× Početna Vijesti Sport Kultura Crna kronika Politika Zanimljivosti

 

Načelnik Općine Kiseljak raspisao je Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima za tekuću akademsku godinu 2018./2019.

Stipendije su predviđene za studente:

- I, II, III, godine preddiplomskog sveučilišnog studija matematike i studente I i II, godine diplomskog sveučilišnog studija matematike.

- I, II, III, IV, godine preddiplomskog i I i II, godine diplomskog sveučilišnog studija ostalih zanimanja po temelju obiteljskog standarda i otežanih uvjeta života.

 

J A V N I N A T J E Č A J


za dodjelu stipendija studentima
za tekuću akademsku godinu 2018./2019.

1. U akademskoj 2018./2019. godini dodijelit će se stipendije za studente i to:

I grupa Stipendije za studente I, II, III, godine preddiplomskog sveuĉilišnog studija
matematike i studente I i II, godine diplomskog sveuĉilišnog studija matematike.

II grupa Stipendije za studente I, II, III, IV, godine preddiplomskog i I i II, godine
diplomskog sveuĉilišnog studija ostalih zanimanja po temelju obiteljskog standarda i
otežanih uvjeta života.
Visina mjeseĉne stipendije koja se isplaćuje deset mjeseci iznosi:
- 200,00 (dvijestotine) KM za studente preddiplomskog i diplomskog studija matematike,
- 100,00 (stotinu) KM za studente ostalih preddiplomskih i diplomskih studija.

2. Pravo na dodjelu stipendije ima redoviti student koji ispunjava sljedeće uvjete:
- da je državljanin BiH,
- da ima prebivalište na podruĉju općine Kiseljak,
- da je student preddiplomskog ili diplomskog sveuĉilišnog studija,
- da je student sveuĉilišnog studija na kojem se obrazuje za deficitarno zanimanje,

3. Kandidat podnosi Zahtjev sa kontakt podatcima i prilaže obaveznu dokumentaciju :
- Uvjerenje o prebivalištu , ne starije od tri mjeseca
- Preslika osobne iskaznice (zatamniti JMBG)
- Potvrda javnog visokog uĉilišta iz koje je vidljivo da je kandidat prvi put upisao
studijsku godinu kao redovit student u tekućoj akademskoj godini 2018./2019,
- Izjavu da ne ostvaruju neku drugu stipendiju, studentsku potporu ili kredit,
- Izjava kandidata o svim ĉlanovima zajedniĉkog kućanstva ( kućna lista),
- Preslika tekućeg raĉuna ili preslika ugovora s bankom,
- Uvjerenje o visini plaĉe za uposlene ĉlanove obitelji.
Napomena: Preslike dokumenata nije potrebno ovjeravati.

4. Prijavi na Javni natjeĉaj može se priložiti sljedeća neobavezna dokumentacija radi
dobivanja dodatnih bodova:
- Smrtni list za jednog/oba roditelja (preslika),
- Dokument nadležnog tijela za ocjenu postotka kandidatova tjelesnog oštećenja ili
postotka tjelesnog oštećenja kandidatovih roditelja (preslika),
- Dokument kojim kandidat dokazuje da je iz jednoroditeljske obitelji (preslika),
- Rodni list kandidatove djece, kandidatova brata ili sestre (preslika) i dokument kojim
kandidat dokazuje da su njegov brat/sestra u sustavu redovitog obrazovanja (preslika
potvrde odgojno-obrazovne ustanove),
- Uvjerenje Službe za zapošljavanje za ĉlanove domaćinstva koji se vode na evidenciji
ne zaposlenih osoba a stariji su od 15 godina, ne starije od tri mjeseca.

5. Prijavu s dokazima poslati na adresu: Općina Kiseljak, Povjerenstvo za dodjelu stipendija
studentima za školsku 2018./2019. godinu, Bana Josipa jelaĉića 41, 71250 Kiseljak, s
naznakom: "Ne otvarati", ili donijeti osobno u pisarnicu Općine Kiseljak.
Natjeĉaj ostaje otvoren 30 dana od dana objave na internet stranici Općine Kiseljak
www.opcina-kiseljak.org

Nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta za dodjelu stipendija neće se vraćati
podnositeljima.

6. Lista kandidata koji ostvare pravo na stipendiju objavit će se na oglasnoj ploĉi Općine
Kiseljak, i na internet stranici općine www.opcina-kiseljak.org
Svaki kandidat može na listu podnijeti pisani prigovor Naĉelniku u roku osam dana od dana
objave liste na oglasnoj ploĉi Općine, odnosno na internet stranici Općine, i to putem pošte na
adresu: Općina Kiseljak, Bana Josipa Jelaĉića 41, 71250 Kiseljak

7. Naĉelnik općine Kiseljak će posebnim Rješenjem imenovati Povjerenstvo za dodjelu
stipendija koje će izvršiti pregled pristiglih prijava.
Odluku o dodjeli stipendija donosi Naĉelnik općine Kiseljak.
Sa odabranim kandidatima Naĉelnik općine Kiseljak će sklopiti Ugovor o stipendiranju
studenta.

Dostaviti: NAĈELNIK OPĆINE
KISELJAK
- Web stranica općine Kiseljak Mladen Mišurić-Ramljak, dipl.ing.
- Naĉelnik
- a/a

 

NATJEČAJI RADAR OSMRTNICE MARKETING POŠALJITE VIJEST

 

Načelnik Općine Kiseljak raspisao je Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima za tekuću akademsku godinu 2018./2019.

Stipendije su predviđene za studente:

- I, II, III, godine preddiplomskog sveučilišnog studija matematike i studente I i II, godine diplomskog sveučilišnog studija matematike.

- I, II, III, IV, godine preddiplomskog i I i II, godine diplomskog sveučilišnog studija ostalih zanimanja po temelju obiteljskog standarda i otežanih uvjeta života.

 

J A V N I N A T J E Č A J


za dodjelu stipendija studentima
za tekuću akademsku godinu 2018./2019.

1. U akademskoj 2018./2019. godini dodijelit će se stipendije za studente i to:

I grupa Stipendije za studente I, II, III, godine preddiplomskog sveuĉilišnog studija
matematike i studente I i II, godine diplomskog sveuĉilišnog studija matematike.

II grupa Stipendije za studente I, II, III, IV, godine preddiplomskog i I i II, godine
diplomskog sveuĉilišnog studija ostalih zanimanja po temelju obiteljskog standarda i
otežanih uvjeta života.
Visina mjeseĉne stipendije koja se isplaćuje deset mjeseci iznosi:
- 200,00 (dvijestotine) KM za studente preddiplomskog i diplomskog studija matematike,
- 100,00 (stotinu) KM za studente ostalih preddiplomskih i diplomskih studija.

2. Pravo na dodjelu stipendije ima redoviti student koji ispunjava sljedeće uvjete:
- da je državljanin BiH,
- da ima prebivalište na podruĉju općine Kiseljak,
- da je student preddiplomskog ili diplomskog sveuĉilišnog studija,
- da je student sveuĉilišnog studija na kojem se obrazuje za deficitarno zanimanje,

3. Kandidat podnosi Zahtjev sa kontakt podatcima i prilaže obaveznu dokumentaciju :
- Uvjerenje o prebivalištu , ne starije od tri mjeseca
- Preslika osobne iskaznice (zatamniti JMBG)
- Potvrda javnog visokog uĉilišta iz koje je vidljivo da je kandidat prvi put upisao
studijsku godinu kao redovit student u tekućoj akademskoj godini 2018./2019,
- Izjavu da ne ostvaruju neku drugu stipendiju, studentsku potporu ili kredit,
- Izjava kandidata o svim ĉlanovima zajedniĉkog kućanstva ( kućna lista),
- Preslika tekućeg raĉuna ili preslika ugovora s bankom,
- Uvjerenje o visini plaĉe za uposlene ĉlanove obitelji.
Napomena: Preslike dokumenata nije potrebno ovjeravati.

4. Prijavi na Javni natjeĉaj može se priložiti sljedeća neobavezna dokumentacija radi
dobivanja dodatnih bodova:
- Smrtni list za jednog/oba roditelja (preslika),
- Dokument nadležnog tijela za ocjenu postotka kandidatova tjelesnog oštećenja ili
postotka tjelesnog oštećenja kandidatovih roditelja (preslika),
- Dokument kojim kandidat dokazuje da je iz jednoroditeljske obitelji (preslika),
- Rodni list kandidatove djece, kandidatova brata ili sestre (preslika) i dokument kojim
kandidat dokazuje da su njegov brat/sestra u sustavu redovitog obrazovanja (preslika
potvrde odgojno-obrazovne ustanove),
- Uvjerenje Službe za zapošljavanje za ĉlanove domaćinstva koji se vode na evidenciji
ne zaposlenih osoba a stariji su od 15 godina, ne starije od tri mjeseca.

5. Prijavu s dokazima poslati na adresu: Općina Kiseljak, Povjerenstvo za dodjelu stipendija
studentima za školsku 2018./2019. godinu, Bana Josipa jelaĉića 41, 71250 Kiseljak, s
naznakom: "Ne otvarati", ili donijeti osobno u pisarnicu Općine Kiseljak.
Natjeĉaj ostaje otvoren 30 dana od dana objave na internet stranici Općine Kiseljak
www.opcina-kiseljak.org

Nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta za dodjelu stipendija neće se vraćati
podnositeljima.

6. Lista kandidata koji ostvare pravo na stipendiju objavit će se na oglasnoj ploĉi Općine
Kiseljak, i na internet stranici općine www.opcina-kiseljak.org
Svaki kandidat može na listu podnijeti pisani prigovor Naĉelniku u roku osam dana od dana
objave liste na oglasnoj ploĉi Općine, odnosno na internet stranici Općine, i to putem pošte na
adresu: Općina Kiseljak, Bana Josipa Jelaĉića 41, 71250 Kiseljak

7. Naĉelnik općine Kiseljak će posebnim Rješenjem imenovati Povjerenstvo za dodjelu
stipendija koje će izvršiti pregled pristiglih prijava.
Odluku o dodjeli stipendija donosi Naĉelnik općine Kiseljak.
Sa odabranim kandidatima Naĉelnik općine Kiseljak će sklopiti Ugovor o stipendiranju
studenta.

Dostaviti: NAĈELNIK OPĆINE
KISELJAK
- Web stranica općine Kiseljak Mladen Mišurić-Ramljak, dipl.ing.
- Naĉelnik
- a/a

 

REDAKCIJA PORTALA

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

Copyright 2007-2023 ART Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

Uvjeti korištenja Pravila privatnosti Kolačići Impressum

Pravila o kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće kako bi Vam omogućili bolje i ugodnije surfanje. Korištenjem web stranice slažete se sa uvjetima korištenja kolačića.