Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

10:30 do 11:30 sati u ulici Safeta Zajke, Reljevo
11:30 do 12:30 sati u ulici Alipašina
12:00 do 13:00 sati na M-18 Hotonj
21:30 do 22:30 sati u ulici Bulevar Meše Selimovića

KISELJAK

08:30 do 10:15 sati A-1 Lepenica
11:00 do 13:00 sati Han Ploča
13:30 do 15:30 sati ulica Sarajevska cesta

KREŠEVO

09:00 do 11:30 sati Alagići
15:00 do 17:30 sati Rakova Noga

FOJNICA

08:00 do 10:00 sati Nadbare
10:30 do 12:30 sati Ostružnica Polje
12:40 do 14:40 sati ulica Bosanska

BUSOVAČA

09:00 do 10:00 sati Gavrine kuće
10:00 do 11:00 sati ulica 1.mart/ožujak (skretanje za naselje Luka)
11:30 do 13:00 sati Polje (kod groblja)
13:00 do 14:00 sati ulica Tisovačka
14:00 do 15:30 sati ulica N.Š.Zrinski (kod Ciglane)

VITEZ

15:00 do 17:00 sati ulica Stjepana Radića
17:00 do 19:00 sati M-5 Šantići
20:00 do 21:00 sati Bila, cesta prema bolnici N.Bila
21:00 do 22:00 sati ulica Kralja Tvrtka

NOVI TRAVNIK

08:30 do 10:00 sati M-16.4 Vodovod, OŠ
11:00 do 12:00 sati M-16.4 Rankovići
23:00 do 24:00 sati M-16.4 Ratanjska
00:30 do 01:30 sati M-16.4 Nević Polje

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Šehida
11:00 do 13:00 sati Nova Bila
16:30 do 18:30 sati Kanare
20:00 do 21:30 sati Turbe

BUGOJNO

13:00 do 14:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Kopčić
15:00 do 16:30 sati ulica Armije BiH (škola)
17:00 do 18:30 sati Bugojno-Novi Travnik, ulica Rostovska
19:00 do 20:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Čaušlije

DONJI VAKUF

07:15 do 08:15 sati Oborci
09:30 do 10:30 sati Rujanci
18:00 do 19:00 sati Babin Potok
20:30 do 21:30 sati Prusac

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

01:00 do 02:00 sati Pajić Polje
08:00 do 09:00 sati Humac
12:00 do 13:00 sati ulica Bistrička cesta (kod škole)
15:00 do 16:00 sati Trnovača
22:00 do 00:00 sati ulica Vrbaska (Bingo)

JAJCE

09:00 do 11:00 sati M-16 Podbarevo Tri Vode
11:30 do 13:30 sati R-413b Lupnica

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST
Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

10:30 do 11:30 sati u ulici Safeta Zajke, Reljevo
11:30 do 12:30 sati u ulici Alipašina
12:00 do 13:00 sati na M-18 Hotonj
21:30 do 22:30 sati u ulici Bulevar Meše Selimovića

KISELJAK

08:30 do 10:15 sati A-1 Lepenica
11:00 do 13:00 sati Han Ploča
13:30 do 15:30 sati ulica Sarajevska cesta

KREŠEVO

09:00 do 11:30 sati Alagići
15:00 do 17:30 sati Rakova Noga

FOJNICA

08:00 do 10:00 sati Nadbare
10:30 do 12:30 sati Ostružnica Polje
12:40 do 14:40 sati ulica Bosanska

BUSOVAČA

09:00 do 10:00 sati Gavrine kuće
10:00 do 11:00 sati ulica 1.mart/ožujak (skretanje za naselje Luka)
11:30 do 13:00 sati Polje (kod groblja)
13:00 do 14:00 sati ulica Tisovačka
14:00 do 15:30 sati ulica N.Š.Zrinski (kod Ciglane)

VITEZ

15:00 do 17:00 sati ulica Stjepana Radića
17:00 do 19:00 sati M-5 Šantići
20:00 do 21:00 sati Bila, cesta prema bolnici N.Bila
21:00 do 22:00 sati ulica Kralja Tvrtka

NOVI TRAVNIK

08:30 do 10:00 sati M-16.4 Vodovod, OŠ
11:00 do 12:00 sati M-16.4 Rankovići
23:00 do 24:00 sati M-16.4 Ratanjska
00:30 do 01:30 sati M-16.4 Nević Polje

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Šehida
11:00 do 13:00 sati Nova Bila
16:30 do 18:30 sati Kanare
20:00 do 21:30 sati Turbe

BUGOJNO

13:00 do 14:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Kopčić
15:00 do 16:30 sati ulica Armije BiH (škola)
17:00 do 18:30 sati Bugojno-Novi Travnik, ulica Rostovska
19:00 do 20:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Čaušlije

DONJI VAKUF

07:15 do 08:15 sati Oborci
09:30 do 10:30 sati Rujanci
18:00 do 19:00 sati Babin Potok
20:30 do 21:30 sati Prusac

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

01:00 do 02:00 sati Pajić Polje
08:00 do 09:00 sati Humac
12:00 do 13:00 sati ulica Bistrička cesta (kod škole)
15:00 do 16:00 sati Trnovača
22:00 do 00:00 sati ulica Vrbaska (Bingo)

JAJCE

09:00 do 11:00 sati M-16 Podbarevo Tri Vode
11:30 do 13:30 sati R-413b Lupnica

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2022 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17