poziv-volonterima

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna objavilo je 12.listopada

JAVNI POZIV
za prijem volontera u Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna

Radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad, bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad), Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna objavljuje Javni poziv za prijem (81) volontera u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, i to:

1. VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – nastavnik, profesor ili magistar razredne nastave (najmanje240 ECTS bodova) - 21 volonter

2. VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – nastavnik, profesor ili magistar struke u predmetnoj nastavi sukladno odobrenim NPP za osnovno i srednje obrazovanje na hrvatskom jeziku i NPP za osnovno i srednje obrazovanje na bosanskom jeziku, te stručni suradnik (VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno 300 ECTS bodova bolonjskog sustava obrazovanja) - 60 volontera.

Opći uvjeti:

Na Javni poziv mogu se prijaviti kandidati koji ispunjavaju opće uvjete iz članka 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, br: 29/03,23/04,39/04,54/04,67/05,8/06 i 4/12) i to:
- da su državljani Bosne i Hercegovine
- da su stariji od 18 godina
- da imaju sveučilišnu diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sustava studiranja
- da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova za koje se prijavljuju
- da se na njih ne odnosi članak IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine

Posebni uvjeti:

Osim općih uvjeta iz članka 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete, i to :
- VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, ili drugog ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja tražene struke
- da se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba kod nadležne službe za zapošljavanje
- da nemaju radno iskustvo nakon stjecanja visoke stručne spreme

Popis potrebnih dokumenata:

Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži točnu adresu stanovanja i kontakt telefon, dostaviti i sljedeće dokumente:
- diplomu ili uvjerenje o završenom školovanju (original ili ovjerena kopija)
- uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija)
- uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba.

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta, izabrani kandidati bit će dužni dostaviti prilikom zaključivanja ugovora o volontiranju.

Zaprimljene prijave razmotriti će posebno formirano povjerenstvo koje će utvrditi rang listu prijavljenih kandidata.

Rezultati Javnog poziva objavit će se na službenoj web stranici Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna.

Volonteri se primaju na stručno osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad), koji može trajati najdulje godinu dana.

Prava volontera po osnovu volonterskog rada propisana su člankom 34. Zakona o radu ( Službene novine F BiH , broj 62/15) i člankom 43. Zakona o plaćama i naknadama u tijelima vlasti Kantona Središnja Bosna (Službene novine KSB/SBK , broj 2/12), uz napomenu da će se volonterima isplaćivati naknade za topli obrok i prijevoz.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti (putem pošte ili direktno) na adresu :
Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna.
Stanična 43, 72 270 Travnik

Rok za podnošenje prijava je 21 dan od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnim listovima i na službenoj web stranici Ministarstva (računajući od posljednje objave).

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati, stoji Pozivu.

im|artinfo.ba

ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST

poziv-volonterima

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna objavilo je 12.listopada

JAVNI POZIV
za prijem volontera u Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna

Radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad, bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad), Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna objavljuje Javni poziv za prijem (81) volontera u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, i to:

1. VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – nastavnik, profesor ili magistar razredne nastave (najmanje240 ECTS bodova) - 21 volonter

2. VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – nastavnik, profesor ili magistar struke u predmetnoj nastavi sukladno odobrenim NPP za osnovno i srednje obrazovanje na hrvatskom jeziku i NPP za osnovno i srednje obrazovanje na bosanskom jeziku, te stručni suradnik (VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno 300 ECTS bodova bolonjskog sustava obrazovanja) - 60 volontera.

Opći uvjeti:

Na Javni poziv mogu se prijaviti kandidati koji ispunjavaju opće uvjete iz članka 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, br: 29/03,23/04,39/04,54/04,67/05,8/06 i 4/12) i to:
- da su državljani Bosne i Hercegovine
- da su stariji od 18 godina
- da imaju sveučilišnu diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sustava studiranja
- da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova za koje se prijavljuju
- da se na njih ne odnosi članak IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine

Posebni uvjeti:

Osim općih uvjeta iz članka 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete, i to :
- VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, ili drugog ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja tražene struke
- da se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba kod nadležne službe za zapošljavanje
- da nemaju radno iskustvo nakon stjecanja visoke stručne spreme

Popis potrebnih dokumenata:

Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži točnu adresu stanovanja i kontakt telefon, dostaviti i sljedeće dokumente:
- diplomu ili uvjerenje o završenom školovanju (original ili ovjerena kopija)
- uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija)
- uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba.

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta, izabrani kandidati bit će dužni dostaviti prilikom zaključivanja ugovora o volontiranju.

Zaprimljene prijave razmotriti će posebno formirano povjerenstvo koje će utvrditi rang listu prijavljenih kandidata.

Rezultati Javnog poziva objavit će se na službenoj web stranici Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna.

Volonteri se primaju na stručno osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad), koji može trajati najdulje godinu dana.

Prava volontera po osnovu volonterskog rada propisana su člankom 34. Zakona o radu ( Službene novine F BiH , broj 62/15) i člankom 43. Zakona o plaćama i naknadama u tijelima vlasti Kantona Središnja Bosna (Službene novine KSB/SBK , broj 2/12), uz napomenu da će se volonterima isplaćivati naknade za topli obrok i prijevoz.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti (putem pošte ili direktno) na adresu :
Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna.
Stanična 43, 72 270 Travnik

Rok za podnošenje prijava je 21 dan od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnim listovima i na službenoj web stranici Ministarstva (računajući od posljednje objave).

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati, stoji Pozivu.

im|artinfo.ba

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2022 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17