× Početna Vijesti Sport Kultura Crna kronika Politika Zanimljivosti
NATJEČAJI RADAR OSMRTNICE MARKETING POŠALJITE VIJEST
kiseljak open

 

Načelnik Općine Kiseljak raspisao je Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima za tekuću akademsku godinu 2018./2019.

Stipendije su predviđene za studente:

- I, II, III, godine preddiplomskog sveučilišnog studija matematike i studente I i II, godine diplomskog sveučilišnog studija matematike.

- I, II, III, IV, godine preddiplomskog i I i II, godine diplomskog sveučilišnog studija ostalih zanimanja po temelju obiteljskog standarda i otežanih uvjeta života.

 

J A V N I N A T J E Č A J


za dodjelu stipendija studentima
za tekuću akademsku godinu 2018./2019.

1. U akademskoj 2018./2019. godini dodijelit će se stipendije za studente i to:

I grupa Stipendije za studente I, II, III, godine preddiplomskog sveuĉilišnog studija
matematike i studente I i II, godine diplomskog sveuĉilišnog studija matematike.

II grupa Stipendije za studente I, II, III, IV, godine preddiplomskog i I i II, godine
diplomskog sveuĉilišnog studija ostalih zanimanja po temelju obiteljskog standarda i
otežanih uvjeta života.
Visina mjeseĉne stipendije koja se isplaćuje deset mjeseci iznosi:
- 200,00 (dvijestotine) KM za studente preddiplomskog i diplomskog studija matematike,
- 100,00 (stotinu) KM za studente ostalih preddiplomskih i diplomskih studija.

2. Pravo na dodjelu stipendije ima redoviti student koji ispunjava sljedeće uvjete:
- da je državljanin BiH,
- da ima prebivalište na podruĉju općine Kiseljak,
- da je student preddiplomskog ili diplomskog sveuĉilišnog studija,
- da je student sveuĉilišnog studija na kojem se obrazuje za deficitarno zanimanje,

3. Kandidat podnosi Zahtjev sa kontakt podatcima i prilaže obaveznu dokumentaciju :
- Uvjerenje o prebivalištu , ne starije od tri mjeseca
- Preslika osobne iskaznice (zatamniti JMBG)
- Potvrda javnog visokog uĉilišta iz koje je vidljivo da je kandidat prvi put upisao
studijsku godinu kao redovit student u tekućoj akademskoj godini 2018./2019,
- Izjavu da ne ostvaruju neku drugu stipendiju, studentsku potporu ili kredit,
- Izjava kandidata o svim ĉlanovima zajedniĉkog kućanstva ( kućna lista),
- Preslika tekućeg raĉuna ili preslika ugovora s bankom,
- Uvjerenje o visini plaĉe za uposlene ĉlanove obitelji.
Napomena: Preslike dokumenata nije potrebno ovjeravati.

4. Prijavi na Javni natjeĉaj može se priložiti sljedeća neobavezna dokumentacija radi
dobivanja dodatnih bodova:
- Smrtni list za jednog/oba roditelja (preslika),
- Dokument nadležnog tijela za ocjenu postotka kandidatova tjelesnog oštećenja ili
postotka tjelesnog oštećenja kandidatovih roditelja (preslika),
- Dokument kojim kandidat dokazuje da je iz jednoroditeljske obitelji (preslika),
- Rodni list kandidatove djece, kandidatova brata ili sestre (preslika) i dokument kojim
kandidat dokazuje da su njegov brat/sestra u sustavu redovitog obrazovanja (preslika
potvrde odgojno-obrazovne ustanove),
- Uvjerenje Službe za zapošljavanje za ĉlanove domaćinstva koji se vode na evidenciji
ne zaposlenih osoba a stariji su od 15 godina, ne starije od tri mjeseca.

5. Prijavu s dokazima poslati na adresu: Općina Kiseljak, Povjerenstvo za dodjelu stipendija
studentima za školsku 2018./2019. godinu, Bana Josipa jelaĉića 41, 71250 Kiseljak, s
naznakom: "Ne otvarati", ili donijeti osobno u pisarnicu Općine Kiseljak.
Natjeĉaj ostaje otvoren 30 dana od dana objave na internet stranici Općine Kiseljak
www.opcina-kiseljak.org

Nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta za dodjelu stipendija neće se vraćati
podnositeljima.

6. Lista kandidata koji ostvare pravo na stipendiju objavit će se na oglasnoj ploĉi Općine
Kiseljak, i na internet stranici općine www.opcina-kiseljak.org
Svaki kandidat može na listu podnijeti pisani prigovor Naĉelniku u roku osam dana od dana
objave liste na oglasnoj ploĉi Općine, odnosno na internet stranici Općine, i to putem pošte na
adresu: Općina Kiseljak, Bana Josipa Jelaĉića 41, 71250 Kiseljak

7. Naĉelnik općine Kiseljak će posebnim Rješenjem imenovati Povjerenstvo za dodjelu
stipendija koje će izvršiti pregled pristiglih prijava.
Odluku o dodjeli stipendija donosi Naĉelnik općine Kiseljak.
Sa odabranim kandidatima Naĉelnik općine Kiseljak će sklopiti Ugovor o stipendiranju
studenta.

Dostaviti: NAĈELNIK OPĆINE
KISELJAK
- Web stranica općine Kiseljak Mladen Mišurić-Ramljak, dipl.ing.
- Naĉelnik
- a/a

 

REDAKCIJA PORTALA

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

Copyright 2007-2023 ART Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

Uvjeti korištenja Pravila privatnosti Kolačići Impressum

Pravila o kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće kako bi Vam omogućili bolje i ugodnije surfanje. Korištenjem web stranice slažete se sa uvjetima korištenja kolačića.