× Početna Vijesti Sport Kultura Crna kronika Politika Zanimljivosti
  • Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

09:00 do 10:30 sati u ulici Adema Buće
11:00 do 12:00 sati u ulici Bulevar Meše Selimovića
11:00 do 12:00 sati na M-17 Plandište
20:00 do 21:30 sati na M-18 Hotonj
22:30 do 24:00 sati u ulicama Alipašina i Maršala Tita

KREŠEVO

10:00 do 12:30 sati Resnik
14:00 do 16:30 sati Alagići

FOJNICA

08:00 do 10:00 sati ulica Bosanska
10:30 do 12:30 sati Pločari Polje
13:00 do 15:00 sati Gojevići

BUSOVAČA

09:00 do 10:00 sati Gavrine kuće
10:00 do 11:00 sati Kaonik (od tehničkog pregleda)
11:00 do 12:30 sati ulica 1.mart/ožujak (kod ug.ob.Penelopa)
12:30 do 13:30 sati Lugovi
13:30 do 15:00 sati Oselište (granica sa općinom Kiseljak)

VITEZ

15:00 do 18:00 sati R-441 Počulica
19:00 do 22:00 sati M-5 Šantići

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Nova Bila
12:00 do 14:00 sati Kanare
16:30 do 18:30 sati Turbe
20:00 do 21:30 sati Kalibunar

BUGOJNO

07:00 do 08:30 sati ulica Armje BiH (škola)
09:00 do 10:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Zlavast
11:00 do 12:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Kopčić
13:00 do 14:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovska
17:00 do 18:30 sati ulica Kožarska
19:00 do 20:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Vrbanja
21:00 do 22:30 sati ulica Slobode
23:00 do 00:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče

DONJI VAKUF

08:00 do 09:30 sati Torlakovac
12:00 do 13:30 sati ulica 770 Slbbr.
17:30 do 18:30 sati Nova Travnička

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

01:00 do 02:00 sati Dražev Dolac
07:00 do 09:00 sati Pajić Polje (prelaz, škola)
14:00 do 15:00 sati ulica Vrbaska (aut.stanica)
19:00 do 20:00 sati Pajić Polje
22:00 do 23:00 sati Duratbegović Dolac

JAJCE

16:30 do 18:45 sati M-5 Mile
19:00 do 21:00 sati M-16 Lučina

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

NATJEČAJI RADAR OSMRTNICE MARKETING POŠALJITE VIJEST
  • Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

09:00 do 10:30 sati u ulici Adema Buće
11:00 do 12:00 sati u ulici Bulevar Meše Selimovića
11:00 do 12:00 sati na M-17 Plandište
20:00 do 21:30 sati na M-18 Hotonj
22:30 do 24:00 sati u ulicama Alipašina i Maršala Tita

KREŠEVO

10:00 do 12:30 sati Resnik
14:00 do 16:30 sati Alagići

FOJNICA

08:00 do 10:00 sati ulica Bosanska
10:30 do 12:30 sati Pločari Polje
13:00 do 15:00 sati Gojevići

BUSOVAČA

09:00 do 10:00 sati Gavrine kuće
10:00 do 11:00 sati Kaonik (od tehničkog pregleda)
11:00 do 12:30 sati ulica 1.mart/ožujak (kod ug.ob.Penelopa)
12:30 do 13:30 sati Lugovi
13:30 do 15:00 sati Oselište (granica sa općinom Kiseljak)

VITEZ

15:00 do 18:00 sati R-441 Počulica
19:00 do 22:00 sati M-5 Šantići

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Nova Bila
12:00 do 14:00 sati Kanare
16:30 do 18:30 sati Turbe
20:00 do 21:30 sati Kalibunar

BUGOJNO

07:00 do 08:30 sati ulica Armje BiH (škola)
09:00 do 10:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Zlavast
11:00 do 12:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Kopčić
13:00 do 14:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovska
17:00 do 18:30 sati ulica Kožarska
19:00 do 20:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Vrbanja
21:00 do 22:30 sati ulica Slobode
23:00 do 00:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče

DONJI VAKUF

08:00 do 09:30 sati Torlakovac
12:00 do 13:30 sati ulica 770 Slbbr.
17:30 do 18:30 sati Nova Travnička

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

01:00 do 02:00 sati Dražev Dolac
07:00 do 09:00 sati Pajić Polje (prelaz, škola)
14:00 do 15:00 sati ulica Vrbaska (aut.stanica)
19:00 do 20:00 sati Pajić Polje
22:00 do 23:00 sati Duratbegović Dolac

JAJCE

16:30 do 18:45 sati M-5 Mile
19:00 do 21:00 sati M-16 Lučina

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

REDAKCIJA PORTALA

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

Copyright 2007-2023 ART Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

Uvjeti korištenja Pravila privatnosti Kolačići Impressum

Pravila o kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće kako bi Vam omogućili bolje i ugodnije surfanje. Korištenjem web stranice slažete se sa uvjetima korištenja kolačića.