Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

09:00 do 10:00 sati na M-5 Lapišnica-Bentbaša
10:30 do 11:30 sati u ulici Zmaja od Bosne
11:00 do 12:00 sati u ulici Igmanska
21:30 do 22:30 sati u ulici Zmaja od Bosne, Centar

KISELJAK

19:00 do 21:00 sati Jehovac
21:15 do 23:15 sati Gromiljak
00:00 do 01:30 sati Višnjica Polje
01:45 do 03:00 sati ulica Kralja Tomislava

KREŠEVO

10:00 do 12:30 sati Resnik
15:00 do 17:30 sati Rakova Noga

FOJNICA

08:00 do 10:00 sati Pločari Polje
10:30 do 12:30 sati Ostružnica Polje
12:40 do 14:40 sati ulica Bosanska

BUSOVAČA

18:00 do 19:30 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob.KIM)
19:30 do 21:00 sati Oselište (stari Tamex)
21:30 do 23:00 sati Gavrine kuće
23:00 do 00:30 sati ulica 1.mart/ožujak (kod ug.ob.Penelopa)

VITEZ

18:00 do 20:00 sati ulica Lašvanska
20:00 do 22:00 sati M-5 Bila
23:00 do 24:00 sati R-441 Počulica
00:00 do 01:00 sati M-5 Ahmići

NOVI TRAVNIK

09:00 do 10:30 sati ulica S.Tomaševića
11:00 do 12:30 sati M-16.4 Duhovo
15:30 do 17:00 sati M-16.4 Ratanjska
18:30 do 20:00 sati R-439 Rastovci

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Kalibunar
12:00 do 14:00 sati Dolac na Lašvi
16:30 do 18:30 sati Kanare
20:00 do 21:30 sati Turbe

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

02:00 do 03:00 sati Trnovača
09:00 do 10:00 sati Dutatbegović Dolac
15:00 do 16:00 sati ulica Vrbaska (Dadić promet)
19:00 do 20:00 sati Ploča
21:00 do 23:00 sati ulica Gradska

JAJCE

09:00 do 11:00 sati R-413b Divičani
11:30 do 13:30 sati M-16 Podmilačje

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST
Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

09:00 do 10:00 sati na M-5 Lapišnica-Bentbaša
10:30 do 11:30 sati u ulici Zmaja od Bosne
11:00 do 12:00 sati u ulici Igmanska
21:30 do 22:30 sati u ulici Zmaja od Bosne, Centar

KISELJAK

19:00 do 21:00 sati Jehovac
21:15 do 23:15 sati Gromiljak
00:00 do 01:30 sati Višnjica Polje
01:45 do 03:00 sati ulica Kralja Tomislava

KREŠEVO

10:00 do 12:30 sati Resnik
15:00 do 17:30 sati Rakova Noga

FOJNICA

08:00 do 10:00 sati Pločari Polje
10:30 do 12:30 sati Ostružnica Polje
12:40 do 14:40 sati ulica Bosanska

BUSOVAČA

18:00 do 19:30 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob.KIM)
19:30 do 21:00 sati Oselište (stari Tamex)
21:30 do 23:00 sati Gavrine kuće
23:00 do 00:30 sati ulica 1.mart/ožujak (kod ug.ob.Penelopa)

VITEZ

18:00 do 20:00 sati ulica Lašvanska
20:00 do 22:00 sati M-5 Bila
23:00 do 24:00 sati R-441 Počulica
00:00 do 01:00 sati M-5 Ahmići

NOVI TRAVNIK

09:00 do 10:30 sati ulica S.Tomaševića
11:00 do 12:30 sati M-16.4 Duhovo
15:30 do 17:00 sati M-16.4 Ratanjska
18:30 do 20:00 sati R-439 Rastovci

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Kalibunar
12:00 do 14:00 sati Dolac na Lašvi
16:30 do 18:30 sati Kanare
20:00 do 21:30 sati Turbe

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

02:00 do 03:00 sati Trnovača
09:00 do 10:00 sati Dutatbegović Dolac
15:00 do 16:00 sati ulica Vrbaska (Dadić promet)
19:00 do 20:00 sati Ploča
21:00 do 23:00 sati ulica Gradska

JAJCE

09:00 do 11:00 sati R-413b Divičani
11:30 do 13:30 sati M-16 Podmilačje

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2022 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17