JP Ceste FBIH

radnici brest radovi

Prošlog vikenda počeli su radovi u središtu Kiseljaka. Riječ je o radovima na prometnici (presvlaćenje magistralne ceste koja je ujedno i gradska prometnica) u ulici Josipa bana Jelačića, dužine 800 m. Izvođač je firma Ceste company d.o.o. Kiseljak a radove financira Javno poduzeće Ceste Federacije BiH na čelu sa Ljubom Pravdićem.

Međutim, kako nam je kazao povodom početka spomenutih radova, u narednom će razdoblju biti još ulaganja na području općine Kiseljak i to višemilijunskih. Neki od njih su u međuvremenu također počeli poput radova na dionici M5-Kaonik-Gromiljak, odnosno završetku rekonstrukcije dionica Busovača-Draga, Delfine krivine i dionice Jehovac - Brestovsko. Tim smo povodom ponovno kontaktirali Pravdića koji je detaljno predstavio one glavne projekte, čija je realizacija u tijeku, najavivši višemilijunska ulaganja u cestovnu infrastrukturu na području općine Kiseljak među kojima je i početak realizacije nove obilaznice prema Sarajevu, jednog od navjećih projekata na području ove općine na kojem Općina Kiseljak u suradnji s "Cestama Federacije" radi već duže vrijeme.

M5-Kaonik-Gromiljak

Kada je riječ o trenutnim radovima na Brestovskom oni uključuju modernizaciju ceste prema Busovači točnije završetku rekonstrukcije dionice Busovača-Draga, Delfine krivine i Jehovac - Brestovsko. Izvođač radova je firma STRABAG AG Austria sa podizvođačima ORMAN d.o.o. Kiseljak i CESTE Company d.o.o. Kiseljak a vrijednost ugovora 4.062.281,04 KM (sa uračunatim PDV-om).

Rok izvođenja radova, koji su već počeli je pet mjeseci a nadzor vrši ROUGHTON Internacional dok se projekt financira kreditom Europske banke za obnovu i razvoj.

Ugovor se odnosi na izvođenje radova na pet lokacija i to:

1. Magistralna cesta M5_013, Dionica: Kaonik – Gromiljak,Dovršetak rekonstrukcije
Busovača - Draga, od KM 5+200 do Km 6+050
2. Magistralna cesta M5_013, Dionica: Kaonik – Gromiljak rekonstrukcija “Delfine krivine” , Od km14+157 do km 14+969

3. Dovršetak rekonstrukcije ceste M5_013, dionica: Kaonik - Gromiljak, potez: Jehovac –
Brestovsko L=1.095Km
4. Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M5_013, dionica: Kaonik – Gromiljak, poddionica:
Busovača – Draga, KM 5+000, skretanje za mjesta Krčevine i Sokolovići
5. Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M5_013, dionica: Kaonik – Gromiljak, u Kaćunima

 

brestovsko-radovi-cesta.jpg

Na dionicama: Busovača-Draga, Jehovac – Brestovsko i Delfine krivine predviđeno je ispravljanje krivina i zamjena kolovozne konstrukcije, rješavanje odvodnje, horizontalna i vertikalna signalizacija, a na rekonstrukciji raskrsnica izgradnja traka za lijeva sktretanja, zamjena kolovozne konstrukcije, rješavanje odvodnje, horizontalna i vertikalna signalizacija.

 Kobiljača

Jedan od narednih projekata koji je već ugovoren je i izgradnja treće trake na Kobiljači ---> KOBILJAČA DOBIVA NOVU PROMETNU TRAKU

Ovaj projekt podrazumijeva rekonstrukciju ceste M-5, Dionica Gromiljak –Blažuj u podionicu Han Ploča –Kobiljača a bit će financiran kreditom Europske investicijske te Svjetske banke.

Izvođač je također austrijski STRABAG a vrijednost radova, sa PDV-om 7.335.903,88 KM.
Ugovor je potpisan sredinom prošlog mjeseca a rok za završetak istih godina dana točnije svibanj sljedeće godine.
Nadzor nad izvođenjem radova vršit će JV Divel d.o.o &Institut za građevinarstvo d.o.o. & IGH d.o.o. Mostar a ukupna dužina dionice je 2383,8 m (cca 2,5 Km).
Projekt podrazumjeva totalnu rekonstrukciju stare postojeće ceste sa izgradnjom nove i izgradnjom treće trake za spora vozila. Takođe predviđa riješenje odvodnje sa zatvorenim sustavom–separatorima i odvodom do recepijenta kao i izradu kružne raskrsnice za odvojak za Lepenicu te uzradu potpornih zidova, propusta prometne opreme i signalizacije.

 

kobiljaca-kisa.jpg

 

Sve zajedno, uključujući i spomenute radove u središtu grada ali i još neke planirane projekte poput izgradnje nogostupa u nekoliko naselja u kojima isti nedostaju, plus preko 300 000 KM novih sredstava (za ovu godinu) namijenjenih isključivo za presvlačenje ceste, riječ je o investicijanam od preko 11 milijuna KM samo  na području općine Kiseljak koje će financirati JP Ceste FBIH.

brest-radovi-ceste.jpg

kis-glavna-radovi.jpg

 

artinfo.ba

 

ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST
JP Ceste FBIH

radnici brest radovi

Prošlog vikenda počeli su radovi u središtu Kiseljaka. Riječ je o radovima na prometnici (presvlaćenje magistralne ceste koja je ujedno i gradska prometnica) u ulici Josipa bana Jelačića, dužine 800 m. Izvođač je firma Ceste company d.o.o. Kiseljak a radove financira Javno poduzeće Ceste Federacije BiH na čelu sa Ljubom Pravdićem.

Međutim, kako nam je kazao povodom početka spomenutih radova, u narednom će razdoblju biti još ulaganja na području općine Kiseljak i to višemilijunskih. Neki od njih su u međuvremenu također počeli poput radova na dionici M5-Kaonik-Gromiljak, odnosno završetku rekonstrukcije dionica Busovača-Draga, Delfine krivine i dionice Jehovac - Brestovsko. Tim smo povodom ponovno kontaktirali Pravdića koji je detaljno predstavio one glavne projekte, čija je realizacija u tijeku, najavivši višemilijunska ulaganja u cestovnu infrastrukturu na području općine Kiseljak među kojima je i početak realizacije nove obilaznice prema Sarajevu, jednog od navjećih projekata na području ove općine na kojem Općina Kiseljak u suradnji s "Cestama Federacije" radi već duže vrijeme.

M5-Kaonik-Gromiljak

Kada je riječ o trenutnim radovima na Brestovskom oni uključuju modernizaciju ceste prema Busovači točnije završetku rekonstrukcije dionice Busovača-Draga, Delfine krivine i Jehovac - Brestovsko. Izvođač radova je firma STRABAG AG Austria sa podizvođačima ORMAN d.o.o. Kiseljak i CESTE Company d.o.o. Kiseljak a vrijednost ugovora 4.062.281,04 KM (sa uračunatim PDV-om).

Rok izvođenja radova, koji su već počeli je pet mjeseci a nadzor vrši ROUGHTON Internacional dok se projekt financira kreditom Europske banke za obnovu i razvoj.

Ugovor se odnosi na izvođenje radova na pet lokacija i to:

1. Magistralna cesta M5_013, Dionica: Kaonik – Gromiljak,Dovršetak rekonstrukcije
Busovača - Draga, od KM 5+200 do Km 6+050
2. Magistralna cesta M5_013, Dionica: Kaonik – Gromiljak rekonstrukcija “Delfine krivine” , Od km14+157 do km 14+969

3. Dovršetak rekonstrukcije ceste M5_013, dionica: Kaonik - Gromiljak, potez: Jehovac –
Brestovsko L=1.095Km
4. Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M5_013, dionica: Kaonik – Gromiljak, poddionica:
Busovača – Draga, KM 5+000, skretanje za mjesta Krčevine i Sokolovići
5. Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M5_013, dionica: Kaonik – Gromiljak, u Kaćunima

 

brestovsko-radovi-cesta.jpg

Na dionicama: Busovača-Draga, Jehovac – Brestovsko i Delfine krivine predviđeno je ispravljanje krivina i zamjena kolovozne konstrukcije, rješavanje odvodnje, horizontalna i vertikalna signalizacija, a na rekonstrukciji raskrsnica izgradnja traka za lijeva sktretanja, zamjena kolovozne konstrukcije, rješavanje odvodnje, horizontalna i vertikalna signalizacija.

 Kobiljača

Jedan od narednih projekata koji je već ugovoren je i izgradnja treće trake na Kobiljači ---> KOBILJAČA DOBIVA NOVU PROMETNU TRAKU

Ovaj projekt podrazumijeva rekonstrukciju ceste M-5, Dionica Gromiljak –Blažuj u podionicu Han Ploča –Kobiljača a bit će financiran kreditom Europske investicijske te Svjetske banke.

Izvođač je također austrijski STRABAG a vrijednost radova, sa PDV-om 7.335.903,88 KM.
Ugovor je potpisan sredinom prošlog mjeseca a rok za završetak istih godina dana točnije svibanj sljedeće godine.
Nadzor nad izvođenjem radova vršit će JV Divel d.o.o &Institut za građevinarstvo d.o.o. & IGH d.o.o. Mostar a ukupna dužina dionice je 2383,8 m (cca 2,5 Km).
Projekt podrazumjeva totalnu rekonstrukciju stare postojeće ceste sa izgradnjom nove i izgradnjom treće trake za spora vozila. Takođe predviđa riješenje odvodnje sa zatvorenim sustavom–separatorima i odvodom do recepijenta kao i izradu kružne raskrsnice za odvojak za Lepenicu te uzradu potpornih zidova, propusta prometne opreme i signalizacije.

 

kobiljaca-kisa.jpg

 

Sve zajedno, uključujući i spomenute radove u središtu grada ali i još neke planirane projekte poput izgradnje nogostupa u nekoliko naselja u kojima isti nedostaju, plus preko 300 000 KM novih sredstava (za ovu godinu) namijenjenih isključivo za presvlačenje ceste, riječ je o investicijanam od preko 11 milijuna KM samo  na području općine Kiseljak koje će financirati JP Ceste FBIH.

brest-radovi-ceste.jpg

kis-glavna-radovi.jpg

 

artinfo.ba

 

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2022 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17