Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

10:30 do 11:30 sati u ulici Braće Mulić
12:00 do 13:00 sati na M-18 Ljubina
12:30 do 13:00 sati u ulici Zagrebačka
20:00 do 21:00 sati u ulici Zmaja od Bosne
21:30 do 22:30 sati u ulici Obala Kulina bana

KISELJAK

17:00 do 19:00 sati Han Ploča
19:45 do 21:15 sati Duhri
21:30 do 15:30 sati Jehovac
23:45 do 01:00 sati Dugo Polje

KREŠEVO

10:00 do 12:00 sati Alagići
14:00 do 16:00 sati Resnik

FOJNICA

08:00 do 10:00 sati Nadbare
10:30 do 12:30 sati ulica Bosanska
12:40 do 14:40 sati Pločari Polje

BUSOVAČA

10:00 do 11:30 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob.KIM)
11:30 do 12:30 sati Gavrine Kuće
12:30 do 13:30 sati Bukovci
13:30 do 15:00 sati ulica 1.mart/ožujak (kod ug.ob. Penelopa)
15:00 do 16:00 sati Polje

VITEZ

07:00 do 11:00 sati lokalna cesta Krčevine
12:00 do 14:00 sati R-441 Dubravica

NOVI TRAVNIK

08:00 do 09:30 sati M-16.4 Margetići
10:30 do 12:00 sati M-16.4 Bučići
12:30 do 13:30 sati M-16.4 Rastovci
14:00 do 15:00 sati M-16.4 Stojkovići (Elektron)

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Nova Bila
12:00 do 14:00 sati Šehida
16:30 do 18:30 sati Donje Putićevo (Metabo)
20:00 do 21:30 sati Kalibunar

BUGOJNO

11:00 do 12:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovska
13:00 do 14:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče
15:00 do 16:30 sati ulica 307.M.brigade
17:00 do 18:30 sati ulica Slobode

DONJI VAKUF

08:30 do 09:30 sati ulica 770 Slbbr.
18:30 do 20:00 sati Rujanci
21:30 do 22:30 sati N.Travnička

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

09:00 do 10:30 sati Pajić Polje (škola)
14:00 do 15:30 sati ulica Vrbaska
19:00 do 21:30 sati Pajić Polje (škola)
22:00 do 23:30 sati Duratbegović Dolac

JAJCE

09:30 do 11:30 sati M-5 Bravnice
12:00 do 14:00 sati M-5 Plivska Jezera

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST
Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

10:30 do 11:30 sati u ulici Braće Mulić
12:00 do 13:00 sati na M-18 Ljubina
12:30 do 13:00 sati u ulici Zagrebačka
20:00 do 21:00 sati u ulici Zmaja od Bosne
21:30 do 22:30 sati u ulici Obala Kulina bana

KISELJAK

17:00 do 19:00 sati Han Ploča
19:45 do 21:15 sati Duhri
21:30 do 15:30 sati Jehovac
23:45 do 01:00 sati Dugo Polje

KREŠEVO

10:00 do 12:00 sati Alagići
14:00 do 16:00 sati Resnik

FOJNICA

08:00 do 10:00 sati Nadbare
10:30 do 12:30 sati ulica Bosanska
12:40 do 14:40 sati Pločari Polje

BUSOVAČA

10:00 do 11:30 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob.KIM)
11:30 do 12:30 sati Gavrine Kuće
12:30 do 13:30 sati Bukovci
13:30 do 15:00 sati ulica 1.mart/ožujak (kod ug.ob. Penelopa)
15:00 do 16:00 sati Polje

VITEZ

07:00 do 11:00 sati lokalna cesta Krčevine
12:00 do 14:00 sati R-441 Dubravica

NOVI TRAVNIK

08:00 do 09:30 sati M-16.4 Margetići
10:30 do 12:00 sati M-16.4 Bučići
12:30 do 13:30 sati M-16.4 Rastovci
14:00 do 15:00 sati M-16.4 Stojkovići (Elektron)

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Nova Bila
12:00 do 14:00 sati Šehida
16:30 do 18:30 sati Donje Putićevo (Metabo)
20:00 do 21:30 sati Kalibunar

BUGOJNO

11:00 do 12:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovska
13:00 do 14:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče
15:00 do 16:30 sati ulica 307.M.brigade
17:00 do 18:30 sati ulica Slobode

DONJI VAKUF

08:30 do 09:30 sati ulica 770 Slbbr.
18:30 do 20:00 sati Rujanci
21:30 do 22:30 sati N.Travnička

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

09:00 do 10:30 sati Pajić Polje (škola)
14:00 do 15:30 sati ulica Vrbaska
19:00 do 21:30 sati Pajić Polje (škola)
22:00 do 23:30 sati Duratbegović Dolac

JAJCE

09:30 do 11:30 sati M-5 Bravnice
12:00 do 14:00 sati M-5 Plivska Jezera

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2022 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17