:30 sati ulica Bosanska

BUSOVAČA

09:00 do 10:00 sati Oselište
10:00 do 11:00 sati ulica 1.mart/ožujak (skretanje za naselje Luka)
11:00 do 12:30 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob. KIM)
13:00 do 14:30 sati Gavrine kuće
14:30 do 15:30 sati Kaonik (stari most)

VITEZ

18:00 do 20:00 sati R-441 Počulica
20:00 do 22:00 sati M-5 Šantići
23:00 do 24:00 sati R-440 Bila
00:00 do 01:00 sati ulica Kralja Tvrtka

NOVI TRAVNIK

19:00 do 20:30 sati M-16.4 Rankovići
21:00 do 22:30 sati M-16.4 Ratanjska
23:00 do 00:00 sati M-16.4 Stojkovići (BP Ti-Oil)
00:30 do 01:30 sati M-16.4 Bučići

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Šehida
12:00 do 14:00 sati Kalibunar
17:00 do 19:00 sati Dolac na Lašvi
20:00 do 21:30 sati Donje Putićevo (Metabo)

DONJI VAKUF

07:15 do 08:15 sati Prusac
09:00 do 10:00 sati Rujanci
13:00 do 14:00 sati Oborci
17:00 do 18:00 sati Komar

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

01:00 do 02:00 sati Dražev Dolac
08:00 do 09:00 sati ulica Vrbaska (aut.stanica)
10:00 do 12:00 sati Ploča
17:00 do 19:00 sati ulica Vrbaska (vatrogasni dom)
21:00 do 22:00 sati Pajić Polje

JAJCE

16:30 do 18:30 sati M-16 Podmilačje
18:30 do 20:30 sati M-16 Lučina
20:30 do 22:00 sati M-16 Zastinje

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

REDAKCIJA PORTALA

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

Copyright 2007-2023 ART Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

Uvjeti korištenja Pravila privatnosti Kolačići Impressum

Pravila o kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće kako bi Vam omogućili bolje i ugodnije surfanje. Korištenjem web stranice slažete se sa uvjetima korištenja kolačića.