Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

11:00 do 12:00 sati u ulici Braće Mulić, A transferzala
13:00 do 14:30 sati „Brza cesta“, Mostarsko raskršće-Ilidža
12:00 do 13:30 sati na M-17 Zovik-Pazarić
20:00 do 21:00 sati u ulici Zagrebačka

KISELJAK

08:30 do 10:15 sati Bilalovac
11:00 do 13:00 sati Dugo Polje
13:30 do 15:30 sati Višnjica Polje

FOJNICA

08:00 do 10:00 sati Nadbare
10:30 do 12:30 sati ulica Bosanska
13:00 do 15:00 sati Ostružnica Polje

BUSOVAČA

09:00 do 10:00 sati Gavrine kuće
10:00 do 11:00 sati ulica 1.mart/ožujak (skretanje za naselje Luka)
11:30 do 13:00 sati ulica Tisovačka
13:00 do 14:30 sati Kaonik (raskrsnica za Podjele)
14:30 do 15:30 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob.KIM)

VITEZ

07:00 do 09:00 sati R-440 Dubravica
09:00 do 11:00 sati ulica Hrvatske mladeži
12:00 do 13:00 sati ulica Stjepana Radića
13:00 do 14:00 sati M-5 Bila

NOVI TRAVNIK

08:00 do 09:00 sati M-16.4 Bučići
09:30 do 11:00 sati M-16.4 Duhovo
12:00 do 13:00 sati M-16.4 Rankovići
13:30 do 15:00 sati M-16.4 Stojkovići

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Mudrike
11:00 do 13:00 sati Vitovlje
17:00 do 18:30 sati Donje Putićevo (Metabo)
20:00 do 21:30 sati Kalibunar

BUGOJNO

09:00 do 10:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Kopčić
11:00 do 12:30 sati Bugojno-Novi Travnik, ulica Rostovska
13:00 do 14:30 sati ulica Armije BiH (škola)
15:00 do 16:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče

DONJI VAKUF

07:30 do 08:30 sati 770 Slbbr.
10:30 do 11:30 sati ulica Titova
13:00 do 14:00 sati Nova Travnička
15:00 do 16:00 sati Prusac

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

07:00 do 08:30 sati ulica Vrbaska
11:00 do 12:30 sati ulica Vrbaska
17:00 do 18:30 sati Voljice
22:00 do 23:30 sati Ploča

JAJCE

16:30 do 18:30 sati M-5 Dolabije
19:00 do 21:00 sati M-5 Vinac

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

ART BLOG NAŠA DIJASPORA NATJEČAJI MARKETING POŠALJITE VIJEST
Sarajevo i SBK

 

SARAJEVO

11:00 do 12:00 sati u ulici Braće Mulić, A transferzala
13:00 do 14:30 sati „Brza cesta“, Mostarsko raskršće-Ilidža
12:00 do 13:30 sati na M-17 Zovik-Pazarić
20:00 do 21:00 sati u ulici Zagrebačka

KISELJAK

08:30 do 10:15 sati Bilalovac
11:00 do 13:00 sati Dugo Polje
13:30 do 15:30 sati Višnjica Polje

FOJNICA

08:00 do 10:00 sati Nadbare
10:30 do 12:30 sati ulica Bosanska
13:00 do 15:00 sati Ostružnica Polje

BUSOVAČA

09:00 do 10:00 sati Gavrine kuće
10:00 do 11:00 sati ulica 1.mart/ožujak (skretanje za naselje Luka)
11:30 do 13:00 sati ulica Tisovačka
13:00 do 14:30 sati Kaonik (raskrsnica za Podjele)
14:30 do 15:30 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob.KIM)

VITEZ

07:00 do 09:00 sati R-440 Dubravica
09:00 do 11:00 sati ulica Hrvatske mladeži
12:00 do 13:00 sati ulica Stjepana Radića
13:00 do 14:00 sati M-5 Bila

NOVI TRAVNIK

08:00 do 09:00 sati M-16.4 Bučići
09:30 do 11:00 sati M-16.4 Duhovo
12:00 do 13:00 sati M-16.4 Rankovići
13:30 do 15:00 sati M-16.4 Stojkovići

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Mudrike
11:00 do 13:00 sati Vitovlje
17:00 do 18:30 sati Donje Putićevo (Metabo)
20:00 do 21:30 sati Kalibunar

BUGOJNO

09:00 do 10:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Kopčić
11:00 do 12:30 sati Bugojno-Novi Travnik, ulica Rostovska
13:00 do 14:30 sati ulica Armije BiH (škola)
15:00 do 16:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče

DONJI VAKUF

07:30 do 08:30 sati 770 Slbbr.
10:30 do 11:30 sati ulica Titova
13:00 do 14:00 sati Nova Travnička
15:00 do 16:00 sati Prusac

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

07:00 do 08:30 sati ulica Vrbaska
11:00 do 12:30 sati ulica Vrbaska
17:00 do 18:30 sati Voljice
22:00 do 23:30 sati Ploča

JAJCE

16:30 do 18:30 sati M-5 Dolabije
19:00 do 21:00 sati M-5 Vinac

Stacionarni radari (SBK)

Kiseljak, M-5.1 Brnjaci
Kiseljak, M-5.1, Kaćuni
Busovača, M-5
Vitez, M-5 (kod Impregnacije)
Travnik, M-5 Kalibunar, (kod BP INA)
Novi Travnik, M-16.4 Nević Polje
Gornji Vakuf/Uskoplje, M-16.2 Trnovača
Bugojno, M-16.2 Vrbanja
Bugojno, M-16.4 Bristovi
Jajce, M-5 (Donje Pijavice)

Stacionarni radari (Sarajevo)

Ulica Terezija, pravac prema Skenderiji
Ulica Zmaja od Bosne, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, pravac Ilidža-Centar
Ulica Bulevar Meše Selimovića, pravac Centar-Ilidža
Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje, oba smjera
Raskrsnica ulica Zvornička-T.Osman paše (kod stadiona Grbavica)
Brza cesta u Blažuju, skretanje za Vlakovo
Brza cesta Mostarsko raskršće-Ilidža, kod skretanja na M-17 za Ilidžu
M-5 Rakovica (kod OŠ)
M-5 Gladno polje
Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
M-17 Binježevo
A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
Bulevar Meše Selimovića, Otoka
Ulica Kurta Schorka, Dobrinja
Ulica Butmirska cesta, smjer Ilidža-Sokolović Kolonija
Raskrsnica ulica Butmirska cesta-Ilidža, smjer Sokolović Kolonija-Ilidža
Ulica Želimira Vidovića Kelija, smjer ka Lukavici
Ulica Drinska (kod pješačke pasarele)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Ćemerlića prema spoju sa ul. H. Kajtaza)
Ulica Put života (smjer od spoja sa ul. H. Kajtaza prema spoju sa ul. H. Ćemerlića)
Ulica Safeta Zajke (kod Garden centra)
A-1 Malešići smjer Visoko-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Malešići smjer Sarajevo-Visoko (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Tarčin-Sarajevo (SPARTA kamera)
A-1 Vlakovo smjer Sarajevo-Tarčin (SPARTA kamera)
M-17 Binježevo (SPARTA kamera)
M-18 Semizovac (SPARTA kamera)
R-445 Lješevo (SPARTA kamera)
Ul. Brusulje-Hreša (SPARTA kamera)
M-5 Tunel Krečane - Lapišnica (SPARTA kamera)
Ulica Derviša Numića (SPARTA kamera)
M-5 Gladno polje (SPARTA kamera)
Ulica Put FAMOS-a Hrasnica (SPARTA kamera)
Ulica Kurta Shorka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Meše Selimovića Otoka (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana -izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Bulevar Mimar Sinana-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-ulaz Dobrinja (SPARTA kamera)
Ul. Želimira Vidovića Kelija-izlaz Dobrinja (SPARTA kamera)

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

artinfo.ba | preuzeto s portala bihamk.ba

artinfo2019-footer-logo.png

REDAKCIJA PORTALA

E-mail

artinfo.portal@gmail.com

Marketing

marketing@artinfo.ba

POSTANITE DIO TIMA

Copyright 2007-2023 ART  Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17