ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST
Sa sjednice Vlade KSB

vlada ksb

 

 

 

Izvješće sa jučerašnje sjednice Vlade KSB:

Na prijedlog predstavnika Sabora KSB, Vlada je dala suglasnost na Program raspodjele sredstava iz Proračuna KSBa za 2020. godinu parlamentarnim političkim strankama. Sredstva u iznosu od 810.000,00 KM utvrđena u Proračunu za 2020. godinu raspoređuju se na korisnike tako da 30 % predviđenog iznosa pripada svim parlamentarnim grupama i političkim strankama koje su zastupljene u Saboru u jednakim iznosima od po 34.714,29 KM, 60 % od ukupnog iznosa raspoređuje se srazmjerno broju zastupničkih mjesta dok se 10% od ukupnog iznosa raspoređuje parlamentarnim grupama srazmjerno broju zastupničkih mjesta koja pripadaju manje zastupljenom spolu.

 

Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna kojom se sa pozicije Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima za sufinanciranje rekonstrukcije regionalnih puteva izdvaja iznos od 566.828,41 KM. Iznos sredstava se odnosi na transfer novčanih sredstava za sufinanciranje ugovorenih i izvedenih radova na rekonstrukciji regionalnih puteva na području KSB, prema Izvješću Kantonalne direkcije za ceste o izvedenim i plaćenim radovima u skladu sa zaključenim Ugovorima sa izvođačima radova.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva gospodarstva donijela slijedeće odluke:
- Odluka o raspodjeli sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaj gospodarstvu“, odlukom se vrši raspodjela sredstava – interventna sredstva u iznosu od 5.000,00 KM po zahtjevu korisnika „Derubis Yachts“ d.o.o. Vitez za sufinanciranje predstavljanja novog modela jahte proizvedene u Bosni i Hercegovini koje će se održati 4. i 5. srpnja 2020. godine na platou ispred zgrade Parlamenta Bosne i Hercegovine u Sarajevu.
- Odluka o raspodjeli sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ – interventna sredstava po zahtjevu korisnika „Medžlis Islamske zajednice Donji Vakuf“ za sufinansiranje održavanja tekućeg poslovanja. Odlukom se izdvaja iznos od 1.000,00 KM.

Ministarstvo financija je predložilo, a Vlada donijela Odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu KSB za 2020. (donirana sredstva općine Novi Travnik za OŠ Mehmedalije Mak Dizdar – Novi Travnik). Odlukom se izdvaja iznos od 6.000,00 KM za usluge prijevoza i za gorivo.

Na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova, Vlada je donijela Odluku o izdvajanju sredstava za izgradnju zgrade PS Kreševo I faza (II privremena situacija), odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 50.456,24 KM, sredstva će se doznačiti firmi „SIGMA“ d.o.o. Zenica.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava Općini Jajce za dodjelu financijske pomoći za saniranje štete nastale usljed požara na objektu pilane u vlasništvu poduzeća „Ober Bešpelj“, Jajce. Iz Proračuna za 2020. godinu, izdvajaju se sredstva općini Jajce u iznosu od 5.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju financijskih sredstava općini Bugojno za dodjelu financijske pomoći za saniranje štete nastale usljed požara na stambenom objektu – kući u vlasništvu Nedžada Čehaje iz Bugojna. Iz Proračuna za 2020. godinu, izdvajaju se sredstva općini Bugojno u iznosu od 2.500,00 KM.

- Odluka o raspodjeli zaštitne opreme na temelju iskazanih potreba od strane medicinskih ustanova – bolnica i zavoda na području Srednjobosanskog kantona. Odlukom se vrši raspodjela zaštitne opreme, zaštitnih odjela, rukavica, maski i sredstava za dezinfekciju ruku.

Ured za javne nabavke je predložio, a Vlada donijela Odluku o izmjeni Plana Centralne nabavke za 2020. godinu. Plan nabavke se može tokom budžetske 2020. godine mijenjati i dopunjavati. Izmjena i/ili dopuna Plana nabavke biti će usvojena istom procedurom kao i Plan nabavke. Izmjene i/ili dopune Plana nabavke čine sastavni dio Plana nabavke.

Vlada je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta dala suglasnost na usvajanje nove relacije za prijevoz učenika u općini Kiseljak. Nova relacija je utvrđena od strane povjerenstva i Izvješća povjerenstva za utvrđivanje dužine relacije. Nova relacija za prijevoz učenika je Kreševo-Mratinići-Crnići-Bjelovići-Rakova Noga-Kiseljak.

Vlada je usvojila i Izvješće o realizaciji zaključaka Vlade i Izvješće o radu inspekcija za prvu sjednicu Vlade u mjesecu srpanju 2020.godine

Kantonalna uprava za pitanje branitelja je predložila, a Vlada dala suglasnost na Prijedlog Zakona o novčanoj egzistencijalnoj naknadi i uputila u saborsku proceduru. Ovim Zakonom uređuju se prava, uslovi i postupak ostvarivanja prava demobiliziranih branitelja i supruga umrlih demobiliziranih branitelja sa prebivalištem na području KSB i općina Republike Srpske: Kotor Varoš, Kreževo, Šipovo, Mrkonjić Grad i Jezero na novčanu egzistencijalnu naknadu.

0
0
0
s2sdefault

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2021 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17