Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

09:00 do 10:00 sati u ulici Ante Babića, X transferzala
10:30 do 11:30 sati u ulici Rustempašina
11:00 do 12:00 sati na M-18 Srednje
20:00 do 21:00 sati na M-17 Donji Hadžići
21:30 do 22:30 sati u ulici Zmaja od Bosne, Centar

KISELJAK

19:00 do 21:00 sati Višnjica Polje
21:15 do 23:15 sati ulica Kralja Tomislava
00:00 do 01:30 sati ulica Sarajevska cesta
01:45 do 03:00 sati ulica Josipa bana Jelačića

KREŠEVO

09:00 do 11:00 sati Resnik
14:00 do 16:00 sati Rakova Noga

FOJNICA

08:00 do 10:00 sati Pločari Polje
10:30 do 12:30 sati ulica Bosanska
12:40 do 14:40 sati Ostružnica Polje

BUSOVAČA

10:00 do 11:30 sati Gavrine kuće
11:30 do 13:00 sati ulica 1.mart/ožujak (kod ug.ob.Penelopa)
13:00 do 14:30 sati Kaonik (stari most)
14:30 do 16:00 sati Oselište (stari Tamex)

VITEZ

07:00 do 10:00 sati ulica Branilaca Starog Viteza
11:00 do 14:00 sati M-5 Ahmići

NOVI TRAVNIK

09:00 do 10:00 sati M-16.4 Bučići
11:00 do 12:00 sati M-16.4 Stojkovići (Elektron)
15:30 do 17:00 sati M-16.4 Krnjića Potok
18:00 do 19:30 sati M-16.4 Rankovići

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Šehida
12:00 do 14:00 sati Kalibunar
16:30 do 18:30 sati Turbe
20:00 do 21:30 sati Donje Putićevo

BUGOJNO

15:00 do 16:30 sati ulica Armije BiH
17:00 do 18:30 sati Bugojno-Novi Travnik, ulica Rostovska
19:00 do 20:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Čaušlije
21:00 do 22:30 sati ulica Slobode

DONJI VAKUF

08:00 do 09:00 sati Prusac
11:00 do 12:00 sati Babin Potok
13:30 do 14:30 sati Komar

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

08:00 do 10:00 sati Pajić Polje (škola)
12:00 do 13:00 sati Vrse
18:00 do 19:30 sati Duratbegović Dolac
22:30 do 00:00 sati ulica Vrbaska

JAJCE

17:00 do 19:30 sati M-16 Raševik
20:00 do 22:00 sati M-16 Podmilačje

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST
Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

09:00 do 10:00 sati u ulici Ante Babića, X transferzala
10:30 do 11:30 sati u ulici Rustempašina
11:00 do 12:00 sati na M-18 Srednje
20:00 do 21:00 sati na M-17 Donji Hadžići
21:30 do 22:30 sati u ulici Zmaja od Bosne, Centar

KISELJAK

19:00 do 21:00 sati Višnjica Polje
21:15 do 23:15 sati ulica Kralja Tomislava
00:00 do 01:30 sati ulica Sarajevska cesta
01:45 do 03:00 sati ulica Josipa bana Jelačića

KREŠEVO

09:00 do 11:00 sati Resnik
14:00 do 16:00 sati Rakova Noga

FOJNICA

08:00 do 10:00 sati Pločari Polje
10:30 do 12:30 sati ulica Bosanska
12:40 do 14:40 sati Ostružnica Polje

BUSOVAČA

10:00 do 11:30 sati Gavrine kuće
11:30 do 13:00 sati ulica 1.mart/ožujak (kod ug.ob.Penelopa)
13:00 do 14:30 sati Kaonik (stari most)
14:30 do 16:00 sati Oselište (stari Tamex)

VITEZ

07:00 do 10:00 sati ulica Branilaca Starog Viteza
11:00 do 14:00 sati M-5 Ahmići

NOVI TRAVNIK

09:00 do 10:00 sati M-16.4 Bučići
11:00 do 12:00 sati M-16.4 Stojkovići (Elektron)
15:30 do 17:00 sati M-16.4 Krnjića Potok
18:00 do 19:30 sati M-16.4 Rankovići

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Šehida
12:00 do 14:00 sati Kalibunar
16:30 do 18:30 sati Turbe
20:00 do 21:30 sati Donje Putićevo

BUGOJNO

15:00 do 16:30 sati ulica Armije BiH
17:00 do 18:30 sati Bugojno-Novi Travnik, ulica Rostovska
19:00 do 20:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Čaušlije
21:00 do 22:30 sati ulica Slobode

DONJI VAKUF

08:00 do 09:00 sati Prusac
11:00 do 12:00 sati Babin Potok
13:30 do 14:30 sati Komar

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

08:00 do 10:00 sati Pajić Polje (škola)
12:00 do 13:00 sati Vrse
18:00 do 19:30 sati Duratbegović Dolac
22:30 do 00:00 sati ulica Vrbaska

JAJCE

17:00 do 19:30 sati M-16 Raševik
20:00 do 22:00 sati M-16 Podmilačje

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2022 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17