Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

11:00 do 12:00 sati na M-18 Ljubina
12:00 do 13:00 sati na M-17 Zovik
23:00 do 24:00 sati u ulici Maršala Tita

KREŠEVO

10:00 do 12:00 sati Rakova Noga
13:30 do 15:30 sati Resnik

FOJNICA

16:00 do 18:00 sati Gojevići
18:30 do 20:30 sati ulica Bosanska
21:00 do 23:00 sati Ostružnica Polje

VITEZ

07:00 do 09:00 sati lokalna cesta, Kruščica
09:00 do 11:00 sati R-441 Dubravica
12:00 do 13:00 sati M-5 Bila
13:00 do 14:00 sati ulica Lašvanska

NOVI TRAVNIK

07:30 do 09:00 sati M-16.4 Rastovci
10:00 do 11:00 sati M-16.4 Ratanjska
12:00 do 13:30 sati M-16.4 Stojkovići

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Kalibunar
12:00 do 14:00 sati Ciglana
16:30 do 18:30 sati Aleja Konzula
20:00 do 21:30 sati Turbe

BUGOJNO

09:00 do 10:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče
11:00 do 12:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica
13:00 do 14:30 sati ulica 307.M.brigade
15:00 do 16:30 sati Bugojno-Novi Travnik, ulica Rostovska

DONJI VAKUF

07:30 do 08:30 sati Prusac
11:00 do 12:00 sati Komar
17:00 do 18:00 sati ulica Titova
20:00 do 21:00 sati Rujanci

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

01:00 do 02:30 sati Pajić Polje
10:00 do 11:30 sati ulica Vrbaska
14:00 do 15:30 sati Ploča
20:00 do 20:30 sati Dražev Dolac

JAJCE

10:00 do 12:00 sati M-5 Bravnice
12:00 do 14:00 sati M-5 Skela

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST
Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

11:00 do 12:00 sati na M-18 Ljubina
12:00 do 13:00 sati na M-17 Zovik
23:00 do 24:00 sati u ulici Maršala Tita

KREŠEVO

10:00 do 12:00 sati Rakova Noga
13:30 do 15:30 sati Resnik

FOJNICA

16:00 do 18:00 sati Gojevići
18:30 do 20:30 sati ulica Bosanska
21:00 do 23:00 sati Ostružnica Polje

VITEZ

07:00 do 09:00 sati lokalna cesta, Kruščica
09:00 do 11:00 sati R-441 Dubravica
12:00 do 13:00 sati M-5 Bila
13:00 do 14:00 sati ulica Lašvanska

NOVI TRAVNIK

07:30 do 09:00 sati M-16.4 Rastovci
10:00 do 11:00 sati M-16.4 Ratanjska
12:00 do 13:30 sati M-16.4 Stojkovići

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Kalibunar
12:00 do 14:00 sati Ciglana
16:30 do 18:30 sati Aleja Konzula
20:00 do 21:30 sati Turbe

BUGOJNO

09:00 do 10:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče
11:00 do 12:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica
13:00 do 14:30 sati ulica 307.M.brigade
15:00 do 16:30 sati Bugojno-Novi Travnik, ulica Rostovska

DONJI VAKUF

07:30 do 08:30 sati Prusac
11:00 do 12:00 sati Komar
17:00 do 18:00 sati ulica Titova
20:00 do 21:00 sati Rujanci

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

01:00 do 02:30 sati Pajić Polje
10:00 do 11:30 sati ulica Vrbaska
14:00 do 15:30 sati Ploča
20:00 do 20:30 sati Dražev Dolac

JAJCE

10:00 do 12:00 sati M-5 Bravnice
12:00 do 14:00 sati M-5 Skela

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2023 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17