× Početna Vijesti Sport Kultura Crna kronika Politika Zanimljivosti

dodjela-stipendija-djeci-braniteljaŽupanijska uprava za branitelje objavila natječaj za stipendije

dodjela-stipendija-djeci-branitelja

Na osnovu člana 34. Zakona o dopunskim pravima branitelja (Službene novine ŽSB broj 9/14 i 12/14) i člana 2 Programa i kriterija utroška sredstava sa transfera za stipendije, Kantonalna uprava za branioce/Županijska uprava za branitelje raspisuje:

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija djeci branilaca/branitelja za akademsku 2014/2015 godinu

I . Pravo na dodjelu stipendije
Kantonalna uprava za branioce/Kantonalna uprava za branitelje raspisuje konkurs za dodjelu stipendija za akademsku 2014/2015 godinu redovnim studentima prvog ciklusa II, III i IV godine studija, i integralnog studija II, III, IV, V i VI godine.

II. Pravo učešća na konkursu imaju:
1.    djeca branitelja bez oba roditelja,
2.    djeca šehida / poginulih branitelja,
3.    djeca umrlih vojnih invalida,
4.    djeca ratnih vojnih invalida,
5.    djeca mirnodopskih vojnih invalida
6.    djeca nosioca ratnog priznanja – odličja,
7.    djeca demobiliziranih branilaca.

III. Neće biti uzete u razmatranje prijave:
1.    studenata prve godine studija,
2.    studenata koji su upisali drugi ili treći ciklus studija,
3.    studenata koji su smješteni u studentske domove,
4.    vanrednih studenata,
5.    studenata – apsolvenata,
6.    studenata koji su u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovno upisali istu godinu studija,
7.    studenata koji primaju stipendiju drugog davaoca,
8.    studenata koji žive u zajedničkom domaćinstvu čiji prihod po članu prelazi iznos od 400,00 KM,
9.    studenata koji sa danom objave konkursa navršavaju 25. godina života,
10.    studenata koji su zasnovali bračnu zajednicu.

Prihod iz stava 1. tačke 8. ovoga člana ne odnosi se na djecu bez oba roditelja i djecu poginulih branitelja.
Ukoliko se u postupku dodjele stipendija utvrdi da je student dao netačne podatke ili dokumente koji se traže ovim konkursom isti se eliminira iz daljnjeg postupka dodjele stipendija.
Stipendija može biti dodjeljena samo jednom studentu iz porodičnog domaćinstva.

IV. Uz prijavu na konkurs prilaže se:
1.    ovjerenu kopiju lične karte, ne stariju od 30 dana,
2.    potvrdu o redovnom studiju da je prvi put upisana navedena godina studija, original ili ovjerena kopija,
3.    izjava studenta da ne prima stipendiju drugog davaoca, ovjerena u općini, ne starija od 30 dana, original ili ovjerena kopija,
4.    smrtni list za oca, za djecu bez oba roditelja, original ili ovjerena kopija,
5.    smrtni list za majku, za djecu bez oba roditelja, original ili ovjerena kopija,
6.    za porodice poginulih i ratne vojne invalide, uvjerenje o visini porodične ili lične invalidnine, ne starije od 30 dana, original ili ovjerena kopija,
7.    za dobitnike ratnih priznanja rješenje o mjesečnom novčanom dodatku, original ili ovjerena kopija,
8.    za dobitnike ratnih priznanja koji nemaju pravo na mjesečni novčani dodatak, ovjerena kopija ratnog priznanja,
9.    za demobilizirane branioce, uvjerenje o pripadnosti oružanim snagama, original ili ovjerena kopija,
10.    kućna lista, ne starija od 30 dana, original ili ovjerena kopija,
11.    kopiju tekućeg računa,
12.    potvrdu o upisu u tekuću školsku godinu, za djecu koja su redovni učenici osnovnih i srednjih škola ili redovni studenti, original ili ovjerena kopija,
13.    rodne listove za djecu predškolskog uzrasta, original ili ovjerena kopija,
14.    vjenčani list za roditelje podnosioca prijave, ne stariji od 6 mjeseci, original ili ovjerena kopija,
15.    rješenje o razvodu razvedenih roditelja, original ili ovjerena kopija,
16.    dokaz o visini alimentacije, original ili ovjerena kopija,
17.    uvjerenje Službe za zapošljavanje za članove domaćinstva koji se vode na evidenciji nezaposlenih lica a stariji su od 15 godina, ne starije od 30 dana, original ili ovjerena kopija,
18.    uvjerenje PIO / MIO da se član domaćinstva ne nalazi u matičnoj evidenciji osiguranika, za nezaposlene članove domaćinstva koji se ne vode na evidenciji Službe za zapošljavanje, ne starije od 30 dana, original ili ovjerena kopija,
19.    potvrdu o visini plaće za bilo koji mjesec u zadnja 3 mjeseca – original ili ovjerena kopija,
20.    ako zaposlenik nije u mogućnosti priložiti potvrdu o visini prosječne plaće dostavlja uvjerenje PIO/MIO da se nalazi u matičnoj evidenciji osiguranika (radnici na čekanju), ne stariji od 30 dana, original ili ovjerena kopija,
21.    ček PIO/MIO o visini penzije/mirovine (porodična penzija/mirovina, starosna penzija/mirovina, invalidska penzija/mirovina), ne stariji od 90 dana, original ili ovjerena kopija,
22.    dokaz o visini inostrane penzije/mirovine, ne stariji od 90 dana, original ili ovjerena kopija,
23.    potvrdu o visini primanja po osnovu socijalne i dječje zaštite, izdanu od nadležnog centra za socijalni rad, ne stariju od 90 dana, original ili ovjerena kopija.

V. Djeca branitelja bez oba roditelja i djeca poginulih branitelja ostvaruju pravo na dodjelu stipendije bez obzira na prihode zajedničkog domaćinstva.

VI. Djeca branitelja bez oba roditelja i djeca poginulih branitelja ostvaruju pravo na dodjelu stipendije bez bodovanja.

VII. Stipendija za akademsku 2014/2015. godinu isplaćuje se u 10 (deset) jednakih mjesečnih rata u novčanom iznosu od 100,00 KM mjesečno.

VIII. Konkursni postupak sprovodi se u skladu sa Programom i kriterijima za utrošak sredstava sa transfera za stipendije.

IX. Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se općinskim službama nadležnim za branioce/branitelje, prema mjestu prebivališta studenta.
Lista prioriteta za dodjelu stipendija objavit će se na oglasnoj ploči i internet stranici Vlade SBK/KSB.

X. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

XI. Zaprimljene prijave i dokumentacija za dodjelu stipendija ne vraća se podnosiocima zahtjeva za dodjelu stipendije.

(artinfo.ba/im)

NATJEČAJI RADAR OSMRTNICE MARKETING POŠALJITE VIJEST

dodjela-stipendija-djeci-braniteljaŽupanijska uprava za branitelje objavila natječaj za stipendije

dodjela-stipendija-djeci-branitelja

Na osnovu člana 34. Zakona o dopunskim pravima branitelja (Službene novine ŽSB broj 9/14 i 12/14) i člana 2 Programa i kriterija utroška sredstava sa transfera za stipendije, Kantonalna uprava za branioce/Županijska uprava za branitelje raspisuje:

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija djeci branilaca/branitelja za akademsku 2014/2015 godinu

I . Pravo na dodjelu stipendije
Kantonalna uprava za branioce/Kantonalna uprava za branitelje raspisuje konkurs za dodjelu stipendija za akademsku 2014/2015 godinu redovnim studentima prvog ciklusa II, III i IV godine studija, i integralnog studija II, III, IV, V i VI godine.

II. Pravo učešća na konkursu imaju:
1.    djeca branitelja bez oba roditelja,
2.    djeca šehida / poginulih branitelja,
3.    djeca umrlih vojnih invalida,
4.    djeca ratnih vojnih invalida,
5.    djeca mirnodopskih vojnih invalida
6.    djeca nosioca ratnog priznanja – odličja,
7.    djeca demobiliziranih branilaca.

III. Neće biti uzete u razmatranje prijave:
1.    studenata prve godine studija,
2.    studenata koji su upisali drugi ili treći ciklus studija,
3.    studenata koji su smješteni u studentske domove,
4.    vanrednih studenata,
5.    studenata – apsolvenata,
6.    studenata koji su u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovno upisali istu godinu studija,
7.    studenata koji primaju stipendiju drugog davaoca,
8.    studenata koji žive u zajedničkom domaćinstvu čiji prihod po članu prelazi iznos od 400,00 KM,
9.    studenata koji sa danom objave konkursa navršavaju 25. godina života,
10.    studenata koji su zasnovali bračnu zajednicu.

Prihod iz stava 1. tačke 8. ovoga člana ne odnosi se na djecu bez oba roditelja i djecu poginulih branitelja.
Ukoliko se u postupku dodjele stipendija utvrdi da je student dao netačne podatke ili dokumente koji se traže ovim konkursom isti se eliminira iz daljnjeg postupka dodjele stipendija.
Stipendija može biti dodjeljena samo jednom studentu iz porodičnog domaćinstva.

IV. Uz prijavu na konkurs prilaže se:
1.    ovjerenu kopiju lične karte, ne stariju od 30 dana,
2.    potvrdu o redovnom studiju da je prvi put upisana navedena godina studija, original ili ovjerena kopija,
3.    izjava studenta da ne prima stipendiju drugog davaoca, ovjerena u općini, ne starija od 30 dana, original ili ovjerena kopija,
4.    smrtni list za oca, za djecu bez oba roditelja, original ili ovjerena kopija,
5.    smrtni list za majku, za djecu bez oba roditelja, original ili ovjerena kopija,
6.    za porodice poginulih i ratne vojne invalide, uvjerenje o visini porodične ili lične invalidnine, ne starije od 30 dana, original ili ovjerena kopija,
7.    za dobitnike ratnih priznanja rješenje o mjesečnom novčanom dodatku, original ili ovjerena kopija,
8.    za dobitnike ratnih priznanja koji nemaju pravo na mjesečni novčani dodatak, ovjerena kopija ratnog priznanja,
9.    za demobilizirane branioce, uvjerenje o pripadnosti oružanim snagama, original ili ovjerena kopija,
10.    kućna lista, ne starija od 30 dana, original ili ovjerena kopija,
11.    kopiju tekućeg računa,
12.    potvrdu o upisu u tekuću školsku godinu, za djecu koja su redovni učenici osnovnih i srednjih škola ili redovni studenti, original ili ovjerena kopija,
13.    rodne listove za djecu predškolskog uzrasta, original ili ovjerena kopija,
14.    vjenčani list za roditelje podnosioca prijave, ne stariji od 6 mjeseci, original ili ovjerena kopija,
15.    rješenje o razvodu razvedenih roditelja, original ili ovjerena kopija,
16.    dokaz o visini alimentacije, original ili ovjerena kopija,
17.    uvjerenje Službe za zapošljavanje za članove domaćinstva koji se vode na evidenciji nezaposlenih lica a stariji su od 15 godina, ne starije od 30 dana, original ili ovjerena kopija,
18.    uvjerenje PIO / MIO da se član domaćinstva ne nalazi u matičnoj evidenciji osiguranika, za nezaposlene članove domaćinstva koji se ne vode na evidenciji Službe za zapošljavanje, ne starije od 30 dana, original ili ovjerena kopija,
19.    potvrdu o visini plaće za bilo koji mjesec u zadnja 3 mjeseca – original ili ovjerena kopija,
20.    ako zaposlenik nije u mogućnosti priložiti potvrdu o visini prosječne plaće dostavlja uvjerenje PIO/MIO da se nalazi u matičnoj evidenciji osiguranika (radnici na čekanju), ne stariji od 30 dana, original ili ovjerena kopija,
21.    ček PIO/MIO o visini penzije/mirovine (porodična penzija/mirovina, starosna penzija/mirovina, invalidska penzija/mirovina), ne stariji od 90 dana, original ili ovjerena kopija,
22.    dokaz o visini inostrane penzije/mirovine, ne stariji od 90 dana, original ili ovjerena kopija,
23.    potvrdu o visini primanja po osnovu socijalne i dječje zaštite, izdanu od nadležnog centra za socijalni rad, ne stariju od 90 dana, original ili ovjerena kopija.

V. Djeca branitelja bez oba roditelja i djeca poginulih branitelja ostvaruju pravo na dodjelu stipendije bez obzira na prihode zajedničkog domaćinstva.

VI. Djeca branitelja bez oba roditelja i djeca poginulih branitelja ostvaruju pravo na dodjelu stipendije bez bodovanja.

VII. Stipendija za akademsku 2014/2015. godinu isplaćuje se u 10 (deset) jednakih mjesečnih rata u novčanom iznosu od 100,00 KM mjesečno.

VIII. Konkursni postupak sprovodi se u skladu sa Programom i kriterijima za utrošak sredstava sa transfera za stipendije.

IX. Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se općinskim službama nadležnim za branioce/branitelje, prema mjestu prebivališta studenta.
Lista prioriteta za dodjelu stipendija objavit će se na oglasnoj ploči i internet stranici Vlade SBK/KSB.

X. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

XI. Zaprimljene prijave i dokumentacija za dodjelu stipendija ne vraća se podnosiocima zahtjeva za dodjelu stipendije.

(artinfo.ba/im)

REDAKCIJA PORTALA

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

Copyright 2007-2023 ART Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

Uvjeti korištenja Pravila privatnosti Kolačići Impressum

Pravila o kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće kako bi Vam omogućili bolje i ugodnije surfanje. Korištenjem web stranice slažete se sa uvjetima korištenja kolačića.