Agenda kandidata za načelnika Dalibora Matića

fojnica grad rijeka

Agenda kandidata za načelnika Dalibora Matića

 

Kandidat za načelnika općine Fojnica, Dalibor Matić, pripremio je političku agendu  u kojoj je obratio neka od, po njemu, važnijih pitanja i problema ove općine te se na ovaj način obratio svim Fojničankama i Fojničanima točnije, potencijalnim glasačima. Agendu prenosimo u cijelosti:

Održivi ostanak stanovništva

Svakodnevno kroz razna sredstva priopćavanja imamo priliku slušati kako je u našoj domovini Bosni i Hercegovini izražen trend iseljavanja stanovništva. Odlaze mladi, odlaze ljudi u srednjim godinama, cijele obitelji. Analogno tome, od raznih osoba iz javnog političkog prostora dobivamo izjave i poruke kojima oni prepoznaju taj problem, te kako ovaj trend treba spriječiti. Dakle, sve ostaje na „floskulama“ bez konkretnih pomaka i konkretnog djelovanja. Moj stav i moja ideja se zasniva, a kako je naprijed i navedeno kao teza „Održivi ostanak stanovništva“. Ne želim se zadržati na ideji - tezi bez ponuđenog rješenja. Dakle, vizija Općine Fojnica, kao lokalne jedinice uprave svodi se, da ista treba uzeti aktivno učešće u kreiranju politike ekonomskog razvoja. Naime, ideja je da Općina formira ured eksperata, koji će biti servis potencijalnim investitorima. Fokus djelovanja i privlačenje biva usmjeren na sve potencijalne investitore, a osobito na ljude iz dijaspore koji imaju ideje, imaju kapital i voljni su u svom rodnom kraju investirati i pokrenuti posao.

fojnica-igraliste.jpg

 

 

Što se tiče stranih investitora, a također i investitora iz dijaspore, potrebno je istaći da je naša domovina izuzetno konkurentna, jer je činjenica da su u odnosu na zemlje okružja u našoj domovini stope poreznog opterećenja najmanje, nadalje, cijena električne energije je također najpovoljnija, te pored ovoga postoji niz drugih komparativnih prednosti koje se mogu pokazati kao prednosti za poslovanje. Ono što je negativno za poslovanje, to su zamršene birokratske procedure i sporost započinjanja konkretnog posla, što iznimno frustrira sve potencijalne investitore, kako domaće, a osobito strane, te također i potencijalne investitore iz reda naše dijaspore.

Kako prevazići „zamršene birokratske procedure“?

 Upravo naprijed spomenutim, radom „Općinskog ureda eksperata“ omogućiti će se potencijalnom investitoru da sve komplicirane procedure (otvaranje tvrtke, pribavljanje raznih dozvola, suglasnosti, itd.) za njega obavi upravo ovaj ured- ured eksperata. Nadalje, općina potencijalnim investitorima treba ustupi besplatno zemljište na korištenje za njihov posao, te istog osloboditi od plaćanja svih dozvola i suglasnosti iz nadležnosti same općine. Na ovakav način naša općina uzima proaktivno djelovanje i pruža puni „servis“ investitorima, te postaje izrazito konkurentna za sve potencijalne investitore. Zauzvrat stanovništvo naše općine na ovakav način dobiti će priliku zaposlenja i ostanka na svojim ognjištima. Implementiranjem konkretnih projekata kroz ovakvu razvojnu politiku Općina kao zajednica dobiva povećan priliv proračunskih sredstava, samim tim biva ekonomski jača, što se u konačnici pozitivno reflektirana ulaganje u infrastrukturu, socijalnu politiku, obrazovanje i kulturu. Dakle u konačnici više novca za sve ove naprijed navedene stavke, te općenito bolji standard svih stanovnika naše općine. Samo uz ovakav pristup jačanja gospodarstva, kroz ekonomski razvoj i investiranje u otvaranje novih radnih mjesta i stvaranje novih vrijednosti, možemo djelujući u lokalnoj zajednici smanjiti i u potpunosti eliminirati negativan utjecaj pandemije COVID 19, kao globalne pojave i globalne prepreke razvoja gospodarstva. Svako drugo „floskularenje“, isključivo traženje rješenja od većih razina vlasti i uzdanje u takva rješenja proizvodi neizvjesnost. Da ne bi bilo zablude, svakako je potrebno prihvatiti pomoć većih razina vlasti, no kako rekoh ne treba se osloniti samo na tu i takvu pomoć. Kako je naprijed spomenuto, ekonomsko jačanje općine treba pozitivnu refleksiju imati na socijalnu politiku, obrazovanje i kulturu. Posebnu pozornost treba dati obiteljima sa velikim brojem djece, poticati rađanje djece, a sve to konkretnim novčanim davanjima sa jasno propisanim uvjetima i kriterijima. Pored navedenog, potrebno je voditi računa o stipendiranju studenata, te izdvajanjima za kulturu, za što također treba propisati jasne uvjete i kriterije pod kojim će se davati određena novčana sredstva.

 

dron-foj-samostan.jpg

Ekologija, energetika, turizam i poljoprivreda

 Osobno se deklariram kao pasionirani ljubitelj prirode, čistog okružja, te kao poveznica s prethodnom temom, deklariram se za održivi razvoj, razvoj koji naša lijepa priroda može podnijeti. Ono što je okom vidljivo, Bogom je dato, trebamo to paziti i njegovati. Dakle ono što nam je dato su prirodne ljepote naše općine, te bogatstva u prirodnim resursima, šumski plodovi, drvo, planinski pašnjaci, bezbroj izvora pitke vode, te izvori termalne vode. Kao pozitivna posljedica navedenog, Fojnica je brendirana kao turističko mjesto, lječilište sa ljekovitom termalnom vodom, te omiljenom destinacijom za planinare, brdske bicikliste i razne druge avanturiste. Često kažem: „Tko jednom našom Vranicom nogom ili kotačem bicikla prođe, taj ostaje vječiti zaljubljenik njenih čari.“. Ono što predstavlja najveću opasnost, odnosno svojevrsnu „ekološku bombu“ na području općine je svakako nesređena „gradska deponija otpada“, pozicionirana ispod sela Tješilo, a iznad lokaliteta Radenkovac na našoj rijeci Dragači. Deponiju u najkraćem mogućem roku treba po pravilima struke sanirati. Naravno ovo iziskuje ogromne novčane izdatke.

Kako pribaviti sredstva za sanaciju deponije otpada?

 Prije svega je potrebno izraditi ekspertizu sanacije, sa točnim detaljima, planovima i procjenom okvirnih troškova sanacije. Kada općina izradi ovakav zvaničan dokument, otvaraju se mogućnosti pribavljanja grant sredstava kroz razne projekte koji financiraju ovakve ekološke aktivnosti. Upravo spomenuti „Ured eksperata“ će svoju djelatnost usmjeriti i na praćenje javnih natječaja koje raspisuju razne organizacije za saniranje ovih rekao bih „neuralgičnih“ ekoloških točaka, te priprema aplikacija za natječaje temeljem kojih će se pribaviti sredstva za saniranje predmetne deponije.

Usporedno sa navedenim aktivnostima, naša općina treba sa nama susjednim općinama s kojima smo geografski, rodbinski i ekonomski povezani (Kiseljak i Kreševo) tražiti adekvatno rješenje za zbrinjavanje otpada. Stanje u kojem se nalazi trenutna deponija je nedopustivo. Dakle „toksični tzv. iscjedci“ podzemnih voda punih teških metala i raznih drugih kemikalija i nečistoća, polako dopiru u sliv naše ljepotice rijeke Dragače, te je pitanje samo vremena kad će u određenom trenutku neka bujica unijeti velike količine toksina i napraviti ogromnu štetu živom svijetu tekućice - rijeke Dragače. Pored deponije, potrebno je napraviti ekspertizu sanacije kanalizacije, izgradnja kolektora za prečišćavanje otpadnih voda, te ekspertizu za kvalitetno infrastrukturno ekološki prihvatljivo saniranje lokaliteta Prokoškog jezera i Brusnice.

 Dakle rješavanje ovih infrastrukturnih problema, moguće je realizirati po istom financijskom modelu kao i sanaciju deponije. Svjedoci smo u zimskim mjesecima strahovitog zagađenja zraka, osobito u užoj gradskoj jezgri Fojnice iz individualnih ložišta. Dakle u tim ložištima kao energent se koristi ugalj i drvo, te u gradu usljed ovoga imamo velike koncentracije sumpora i drugih polutanata. Ovdje skrećem pozornost osobito na zagađivanje zraka koje je najveće iz Doma zdravlja, smještenom u samom središtu grada. Ovim je paradoks veći, jer sama institucija koja ima za cilj brinuti se o zdravlju, ovim čini dijametralno suprotno. Također i sama zgrada naše općinske zgrade je veliki zagađivač zraka itd.

Kako pristupiti rješavanju ovog problema?

 Naime, prema provedenim studijama, Fojnica kao općina ima najveći energetski potencijal u odnosu na sve druge općine Središnje Bosne. Okruženi smo velikim količinama bio mase, no ono što je osobito interesantno, kao veliki potencijal koji imamo, to je topla termalna voda. Ideja je da se upravo termalna voda iskoristi za zagrijavanje gradske jezgre, uz korištenje kao potpore biomase ili toplinskih pumpi. Potrebno žurno pristupiti izradi studije izvodljivosti, te u konačnici realizirati projekt kao financijski samoodrživog, a cijeli posao u budućnosti vezano za isporuku i prodaju toplinske energije obavljalo bi posebno osnovano javno poduzeće. Budući da je projekt financijski samoodrživ, uz adekvatnu pripremu, moguće je pribaviti dio grant sredstava, a dio iz iznimno povoljnih kreditnih linija, namijenjenih upravo za realiziranje ovakvih projekata. Pored rješavanja problema zagađenosti zraka, ovaj projekt u konačnici bi otvorio i niz kvalitetnih radnih mjesta. Upravo su prethodne teme čvrsto vezane za turizam. Bez čistog okoliša, te zaštite prirodnih ljepota ne može vizionarski promišljati niti o turizmu, jer svako otvoreno ekološko pitanje ugrožava razvoj turizma u našoj općini. Stoga još jednom skrećem pozornost na važnost rješavanja ekoloških pitanja. Turizam u Općini Fojnica je trenutno baziran na banjski turizam u najvećoj mjeri. Imamo posljednjih godina trend dolaženja organiziranih grupa turista sa područja Bliskog Istoka. Nadalje, imamo sporadične posjete planinarskih grupa, te biciklista. Sve je ovo po mojoj subjektivnoj procjeni nedovoljno u odnosu na eventualne mogućnosti koje pruža razvoj ove grane gospodarstva. Općina treba osnovati poseban sektor koji će se isključivo baviti promocijom i razvojem turizma. Izniman potencijal imamo za razvoj tzv. avanturističkog turizma, jer je ovo opći trend. Pored ovog, smatram da imamo potencijal u razvoju ruralnog turizma, turizma seoskih gazdinstava – po Austrijskom modelu. Naša okolna brda (npr. Brdo Malkoč, koje ima već dobru infrastrukturu i fantastičan položaj s predivnim pogledom na Vranicu i okolna brda) nude odlične lokacije za razvoj „Glamping turizma“ - mješavina glamura i kampiranja. Dakle, radi se o turističkoj ponudi luksuznih bungalova za najelitnije goste. Ovo nije fikcija, moguće je kroz kvalitetne programe usmjeriti se na razvoj i ovakvog turizma. Iz dosadašnjeg iskustva primjerice Republike Hrvatske, poznato je da se smještajni „Glamping“ kapaciteti u unutrašnjosti najbolje prodaju. Dakle, politika razvoja turizma treba biti stručno pripremljena, te kroz proaktivno djelovanje privući kako domaće, tako investitore iz dijaspore, a i strane investitore. Pored „Sektora za turizam“ u Općini, aktivno sudjelovanje i sinergijsko djelovanje treba imati i „Ured eksperata“, te raditi sve one poslove koje radi za investitore u druge gospodarske grane. Negativan trend u Bosni i Hercegovini je kako ruralni razvoj i razvoj poljoprivrede doživljava stagnaciju. Ovaj negativan trend nažalost nije zaobišao ni našu općinu. Svjedoci smo kako sve više poljoprivrednih zemljišta na području općine bukvalno „zarasta“. Dakle, mišljenja sam kako ovaj trend možemo pozitivno iskoristiti.

 Kako?

Svjetski trend je danas proizvodnja ekološke hrane. Upravo ova zemljišta koja „zjape prazna i zarastaju“ mogu se fantastično iskoristiti za uzgoj ekološke hrane. Takva zemljišta su ekološki čista, bez djelovanja pesticida, herbicida, vještačkog đubriva te ostalih kemijskih preparata koji se koriste u današnjoj poljoprivredi. Znači upravo ova zemljišta imaju fantastičan potencijal za razvoj „eko proizvoda“ po najvećim svjetskim standardima. Ono što je izuzetno bitno za eko proizvode, da isti imaju jako dobru cijenu na tržištu, te takvi proizvodi nemaju problem plasmana. Uloga Općine je da proaktivno djeluje, putem „Ureda eksperata“, koji će za zainteresirane poljoprivrednike, po uhodanom principu pratiti javne natječaje organizacija koje često iste raspisuju i dodjeljuju značajne grant iznose poljoprivrednim proizvođačima za ovu namjenu. Također po uzoru na navedeno može se organizirati i stočarstvo. Nadalje, poljoprivrednicima se prateći trendove mogu približiti mnoge suvremene tehnologije, kojima sebi mogu priskrbiti dodatne prihode. Npr. Poljoprivrednici na svojim gazdinstvima mogu implementirati projekte postavljanja „mini slolarnih elektrana“ do 23 KW instalirane snage, te putem dugoročnog ugovora vršiti zagarantiranu prodajujelektrične energije. Mogućnosti su brojne, treba ih pratiti, poticati i iskorištavati.

Gender – politika rodne ravnopravnosti

Postizanje rodne ravnopravnosti kao osnovnog ljudskog prava, od suštinskog je značaja za održivi razvoj svijeta, ali i lokalnih zajednica. Eliminiranje diskriminacije djevojčica i žena u smjeru njihovog osnaživanja, temelj je za postizanje naprednog i održivog razvoja (UN WOMEN, 2018). Rodna jednakost kao jedna od temeljnih vrijednosti EU potiče gospodarski rast, dok se uz ubrzani gospodarski razvoj povećava i ekonomska efikasnost poslovanja. Kako lokalna vlast - općina predstavlja razinu izravnog kontakta s građanima, ona je najpogodnije tlo za rad u borbi protiv rodne neravnopravnosti. Stoga bi veća zastupljenost žena u kreiranju i provođenju javnih politka na lokalnoj razini vlasti mogla omogućiti kombinaciju ženskog iskustva i sposobnosti. U vremenima gospodarskih kriza, veliki broj žena ostaje bez posla. Za one bez visoke naobrazbe, poduzetništvo može biti atraktivna mogućnost za ostvarenje prihoda. Kako bi preživjele i prehranile svoju obitelj i sebe, one uz pomoć znanja, vještina i individualnih kreativnosti pokreću vlastitu poduzetničku aktivnost. Zbog izuzetne darovitosti žene se uglavnom usmjeravaju na područje hrane, prirodne kozmetike, mode i ostale aktivnosti. Brojni centri za edukaciju im pomažu u tome, te ih osposobljavaju za rad u brojnim sferama poslovanja. Shodno iznesenim tezama, potrebno je izraditi lokalnu strategiju, kako u dogledno vrijeme ojačati ravnopravnost žena, eliminirati našu rekao bih „tradicionalnu“ nejednakost između žena i muškaraca, te osigurati uvjete da žene pokrenu svoje vlastite poslove.

 

dalibor-matic.jpg

Foto: Dalibor Matić

 

 

 Osobna iskustva i znanja

Dakle dosadašnja moja karijera je bila odista dinamična. Obavljao sam niz poslova i dužnosti, te istim stjecao razna iskustva. Voljan sam sva ona znanja koja sam kroz moju karijeru stjecao, okrenuti u razvoj naše općine. Također moj mentalni habitus i način djelovanja želi prihvatiti druga mišljenja, drugačije ideje. Volim istraživati, pratiti trendove i tehnologije, te promišljati kako se praktično određene tehnologije mogu iskoristiti za rješavanje raznih problema. Želim spomenuti da sam kroz svoju karijeru upoznao niz prijatelja, koji su eksperti u onim poslovima za koje su se školovali (pravnici, ekonomisti, razni inženjeri, liječnici itd.). Ovo držim važnim i bogatim potencijalom, jer svoje prijatelje uvijek mogu pozvati kad tragam za određenim rješenjem, kako bi mi priskočili u pomoć i pomogli savjetom.

Zaključak

 Poštovane sugrađanke i sugrađani, prethodni tekst sam nastojao u najkraćim crtama sažeti, te približiti čitatelju ideje i teze za koje se zalažem. Ja iskreno vjerujem u ovu moju „Agendu“, viziju budućnosti naše lijepe općine. Također smatram da svatko od vas zaslužuje živjeti bolje, te držim da moje ideje i vizija mogu doprinijeti u ostvarenju naše vječite težnje za boljitkom, te omogućiti u praksi oživljavanje teze - održivog ostanka na ovim prostorima. Realiziranje bilo koje od otvorenih tema iz ovog teksta moguće je samo uz izniman, predan, sustavan i nesebičan rad. Iskreno se nadam da ću dobiti priliku raditi na rješavanju i realiziranju navedenih otvorenih tema, kao i svih drugih problema koje nosi obavljanje ovako složene i odgovorne dužnosti načelnika naše općine.

 S poštovanjem, Dalibor Matić, vaš budući načelnik

ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST
Agenda kandidata za načelnika Dalibora Matića

fojnica grad rijeka

Agenda kandidata za načelnika Dalibora Matića

 

Kandidat za načelnika općine Fojnica, Dalibor Matić, pripremio je političku agendu  u kojoj je obratio neka od, po njemu, važnijih pitanja i problema ove općine te se na ovaj način obratio svim Fojničankama i Fojničanima točnije, potencijalnim glasačima. Agendu prenosimo u cijelosti:

Održivi ostanak stanovništva

Svakodnevno kroz razna sredstva priopćavanja imamo priliku slušati kako je u našoj domovini Bosni i Hercegovini izražen trend iseljavanja stanovništva. Odlaze mladi, odlaze ljudi u srednjim godinama, cijele obitelji. Analogno tome, od raznih osoba iz javnog političkog prostora dobivamo izjave i poruke kojima oni prepoznaju taj problem, te kako ovaj trend treba spriječiti. Dakle, sve ostaje na „floskulama“ bez konkretnih pomaka i konkretnog djelovanja. Moj stav i moja ideja se zasniva, a kako je naprijed i navedeno kao teza „Održivi ostanak stanovništva“. Ne želim se zadržati na ideji - tezi bez ponuđenog rješenja. Dakle, vizija Općine Fojnica, kao lokalne jedinice uprave svodi se, da ista treba uzeti aktivno učešće u kreiranju politike ekonomskog razvoja. Naime, ideja je da Općina formira ured eksperata, koji će biti servis potencijalnim investitorima. Fokus djelovanja i privlačenje biva usmjeren na sve potencijalne investitore, a osobito na ljude iz dijaspore koji imaju ideje, imaju kapital i voljni su u svom rodnom kraju investirati i pokrenuti posao.

fojnica-igraliste.jpg

 

 

Što se tiče stranih investitora, a također i investitora iz dijaspore, potrebno je istaći da je naša domovina izuzetno konkurentna, jer je činjenica da su u odnosu na zemlje okružja u našoj domovini stope poreznog opterećenja najmanje, nadalje, cijena električne energije je također najpovoljnija, te pored ovoga postoji niz drugih komparativnih prednosti koje se mogu pokazati kao prednosti za poslovanje. Ono što je negativno za poslovanje, to su zamršene birokratske procedure i sporost započinjanja konkretnog posla, što iznimno frustrira sve potencijalne investitore, kako domaće, a osobito strane, te također i potencijalne investitore iz reda naše dijaspore.

Kako prevazići „zamršene birokratske procedure“?

 Upravo naprijed spomenutim, radom „Općinskog ureda eksperata“ omogućiti će se potencijalnom investitoru da sve komplicirane procedure (otvaranje tvrtke, pribavljanje raznih dozvola, suglasnosti, itd.) za njega obavi upravo ovaj ured- ured eksperata. Nadalje, općina potencijalnim investitorima treba ustupi besplatno zemljište na korištenje za njihov posao, te istog osloboditi od plaćanja svih dozvola i suglasnosti iz nadležnosti same općine. Na ovakav način naša općina uzima proaktivno djelovanje i pruža puni „servis“ investitorima, te postaje izrazito konkurentna za sve potencijalne investitore. Zauzvrat stanovništvo naše općine na ovakav način dobiti će priliku zaposlenja i ostanka na svojim ognjištima. Implementiranjem konkretnih projekata kroz ovakvu razvojnu politiku Općina kao zajednica dobiva povećan priliv proračunskih sredstava, samim tim biva ekonomski jača, što se u konačnici pozitivno reflektirana ulaganje u infrastrukturu, socijalnu politiku, obrazovanje i kulturu. Dakle u konačnici više novca za sve ove naprijed navedene stavke, te općenito bolji standard svih stanovnika naše općine. Samo uz ovakav pristup jačanja gospodarstva, kroz ekonomski razvoj i investiranje u otvaranje novih radnih mjesta i stvaranje novih vrijednosti, možemo djelujući u lokalnoj zajednici smanjiti i u potpunosti eliminirati negativan utjecaj pandemije COVID 19, kao globalne pojave i globalne prepreke razvoja gospodarstva. Svako drugo „floskularenje“, isključivo traženje rješenja od većih razina vlasti i uzdanje u takva rješenja proizvodi neizvjesnost. Da ne bi bilo zablude, svakako je potrebno prihvatiti pomoć većih razina vlasti, no kako rekoh ne treba se osloniti samo na tu i takvu pomoć. Kako je naprijed spomenuto, ekonomsko jačanje općine treba pozitivnu refleksiju imati na socijalnu politiku, obrazovanje i kulturu. Posebnu pozornost treba dati obiteljima sa velikim brojem djece, poticati rađanje djece, a sve to konkretnim novčanim davanjima sa jasno propisanim uvjetima i kriterijima. Pored navedenog, potrebno je voditi računa o stipendiranju studenata, te izdvajanjima za kulturu, za što također treba propisati jasne uvjete i kriterije pod kojim će se davati određena novčana sredstva.

 

dron-foj-samostan.jpg

Ekologija, energetika, turizam i poljoprivreda

 Osobno se deklariram kao pasionirani ljubitelj prirode, čistog okružja, te kao poveznica s prethodnom temom, deklariram se za održivi razvoj, razvoj koji naša lijepa priroda može podnijeti. Ono što je okom vidljivo, Bogom je dato, trebamo to paziti i njegovati. Dakle ono što nam je dato su prirodne ljepote naše općine, te bogatstva u prirodnim resursima, šumski plodovi, drvo, planinski pašnjaci, bezbroj izvora pitke vode, te izvori termalne vode. Kao pozitivna posljedica navedenog, Fojnica je brendirana kao turističko mjesto, lječilište sa ljekovitom termalnom vodom, te omiljenom destinacijom za planinare, brdske bicikliste i razne druge avanturiste. Često kažem: „Tko jednom našom Vranicom nogom ili kotačem bicikla prođe, taj ostaje vječiti zaljubljenik njenih čari.“. Ono što predstavlja najveću opasnost, odnosno svojevrsnu „ekološku bombu“ na području općine je svakako nesređena „gradska deponija otpada“, pozicionirana ispod sela Tješilo, a iznad lokaliteta Radenkovac na našoj rijeci Dragači. Deponiju u najkraćem mogućem roku treba po pravilima struke sanirati. Naravno ovo iziskuje ogromne novčane izdatke.

Kako pribaviti sredstva za sanaciju deponije otpada?

 Prije svega je potrebno izraditi ekspertizu sanacije, sa točnim detaljima, planovima i procjenom okvirnih troškova sanacije. Kada općina izradi ovakav zvaničan dokument, otvaraju se mogućnosti pribavljanja grant sredstava kroz razne projekte koji financiraju ovakve ekološke aktivnosti. Upravo spomenuti „Ured eksperata“ će svoju djelatnost usmjeriti i na praćenje javnih natječaja koje raspisuju razne organizacije za saniranje ovih rekao bih „neuralgičnih“ ekoloških točaka, te priprema aplikacija za natječaje temeljem kojih će se pribaviti sredstva za saniranje predmetne deponije.

Usporedno sa navedenim aktivnostima, naša općina treba sa nama susjednim općinama s kojima smo geografski, rodbinski i ekonomski povezani (Kiseljak i Kreševo) tražiti adekvatno rješenje za zbrinjavanje otpada. Stanje u kojem se nalazi trenutna deponija je nedopustivo. Dakle „toksični tzv. iscjedci“ podzemnih voda punih teških metala i raznih drugih kemikalija i nečistoća, polako dopiru u sliv naše ljepotice rijeke Dragače, te je pitanje samo vremena kad će u određenom trenutku neka bujica unijeti velike količine toksina i napraviti ogromnu štetu živom svijetu tekućice - rijeke Dragače. Pored deponije, potrebno je napraviti ekspertizu sanacije kanalizacije, izgradnja kolektora za prečišćavanje otpadnih voda, te ekspertizu za kvalitetno infrastrukturno ekološki prihvatljivo saniranje lokaliteta Prokoškog jezera i Brusnice.

 Dakle rješavanje ovih infrastrukturnih problema, moguće je realizirati po istom financijskom modelu kao i sanaciju deponije. Svjedoci smo u zimskim mjesecima strahovitog zagađenja zraka, osobito u užoj gradskoj jezgri Fojnice iz individualnih ložišta. Dakle u tim ložištima kao energent se koristi ugalj i drvo, te u gradu usljed ovoga imamo velike koncentracije sumpora i drugih polutanata. Ovdje skrećem pozornost osobito na zagađivanje zraka koje je najveće iz Doma zdravlja, smještenom u samom središtu grada. Ovim je paradoks veći, jer sama institucija koja ima za cilj brinuti se o zdravlju, ovim čini dijametralno suprotno. Također i sama zgrada naše općinske zgrade je veliki zagađivač zraka itd.

Kako pristupiti rješavanju ovog problema?

 Naime, prema provedenim studijama, Fojnica kao općina ima najveći energetski potencijal u odnosu na sve druge općine Središnje Bosne. Okruženi smo velikim količinama bio mase, no ono što je osobito interesantno, kao veliki potencijal koji imamo, to je topla termalna voda. Ideja je da se upravo termalna voda iskoristi za zagrijavanje gradske jezgre, uz korištenje kao potpore biomase ili toplinskih pumpi. Potrebno žurno pristupiti izradi studije izvodljivosti, te u konačnici realizirati projekt kao financijski samoodrživog, a cijeli posao u budućnosti vezano za isporuku i prodaju toplinske energije obavljalo bi posebno osnovano javno poduzeće. Budući da je projekt financijski samoodrživ, uz adekvatnu pripremu, moguće je pribaviti dio grant sredstava, a dio iz iznimno povoljnih kreditnih linija, namijenjenih upravo za realiziranje ovakvih projekata. Pored rješavanja problema zagađenosti zraka, ovaj projekt u konačnici bi otvorio i niz kvalitetnih radnih mjesta. Upravo su prethodne teme čvrsto vezane za turizam. Bez čistog okoliša, te zaštite prirodnih ljepota ne može vizionarski promišljati niti o turizmu, jer svako otvoreno ekološko pitanje ugrožava razvoj turizma u našoj općini. Stoga još jednom skrećem pozornost na važnost rješavanja ekoloških pitanja. Turizam u Općini Fojnica je trenutno baziran na banjski turizam u najvećoj mjeri. Imamo posljednjih godina trend dolaženja organiziranih grupa turista sa područja Bliskog Istoka. Nadalje, imamo sporadične posjete planinarskih grupa, te biciklista. Sve je ovo po mojoj subjektivnoj procjeni nedovoljno u odnosu na eventualne mogućnosti koje pruža razvoj ove grane gospodarstva. Općina treba osnovati poseban sektor koji će se isključivo baviti promocijom i razvojem turizma. Izniman potencijal imamo za razvoj tzv. avanturističkog turizma, jer je ovo opći trend. Pored ovog, smatram da imamo potencijal u razvoju ruralnog turizma, turizma seoskih gazdinstava – po Austrijskom modelu. Naša okolna brda (npr. Brdo Malkoč, koje ima već dobru infrastrukturu i fantastičan položaj s predivnim pogledom na Vranicu i okolna brda) nude odlične lokacije za razvoj „Glamping turizma“ - mješavina glamura i kampiranja. Dakle, radi se o turističkoj ponudi luksuznih bungalova za najelitnije goste. Ovo nije fikcija, moguće je kroz kvalitetne programe usmjeriti se na razvoj i ovakvog turizma. Iz dosadašnjeg iskustva primjerice Republike Hrvatske, poznato je da se smještajni „Glamping“ kapaciteti u unutrašnjosti najbolje prodaju. Dakle, politika razvoja turizma treba biti stručno pripremljena, te kroz proaktivno djelovanje privući kako domaće, tako investitore iz dijaspore, a i strane investitore. Pored „Sektora za turizam“ u Općini, aktivno sudjelovanje i sinergijsko djelovanje treba imati i „Ured eksperata“, te raditi sve one poslove koje radi za investitore u druge gospodarske grane. Negativan trend u Bosni i Hercegovini je kako ruralni razvoj i razvoj poljoprivrede doživljava stagnaciju. Ovaj negativan trend nažalost nije zaobišao ni našu općinu. Svjedoci smo kako sve više poljoprivrednih zemljišta na području općine bukvalno „zarasta“. Dakle, mišljenja sam kako ovaj trend možemo pozitivno iskoristiti.

 Kako?

Svjetski trend je danas proizvodnja ekološke hrane. Upravo ova zemljišta koja „zjape prazna i zarastaju“ mogu se fantastično iskoristiti za uzgoj ekološke hrane. Takva zemljišta su ekološki čista, bez djelovanja pesticida, herbicida, vještačkog đubriva te ostalih kemijskih preparata koji se koriste u današnjoj poljoprivredi. Znači upravo ova zemljišta imaju fantastičan potencijal za razvoj „eko proizvoda“ po najvećim svjetskim standardima. Ono što je izuzetno bitno za eko proizvode, da isti imaju jako dobru cijenu na tržištu, te takvi proizvodi nemaju problem plasmana. Uloga Općine je da proaktivno djeluje, putem „Ureda eksperata“, koji će za zainteresirane poljoprivrednike, po uhodanom principu pratiti javne natječaje organizacija koje često iste raspisuju i dodjeljuju značajne grant iznose poljoprivrednim proizvođačima za ovu namjenu. Također po uzoru na navedeno može se organizirati i stočarstvo. Nadalje, poljoprivrednicima se prateći trendove mogu približiti mnoge suvremene tehnologije, kojima sebi mogu priskrbiti dodatne prihode. Npr. Poljoprivrednici na svojim gazdinstvima mogu implementirati projekte postavljanja „mini slolarnih elektrana“ do 23 KW instalirane snage, te putem dugoročnog ugovora vršiti zagarantiranu prodajujelektrične energije. Mogućnosti su brojne, treba ih pratiti, poticati i iskorištavati.

Gender – politika rodne ravnopravnosti

Postizanje rodne ravnopravnosti kao osnovnog ljudskog prava, od suštinskog je značaja za održivi razvoj svijeta, ali i lokalnih zajednica. Eliminiranje diskriminacije djevojčica i žena u smjeru njihovog osnaživanja, temelj je za postizanje naprednog i održivog razvoja (UN WOMEN, 2018). Rodna jednakost kao jedna od temeljnih vrijednosti EU potiče gospodarski rast, dok se uz ubrzani gospodarski razvoj povećava i ekonomska efikasnost poslovanja. Kako lokalna vlast - općina predstavlja razinu izravnog kontakta s građanima, ona je najpogodnije tlo za rad u borbi protiv rodne neravnopravnosti. Stoga bi veća zastupljenost žena u kreiranju i provođenju javnih politka na lokalnoj razini vlasti mogla omogućiti kombinaciju ženskog iskustva i sposobnosti. U vremenima gospodarskih kriza, veliki broj žena ostaje bez posla. Za one bez visoke naobrazbe, poduzetništvo može biti atraktivna mogućnost za ostvarenje prihoda. Kako bi preživjele i prehranile svoju obitelj i sebe, one uz pomoć znanja, vještina i individualnih kreativnosti pokreću vlastitu poduzetničku aktivnost. Zbog izuzetne darovitosti žene se uglavnom usmjeravaju na područje hrane, prirodne kozmetike, mode i ostale aktivnosti. Brojni centri za edukaciju im pomažu u tome, te ih osposobljavaju za rad u brojnim sferama poslovanja. Shodno iznesenim tezama, potrebno je izraditi lokalnu strategiju, kako u dogledno vrijeme ojačati ravnopravnost žena, eliminirati našu rekao bih „tradicionalnu“ nejednakost između žena i muškaraca, te osigurati uvjete da žene pokrenu svoje vlastite poslove.

 

dalibor-matic.jpg

Foto: Dalibor Matić

 

 

 Osobna iskustva i znanja

Dakle dosadašnja moja karijera je bila odista dinamična. Obavljao sam niz poslova i dužnosti, te istim stjecao razna iskustva. Voljan sam sva ona znanja koja sam kroz moju karijeru stjecao, okrenuti u razvoj naše općine. Također moj mentalni habitus i način djelovanja želi prihvatiti druga mišljenja, drugačije ideje. Volim istraživati, pratiti trendove i tehnologije, te promišljati kako se praktično određene tehnologije mogu iskoristiti za rješavanje raznih problema. Želim spomenuti da sam kroz svoju karijeru upoznao niz prijatelja, koji su eksperti u onim poslovima za koje su se školovali (pravnici, ekonomisti, razni inženjeri, liječnici itd.). Ovo držim važnim i bogatim potencijalom, jer svoje prijatelje uvijek mogu pozvati kad tragam za određenim rješenjem, kako bi mi priskočili u pomoć i pomogli savjetom.

Zaključak

 Poštovane sugrađanke i sugrađani, prethodni tekst sam nastojao u najkraćim crtama sažeti, te približiti čitatelju ideje i teze za koje se zalažem. Ja iskreno vjerujem u ovu moju „Agendu“, viziju budućnosti naše lijepe općine. Također smatram da svatko od vas zaslužuje živjeti bolje, te držim da moje ideje i vizija mogu doprinijeti u ostvarenju naše vječite težnje za boljitkom, te omogućiti u praksi oživljavanje teze - održivog ostanka na ovim prostorima. Realiziranje bilo koje od otvorenih tema iz ovog teksta moguće je samo uz izniman, predan, sustavan i nesebičan rad. Iskreno se nadam da ću dobiti priliku raditi na rješavanju i realiziranju navedenih otvorenih tema, kao i svih drugih problema koje nosi obavljanje ovako složene i odgovorne dužnosti načelnika naše općine.

 S poštovanjem, Dalibor Matić, vaš budući načelnik

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2023 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17