× Početna Vijesti Sport Kultura Crna kronika Politika Zanimljivosti
  • Sarajevo

 l_81ea5946d444de0ba0c5f9c084bc4563.jpg

 Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog ugovora broj 1 o Amandmanu na Ugovor o zajmu potpisan 12. travnja 2022. godine (GrCF2 W2 - Javni prijevoz Sarajevo e-Mobility) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj, vrijedan pet milijuna eura.

Dodatna sredstva su usmjerena za realizaciju projekta „Adaptivno upravljanje prometom“, što podrazumijeva nabavu suvremenog inteligentnog sustava za upravljanje i nadzor prometa s prioritetima javnog prijevoza, videonadzornog sustava i videodetekcije incidenata zasnovanih na najnovijim tehnologijama. Projekt podrazumijeva i izgradnju centra za upravljanje za stalno praćenje situacije na prometnicama te poduzimanje odgovarajućih mjere za rješenje prometnih gužvi na pojedinim raskrižjima, kao i rješavanje incidentnih situacija.

Dodatni zajam je alociran je na Federaciju BiH, Kanton Sarajevo – Ministarstvo prometa, s rokom otplate od 15 godina, uz grace period od tri godine i Euribor kamate.  

Prijedlog ugovora bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru odlučivanja, a za bh. potpisnika je predložen ministar financija i trezora.

PODRŽAN PROJEKT CENTRALNO GRIJANJE PALE
Vijeće ministara utvrdilo je Prijedlog ugovora o zajmu (Projekt centralno grijanje Pale) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvitak, s Osnovama za njegovo zaključivanje.

Cilj projekta je modernizacije sustava centralnog grijanja nа Palama, koji uključuje  ugradnju kotlova na biomasu i prirodni plin i dva  rezervoara za akumulaciju toplote.

Europska banka za obnovu i razvitak daje zajam Bosni i Hercegovini u iznosu sedam milijuna eura, s alokacijom na Republiku Srpsku, s rokom otplate zajma od 15 godina, uključujući tri godine grace perioda.

Istodobno je na sjednici utvrđen Prijedlog ugovora o grantu između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvitak, vrijedan tri milijuna eura, za Projekt centralno grijanje Pale.

Ministarstvo financija i trezora će pojedinačne prijedloge ugovora o zajmu s osnovama za njihovo zaključivanje dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju zakonom predviđenu proceduru, a za potpisnika ugovora predložen je ministar financija i trezora BiH.

IZMJENE I DOPUNE SPORAZUMA: PROJEKT OPORAVKA I POTPORE TVRTKAMA
Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog izmjene i dopune Sporazuma o zajmu i Projektnog sporazuma Republike Srpske između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) (Bosna i Hercegovina - Projekt oporavka i potpore tvrtkama, br. kredita 9183-BA).

Ranije zaključeni Sporazum o zajmu između BiH i IBRD-a ukupno vrijedan 56 milijuna eura, od čega se na Federaciju BiH odnosi 33.600.000 eura ili 60 % i Republiku Srpsku 22.400.000 eura, za pružanje potpore za oporavak mikro, malih i srednjih poduzeća pogođenih Covidom-19, sada se mijenja u dijelu koji se odnosi na Projektni sporazum Republike Srpske.

Izmjene Projektnog sporazuma Republike Srpske su usmjerene na novo definiranje cilja projekta koji uvažava prestanak pandemije te se sredstva usmjeravaju na potporu oporavka mikro, malih i srednjih poduzeća nakon pandemije Covida-19. Istodobno je Uprava Investicijsko-razvojne banke Republike Srpske zbog niske razine realizacije ovog projekta zatražila otkazivanje dijela zajma u iznosu 15.584.000 eura.

Prijedlog izmjene i dopune ovog sporazuma o zajmu s Osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar financija i trezora.

PRIJEDLOG SPORAZUMA IZMEĐU UAE I BiH BIT ĆE UPUĆEN PREDSJEDNIŠTVU BiH
Vijeće ministara BiH zadužilo je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa da Prijedlog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) o unaprjeđenju i zaštiti investicija dostavi Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, nakon što je usvojilo Izvješće s pregovora za zaključivanje ovog sporazuma. 

Za bh. potpisnika ovog sporazuma, kojim dvije države jačaju ekonomsku suradnju,  predložen je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Sporazumom se žele stvoriti povoljni uvjeti za investitore ugovornih strana da investiraju na teritoriju druge ugovorne strane, davanjem tretmana najpovlaštenije nacije i nacionalnog tretmana investicijama i investitorima, uz njihovu punu zaštitu i sigurnost.

Inicijativa Ujedinjenih Arapskih Emirata za zaključivanje ovog sporazuma postoji od 1999. godine ali se usprkos ranijim dvama pokušajima nije došlo do obostrano prihvatljivih rješenja. Zbog toga su u 2023. godini pokrenuti novi razgovori koji su rezultirali usuglašavanjem teksta sporazuma i njegovim parafiranjem 29. 11. 2023. godine u Abu Dabiju. 

UNIVERZALNI PERIODIČNI PREGLED O STANJU LJUDSKIH PRAVA U BiH
Vijeće ministara BiH donijelo je u novom tekstu Odluku o imenovanju Radne skupine za izradu izvješća o provođenju četvrtog ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini (UPR).

Radna skupina, sastavljena od predstavnika nadležnih institucija BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH, dužna je najkasnije do 1. 10. 2024. godine sačiniti prijedlog izvješća o provođenju četvrtog ciklusa UPR-a, s pregledom aktivnosti koje su poduzete na ispunjenju ranijih preporuka za poboljšanje stupnja zaštite ljudskih prava u BiH, a koje će Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice dostaviti Vijeću ministara BiH na razmatranje i usvajanje.

Sastancima Radne skupine, kojom će predsjedati Kemo Sarač iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, mogu nazočiti predstavnici međunarodnih institucija i organizacija te akademske zajednice u svojstvu promatrača.

Bosna i Hercegovina je do sada dostavila Vijeću za ljudska prava Ujedinjenih naroda tri UPR izvješća, i to 2010. te 2014. i 2019. godine.

JAVNI NATJEČAJ  ZA ČLANOVE ODBORA DRŽAVNE SLUŽBE ZA ŽALBE
Vijeće ministara BiH upoznato je s Informacijom o isteku mandata članovima Odbora državne službe za žalbe.

Vijeće ministara BiH sukladno Zakonu o državnoj službi u institucijama BiH imenuje članove Odbora državne službe za žalbe na razdoblje od četiri godine s mogućnosti ponovnog imenovanja, a  bez raspisivanja javnog natječaja na isto mandatno razdoblje.

S obzirom  na to da mandat Mladenka Čavare istječe 24. 7. 2024. godine, dok druga dva člana Dario Krstić i Enes Obralija ostaju u mandatu do 17. 11. 2024. godine, odlučeno je da se raspiše javni natječaj za sva tri člana Odbora državne službe za žalbe.

REALIZACIJA PROGRAMA CEEPUS III U BiH
Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o realizaciji Srednjoeuropskog programa razmjene za sveučilišne studije (CEEPUS III) u Bosni i Hercegovini u 2023. godini, koju će Ministarstvo civilnih poslova dostaviti ministarstvima obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

Prema evidenciji Ministarstva civilnih poslova, u proteklih 16 godina od početka realizacije CEEPUS programa u BiH zaključno s krajem 2023. godine, dodijeljene su  1423 mjesečne stipendije za realizirane posjete profesora i studenata bh. sveučilištima, dok je više od 3000 stipendijskih mjeseci dodijeljeno bh. profesorima i studentima za boravak na inozemnim partnerskim sveučilištima.

Od ukupno planirane 152 mjesečne stipendije u Bosni i Hercegovini u prošloj godini realizirano je 90,5 mjesečnih stipendija (59,5 %), a ostvareno je 120 dolazaka prijavitelja,  uz zabilježenu nižu stopu realizacije dolaznih mobilnosti.

U Informaciji se ističe kako Sporazum CEEPUS III nalaže usklađivanje iznosa mjesečne stipendije koje zemlja članica osigurava s troškovima života u toj zemlji, što resorna ministarstva u BiH nisu realizirala sustavno u posljednjih 10 godina.

USKLAĐIVANJE S  PRAVILNIKOM O UVJETIMA NABAVE I KORIŠTENJU SLUŽBENIH VOZILA
Vijeće ministara BiH dalo je suglasnost na Prijedlog pravilnika o službenim vozilima za specijalizirane namjene Ministarstva vanjskih poslova i diplomatsko-konzularnih predstavništava (DKP) BiH radi njegovog usklađivanja s Pravilnikom o uvjetima nabave i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH iz 2023. godine.

Ministarstvo raspolaže s osam službenih vozila za specijalizirane namjene od čega su dva kombi vozila više srednje klase – nabavne vrijednosti do 100.000 KM i šest putničkih vozila srednje klase – nabavne vrijednosti do 70.000 KM.

Ukupno je 125  vozila za specijalizirane namjene u DKP mreži BiH, od čega je njih 66 srednje klase,  nabavne vrijednosti do 70.000 KM, 54 niže srednje klase do 60.000 KM,  dok je njih pet više srednje klase za doček izaslanstava, nabavne vrijednosti do 100.000 KM.

SUGLASNOST ZA IMENOVANJE
Na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova dana je suglasnost za imenovanje pukovnika R.A.H. (Bob) Segaara na poziciju obrambenog atašea Kraljevine Nizozemske u Bosni i Hercegovini, priopćeno je iz VMBiH. 

artinfo.ba

NATJEČAJI RADAR OSMRTNICE MARKETING POŠALJITE VIJEST
  • Sarajevo

 l_81ea5946d444de0ba0c5f9c084bc4563.jpg

 Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog ugovora broj 1 o Amandmanu na Ugovor o zajmu potpisan 12. travnja 2022. godine (GrCF2 W2 - Javni prijevoz Sarajevo e-Mobility) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj, vrijedan pet milijuna eura.

Dodatna sredstva su usmjerena za realizaciju projekta „Adaptivno upravljanje prometom“, što podrazumijeva nabavu suvremenog inteligentnog sustava za upravljanje i nadzor prometa s prioritetima javnog prijevoza, videonadzornog sustava i videodetekcije incidenata zasnovanih na najnovijim tehnologijama. Projekt podrazumijeva i izgradnju centra za upravljanje za stalno praćenje situacije na prometnicama te poduzimanje odgovarajućih mjere za rješenje prometnih gužvi na pojedinim raskrižjima, kao i rješavanje incidentnih situacija.

Dodatni zajam je alociran je na Federaciju BiH, Kanton Sarajevo – Ministarstvo prometa, s rokom otplate od 15 godina, uz grace period od tri godine i Euribor kamate.  

Prijedlog ugovora bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru odlučivanja, a za bh. potpisnika je predložen ministar financija i trezora.

PODRŽAN PROJEKT CENTRALNO GRIJANJE PALE
Vijeće ministara utvrdilo je Prijedlog ugovora o zajmu (Projekt centralno grijanje Pale) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvitak, s Osnovama za njegovo zaključivanje.

Cilj projekta je modernizacije sustava centralnog grijanja nа Palama, koji uključuje  ugradnju kotlova na biomasu i prirodni plin i dva  rezervoara za akumulaciju toplote.

Europska banka za obnovu i razvitak daje zajam Bosni i Hercegovini u iznosu sedam milijuna eura, s alokacijom na Republiku Srpsku, s rokom otplate zajma od 15 godina, uključujući tri godine grace perioda.

Istodobno je na sjednici utvrđen Prijedlog ugovora o grantu između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvitak, vrijedan tri milijuna eura, za Projekt centralno grijanje Pale.

Ministarstvo financija i trezora će pojedinačne prijedloge ugovora o zajmu s osnovama za njihovo zaključivanje dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju zakonom predviđenu proceduru, a za potpisnika ugovora predložen je ministar financija i trezora BiH.

IZMJENE I DOPUNE SPORAZUMA: PROJEKT OPORAVKA I POTPORE TVRTKAMA
Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog izmjene i dopune Sporazuma o zajmu i Projektnog sporazuma Republike Srpske između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) (Bosna i Hercegovina - Projekt oporavka i potpore tvrtkama, br. kredita 9183-BA).

Ranije zaključeni Sporazum o zajmu između BiH i IBRD-a ukupno vrijedan 56 milijuna eura, od čega se na Federaciju BiH odnosi 33.600.000 eura ili 60 % i Republiku Srpsku 22.400.000 eura, za pružanje potpore za oporavak mikro, malih i srednjih poduzeća pogođenih Covidom-19, sada se mijenja u dijelu koji se odnosi na Projektni sporazum Republike Srpske.

Izmjene Projektnog sporazuma Republike Srpske su usmjerene na novo definiranje cilja projekta koji uvažava prestanak pandemije te se sredstva usmjeravaju na potporu oporavka mikro, malih i srednjih poduzeća nakon pandemije Covida-19. Istodobno je Uprava Investicijsko-razvojne banke Republike Srpske zbog niske razine realizacije ovog projekta zatražila otkazivanje dijela zajma u iznosu 15.584.000 eura.

Prijedlog izmjene i dopune ovog sporazuma o zajmu s Osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar financija i trezora.

PRIJEDLOG SPORAZUMA IZMEĐU UAE I BiH BIT ĆE UPUĆEN PREDSJEDNIŠTVU BiH
Vijeće ministara BiH zadužilo je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa da Prijedlog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) o unaprjeđenju i zaštiti investicija dostavi Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, nakon što je usvojilo Izvješće s pregovora za zaključivanje ovog sporazuma. 

Za bh. potpisnika ovog sporazuma, kojim dvije države jačaju ekonomsku suradnju,  predložen je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Sporazumom se žele stvoriti povoljni uvjeti za investitore ugovornih strana da investiraju na teritoriju druge ugovorne strane, davanjem tretmana najpovlaštenije nacije i nacionalnog tretmana investicijama i investitorima, uz njihovu punu zaštitu i sigurnost.

Inicijativa Ujedinjenih Arapskih Emirata za zaključivanje ovog sporazuma postoji od 1999. godine ali se usprkos ranijim dvama pokušajima nije došlo do obostrano prihvatljivih rješenja. Zbog toga su u 2023. godini pokrenuti novi razgovori koji su rezultirali usuglašavanjem teksta sporazuma i njegovim parafiranjem 29. 11. 2023. godine u Abu Dabiju. 

UNIVERZALNI PERIODIČNI PREGLED O STANJU LJUDSKIH PRAVA U BiH
Vijeće ministara BiH donijelo je u novom tekstu Odluku o imenovanju Radne skupine za izradu izvješća o provođenju četvrtog ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini (UPR).

Radna skupina, sastavljena od predstavnika nadležnih institucija BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH, dužna je najkasnije do 1. 10. 2024. godine sačiniti prijedlog izvješća o provođenju četvrtog ciklusa UPR-a, s pregledom aktivnosti koje su poduzete na ispunjenju ranijih preporuka za poboljšanje stupnja zaštite ljudskih prava u BiH, a koje će Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice dostaviti Vijeću ministara BiH na razmatranje i usvajanje.

Sastancima Radne skupine, kojom će predsjedati Kemo Sarač iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, mogu nazočiti predstavnici međunarodnih institucija i organizacija te akademske zajednice u svojstvu promatrača.

Bosna i Hercegovina je do sada dostavila Vijeću za ljudska prava Ujedinjenih naroda tri UPR izvješća, i to 2010. te 2014. i 2019. godine.

JAVNI NATJEČAJ  ZA ČLANOVE ODBORA DRŽAVNE SLUŽBE ZA ŽALBE
Vijeće ministara BiH upoznato je s Informacijom o isteku mandata članovima Odbora državne službe za žalbe.

Vijeće ministara BiH sukladno Zakonu o državnoj službi u institucijama BiH imenuje članove Odbora državne službe za žalbe na razdoblje od četiri godine s mogućnosti ponovnog imenovanja, a  bez raspisivanja javnog natječaja na isto mandatno razdoblje.

S obzirom  na to da mandat Mladenka Čavare istječe 24. 7. 2024. godine, dok druga dva člana Dario Krstić i Enes Obralija ostaju u mandatu do 17. 11. 2024. godine, odlučeno je da se raspiše javni natječaj za sva tri člana Odbora državne službe za žalbe.

REALIZACIJA PROGRAMA CEEPUS III U BiH
Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o realizaciji Srednjoeuropskog programa razmjene za sveučilišne studije (CEEPUS III) u Bosni i Hercegovini u 2023. godini, koju će Ministarstvo civilnih poslova dostaviti ministarstvima obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

Prema evidenciji Ministarstva civilnih poslova, u proteklih 16 godina od početka realizacije CEEPUS programa u BiH zaključno s krajem 2023. godine, dodijeljene su  1423 mjesečne stipendije za realizirane posjete profesora i studenata bh. sveučilištima, dok je više od 3000 stipendijskih mjeseci dodijeljeno bh. profesorima i studentima za boravak na inozemnim partnerskim sveučilištima.

Od ukupno planirane 152 mjesečne stipendije u Bosni i Hercegovini u prošloj godini realizirano je 90,5 mjesečnih stipendija (59,5 %), a ostvareno je 120 dolazaka prijavitelja,  uz zabilježenu nižu stopu realizacije dolaznih mobilnosti.

U Informaciji se ističe kako Sporazum CEEPUS III nalaže usklađivanje iznosa mjesečne stipendije koje zemlja članica osigurava s troškovima života u toj zemlji, što resorna ministarstva u BiH nisu realizirala sustavno u posljednjih 10 godina.

USKLAĐIVANJE S  PRAVILNIKOM O UVJETIMA NABAVE I KORIŠTENJU SLUŽBENIH VOZILA
Vijeće ministara BiH dalo je suglasnost na Prijedlog pravilnika o službenim vozilima za specijalizirane namjene Ministarstva vanjskih poslova i diplomatsko-konzularnih predstavništava (DKP) BiH radi njegovog usklađivanja s Pravilnikom o uvjetima nabave i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH iz 2023. godine.

Ministarstvo raspolaže s osam službenih vozila za specijalizirane namjene od čega su dva kombi vozila više srednje klase – nabavne vrijednosti do 100.000 KM i šest putničkih vozila srednje klase – nabavne vrijednosti do 70.000 KM.

Ukupno je 125  vozila za specijalizirane namjene u DKP mreži BiH, od čega je njih 66 srednje klase,  nabavne vrijednosti do 70.000 KM, 54 niže srednje klase do 60.000 KM,  dok je njih pet više srednje klase za doček izaslanstava, nabavne vrijednosti do 100.000 KM.

SUGLASNOST ZA IMENOVANJE
Na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova dana je suglasnost za imenovanje pukovnika R.A.H. (Bob) Segaara na poziciju obrambenog atašea Kraljevine Nizozemske u Bosni i Hercegovini, priopćeno je iz VMBiH. 

artinfo.ba

REDAKCIJA PORTALA

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

Copyright 2007-2023 ART Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

Uvjeti korištenja Pravila privatnosti Kolačići Impressum

Pravila o kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće kako bi Vam omogućili bolje i ugodnije surfanje. Korištenjem web stranice slažete se sa uvjetima korištenja kolačića.