× Početna Vijesti Sport Kultura Crna kronika Politika Zanimljivosti
  • Vlada FBIH

federalnaaa vladaaaaa

Vlada Federacije BiH usvojila je danas na hitnoj sjednici, održanoj telefonskim putem, Informaciju Federalnog ministarstva zdravstva o rješavanju problema vezanih uz osiguranje terapije za liječenje pacijenta oboljelog od akutne intermitentne porfirije u FBiH, te načinu financiranja terapije. U Informaciji Ministarstva je navedeno da se radi o pacijentici iz Mostara koja je, prema dostupnim podacima, jedina u BiH s takvim oboljenjem.

Vlada je zaključkom zadužila Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH da nabavku lijeka Givosiran za pacijenta iz Mostara u iznosu od 59.278,96 KM (30.308,85 eura) mjesečno, ili 711.347,49 KM (363.706,20 eura) za 12 mjeseci, finansira iz Tekuće rezerve Zavoda za 2024. godinu. Također, zaključeno je da će Vlada iz Tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2024. godinu osigurati ova sredstva za pokriće nabavke lijeka, a koja će se doznačiti Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, na ime pokrića tekuće rezerve.

Federalno ministarstvo finansija obavezano je da za narednu sjednicu Vlade FBiH pripremi Odluku o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2024. godinu radi realizacije ovog zaključka. Za realizaciju su zadužena federalna ministarstva zdravstva i finansija, te Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, svako u okviru svoje nadležnosti.

U Informaciji Federalno ministarstvo zdravstva navodi da je indicirano hitno započeti terapiju lijekom Givosiran, s obzirom da se radi o refraktornoj porfiriji, bolesti koja ugrožava život. Istaknuto je da je život bolesnika direktno ugrožen ukoliko se bolest ne liječi.

Federalno ministarstvo zdravstva napominje i da je krajem protekle godine započelo aktivnosti na izradi sistemskih rješenja problematike rijetkih bolesti u Federaciji BiH. Dodaje se da se prvi put u FBiH, a što je ugrađeno i u Program rada Ministarstva za 2024. godinu, pristupa izradi zakonskog rješenja o rijetkim bolestima koji će, shodno podijeljenim nadležnostima, normirati registraciju, evidenciju i financiranje liječenja pacijenata oboljelih od rijetkih bolesti.

USVOJEN PROGRAM NOVČANIH PODRŠKI U VETERINARSTVU U IZNOSU OD 3,3 MILIONA KM
Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva usvojila Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo“, utvrđenih Proračunom FBiH za 2024. godinu, u iznosu od 3.300.000 KM.

Namjena Programa je ispitivanje zaraznih bolesti bruceloze, tuberkuloze i enzootske leukoze goveda, zatim uzoraka krvi životinja koje su pobacile i kopitara na infektivnu anemiju konja, kao i službenih uzoraka na prisutnost salmonele kod žive peradi u odobrenim ili registriranim farmama. Namijenjen je i ispitivanju u slučaju pojave bolesti zoonotičnog karaktera i drugih bolesti koje se sporadično javljaju, a čija pojava može značajno uticati na zdravlje životinja ili imati značajne ekonomske posljedice. Namjena mu je i ispitivanje na američku gnjiloću pčelinjeg legla (AGPL), te nadoknada štete za uginule, ubijene ili zaklane i neškodljivo uklonjene životinje.

Također, program je namijenjen i provođenju mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD) na zaraženim imanjima i transportnim sredstvima, te edukaciji vlasnika životinja i dodatnom obrazovanju doktora veterinarske medicine putem savjetovanja i seminara. Svrha Programa je i praćenje zdravstvene ispravnosti hrane životinjskog porijekla u odobrenim i registrovanim objektima, te provođenje odobrenih programa i planova čijom provedbom će se dobiti detaljnije informacije o prisutnosti uzročnika bolesti životinja i omogućiti blagovremeno poduzimanje mjera sprječavanja njihovog širenja.

Korisnici Programa su veterinarske stanice i ustanove koje prema Zakonu o veterinarstvu provode veterinarsku djelatnost, te vlasnici neškodljivo uklonjenih životinja.

Za realizaciju današnje Odluke o usvajanju ovog programa zadužena su federalna ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te finansija, svako u okviru svoje nadležnosti

KADROVSKA RJEŠENJA
Vlada Federacije BiH danas je utvrdila Mišljenje na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva kojim je saglasna sa Mišljenjem Ureda za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije, da je privremeni Upravni odbor Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo dužan raditi u punom kapacitetu i donositi odluke iz svoje nadležnosti sve dok Vlada Federacije BiH ne donese rješenje o njegovom razrješenju.

Vlada Federacije BiH je dala suglasnost nadležnom organu Gospodarskog društva Agrokomerc d.d. Velika Kladuša za imenovanje Mirze Bajića za vršitelja dužnosti direktora, do okončanja natječajne procedure, a najduže do 12 mjeseci. Prije toga data je suglasnost vršiocima dužnosti Nadzornog odbora ovog društva za donošenje odluke o razrješenju dosadašnjeg direktora radi isteka mandata.

Za sudjelovanjeu radu i odlučivanju na predstojećim skupštinama gospodarskih društava danas su opunomoćeni Jasmin Rustemi (Union Banka d.d. Sarajevo) i Ernest Đonko (BH Pošta d.o.o. Sarajevo).

Ove odluke Vlada Federacije BiH danas je donijela na žurnoj sjednici, održanoj telefonskim putem, dok je redovna 38. sjednica koja je bila zakazana za danas, radi obaveza članova Vlade odgođena za naredni tjedan, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

 

artinfo.ba

NATJEČAJI RADAR OSMRTNICE MARKETING POŠALJITE VIJEST
  • Vlada FBIH

federalnaaa vladaaaaa

Vlada Federacije BiH usvojila je danas na hitnoj sjednici, održanoj telefonskim putem, Informaciju Federalnog ministarstva zdravstva o rješavanju problema vezanih uz osiguranje terapije za liječenje pacijenta oboljelog od akutne intermitentne porfirije u FBiH, te načinu financiranja terapije. U Informaciji Ministarstva je navedeno da se radi o pacijentici iz Mostara koja je, prema dostupnim podacima, jedina u BiH s takvim oboljenjem.

Vlada je zaključkom zadužila Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH da nabavku lijeka Givosiran za pacijenta iz Mostara u iznosu od 59.278,96 KM (30.308,85 eura) mjesečno, ili 711.347,49 KM (363.706,20 eura) za 12 mjeseci, finansira iz Tekuće rezerve Zavoda za 2024. godinu. Također, zaključeno je da će Vlada iz Tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2024. godinu osigurati ova sredstva za pokriće nabavke lijeka, a koja će se doznačiti Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, na ime pokrića tekuće rezerve.

Federalno ministarstvo finansija obavezano je da za narednu sjednicu Vlade FBiH pripremi Odluku o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2024. godinu radi realizacije ovog zaključka. Za realizaciju su zadužena federalna ministarstva zdravstva i finansija, te Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, svako u okviru svoje nadležnosti.

U Informaciji Federalno ministarstvo zdravstva navodi da je indicirano hitno započeti terapiju lijekom Givosiran, s obzirom da se radi o refraktornoj porfiriji, bolesti koja ugrožava život. Istaknuto je da je život bolesnika direktno ugrožen ukoliko se bolest ne liječi.

Federalno ministarstvo zdravstva napominje i da je krajem protekle godine započelo aktivnosti na izradi sistemskih rješenja problematike rijetkih bolesti u Federaciji BiH. Dodaje se da se prvi put u FBiH, a što je ugrađeno i u Program rada Ministarstva za 2024. godinu, pristupa izradi zakonskog rješenja o rijetkim bolestima koji će, shodno podijeljenim nadležnostima, normirati registraciju, evidenciju i financiranje liječenja pacijenata oboljelih od rijetkih bolesti.

USVOJEN PROGRAM NOVČANIH PODRŠKI U VETERINARSTVU U IZNOSU OD 3,3 MILIONA KM
Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva usvojila Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo“, utvrđenih Proračunom FBiH za 2024. godinu, u iznosu od 3.300.000 KM.

Namjena Programa je ispitivanje zaraznih bolesti bruceloze, tuberkuloze i enzootske leukoze goveda, zatim uzoraka krvi životinja koje su pobacile i kopitara na infektivnu anemiju konja, kao i službenih uzoraka na prisutnost salmonele kod žive peradi u odobrenim ili registriranim farmama. Namijenjen je i ispitivanju u slučaju pojave bolesti zoonotičnog karaktera i drugih bolesti koje se sporadično javljaju, a čija pojava može značajno uticati na zdravlje životinja ili imati značajne ekonomske posljedice. Namjena mu je i ispitivanje na američku gnjiloću pčelinjeg legla (AGPL), te nadoknada štete za uginule, ubijene ili zaklane i neškodljivo uklonjene životinje.

Također, program je namijenjen i provođenju mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD) na zaraženim imanjima i transportnim sredstvima, te edukaciji vlasnika životinja i dodatnom obrazovanju doktora veterinarske medicine putem savjetovanja i seminara. Svrha Programa je i praćenje zdravstvene ispravnosti hrane životinjskog porijekla u odobrenim i registrovanim objektima, te provođenje odobrenih programa i planova čijom provedbom će se dobiti detaljnije informacije o prisutnosti uzročnika bolesti životinja i omogućiti blagovremeno poduzimanje mjera sprječavanja njihovog širenja.

Korisnici Programa su veterinarske stanice i ustanove koje prema Zakonu o veterinarstvu provode veterinarsku djelatnost, te vlasnici neškodljivo uklonjenih životinja.

Za realizaciju današnje Odluke o usvajanju ovog programa zadužena su federalna ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te finansija, svako u okviru svoje nadležnosti

KADROVSKA RJEŠENJA
Vlada Federacije BiH danas je utvrdila Mišljenje na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva kojim je saglasna sa Mišljenjem Ureda za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije, da je privremeni Upravni odbor Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo dužan raditi u punom kapacitetu i donositi odluke iz svoje nadležnosti sve dok Vlada Federacije BiH ne donese rješenje o njegovom razrješenju.

Vlada Federacije BiH je dala suglasnost nadležnom organu Gospodarskog društva Agrokomerc d.d. Velika Kladuša za imenovanje Mirze Bajića za vršitelja dužnosti direktora, do okončanja natječajne procedure, a najduže do 12 mjeseci. Prije toga data je suglasnost vršiocima dužnosti Nadzornog odbora ovog društva za donošenje odluke o razrješenju dosadašnjeg direktora radi isteka mandata.

Za sudjelovanjeu radu i odlučivanju na predstojećim skupštinama gospodarskih društava danas su opunomoćeni Jasmin Rustemi (Union Banka d.d. Sarajevo) i Ernest Đonko (BH Pošta d.o.o. Sarajevo).

Ove odluke Vlada Federacije BiH danas je donijela na žurnoj sjednici, održanoj telefonskim putem, dok je redovna 38. sjednica koja je bila zakazana za danas, radi obaveza članova Vlade odgođena za naredni tjedan, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

 

artinfo.ba

REDAKCIJA PORTALA

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

Copyright 2007-2023 ART Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

Uvjeti korištenja Pravila privatnosti Kolačići Impressum

Pravila o kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće kako bi Vam omogućili bolje i ugodnije surfanje. Korištenjem web stranice slažete se sa uvjetima korištenja kolačića.