× Početna Vijesti Sport Kultura Crna kronika Politika Zanimljivosti

natjecaj stipendije

Županijska uprava za branitelje/Kantonalna uprava za branioce raspisala je natječaj za dodjelu stipendija djeci branitelja/branilaca za akademsku 2017./2018. godinu.

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti:

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija djeci branilaca/branitelja za akademsku 2017./2018. godinu

I. Pravo na dodjelu stipendije

Kantonalna uprava za branioce/Županijska uprava za branitelje raspisuje natječaj za dodjelu stipendija za akademsku 2017./2018. godinu redovnim studentima prvog ciklusa II., III. i IV. godine studija, i integralnog studija II., III., IV., V. i VI. godine.

II. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju:

1. djeca branitelja bez oba roditelja.

2. djeca šehida / poginulih branitelja,

3. djeca umrlih vojnih invalida,

4. djeca ratnih vojnih invalida,

5. djeca mirnodopskih vojnih invalida.

6. djeca nositelja ratnog priznanja - odličja,

7. djeca demobiliziranih branitelja.

III. Neće biti uzete u razmatranje prijave:

1. studenata prve godine studija,

2. studenata koji su upisali drugi ili treći ciklus studija,

3. studenata koji su smješteni u studentske domove,

4. vanrednih studenata,

5. studenata – apsolvenata,

6. studenata koji su u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovno upisali istu godinu studija,

7. studenata koji primaju stipendiju drugog davaoca,

8. studenata koji žive u zajedničkom domaćinstvu čiji prihod po članu prelazi iznos od 400,00 KM,

9. studenata koji sa danom objave konkursa navršavaju 25 godina života,

10. studenata koji su zasnovali bračnu zajednicu.

Prihod iz tačke 6. ne odnosi se na djecu bez oba roditelja i djecu poginulih branitelja.

Ukoliko se u postupku dodjele stipendija utvrdi da je student dao netočne podatke ili dokumente koji se traže ovim konkursom isti se eliminira iz daljnjeg postupka dodjele stipendija.

Stipendija može biti dodijeljena samo jednom studentu iz obiteljskog domaćinstva.

IV. Uz prijavu na natječaj prilaže se:

1. original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o prebivalištu ili ovjerenu kopiju osobne iskaznice, ne stariju od 60 dana,

2. uvjerenje o redovnom studiju iz kojeg je vidljivo da je prvi put upisana navedena godina studija - original ili ovjerena kopija,

3. izjava studenta da ne prima stipendiju drugog davatelja, ovjerena u općini, ne starija od 60 dana - original ili ovjerena kopija,

4. izvod iz matične knjige umrlih za oca, za djecu bez oba roditelja - original ili ovjerena kopija,

5. izvod iz matične knjige umrlih za majku, za djecu bez oba roditelja - original ili ovjerena kopija,

6. za porodice poginulih i ratne vojne invalide, uvjerenje o visini porodične ili osobne invalidnine, ne starije od 60 dana - original ili ovjerena kopija,

7. za dobitnike ratnih priznanja rješenje o mjesečnom novčanom dodatku - original ili ovjerena kopija,

8. za dobitnike ratnih priznanja koji nemaju pravo na mjesečni novčani dodatak - ovjerena kopija ratnog priznanja,

9. za demobilizirane branitelje, uvjerenje o pripadnosti oružanim snagama - original ili ovjerena kopija,

10. izjava o zajedničkom domaćinstvu, ne starija od 60 dana - original ili ovjerena kopija,

11. kopiju tekućeg računa,

12. uvjerenje o upisu u tekuću školsku godinu, za djecu koja su redovni učenici osnovnih i srednjih škola ili redovni studenti - original ili ovjerena kopija,

13. izvod iz matične knjige rođenih za djecu predškolskog uzrasta - original ili ovjerena kopija,

14. izvod iz matične knjige vjenčanih za roditelje podnosioca prijave, ne stariji od 6 mjeseci - original ili ovjerena kopija,

15. uvjerenje Službe za zapošljavanje za članove domaćinstva koji se vode na evidenciji nezaposlenih lica a stariji su od 15 godina, ne starije od 60 dana - original ili ovjerena kopija,

16. uvjerenje PIO/MIO da se član domaćinstva ne nalazi u matičnoj evidenciji osiguranika. za nezaposlene članove domaćinstva koji se ne vode na evidenciji Službe za zapošljavanje, ne starije od 60 dana - original ili ovjerena kopija,

17. uvjerenje o visini plaće za bilo koji mjesec u zadnja 2 mjeseca - original ili ovjerena kopija,

18. ako zaposlenik nije u mogućnosti priložiti uvjerenje o visini prosječne plaće dostavlja uvjerenje PIO/MIO da se nalazi u matičnoj evidenciji osiguranika (radnici na čekanju), ne stariji od 60 dana - original ili ovjerena kopija,

19. ček PIO/MIO o visini penzije/mirovine (obiteljska, starosna, invalidska penzija/mirovina), ne stariji od 60 dana - original ili ovjerena kopija,

20. dokaz o visini inozemne penzije/mirovine, ne stariji od 60 dana - original ili ovjerena kopija.

V. Djeca branitelja bez oba roditelja i djeca poginulih branitelja ostvaruju pravo na dodjelu stipendije bez obzira na prihode zajedničkog domaćinstva.

VI. Djeca branitelja bez oba roditelja i djeca poginulih branitelja ostvaruju pravo na dodjelu stipendije bez bodovanja.

VII. Stipendija za akademsku 2017./2018. godinu isplaćuje se u 10 (deset) jednakih mjesečnih rata u novčanom iznosu od 150.00 KM mjesečno.

VIII. Natječajni postupak sprovodi se u skladu sa Pravilnikom o ostvarivanju prava na stipendiju.

IX. Natječaj ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Prijave na natječaj, sa potrebnom dokumentacijom, podnose se Kantonalnoj upravi za branioce/branitelje putem pošte, na adresu Stanična 43, Travnik.

Lista prioriteta za dodjelu stipendija objavit će se na oglasnoj ploči i internet stranici Vlade SBK/ŽSB.

X. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

XI. Prijava i dokumentacija za dodjelu stipendije ne vraća se podnositelju zahtjeva.

artinfo.ba

 

NATJEČAJI RADAR OSMRTNICE MARKETING POŠALJITE VIJEST
Agro centar
Ecos

natjecaj stipendije

Županijska uprava za branitelje/Kantonalna uprava za branioce raspisala je natječaj za dodjelu stipendija djeci branitelja/branilaca za akademsku 2017./2018. godinu.

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti:

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija djeci branilaca/branitelja za akademsku 2017./2018. godinu

I. Pravo na dodjelu stipendije

Kantonalna uprava za branioce/Županijska uprava za branitelje raspisuje natječaj za dodjelu stipendija za akademsku 2017./2018. godinu redovnim studentima prvog ciklusa II., III. i IV. godine studija, i integralnog studija II., III., IV., V. i VI. godine.

II. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju:

1. djeca branitelja bez oba roditelja.

2. djeca šehida / poginulih branitelja,

3. djeca umrlih vojnih invalida,

4. djeca ratnih vojnih invalida,

5. djeca mirnodopskih vojnih invalida.

6. djeca nositelja ratnog priznanja - odličja,

7. djeca demobiliziranih branitelja.

III. Neće biti uzete u razmatranje prijave:

1. studenata prve godine studija,

2. studenata koji su upisali drugi ili treći ciklus studija,

3. studenata koji su smješteni u studentske domove,

4. vanrednih studenata,

5. studenata – apsolvenata,

6. studenata koji su u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovno upisali istu godinu studija,

7. studenata koji primaju stipendiju drugog davaoca,

8. studenata koji žive u zajedničkom domaćinstvu čiji prihod po članu prelazi iznos od 400,00 KM,

9. studenata koji sa danom objave konkursa navršavaju 25 godina života,

10. studenata koji su zasnovali bračnu zajednicu.

Prihod iz tačke 6. ne odnosi se na djecu bez oba roditelja i djecu poginulih branitelja.

Ukoliko se u postupku dodjele stipendija utvrdi da je student dao netočne podatke ili dokumente koji se traže ovim konkursom isti se eliminira iz daljnjeg postupka dodjele stipendija.

Stipendija može biti dodijeljena samo jednom studentu iz obiteljskog domaćinstva.

IV. Uz prijavu na natječaj prilaže se:

1. original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o prebivalištu ili ovjerenu kopiju osobne iskaznice, ne stariju od 60 dana,

2. uvjerenje o redovnom studiju iz kojeg je vidljivo da je prvi put upisana navedena godina studija - original ili ovjerena kopija,

3. izjava studenta da ne prima stipendiju drugog davatelja, ovjerena u općini, ne starija od 60 dana - original ili ovjerena kopija,

4. izvod iz matične knjige umrlih za oca, za djecu bez oba roditelja - original ili ovjerena kopija,

5. izvod iz matične knjige umrlih za majku, za djecu bez oba roditelja - original ili ovjerena kopija,

6. za porodice poginulih i ratne vojne invalide, uvjerenje o visini porodične ili osobne invalidnine, ne starije od 60 dana - original ili ovjerena kopija,

7. za dobitnike ratnih priznanja rješenje o mjesečnom novčanom dodatku - original ili ovjerena kopija,

8. za dobitnike ratnih priznanja koji nemaju pravo na mjesečni novčani dodatak - ovjerena kopija ratnog priznanja,

9. za demobilizirane branitelje, uvjerenje o pripadnosti oružanim snagama - original ili ovjerena kopija,

10. izjava o zajedničkom domaćinstvu, ne starija od 60 dana - original ili ovjerena kopija,

11. kopiju tekućeg računa,

12. uvjerenje o upisu u tekuću školsku godinu, za djecu koja su redovni učenici osnovnih i srednjih škola ili redovni studenti - original ili ovjerena kopija,

13. izvod iz matične knjige rođenih za djecu predškolskog uzrasta - original ili ovjerena kopija,

14. izvod iz matične knjige vjenčanih za roditelje podnosioca prijave, ne stariji od 6 mjeseci - original ili ovjerena kopija,

15. uvjerenje Službe za zapošljavanje za članove domaćinstva koji se vode na evidenciji nezaposlenih lica a stariji su od 15 godina, ne starije od 60 dana - original ili ovjerena kopija,

16. uvjerenje PIO/MIO da se član domaćinstva ne nalazi u matičnoj evidenciji osiguranika. za nezaposlene članove domaćinstva koji se ne vode na evidenciji Službe za zapošljavanje, ne starije od 60 dana - original ili ovjerena kopija,

17. uvjerenje o visini plaće za bilo koji mjesec u zadnja 2 mjeseca - original ili ovjerena kopija,

18. ako zaposlenik nije u mogućnosti priložiti uvjerenje o visini prosječne plaće dostavlja uvjerenje PIO/MIO da se nalazi u matičnoj evidenciji osiguranika (radnici na čekanju), ne stariji od 60 dana - original ili ovjerena kopija,

19. ček PIO/MIO o visini penzije/mirovine (obiteljska, starosna, invalidska penzija/mirovina), ne stariji od 60 dana - original ili ovjerena kopija,

20. dokaz o visini inozemne penzije/mirovine, ne stariji od 60 dana - original ili ovjerena kopija.

V. Djeca branitelja bez oba roditelja i djeca poginulih branitelja ostvaruju pravo na dodjelu stipendije bez obzira na prihode zajedničkog domaćinstva.

VI. Djeca branitelja bez oba roditelja i djeca poginulih branitelja ostvaruju pravo na dodjelu stipendije bez bodovanja.

VII. Stipendija za akademsku 2017./2018. godinu isplaćuje se u 10 (deset) jednakih mjesečnih rata u novčanom iznosu od 150.00 KM mjesečno.

VIII. Natječajni postupak sprovodi se u skladu sa Pravilnikom o ostvarivanju prava na stipendiju.

IX. Natječaj ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Prijave na natječaj, sa potrebnom dokumentacijom, podnose se Kantonalnoj upravi za branioce/branitelje putem pošte, na adresu Stanična 43, Travnik.

Lista prioriteta za dodjelu stipendija objavit će se na oglasnoj ploči i internet stranici Vlade SBK/ŽSB.

X. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

XI. Prijava i dokumentacija za dodjelu stipendije ne vraća se podnositelju zahtjeva.

artinfo.ba

 

REDAKCIJA PORTALA

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

Copyright 2007-2023 ART Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

Uvjeti korištenja Pravila privatnosti Kolačići Impressum

Pravila o kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće kako bi Vam omogućili bolje i ugodnije surfanje. Korištenjem web stranice slažete se sa uvjetima korištenja kolačića.