× Početna Vijesti Sport Kultura Crna kronika Politika Zanimljivosti
  • OTKLONILI NEJASNOĆE
ivica-osim-666.jpg
 
 
Podugo priopćenje prenosimo od početka do kraja:

"Svjedoci smo da se posljednjih dana u javnosti a od strane pojedinih medija i portala objavljuju tekstovi koji bez argumenata, a po principu 'slobodnog' uvjerenja i uz analize 'nezavisnih' eksperata, iznose zaključke koji ozbiljno štete ugledu NS BiH.

Iz većine objavljenih tekstova može se zaključiti da se radi o smišljenom, orkestriranom i nedobronamjernom napadu od strane pojedinih autora, koji na isti ili sličan način, koristeći 'alternativnu' istinu i uobičajenu zamjenu teza na sve načine pokušavaju dezavuirati rad Saveza i aktuelnog Predsjednika.

Rezultat svega je njihovo jednostrano viđenje istine iskazano u autorskim radovima koje su objavili, ne tražeći očitovanje i druge strane.

Ovo sve se može potvrditi pažljivom analizom objavljenih tekstova.

U principu, za sagovornike se pronalaze dokazani negatori svih promjena u NS BiH, kao i bivši članovi tijela i organa NS BiH koji se ne mogu pohvaliti bilo kakvim uspjehom tokom svog angažmana u nogometu.

Dosadašnji rad tih pojedinaca u NS/FS BiH nije polučio neki mjerljiv rezultat, dok se njihov angažman tokom cijelog mandata svodio na latentan nerad i opstruisanje.

Na žalost, u svu priču su uvučena i neka poznata sportska imena sa namjerom da komentarišu 'alternativnu' istinu.

Rezultat su zamjene teza, bez bilo kakvog jasnog uporišta u izrečenim stavovima.

Ovo je već oproban recept kako bi se iz nogometa uklonili ljudi koji su tokom svojih mandata predanim radom dosta uradili za nogomet i napravili značajne pomake, te im se sa takvim izjavama udara na čast i obraz - pogotovo u sadašnjem vremenu izbornih aktivnosti u Savezu.

Možda odgovore možemo naći u ovih nekoliko pitanja :

Zašto se baš u ovom trenutku polemizira stanje, sada kada smo na pragu izbora i kada je izvjestan dolazak novih ljudi na čelne pozicije u NS BiH?
Zašto se koriste neistine i pogrešno tumače dokumenti i Statut NS BiH?
Zašto su u ovu polemiku uvlače poznata sportska imena uz pogrešna tumačenja i uvlačenje politike u nogomet?
Istina se može prepoznati u nekoliko provjerljivih činjenica:

Izmjene i dopune Statuta NS BiH su dio procesa koji se godinama rade postepeno, u skladu sa utvrđenim procedurama, standardima i preporukama, a shodno okolnostima i okruženju u kojem živimo;
Sve što se radi ima legitimno uporište u principima i saglasnost krovnih kuća (UEFA i FIFA) nogometa, uvažavajući državno uređenje i specifičnosti naših prostora;
Sve izmjene i dopune imaju karakter poboljšanja rada i funkcionisanja saveza, a da pritom ne ugrožavaju bilo koji konstitutivni narod ili budućnost saveza sa jasnim otklanjanjem uočenih prepreka.
Iz svega prethodnog, a zbog zaštite digniteta naše kuće, dostavljamo informaciju široj javnosti u vezi sa odlukom o izmjenama i dopunama Statuta NS BiH koja je izazvala određene polemike.

Ivica Osim ostaje počasni predsjednik NS BiH

Prva informacija koju su tokom prethodnih dana objavili pojedini mediji je bila da će Ivica Osim nakon usvajanja odluke o izmjenama i dopunama Statuta NS BiH biti uskraćen obnašanja funkcije počasnog predsjednika NS BiH. Iz dubokog pijeteta i dužnog poštovanja za sve ono što je Ivica Osim napravio u prethodnom periodu za naš nogomet i NS BiH općenito, želimo potvrditi da je titula počasnog Predsjednika trajna kategorija bez vremenskog ograničenja. Zbog svih rezultata koje je ostvario tokom svoje bogate sportske karijere, kao i nesebičnog angažmana u periodu aktivnog rada za NS BiH, Ivici Osimu je na izbornoj sjednici Generalne skupštine održanoj prije četiri godine u Sarajevu dodijeljena titula prvog počasnog Predsjednika NS BiH.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta

Na osnovu preporuka koje su stigle krajem prošle kalendarske godine iz UEFA i FIFA o potrebi usklađivanja statuta entitetskih saveza (NS FBiH i FSRS) i Statuta NS BiH za naredni izborni proces, Izvršni odbor NS BiH je donio 'Mapu puta' sa precizno definisanim zadacima i rokovima za provođenje izbornih procesa u NS BiH za 2020. godinu. Početkom godine je formirana radna grupa koju su sačinjavali predstavnici pravnog komiteta NS BiH i pravnih komisija entitetskih saveza. Nakon usaglašavnja teksta prijedloga sa neophodnim izmjenama i dopunama Statuta NS BiH, isti je dostavljen pravnim odjelima UEFA i FIFA koji su dostavili pozitivan odgovor na dostavljeni prijedlog teksta. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta NS BiH je nakon provođenja redovne procedure dostave mišljenja Pravnog komiteta NS BiH upućen prema IO NS BiH na dalje usvajanje. Generalna skupština NS BiH je na sjednici održanoj 25. augusta jednoglasno usvojila odluku o izmjenama i dopunama Statuta NS BiH.

Sadržaj teksta izmjena i dopuna Statuta NS BiH je urađen na osnovu pisanih dokumenata UEFA i FIFA u kojima su jasno definisane smjernice za pripremu i usklađivanje teksta statuta, kako bi se ubuduće omogućilo nesmetano odvijanje izbornog procesa na svim organizacionim nivoima u okviru NS BiH. Poseban akcenat je stavljen na uvažavanju specifičnosti ustavnog uređenja naše zemlje, sa iskazanom potrebom za senzbilitetom i uvažanjem volje predstavnika entitetskih saveza koji participiraju u radu NS BiH. Izmjene i dopune Statuta NS BiH su napravljene zajedničkom voljom predstavnika oba entitetska saveza, čime su ispoštovane smjernice UEFA i FIFA, a Statut NS BiH je usklađen sa njihovim preporukama za nesmetan rad NS BiH u budućnosti", stoji u saopštenju NS BiH.
 
Klix.ba
NATJEČAJI RADAR OSMRTNICE MARKETING POŠALJITE VIJEST
Sarajevski kiseljak - novi 28.6.
  • OTKLONILI NEJASNOĆE
ivica-osim-666.jpg
 
 
Podugo priopćenje prenosimo od početka do kraja:

"Svjedoci smo da se posljednjih dana u javnosti a od strane pojedinih medija i portala objavljuju tekstovi koji bez argumenata, a po principu 'slobodnog' uvjerenja i uz analize 'nezavisnih' eksperata, iznose zaključke koji ozbiljno štete ugledu NS BiH.

Iz većine objavljenih tekstova može se zaključiti da se radi o smišljenom, orkestriranom i nedobronamjernom napadu od strane pojedinih autora, koji na isti ili sličan način, koristeći 'alternativnu' istinu i uobičajenu zamjenu teza na sve načine pokušavaju dezavuirati rad Saveza i aktuelnog Predsjednika.

Rezultat svega je njihovo jednostrano viđenje istine iskazano u autorskim radovima koje su objavili, ne tražeći očitovanje i druge strane.

Ovo sve se može potvrditi pažljivom analizom objavljenih tekstova.

U principu, za sagovornike se pronalaze dokazani negatori svih promjena u NS BiH, kao i bivši članovi tijela i organa NS BiH koji se ne mogu pohvaliti bilo kakvim uspjehom tokom svog angažmana u nogometu.

Dosadašnji rad tih pojedinaca u NS/FS BiH nije polučio neki mjerljiv rezultat, dok se njihov angažman tokom cijelog mandata svodio na latentan nerad i opstruisanje.

Na žalost, u svu priču su uvučena i neka poznata sportska imena sa namjerom da komentarišu 'alternativnu' istinu.

Rezultat su zamjene teza, bez bilo kakvog jasnog uporišta u izrečenim stavovima.

Ovo je već oproban recept kako bi se iz nogometa uklonili ljudi koji su tokom svojih mandata predanim radom dosta uradili za nogomet i napravili značajne pomake, te im se sa takvim izjavama udara na čast i obraz - pogotovo u sadašnjem vremenu izbornih aktivnosti u Savezu.

Možda odgovore možemo naći u ovih nekoliko pitanja :

Zašto se baš u ovom trenutku polemizira stanje, sada kada smo na pragu izbora i kada je izvjestan dolazak novih ljudi na čelne pozicije u NS BiH?
Zašto se koriste neistine i pogrešno tumače dokumenti i Statut NS BiH?
Zašto su u ovu polemiku uvlače poznata sportska imena uz pogrešna tumačenja i uvlačenje politike u nogomet?
Istina se može prepoznati u nekoliko provjerljivih činjenica:

Izmjene i dopune Statuta NS BiH su dio procesa koji se godinama rade postepeno, u skladu sa utvrđenim procedurama, standardima i preporukama, a shodno okolnostima i okruženju u kojem živimo;
Sve što se radi ima legitimno uporište u principima i saglasnost krovnih kuća (UEFA i FIFA) nogometa, uvažavajući državno uređenje i specifičnosti naših prostora;
Sve izmjene i dopune imaju karakter poboljšanja rada i funkcionisanja saveza, a da pritom ne ugrožavaju bilo koji konstitutivni narod ili budućnost saveza sa jasnim otklanjanjem uočenih prepreka.
Iz svega prethodnog, a zbog zaštite digniteta naše kuće, dostavljamo informaciju široj javnosti u vezi sa odlukom o izmjenama i dopunama Statuta NS BiH koja je izazvala određene polemike.

Ivica Osim ostaje počasni predsjednik NS BiH

Prva informacija koju su tokom prethodnih dana objavili pojedini mediji je bila da će Ivica Osim nakon usvajanja odluke o izmjenama i dopunama Statuta NS BiH biti uskraćen obnašanja funkcije počasnog predsjednika NS BiH. Iz dubokog pijeteta i dužnog poštovanja za sve ono što je Ivica Osim napravio u prethodnom periodu za naš nogomet i NS BiH općenito, želimo potvrditi da je titula počasnog Predsjednika trajna kategorija bez vremenskog ograničenja. Zbog svih rezultata koje je ostvario tokom svoje bogate sportske karijere, kao i nesebičnog angažmana u periodu aktivnog rada za NS BiH, Ivici Osimu je na izbornoj sjednici Generalne skupštine održanoj prije četiri godine u Sarajevu dodijeljena titula prvog počasnog Predsjednika NS BiH.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta

Na osnovu preporuka koje su stigle krajem prošle kalendarske godine iz UEFA i FIFA o potrebi usklađivanja statuta entitetskih saveza (NS FBiH i FSRS) i Statuta NS BiH za naredni izborni proces, Izvršni odbor NS BiH je donio 'Mapu puta' sa precizno definisanim zadacima i rokovima za provođenje izbornih procesa u NS BiH za 2020. godinu. Početkom godine je formirana radna grupa koju su sačinjavali predstavnici pravnog komiteta NS BiH i pravnih komisija entitetskih saveza. Nakon usaglašavnja teksta prijedloga sa neophodnim izmjenama i dopunama Statuta NS BiH, isti je dostavljen pravnim odjelima UEFA i FIFA koji su dostavili pozitivan odgovor na dostavljeni prijedlog teksta. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta NS BiH je nakon provođenja redovne procedure dostave mišljenja Pravnog komiteta NS BiH upućen prema IO NS BiH na dalje usvajanje. Generalna skupština NS BiH je na sjednici održanoj 25. augusta jednoglasno usvojila odluku o izmjenama i dopunama Statuta NS BiH.

Sadržaj teksta izmjena i dopuna Statuta NS BiH je urađen na osnovu pisanih dokumenata UEFA i FIFA u kojima su jasno definisane smjernice za pripremu i usklađivanje teksta statuta, kako bi se ubuduće omogućilo nesmetano odvijanje izbornog procesa na svim organizacionim nivoima u okviru NS BiH. Poseban akcenat je stavljen na uvažavanju specifičnosti ustavnog uređenja naše zemlje, sa iskazanom potrebom za senzbilitetom i uvažanjem volje predstavnika entitetskih saveza koji participiraju u radu NS BiH. Izmjene i dopune Statuta NS BiH su napravljene zajedničkom voljom predstavnika oba entitetska saveza, čime su ispoštovane smjernice UEFA i FIFA, a Statut NS BiH je usklađen sa njihovim preporukama za nesmetan rad NS BiH u budućnosti", stoji u saopštenju NS BiH.
 
Klix.ba

REDAKCIJA PORTALA

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

Copyright 2007-2023 ART Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

Uvjeti korištenja Pravila privatnosti Kolačići Impressum

Pravila o kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće kako bi Vam omogućili bolje i ugodnije surfanje. Korištenjem web stranice slažete se sa uvjetima korištenja kolačića.