Puljić

marin stjepan kolaz

Vrhbosanski metropolit nadbiskup kardinal Vinko Puljić u proteklom periodu potpisao je dekrete o razrješenjima i imenovanjima na nove službe svećenika na području Vrhbosanske nadbiskupije

Nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić u proteklom periodu potpisao je dekrete o razrješenjima i imenovanjima na nove službe svećenika, dijecezanskih i redovničkih, na području Vrhbosanske nadbiskupije, javlja nedjelja.ba
 
Preč. dr. sc. Pero Pranjić stavljen je u svećeničku mirovinu zbog navršene kanonske dobi.
 
Vlč. David Lenin Trujillo Regalado imenovan je pomoćnikom i ispovjednikom u Nadbiskupijskom misijskom međunarodnom sjemeništu Redemptoris Mater u Vogošći i pastoralnim suradnikom u župi Bl. Majke Terezije u Vogošći.
 
Vlč. Josip Jelić razriješen je službe župnika u župi Presvetog Srca Isusova u Doboju te je stavljen na raspolaganje Ravnateljstvu dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu za voditelja HKZ-a u Rottweilu i Schwenningenu.
 
Vlč. Alberto Zornada razriješen je službe župnika župe Bl. Majke Terezije u Vogošći i službe prezbitera Missio ad Gentes za Sarajevo kao i službe privremenog upravitelja župe Srca Isusova u Čajdrašu te je stavljen na raspolaganje nadbiskupiji Trst na tri godine.
 
Vlč. Josip Šimunović razriješen je službe župnika župe Uznesenja BDM u Haljinićima i imenovan župnikom župe Srca Isusova u Čajdrašu.
 
Vlč. Ljubo Zelenika razriješen je službe odgojitelja u internatu KŠC Sv. Josip u Sarajevu i rektora crkve Kraljice Krunice na Banjskom Brijegu i imenovan župnikom župe Uznesenja BDM-a u Haljinićima.
 
Vlč. Mato Križanac razriješen je službe župnika župe Sv. Terezije od Djeteta Isusa u Bistrici kod Uskoplja i stavljen u svećeničku mirovinu.
 
Vlč. Viktor Šošić razriješen je službe župnika župe Sv. Ane u Podkraju i imenovan je župnikom župe Sv. Terezije od Djeteta Isusa u Bistrici kod Uskoplja.
 
Vlč. Mario Oršolić razriješen službe pastoralnog suradnika u župi Sv. Ante Padovanskog u Žepču te je imenovan župnikom župe Sv. Ane u Podkraju.
 
Vlč. Mirko Ikić razriješen službe župnika župe Sv. Ante Pustinjaka u Goricama i stavljen na oporavak u župu i svetište Uznesenja BDM-a u Komušini.
 
Vlč. mr. sc. Juro Babić razriješen je službe župnika župe Rođenja BDM-a u Brusnici i imenovan je župnikom župe Presvetog Srca Isusova u Doboju.
 
Vlč. Fabijan Štedul razriješen je službe župnog vikara u župi Sv. Ante Padovanskog u Žepču i imenovan je osobnim tajnikom i bilježnikom Vinka kardinala Puljića.
 
Vlč. Štefan Marković razriješen je službe osobnog tajnika i bilježnika Vinka kardinala Puljića i imenovan je župnim vikarom župe Sv. Ante Padovanskog u Žepču.
 
Vlč. Predrag Ivandić razriješen je službe prefekta u Nadbiskupskom sjemeništu Petar Barbarić u Travniku.
 
Vlč. Oliver Jerković razriješen je dekreta kojim je poslan na studij Ekumenske teologije i Istočnog bogoslovlja u Münsteru te je pozvan na povratak u nadbiskupiju.
 
Vlč. Marin Marić razriješen je službe župnika u župi Sv. Josipa u Zenici i dopušten mu je odlazak u Dubrovačku biskupiju na godinu dana.
 
Vlč. Davor Topić imenovan je župnikom župe Sv. Josipa u Zenici.
 
Vlč. mr. sc. Dražen Kustura imenovan je predstojnikom Ureda za odnose s javnošću i glasnogovornikom Vrhbosanske nadbiskupije te suradnikom u Medijskom centru Vrhbosanske nadbiskupije i u Katoličkom tjedniku.
 
Vlč. Ivan Mandić razriješen je službe župnika u župi Presvetoga Srca Isusova u Bosanskom Šamcu i stavljen je na raspolaganje Riječkoj nadbiskupiji.
 
Vlč. Đuro Arlović imenovan je upraviteljem u župi Presvetoga Srca Isusova u Bosanskom Šamcu.
 
Vlč. Ivo Kopić imenovan je upraviteljem župe Sv. Ante Pustinjaka u Goricama.
 
Vlč. Stipica Lešić razriješen je službe župnog vikara u župi Presvetog Srca Isusova u Prozoru te mu je dopušten odlazak u biskupiju Kotido u Ugandi.
 
Vlč. Ivan Dragičević imenovan je upraviteljem župe Rođenja BDM-a u Brusnici.
 
Preč. dr. sc. Michele Capasso imenovan je župnikom župe Bl. Majke Terezije u Vogošći i prezbiterom Missio ad Gentes u Sarajevu.
 
Vlč. Josip Antukić, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi Presvetog Srca Isusova u Prozoru.
 
Vlč. Marin Babić, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi Uznesenja BDM-a na Stupu u Sarajevu.
 
Vlč. Vedran Ćosić, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Ivana Krstitelja u Lug-Brankovićima.
 
Vlč. Sandro Jurešić, mladomisnik, imenovan je odgojiteljem u internatu KŠC-a Sv. Josip u Sarajevu i rektorom crkve Kraljice Krunice na Banjskom Brijegu.
 
Vlč. Jadranko Kurt, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Obitelji na Kupresu i Sv. Ivana Krstitelja u Otinovcima.
 
Vlč. Marcel Tunjić, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi Uzašašća Gospodinova u Novom Travniku.
 
Vlč. Ante Ljulj, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi Bl. Majke Terezije u Vogošći.
 
Vlč. Josip Dedić, đakon, imenovan je prefektom i voditeljem riznice u Nadbiskupskom sjemeništu Petar Barbarić u Travniku.
 
Fra Stjepan Pavić, OFM, razriješen je službe župnog vikara u župi Bezgrešnog začeća BDM-a u Dubravama.
 
Fra Robert Slišković, OFM, imenovan je župnim vikarom u župi Uznesenja BDM-a u Kreševu.
 
Fra Ivan Jaković, OFM, razriješen je službe župnog vikara u župi Sv. Mihovila arkanđela u Ovčarevu.
 
Fra Nikola Neimarević, OFM, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Ivana Krstitelja u Podmilačju.
 
Fra Stjepan Antolović, OFM, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Ilije u Zenici.
 
Fra Stjepan Lukačević, OFM, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Mihovila arkanđela u Ovčarevu.
 
P. Ante Topić, SI, imenovan je župnikom župe Sv. Ignacija Lojolskog na Grbavici u Sarajevu.
 
(kta)
ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST
Puljić

marin stjepan kolaz

Vrhbosanski metropolit nadbiskup kardinal Vinko Puljić u proteklom periodu potpisao je dekrete o razrješenjima i imenovanjima na nove službe svećenika na području Vrhbosanske nadbiskupije

Nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić u proteklom periodu potpisao je dekrete o razrješenjima i imenovanjima na nove službe svećenika, dijecezanskih i redovničkih, na području Vrhbosanske nadbiskupije, javlja nedjelja.ba
 
Preč. dr. sc. Pero Pranjić stavljen je u svećeničku mirovinu zbog navršene kanonske dobi.
 
Vlč. David Lenin Trujillo Regalado imenovan je pomoćnikom i ispovjednikom u Nadbiskupijskom misijskom međunarodnom sjemeništu Redemptoris Mater u Vogošći i pastoralnim suradnikom u župi Bl. Majke Terezije u Vogošći.
 
Vlč. Josip Jelić razriješen je službe župnika u župi Presvetog Srca Isusova u Doboju te je stavljen na raspolaganje Ravnateljstvu dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu za voditelja HKZ-a u Rottweilu i Schwenningenu.
 
Vlč. Alberto Zornada razriješen je službe župnika župe Bl. Majke Terezije u Vogošći i službe prezbitera Missio ad Gentes za Sarajevo kao i službe privremenog upravitelja župe Srca Isusova u Čajdrašu te je stavljen na raspolaganje nadbiskupiji Trst na tri godine.
 
Vlč. Josip Šimunović razriješen je službe župnika župe Uznesenja BDM u Haljinićima i imenovan župnikom župe Srca Isusova u Čajdrašu.
 
Vlč. Ljubo Zelenika razriješen je službe odgojitelja u internatu KŠC Sv. Josip u Sarajevu i rektora crkve Kraljice Krunice na Banjskom Brijegu i imenovan župnikom župe Uznesenja BDM-a u Haljinićima.
 
Vlč. Mato Križanac razriješen je službe župnika župe Sv. Terezije od Djeteta Isusa u Bistrici kod Uskoplja i stavljen u svećeničku mirovinu.
 
Vlč. Viktor Šošić razriješen je službe župnika župe Sv. Ane u Podkraju i imenovan je župnikom župe Sv. Terezije od Djeteta Isusa u Bistrici kod Uskoplja.
 
Vlč. Mario Oršolić razriješen službe pastoralnog suradnika u župi Sv. Ante Padovanskog u Žepču te je imenovan župnikom župe Sv. Ane u Podkraju.
 
Vlč. Mirko Ikić razriješen službe župnika župe Sv. Ante Pustinjaka u Goricama i stavljen na oporavak u župu i svetište Uznesenja BDM-a u Komušini.
 
Vlč. mr. sc. Juro Babić razriješen je službe župnika župe Rođenja BDM-a u Brusnici i imenovan je župnikom župe Presvetog Srca Isusova u Doboju.
 
Vlč. Fabijan Štedul razriješen je službe župnog vikara u župi Sv. Ante Padovanskog u Žepču i imenovan je osobnim tajnikom i bilježnikom Vinka kardinala Puljića.
 
Vlč. Štefan Marković razriješen je službe osobnog tajnika i bilježnika Vinka kardinala Puljića i imenovan je župnim vikarom župe Sv. Ante Padovanskog u Žepču.
 
Vlč. Predrag Ivandić razriješen je službe prefekta u Nadbiskupskom sjemeništu Petar Barbarić u Travniku.
 
Vlč. Oliver Jerković razriješen je dekreta kojim je poslan na studij Ekumenske teologije i Istočnog bogoslovlja u Münsteru te je pozvan na povratak u nadbiskupiju.
 
Vlč. Marin Marić razriješen je službe župnika u župi Sv. Josipa u Zenici i dopušten mu je odlazak u Dubrovačku biskupiju na godinu dana.
 
Vlč. Davor Topić imenovan je župnikom župe Sv. Josipa u Zenici.
 
Vlč. mr. sc. Dražen Kustura imenovan je predstojnikom Ureda za odnose s javnošću i glasnogovornikom Vrhbosanske nadbiskupije te suradnikom u Medijskom centru Vrhbosanske nadbiskupije i u Katoličkom tjedniku.
 
Vlč. Ivan Mandić razriješen je službe župnika u župi Presvetoga Srca Isusova u Bosanskom Šamcu i stavljen je na raspolaganje Riječkoj nadbiskupiji.
 
Vlč. Đuro Arlović imenovan je upraviteljem u župi Presvetoga Srca Isusova u Bosanskom Šamcu.
 
Vlč. Ivo Kopić imenovan je upraviteljem župe Sv. Ante Pustinjaka u Goricama.
 
Vlč. Stipica Lešić razriješen je službe župnog vikara u župi Presvetog Srca Isusova u Prozoru te mu je dopušten odlazak u biskupiju Kotido u Ugandi.
 
Vlč. Ivan Dragičević imenovan je upraviteljem župe Rođenja BDM-a u Brusnici.
 
Preč. dr. sc. Michele Capasso imenovan je župnikom župe Bl. Majke Terezije u Vogošći i prezbiterom Missio ad Gentes u Sarajevu.
 
Vlč. Josip Antukić, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi Presvetog Srca Isusova u Prozoru.
 
Vlč. Marin Babić, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi Uznesenja BDM-a na Stupu u Sarajevu.
 
Vlč. Vedran Ćosić, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Ivana Krstitelja u Lug-Brankovićima.
 
Vlč. Sandro Jurešić, mladomisnik, imenovan je odgojiteljem u internatu KŠC-a Sv. Josip u Sarajevu i rektorom crkve Kraljice Krunice na Banjskom Brijegu.
 
Vlč. Jadranko Kurt, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Obitelji na Kupresu i Sv. Ivana Krstitelja u Otinovcima.
 
Vlč. Marcel Tunjić, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi Uzašašća Gospodinova u Novom Travniku.
 
Vlč. Ante Ljulj, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi Bl. Majke Terezije u Vogošći.
 
Vlč. Josip Dedić, đakon, imenovan je prefektom i voditeljem riznice u Nadbiskupskom sjemeništu Petar Barbarić u Travniku.
 
Fra Stjepan Pavić, OFM, razriješen je službe župnog vikara u župi Bezgrešnog začeća BDM-a u Dubravama.
 
Fra Robert Slišković, OFM, imenovan je župnim vikarom u župi Uznesenja BDM-a u Kreševu.
 
Fra Ivan Jaković, OFM, razriješen je službe župnog vikara u župi Sv. Mihovila arkanđela u Ovčarevu.
 
Fra Nikola Neimarević, OFM, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Ivana Krstitelja u Podmilačju.
 
Fra Stjepan Antolović, OFM, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Ilije u Zenici.
 
Fra Stjepan Lukačević, OFM, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Mihovila arkanđela u Ovčarevu.
 
P. Ante Topić, SI, imenovan je župnikom župe Sv. Ignacija Lojolskog na Grbavici u Sarajevu.
 
(kta)

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2022 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17