Ministar rada i socijalne politike

drljaca ministar

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača danas je najavio da bi se Prijedlog zakona o materijalnoj podršci obitelji s djecom u FBiH trebao razmatrati u ponedjeljak na sjednici Zastupničkog doma, i u četvrtak na sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH.

Naglasio je da je obitelj u našem društvu suočena sa brojnim, socijalnim i ekonomskim teškoćama i problemima: siromaštvo, nezaposlenost, smanjen natalitet i iseljavanje posebno mladih obitelji, što im otežava da ostvare osnovne društvene uloge.

- Radi se o konkretnoj materijalnoj podršci obiteljima u podizanju i odgoju djece. Radi se oblasti, od posebnog društvenog značaja, koju je trebalo pravno i sustavno urediti kroz ovaj zakon. Provedene su mnoge analize i rezultati istih su poražavajući. Naime, postojeći sustav socijalne zaštite nije pravičan i financijski je neodrživ. Vrsta i visina naknada ovise od mjesta prebivališta djeteta, a uočljive su posljedice siromaštva, kao i različite mogućnosti u ostvarivanju prava djece - istaknuo je Drljača.

Radi se o jednom izuzetno bitnom zakonu, gdje se mora pokazati kvalitetniji odnos društva prema posebno siromašnim obiteljima sa djecom.

Ovim zakonom, uredit će, se, između ostalog i dva osnovna prava materijalne podrške obiteljima sa djecom: dječiji dodatak i naknada nezaposlenoj porodilji.

- Osnova za obračun ovih osnovnih prava je najniža plaća u Federaciji BiH u skladu sa odredbama Zakona o radu (Trenutno je najniža plaća 543 KM). Pravo na dječji dodatak ostvarit će djeca do navršene 18 godine života, ako prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 40 posto najniže plate u Federaciji BiH (217KM) i da dijete nije na smještaju u hraniteljskoj porodici ili ustanovi socijalne zaštite.

Visina dječijeg dodatka je 19 posto najniže plaće u Federaciji BiH (103,7 KM mjesečno). Ovo pravo će se financirati iz proračuna Federacije BiH. U ovoj godini, u proračunu Federacije BiH je planirano za iste namjene 50 milijuna KM - kazao je Drljača. 

Podsjetio je da je prema važećim propisima ovo pravo regulirano na razini kantona, te su pojedini kantoni za ove namjene izdvajali mjesečne naknade u iznose do 50 KM, neki 30 KM, a neki nisu ništa davali. 

Po njegovim riječima, namjera je da se prvi put na jedan reformski način uredi dječiji dodatak na nivou Federacije, a Federacija će biti garant da svako dijete u Federaciji, koje ispunjava utvrđene uslove ostvari pravo na dječiji dodatak.

- Pravo na novčanu naknadu ostvarit će i porodilje koje nisu u radnom odnosu. Uvjet je da se porodilja nalazi na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje ili je na redovnom školovanju. Visina iznosa mjesečne naknade porodiljama je 55 posto najniže plaće u FBiH a naknada će se isplaćivati u periodu od 12 mjeseci, (cca 298 KM mjesečno). Ovo pravo će se finacirati na kantonalnoj razini. Procjena je da će biti nešto više od 9.000 korisnica ovog prava. Naravno da kantoni mogu utvrditi i veće iznose naknade za financiranje ovog prava, u skladu sa svojim mogućnostima - istaknuo je Drljača. 

Predloženi način financiranja osnovnih prava ima za cilj da se financijski rasterete kantonalni proračuni, što će kantonima omogućiti financiranje ostalih prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite, u skladu s kantonalnim propisima.

- Jednostavno želimo pomoći i kantonima, koji nisu u financijskoj mogućnosti da odvoje određena sredstva u proračunu – kaže Drljača.

Ovaj Zakon ima i socijalnu i ekonomsku opravdanost i dugoročno proizvodi pozitivne socijalne i ekonomske učinke. Radi se o ulaganju i u ljudske resurse, posebno u situaciji sve manjeg nataliteta i iseljavanja mladih obitelji

- Cilj zakona je da sva djeca imaju približno jednake materijalne uvjete za zdrav i pravilan psihofizički razvoj u obitelji. Oblast materijalne podrške obiteljima sa djecom je samo jedan od segmenata pronatalitetne politike u Bosni i Hercegovini i Federaciji BiH - poručio je Drljača na press-konferenciji u Vladi Federacije BiH.

artinfo.ba

ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST
Ministar rada i socijalne politike

drljaca ministar

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača danas je najavio da bi se Prijedlog zakona o materijalnoj podršci obitelji s djecom u FBiH trebao razmatrati u ponedjeljak na sjednici Zastupničkog doma, i u četvrtak na sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH.

Naglasio je da je obitelj u našem društvu suočena sa brojnim, socijalnim i ekonomskim teškoćama i problemima: siromaštvo, nezaposlenost, smanjen natalitet i iseljavanje posebno mladih obitelji, što im otežava da ostvare osnovne društvene uloge.

- Radi se o konkretnoj materijalnoj podršci obiteljima u podizanju i odgoju djece. Radi se oblasti, od posebnog društvenog značaja, koju je trebalo pravno i sustavno urediti kroz ovaj zakon. Provedene su mnoge analize i rezultati istih su poražavajući. Naime, postojeći sustav socijalne zaštite nije pravičan i financijski je neodrživ. Vrsta i visina naknada ovise od mjesta prebivališta djeteta, a uočljive su posljedice siromaštva, kao i različite mogućnosti u ostvarivanju prava djece - istaknuo je Drljača.

Radi se o jednom izuzetno bitnom zakonu, gdje se mora pokazati kvalitetniji odnos društva prema posebno siromašnim obiteljima sa djecom.

Ovim zakonom, uredit će, se, između ostalog i dva osnovna prava materijalne podrške obiteljima sa djecom: dječiji dodatak i naknada nezaposlenoj porodilji.

- Osnova za obračun ovih osnovnih prava je najniža plaća u Federaciji BiH u skladu sa odredbama Zakona o radu (Trenutno je najniža plaća 543 KM). Pravo na dječji dodatak ostvarit će djeca do navršene 18 godine života, ako prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 40 posto najniže plate u Federaciji BiH (217KM) i da dijete nije na smještaju u hraniteljskoj porodici ili ustanovi socijalne zaštite.

Visina dječijeg dodatka je 19 posto najniže plaće u Federaciji BiH (103,7 KM mjesečno). Ovo pravo će se financirati iz proračuna Federacije BiH. U ovoj godini, u proračunu Federacije BiH je planirano za iste namjene 50 milijuna KM - kazao je Drljača. 

Podsjetio je da je prema važećim propisima ovo pravo regulirano na razini kantona, te su pojedini kantoni za ove namjene izdvajali mjesečne naknade u iznose do 50 KM, neki 30 KM, a neki nisu ništa davali. 

Po njegovim riječima, namjera je da se prvi put na jedan reformski način uredi dječiji dodatak na nivou Federacije, a Federacija će biti garant da svako dijete u Federaciji, koje ispunjava utvrđene uslove ostvari pravo na dječiji dodatak.

- Pravo na novčanu naknadu ostvarit će i porodilje koje nisu u radnom odnosu. Uvjet je da se porodilja nalazi na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje ili je na redovnom školovanju. Visina iznosa mjesečne naknade porodiljama je 55 posto najniže plaće u FBiH a naknada će se isplaćivati u periodu od 12 mjeseci, (cca 298 KM mjesečno). Ovo pravo će se finacirati na kantonalnoj razini. Procjena je da će biti nešto više od 9.000 korisnica ovog prava. Naravno da kantoni mogu utvrditi i veće iznose naknade za financiranje ovog prava, u skladu sa svojim mogućnostima - istaknuo je Drljača. 

Predloženi način financiranja osnovnih prava ima za cilj da se financijski rasterete kantonalni proračuni, što će kantonima omogućiti financiranje ostalih prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite, u skladu s kantonalnim propisima.

- Jednostavno želimo pomoći i kantonima, koji nisu u financijskoj mogućnosti da odvoje određena sredstva u proračunu – kaže Drljača.

Ovaj Zakon ima i socijalnu i ekonomsku opravdanost i dugoročno proizvodi pozitivne socijalne i ekonomske učinke. Radi se o ulaganju i u ljudske resurse, posebno u situaciji sve manjeg nataliteta i iseljavanja mladih obitelji

- Cilj zakona je da sva djeca imaju približno jednake materijalne uvjete za zdrav i pravilan psihofizički razvoj u obitelji. Oblast materijalne podrške obiteljima sa djecom je samo jedan od segmenata pronatalitetne politike u Bosni i Hercegovini i Federaciji BiH - poručio je Drljača na press-konferenciji u Vladi Federacije BiH.

artinfo.ba

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2022 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17