Na period od šest mjeseci

 zastupnicki-don-akcize262503.jpg

Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine potvrdio je danas ranije donesenu odluku da usvoji izmjene Zakona o akcizama, koje bi omogućile smanjenje cijene goriva.

Poslanici su danas usvojili Izvješće Zajedničke komisije oba doma o usuglašavanju teksta izmjena Zakona o akcizama što sada propisuje da će akcize na gorivo biti ukinute na period od šest mjeseci, uz mogućnost produženja na dodatna tri mjeseca.

Zastupnički dom državnog parlamenta početkom o7ujka prošle godine, usvojio je zakon da gorivo u Bosni i Hercegovini bude jeftinije do pola KM na period od šest mjeseci, uz mogućnost produženja na dodatna tri mjeseca. Međutim, Dom naroda je krajem kolovoza usvojio isti zakon, ali s rokom važenja samo 30 dana, tako da je bilo neophodno usuglasiti tekst zakona.

Zastupnički dom uputio je Prijedlog zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač poslanik Šerif Špago (SDA), Komisiji za financije i proračun da ga ponovno razmotri i sačini novo izvješće.

Naime, zastupnici danas nisu prihvatili negativno Mišljenje Komisije za financije i proračun Zastupničkog doma koja je razmatrala predloženi zakon i nije podržala njegove principe, a on predviđa uravnoteženje plaća proračunskim korisnicima.

Zastupnički dom nije prihvatio zahtjev zastupnika Denisa Zvizdića (NiP) da se Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zastavi BiH te Prijedlog zakona o dopunama Zakona o sportu u BiH razmatraju po hitnom postupku, pa će biti razmatrani u redovnom zakonodavnom postupku.  

Poslanici nisu usvojili Izvješće o financijskom poslovanju BHRT-a za 2021. godinu i Financijski plan BHRT-a za 2022. godinu s pratećim mjerama i učincima tih mjera, kao ni Izvješće o realizaciji programa BHRT-a za 2021. godinu i Programski planovi BHRT-a za 2022. godinu.

Ovaj dom je usvojio i Izvješće o financijskoj reviziji izvršenja proračuna institucija Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, sa zaključcima sadržanim u izvješću nadležne komisije.

Primljena je k znanju Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve za period siječanj-prosinac 2021. godine, te data suglasnost za ratifikaciju više međunarodnih sporazuma i ugovora, čime je i okončana današnja sjednica.

artinfo.ba

ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST
Na period od šest mjeseci

 zastupnicki-don-akcize262503.jpg

Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine potvrdio je danas ranije donesenu odluku da usvoji izmjene Zakona o akcizama, koje bi omogućile smanjenje cijene goriva.

Poslanici su danas usvojili Izvješće Zajedničke komisije oba doma o usuglašavanju teksta izmjena Zakona o akcizama što sada propisuje da će akcize na gorivo biti ukinute na period od šest mjeseci, uz mogućnost produženja na dodatna tri mjeseca.

Zastupnički dom državnog parlamenta početkom o7ujka prošle godine, usvojio je zakon da gorivo u Bosni i Hercegovini bude jeftinije do pola KM na period od šest mjeseci, uz mogućnost produženja na dodatna tri mjeseca. Međutim, Dom naroda je krajem kolovoza usvojio isti zakon, ali s rokom važenja samo 30 dana, tako da je bilo neophodno usuglasiti tekst zakona.

Zastupnički dom uputio je Prijedlog zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač poslanik Šerif Špago (SDA), Komisiji za financije i proračun da ga ponovno razmotri i sačini novo izvješće.

Naime, zastupnici danas nisu prihvatili negativno Mišljenje Komisije za financije i proračun Zastupničkog doma koja je razmatrala predloženi zakon i nije podržala njegove principe, a on predviđa uravnoteženje plaća proračunskim korisnicima.

Zastupnički dom nije prihvatio zahtjev zastupnika Denisa Zvizdića (NiP) da se Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zastavi BiH te Prijedlog zakona o dopunama Zakona o sportu u BiH razmatraju po hitnom postupku, pa će biti razmatrani u redovnom zakonodavnom postupku.  

Poslanici nisu usvojili Izvješće o financijskom poslovanju BHRT-a za 2021. godinu i Financijski plan BHRT-a za 2022. godinu s pratećim mjerama i učincima tih mjera, kao ni Izvješće o realizaciji programa BHRT-a za 2021. godinu i Programski planovi BHRT-a za 2022. godinu.

Ovaj dom je usvojio i Izvješće o financijskoj reviziji izvršenja proračuna institucija Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, sa zaključcima sadržanim u izvješću nadležne komisije.

Primljena je k znanju Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve za period siječanj-prosinac 2021. godine, te data suglasnost za ratifikaciju više međunarodnih sporazuma i ugovora, čime je i okončana današnja sjednica.

artinfo.ba

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2023 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17