× Početna Vijesti Sport Kultura Crna kronika Politika Zanimljivosti
  • Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

09:00 do 10:30 sati u ulici Safeta Zajke, Briješće (u blizini OŠ)
11:00 do 12:00 sati u mjestu Malešići, Ilijaš
12:30 do 13:30 sati na M-17 Donji Hadžići
21:30 do 22:30 sati u ulici Bulevar Meše Selimovića
21:30 do 22:30 sati u ulici Alipašina

KISELJAK

19:00 do 21:00 sati Lug
21:00 do 22:30 sati Jehovac
22:30 do 00:30 sati Gromiljak
00:30 do 03:00 sati ulica Kralja Tomislava

KREŠEVO

10:00 do 12:30 sati Alagići
15:00 do 17:30 sati Resnik

FOJNICA

08:00 do 10:00 sati Nadbare
10:30 do 12:30 sati ulica Bosanska
13:00 do 15:00 sati Pločari Polje

BUSOVAČA

12:00 do 13:00 sati Gavrine kuće
13:00 do 14:30 sati ulica 1.mart/ožujak (skretanje za naselje Luka)
14:30 do 16:00 sati Polje (kod groblja)
16:00 do 17:00 sati Kaonik (stari most)
17:00 do 18:00 sati ulica Tisovačka

VITEZ

07:00 do 11:00 sati lokalna cesta PC 96 II, Krčevine
12:00 do 14:00 sati R-441 Dubravica

NOVI TRAVNIK

07:30 do 09:30 sati M-16.4 Margetići
10:00 do 12:00 sati R-439 Rastovci
20:00 do 21:00 sati M-16.4 Stojkovići
21:30 do 22:30 sati M-16.4 Ratanjska

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Nova Bila
12:00 do 14:00 sati Šehida
16:30 do 18:30 sati Donje Putićevo
20:00 do 21:30 sati Kalibunar

BUGOJNO

14:00 do 15:30 sati Bugojno-Novi Travnik, prevoj Rostovo
16:00 do 17:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče
18:00 do 19:30 sati ulica 307.M.brigade
20:00 do 21:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Čaušlije

DONJI VAKUF

07:30 do 08:30 sati Torlakovac
19:00 do 20:00 sati Oborci
21:30 do 22:30 sati Rujanci

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

08:00 do 09:00 sati ulica Vrbaska (vatrogasni dom)
11:00 do 12:00 sati Pajić Polje (prelaz, škola)
16:00 do 18:00 sati Ploča
20:00 do 21:00 sati ulica Vrbaska
22:00 do 23:00 sati Duratbegović Dolac

JAJCE

09:30 do 11:30 sati M-16 Podbarevo Tri vode
12:00 do 14:00 sati M-16 Crna Rijeka

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

NATJEČAJI RADAR OSMRTNICE MARKETING POŠALJITE VIJEST
  • Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

09:00 do 10:30 sati u ulici Safeta Zajke, Briješće (u blizini OŠ)
11:00 do 12:00 sati u mjestu Malešići, Ilijaš
12:30 do 13:30 sati na M-17 Donji Hadžići
21:30 do 22:30 sati u ulici Bulevar Meše Selimovića
21:30 do 22:30 sati u ulici Alipašina

KISELJAK

19:00 do 21:00 sati Lug
21:00 do 22:30 sati Jehovac
22:30 do 00:30 sati Gromiljak
00:30 do 03:00 sati ulica Kralja Tomislava

KREŠEVO

10:00 do 12:30 sati Alagići
15:00 do 17:30 sati Resnik

FOJNICA

08:00 do 10:00 sati Nadbare
10:30 do 12:30 sati ulica Bosanska
13:00 do 15:00 sati Pločari Polje

BUSOVAČA

12:00 do 13:00 sati Gavrine kuće
13:00 do 14:30 sati ulica 1.mart/ožujak (skretanje za naselje Luka)
14:30 do 16:00 sati Polje (kod groblja)
16:00 do 17:00 sati Kaonik (stari most)
17:00 do 18:00 sati ulica Tisovačka

VITEZ

07:00 do 11:00 sati lokalna cesta PC 96 II, Krčevine
12:00 do 14:00 sati R-441 Dubravica

NOVI TRAVNIK

07:30 do 09:30 sati M-16.4 Margetići
10:00 do 12:00 sati R-439 Rastovci
20:00 do 21:00 sati M-16.4 Stojkovići
21:30 do 22:30 sati M-16.4 Ratanjska

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Nova Bila
12:00 do 14:00 sati Šehida
16:30 do 18:30 sati Donje Putićevo
20:00 do 21:30 sati Kalibunar

BUGOJNO

14:00 do 15:30 sati Bugojno-Novi Travnik, prevoj Rostovo
16:00 do 17:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče
18:00 do 19:30 sati ulica 307.M.brigade
20:00 do 21:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Čaušlije

DONJI VAKUF

07:30 do 08:30 sati Torlakovac
19:00 do 20:00 sati Oborci
21:30 do 22:30 sati Rujanci

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

08:00 do 09:00 sati ulica Vrbaska (vatrogasni dom)
11:00 do 12:00 sati Pajić Polje (prelaz, škola)
16:00 do 18:00 sati Ploča
20:00 do 21:00 sati ulica Vrbaska
22:00 do 23:00 sati Duratbegović Dolac

JAJCE

09:30 do 11:30 sati M-16 Podbarevo Tri vode
12:00 do 14:00 sati M-16 Crna Rijeka

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

REDAKCIJA PORTALA

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

Copyright 2007-2023 ART Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

Uvjeti korištenja Pravila privatnosti Kolačići Impressum

Pravila o kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće kako bi Vam omogućili bolje i ugodnije surfanje. Korištenjem web stranice slažete se sa uvjetima korištenja kolačića.